Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1281-1300 z 1444 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Poklona - Vápovice
 drobnná památka v okrese Jihlava
Poklona - Vápovice (drobnná památka)

Volně stojící drobná sakrální architektura je situovaná ve výrazné pozici při vstupu do obce. Kaplička obdélného půdorysu je prolomena větší hlubokou segmentově zaklenutou nikou uzavřenou mříží. Podstřešní římsa vynáší nízký trojúhelný štít. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Poklona Hl. Thomas materl - Oleksovičky
 kaplička v okrese Znojmo
bez fotografie

V poli poblíž silnice mezi Jaroslavicemi a Slupí stojí půvabný příklad této typické pozdně barokní kultovní stavby. Poklona je tvořena čelní hranolovou částí krytou sedlovou stříškou a v konkávní křivce ustupující segmentově zvlněnou částí zadní završenou stříškou tvaru třetiny kuželu. Štítové průčelí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Poklona se sochou Panny Marie - Slup
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona se sochou Panny Marie - Slup (kaplička)

Poklona v areálu kostela Jména Panny Marie přiléhá zadní stěnou bezprostředně ke zdi. Jednoduchá nečleněná stavba zastřešuje vysoký valený výklenek, v němž je umístěna socha Panny Marie v téměř životní velikosti. Hluboký výklenek zasahuje téměř dvě třetiny výšky stavby, která je nad jeho zaklenutím zakončena jednoduchou valenou stříško...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Poklona sv. Anny - Ladná
 kaplička v okrese Břeclav
Poklona sv. Anny - Ladná (kaplička)

Dle dedikace na zadní straně stavby nechal vystavět Jiří Lucký v roce 1894 na památku svých dvou manželek. V nice uzavřené prosklenými dvířky a mříží je dřevořezba sv. Anny a několik sádrových a porcelánových sošek Panny Marie. Pod nikou je osazena mramorová deska s rytým textem a rozetami. Stavba na nízkém soklu má segmentově vypjatý obdéln&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Poklona sv. Anny - Podivín
 kaplička v okrese Břeclav
Poklona sv. Anny - Podivín (kaplička)

Drobný architektonický útvar s velkou půlkruhově zaklenutou nikou v průčelí. Poklona z poloviny 19. století je dokladem dobové zbožnosti a důležitým prostorotvorným prvkem v obci. Samostatně stojící stavba na nízké podezdívce má půlkruhový půdorys. Ploché průčelí je členěno úzkými nárožními pilastry s náběhy říms, na něž dosedá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona sv. Huberta - Hnanice
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona sv. Huberta - Hnanice (kaplička)

Severně od obce Hnanice, u cesty na Dlouhý vrch, se nachází poklona sv. Huberta. Čelní strana je členěná lizénovým rámem lemujícím i trojúhelníkový štít a je prolomena hlubokým výklenkem, do něhož je možno vstoupit a který vyplňuje celou plochu průčelí. Na zadní stěně výklenku je prolomena mělká nika s parapetní římsou, lemovan&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona sv. Janu Nepomuckému - Hamry
 boží muka v okrese Prostějov
Poklona sv. Janu Nepomuckému - Hamry (boží muka)

Drobná barokní stavba u rybníků - sloup s hlavičky andílků míval ukončení v podobě sochy světce. Ta byla zřejmě ukradena, a tak ji nahrazuje pouze malovaný světec. Stavba nese nápis: NAKLADEM KRISTIANA SVŠILA MINAŘE TEN ČAS ZDE Ao 1731.    ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona sv. Jiří - Hnanice
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona sv. Jiří - Hnanice (kaplička)

Severně od obce Hnanice se nachází poklona obdélného půdorysu. Průčelí je členěno lizénovým rámem, obíhajícím i trojúhelníkový šít, a prolomeno hlubokou nikou půlkruhově zaklenutou v šambráně. Vnitřní prostor niky je zaklenutý valeně. Nad nikou probíhá římsa z neomítnutých cihel. Boční fasády jsou hladk&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Poklona sv. Kryštofa - Hnanice
 poklona v okrese Znojmo
bez fotografie

Při cestě vedoucí z Hnanic směrem ke státní hranici stojí vlevo od silnice drobná sakrální architektura typu poklony. Stavba obdélného půdorysu v průčelí na osu prolomena hlubokým segmentově zaklenutým výklenkem s moderní keramickou deskou znázorňující sv. Kryštofa nesoucí dítě přes řeku. Kolem výklenku neúplná jednoduchá &scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona sv. Urbana - Hnanice
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona sv. Urbana - Hnanice (kaplička)

Severně nad obcí, na místě, kde se ze silnice vedoucí pod Dlouhý vrch napojuje polní cesta, se nachází poklona sv. Urbana. Je vystavěna na zpevněné obdélníkové základně, vyrovnávající terén. Průčelí je členěno lizénovým rámem vyrůstajícím ze středně vysokého soklu. Lizénový rám obíhá i trojúhel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona sv. Václava - Hnanice
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona sv. Václava - Hnanice (kaplička)

Na návrší se v severozápadním směru od obce nachází poklona na obdélníkovém půdorysu. Průčelí je členěno lizénovým rámem, obíhajícím i trojúhelníkový štít, a na osu prolomeno hlubokou nikou se segmentovým záklenkem v šambráně. Zadní fasáda i boční fasády jsou hladké s prolomen&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona sv. Vendelína - Ladná
 kaplička v okrese Břeclav
Poklona sv. Vendelína - Ladná (kaplička)

Drobná stavba půlkruhového půdorysu stojí na okraji parčíku Rasovna na křižovatce ulic Mlýnská a Růžová. Průčelí je na nárožích členěno pilastry, původně rýhovanými, s vyloženou římsovou hlavicí. Rýhování bylo při pozdějších úpravách odstraněno. Průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem, v plo&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Poklona sv. Vojtěcha - Hnanice
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona sv. Vojtěcha - Hnanice (kaplička)

Severně od obce Hnanice, u silnice z Šatova, se nachází poklona rozkládající se na obdélném půdorysu. Průčelí je členěno lizénovým rámem obíhajícím i trojúhelníkový štít, jehož dolní hranu ukončuje římsa z neomítnutých cihel a plochu zdobí plastický kříž. Boční fasády jsou prolomeny hlub&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Poklona sv. Wolfganga - Hnanice
 kaplička v okrese Znojmo
Poklona sv. Wolfganga - Hnanice (kaplička)

Na sever od obce Hnanice, na rozhraní katastrálního území Hnanice-Havraníky, se nachází poklona sv. Wolfganga obdélného půdorysu. Průčelí je členěno středně vysokým soklem a navazujícím lizénovým rámem obíhajícím i trojúhelníkový štít, plocha je prolomena na osu orientovanou hlubší nikou se šambr&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Pomník Sv. Kříže - Liboš
 kříž v okrese Olomouc
Pomník Sv. Kříže - Liboš (kříž)

Sloup svatého kříže, autor neznámý, dat. r. 1893, pískovec, neoznačeno, při silnici v centru obce. V dobrém stavu. Monument byl vytvořen v novogotickém stylu. Vypíná se na několika stupních na pravoúhlém půdoryse. Tvoří kamenný blok s nápisem: "Tento sv. Kříž zbudován nákladem manželů Jana a Anny Bazínkových 1893." Nad blokem je výškově dimen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Popice
 boží muk v okrese Znojmo
bez fotografie

Na kraji obce u silnice směrem na Konice se nachází kamenná boží muka na čtvercové podstavě ukončené oblounovou římsou. Z ní vychází štíhlý čtyřboký pilíř s mírně rozšířenou patkou, ukončený profilovanou římsovou hlavicí. Na hlavici spočívá slepá kaplice, jejíž stěny jsou lemovány pásky s dekorací per...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Popice
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Pilíř vizuálně výrazně osazený v přírodním rámci historické kulturní krajiny nedaleko od hranic Národního parku Podyjí představuje mimořádně hodnotný doklad sakralizace krajiny z počátku 2. třetiny 17. století. Vlevo od cesty z Popic vedoucí k silnici Znojmo-Havraníky stojí datovaná kamenná boží muka. Vyšší čtvercov&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Popice
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

V polích severovýchodně od obce se nachází kamenná boží muka. Čtvercová základna ukončená oblounovou římsou nese čtyřbokou podstavu, z níž vyrůstá sloup s oblounovou patkou a oblounovou římsou ve vrcholu. Na sloupu spočívá lucerna s plnými stěnami, členěnými obdélníkovými vpadlinami se segmentovým závěrem. Vpadliny jsou dekorovány reli...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Popice
 poklona v okrese Znojmo
bez fotografie

Při silnici do Konic se nalézá poklona klasicistních forem. Drobná sakrální stavba obdélného půdorysu vyrůstá z rozšířeného soklu s probranými rohy. Čelní strana soklu je členěna pilastry a oválnou horizontálně orientovanou vpadlinou uprostřed. Sokl je ukončený profilovanou římsou, na níž spočívá horní část s hlubokou nikou se segmento...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Popice
 poklona v okrese Znojmo
bez fotografie

U tzv. Havranické cesty severozápadně od obce stojí poklona obdélníkového půdorysu. Průčelí, lemované z obou stran pilastry s římsovými hlavicemi, je opticky rozčleněno na dolní část, členěnou mělkou vpadlinou se segmentovým záklenkem a horní část, prolomenou hlubokou nikou s půlkruhovým záklenkem, uzavřenou kovanou mříží. Pod nikou probíhá v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, max - 73,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze