Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrobky, hřbitovy a pohřebiště v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 174 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Klatovské katakomby - Klatovy
 katakomby v okrese Klatovy

Katakomby - mumie v klatovských katakombách - Rarita evropského charakteru. V prostoru pod jezuitským kostelem byly zde ukládány rakve s těly řádových bratří v černých klerikách a šlechtických příznivců v nádherném oblečení. Katakomby v Klatovech vznikly při výstavbě kostela Neposkvrněného početí P.Marie, kterou prováděli jezuité v letech 1656-1675. Stavbu vedl jezuitský stavitel Jan Dominik Orsi. První pohřby se datují rokem 1676, poslední pohřbený zde byl v roce 1783. Celkem zde bylo pohřbeno ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
90

střední pokles
Starý židovský hřbitov - Praha 1
 hřbitov v okrese Praha hl.m.

Starý židovský hřbitov v Praze, ležící v Josefově na Starém Městě, fungoval pravděpodobně od roku 1439 do roku 1786. Jeho předchůdcem byl hřbitov z Nového Města nazývaný Židovská zahrada. Na hřbitově je pohřbena řada významných osobností židovské komunity, jako: Jehuda Liva ben Becalel zvaný Rabi Löw (1609), Mordechaj Maisel (1601), David Gans (1613) a David Oppenheim (1736). Po jeho uzavření začala využívat židovská komunita původně morový hřbitov v Praze na Žižkově. ten fungoval od roku 1680 a... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Židovský hřbitov - Brno
 hřbitov v okrese Brno-město

  Nachází se při Nezamyslově ulici a patří ke kulturním památkám České republiky. Má plochu kolem 29 500 m² a je největším židovským hřbitovem na Moravě.   Když se po roce 1848 vrátili židé do Brna, připravovali mimo jiné i zřízení nového hřbitova. V roce 1852 zakoupila brněnská židovská obec vhodné parcely v Židenicích a po prokázání vlastnictví udělil okresní hejtman 19. července 1852 úřední souhlas k založení hřbitova. Stavba byla ihned zahájena pod vedením stavitele Antona Onderky a... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Hrobka Metternichů - Plasy
 hrobka v okrese Plzeň-sever

Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl za opata plaského kláštera Ondřeje Trojera roku 1690 barokně přestavěn a zvětšen. Po zrušení kláštera (1785) byl kostel upraven novým majitelem panství kancléřem Metternichem, resp. stavitelem Josefem Krannerem ve klasicitním (empírovém) slohu. Dnes je kostel ve správě Města Pla... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Vyšehradský hřbitov - Praha 2
 hřbitov v okrese Praha hl.m.

Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své době zasloužily o rozvoj české kultury, vzdělanosti, národního sebeurčení, státní samostatnosti. Až do počátku 60. let 19. století zaujímal tento hřbitov jen malou plochu v bezprostředním okolí kostela sv. Petra a Pavla. Tehdy došlo k politickému uvolnění po pádu absolutistického režimu, jenž v zemi vládl po porážce revolučního hnutí rok... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Šternberská hrobka - Stupno
 hrobka v okrese Rokycany

Empírová pohřební kaple rodu Šternberků pochází z roku 1808. Stavba obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem na západní straně. V suterénu se nachází hrobka a v přízemí kaple. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Hrobka Bukůvků z Bukůvky - Postřelmov
 hrobka v okrese Šumperk

Nejvýznamnější historickou památkou obce Postřelmov je bezpochyby hrobka šlechtického rodu Bukůvků. Byla postavena v r.1592 v renesančním slohu. Dle smlouvy z r. 1612 mezi uvedeným zemským rodem na statku v Chromči a tehdejšími konšely Postřelmova připadlo opatrování hrobky postřelmovské obci. V nedávné době prošla hrobka kompletní rekonstrukcí včetně prostranství kolem sousedícího kostela. Hrobka je otevřena jen u vyjímečných příležitostí, ale interiér je možné vidět na informačním panelu na ve... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Židovský hřbitov pod Kamýkem - Osek
 hřbitov v okrese Rokycany

Hřbitov snad z 18. století s náhrobky od počátku 19. století. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Štolnava
 bývalý hřbitov v okrese Šumperk

Bývalý hřbitov zaniklé obce Štolnava - (Stollenhau)... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Hřbitov - Janoslavice
 hřbitov v okrese Šumperk

HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Hřbitov - Sudkov
 hřbitov v okrese Šumperk

HODNOCENÍ
88 %

velký pokles
Barokní hřbitov - Střílky
 hřbitov v okrese Kroměříž

Hřbitov ve Střílkách je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka. Je to vzácné umělecké dílo, jedinečné nejen na celé Moravě, ale i v celé České republice. Na slovo vzatí znalci a dějepisci umění, např. Dr. Zdeněk Wirth v " Uměleckých pokladech Čech ", svazek 1. a Dr. Karel Svoboda, mluví o tomto hřbitově jako o zcela vyjímečném výtvarném památníku v oblasti středoevropského umění. Střílecký hřbitov byl zbudován bývalým majitele... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký pokles
Schwarzenberská hrobka - Třeboň
 hrobka v okrese Jindřichův Hradec

Samotná hrobka se nachází 1,5 km od Třeboně v anglickém parku na jižní straně rybníka Svět. Hrobku nechala postavit kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu, rozená z Liechtensteinu, s manželem Janem Adolfem II. Schwarzenbergem., když z prostorových i hygienických důvodů přestal vyhovovat jako pohřebiště kostelík sv. Jiljí u Domanína. Původní projekt nové hrobky navrhl význa... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %
CENA OD
30

střední pokles
Doboj 1878 - Předklášteří
 hřbitov,pohřebiště v okrese Brno-venkov

Na hřbitově v Předklášteří na levé straně při průčelí kostelíku Nejsvětější Trojice stojí těsně u kostelní zdi náhrobek. Nápis nám říká: Josef Břenek akad. Bildhauer gest. am 28. April in seinem 58. Lebensjahre 1787 und dessen Sohn Josef Břenek k.k. Zugsführer im 8. Inft. Rgte gefallen auf der Felde der Ehre in der Schlacht bei Doboj 5.September 1878. V překladu: Josef Břenek akademický sochař zemřelý 28. dubna ve svých 58. letech 1787 a jeho syn Josef Břenek c.k. četař 8. pěšího pluku pa... podrobnosti >
HODNOCENÍ
45 %

střední pokles
Hřbitov - Zábřeh
 hřbitov v okrese Šumperk

HODNOCENÍ
40 %

mírný pokles
Starý a nový židovský hřbitov - Praha 3
 hřbitov v okrese Praha hl.m.

Starý hřbitov založen roku 1680 jako morové pohřebiště. V letech 1985-90 zde postavena věž televizního vysílače. Množství cenných barokních a klasicistních náhrobků, několik tumb. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

střední pokles
Mauzoleum rod. Kleinů - Sobotín
 hrobka v okrese Šumperk

Mauzoleum rodiny Kleinů Pozoruhodná pseudorenesanční stavba pochází z konce 19. století a byla zbudována jako místo uložení ostatků průmyslnické rodiny Kleinů, kteří vlastnili v Sobotíně železárny. Jedná se o centrální stavbu naplňující ideální představy renesančních architektů. Čtvercový půdorys hlavní lodi je na všech stranách... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

velký pokles
Sochař Stanislav Rolínek - Bořitov
 náhrobek v okrese Blansko

Stanislav Rolínek , významný moravský sochař , se narodil 9. února 1902 v Bořitově jako čtvrté dítě pivovarského dělníka a zemědělské dělnice. Když mu byl jeden rok jeho otec zemřel a sociální poměry rodiny se značně zhoršily. Matka uživila rodinu jen s velkým úsilím . Za jejího odříkání se Stanislav vyučil čalouníkem. Jako dělník pracoval v ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

velký pokles
Lipník nad Bečvou
 židovský hřbitov v okrese Přerov

Starý židovský hřbitov: - V r. 1567 Židé v Lipníku n. B. koupili pozemek pro hřbitov jižně od centra města. Pochováno zde bylo sedm lipenských rabínů, včetně B. T. Fränkela – právě jeho tumba z r. 1828 bývala hojně navštěvována zbožnými chasidskými Židy. Pohřbívalo se zde do roku 1883. Celá plocha byla tehdy hroby hustě zaplněna, odhadem se zde nalézalo 1500 až 1800 náhrobků. Nevysoká ohradní zeď bývala masivní, z hrubého lomového kamene. V r. 1942 byl hřbitov zničen německým vojskem. Po válce b... podrobnosti >
HODNOCENÍ
30 %

velký pokles
Hřbitov - Stará Libavá
 hřbitov v okrese Olomouc

Hřbitov s urnovou stěnou ... podrobnosti >

mírný nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      Dalšídalší