Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 1330 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muka - Nezabudice
 boží muka v okrese Rakovník


střední nárůst
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav

Raně barokní boží muka náročnějšího architektonického typu představuje důležitý orientační bod v krajině. Boží muka se nacházela poblíž studniční kaple. V polích za obcí se nachází boží muka pilířového typu. Čtvercová cihlová základna nese pilíř opticky rozdělený na dvě části. Dolní část vyrůstajíc&i... podrobnosti >

obrovský nárůst
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav

Jde o renesanční pilířovou boží muku pocházející z poloviny 17. století pohledově se uplatňující v krajině. Z předstupující základny čtvercového půdorysu ukončené zúžením s profilem zvonovnice vyrůstá kvadratický sokl završený profilovanou soklovou římsou. Sokl je na všech čtyřech stranách členěn pravoúhlými vpadlinami tv... podrobnosti >

velký nárůst
Boží muka - Nový Petřín
 drobná památka v okrese Znojmo

Boží muka z 19. století, vzniklá snad za použití staršího, gotizujícího pilířku. Památka lidového stavitelství dochovaná v prostředí svého vzniku, výtvarná pointa okolního prostranství. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Boží muka - Opařany
 drobná památka v okrese Tábor

Boží muka jsou umístěna na okraji vsi při silnici do Skrýchova. Zděná pilířková boží muka na trojúhelném půdorys pochází pravděpodobně kolem poloviny 18. století. Zděná stavba ze smíšeného omítaného zdiva, postavená na trojúhelném půdorysu, orientována k východu. Boží muka vyrůstají z mírně rozší... podrobnosti >

mírný pokles
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav

Na čtvercové základně masivnější pilířová boží muka prolomená v čelní straně mělkou nikou, zaklenutou segmentovým záklenkem. Pilíř, členěný na čelní straně nikou, se segmentovým závěrem, umístěnou nezvykle nízko nad zemí, je ukončen vyloženou římsou tvaru dvojitého podvalku, nesoucí kaplici prolomenou ze všech čtyř stran mělkými... podrobnosti >

mírný pokles
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav

Architektonicky náročně řešená boží muka z konce 17. století. Pohledově výrazný prvek.U silnice mezi obcemi Milovice a Pavlov se nachází tvaroslovně bohatá pilířová boží muka. Sokl se ztrácí ve zvýšeném terénu. Dřík je členěný pilastry, uplatňujícími se i ve tvaru římsy, mezi pilastry je na každé straně prolomena nika se ... podrobnosti >

mírný pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav

Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou. V trati zvané U Mikuláška se nachází zděná pilířová boží muka. Vysoký sokl s hladkými stěnami, na čelní straně členěný obdélnou vertikálně orientovanou mělkou vpadlinou s nápisem, je ukončený vyloženou římsou s profilací podvalku. Na římse spo... podrobnosti >

střední pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav

Ve vinohradech pod Pálavskými vrchy, západně od obce Perná, se nachází zděná pilířová boží muka. Drobná sakrální stavba vyrůstá z předsazené patky se zaoblenými hranami. Stěny dříku jsou členěny mělkými vpadlinami tvaru vertikálně orientovaného obdélníka se segmentovým závěrem a ukončeny vyloženou bohatě profilovanou říms... podrobnosti >

obrovský nárůst
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav

Do členitého terénu vinohradů, sadů a drobných polí obklopených mezemi s křovinatým porostem jsou ve svahu nad obcí vsazena barokní kamenná pilířová boží muka. Hranolová vertikála božích muk spočívá na horizontále masivní kubické základny završené římsou s oblounovou profilací. Spodní část pilířku tvo... podrobnosti >

obrovský nárůst
Boží muka - Poštorná
 boží muka v okrese Břeclav


velký pokles
Boží muka - Prostějovičky
 boží muka v okrese Prostějov

Boží muka nelezneme před místním hřbitovem, při silnici na Plumlov. ... podrobnosti >

mírný pokles
Boží muka - Ptení
 boží muka v okrese Prostějov

Boží muka stojí při silničce pod jižním křídlem zámku. ... podrobnosti >

mírný pokles
Boží muka - Předín
 boží muka v okrese Třebíč

Tvarově neobvyklá kamenná sloupková boží muka z roku 1887 jsou situována v železné ohrádce jihozápadně za obcí. Z oblého soklu s rytým pamětním nápisem vyrůstá válcový sloupek završený čtyřbokou kaplicí s rytými rámy a půlkruhově zaklenutou čelní nikou. Restaurování proběhlo v roce 2015. Nápis: Ku cti a slávě Bož&... podrobnosti >

velký nárůst
Boží muka - Přímětice
 boží muka v okrese Znojmo

Po levé straně silnice do Hlubokých Mašůvek je umístěna pilířová boží muka. Nízký sokl přibližně čtvercového půdorysu nese štíhlý, římsami třikrát odstupňovaný hranol. Průčelní stěna je prolomena v dolní části mělkou obdélnou vpadlinou, ve střední části hlubokou nikou s lomeným záklenkem a horní část je členěna obd... podrobnosti >

velký pokles
Boží muka - Radim
 drobná památka v okrese Jičín

Sloupková boží muka završená kapličkou s dvěma vysokými reliéfy na protilehlých stranách a ukončená kovovým křížem. Významný doklad kamenické barokní práce na Jičínsku z 1. poloviny 18. století. ... podrobnosti >

stgnace
Boží muka - Radošovice
 boží muka v okrese České Budějovice

Archaická kamenná sloupková boží muka byla postavena v roce 1630 na paměť morové nákazy. Je miimořádnou ukázkou kamenných pilířkových božích muk s přežívajícím pozdně gotickým tvaroslovím, s doloženým původem spojeným s historickou událostí (morová nákaza). Kvalitní kamenická práce, okosené části dř&i... podrobnosti >

obrovský nárůst
Boží muka - Rájec-Jestřebí
 Boží muka v okrese Blansko

Kapličky, kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů, které nazýváme drobná sakrální architektura. Lze je nalézt všude, ve městech a vesnicích, v polích, na lukách i v lesích. Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny. Stavěly se na místech významných událostí, jako poděkování za záchranu zdraví nebo života, případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům. Po roce 1948 jejich počet velmi povážlivě poklesl. Naštěstí po sametové revoluci došlo k obnovení zájmu o tento d... podrobnosti >

velký pokles
Boží muka - Ráječek
 Boží muka v okrese Šumperk

Boží muka s letopočtem 2006... podrobnosti >

velký nárůst
Boží muka - Rajhrad
 Boží muka v okrese Brno-venkov

 Kapličky , kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů , které nazýváme drobná sakrální architektura . Lze je nalézt všude , ve městech a vesnicích , v polích , na lukách i v lesích . Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny . Stavěly se na místech významných událostí , jako poděkování za záchranu zdraví nebo života , případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům . Po roce 1948 jejich počet velmi povážlivě poklesl. Naštěstí po sametové revoluci došlo k obnovení zá... podrobnosti >

střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 67,      předchozíPředchozí   Dalšídalší