Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita




Typ:
Okres:
Region:
Řazení:





   Zobrazujeme 381-400 z 1323 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple Panny Marie Růžencové - Pastviny
 kaplička v okrese Ústí nad Orlicí


střední pokles
Kaple Panny Marie Třídubské - Brod nad Dyjí
 kaplička v okrese Břeclav

U silnice, před budovou kostela sv.Jana, na téměř čtvercovém půdorysu, se nachází kaple Panny Marie Třídubské. Stěny kaple jsou hladké, ukončené jednoduchou vyloženou pravoúhlou korunní římsou nesoucí plochou sedlovou střechu, v jejímž vrcholu se nachází kříž s jetelovým ukončením ramen. V průčelí je prolomen pravoúhlý vchod s mírně segmentov... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kaple se zvonicí - Rudoltice
  kaplička v okrese Šumperk

V Rudolticích u Sobotína se nachází dřevěná Kaplická se zvonicí. Ta byla slavnostně vysvěcena 2. září 1923. V dolní časti JE malá Kaplická, která symbolizuje pomník věnovaný VŠEM občanům Rudoltic padlým v První Světové válce. Později sloužila Jako Hasičská zvonice.  ... podrobnosti >

mírný pokles
Kaple se zvoničkou - Dolánky u Olomouce
  kaplička v okrese Olomouc

Dolní část zvonice je zděná, horní část dřevěná. Spodní část přízemí je na čtvercovém půdoryse se silně skosenými rohy, které pod římsou přechází do čtverce. Osvětlena je třemi malými okénky obdélníkovými s půlkruhovým záklenkem a s ostěním kolem. Pod jedním oknem je tabulka se segmentovým záklenkem ozdoben&... podrobnosti >

mírný pokles
Kaple sv. Anežky České - Hrádek
 kaple v okrese Znojmo

Za obcí u silnice směrem na Jaroslavice se nachází kaple sv. Anežky, dříve snad kaple Panny Marie Třídubské, drobná stavba čtvercového půdorysu s půlkruhovou odsazenou apsidou. Průčelí je na osu prolomeno gotizujícím vstupem s hrotitým záklenkem, osazeným dvoukřídlými dveřmi, opatřenými mříží. Vstup je flankován dvojicí pilastrů s římsovou hl... podrobnosti >

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Čunín
 kaplička v okrese Prostějov


střední pokles
Kaple sv. Anny - Petrovice
 kaple v okrese Příbram


střední pokles
Kaple sv. Antonína - Věchnov
 kaple v okrese Žďár nad Sázavou


velký nárůst

Kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého se nachází na křižovatce Solní a Hradební ulice.... podrobnosti >

střední nárůst
Kaple sv. Floriána - Komárov
 kaplička v okrese Karlovy Vary

Empírová kaple sv. Floriána byla postavena ve 2. polovině 19. století. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a zvlněným štítem v průčelí.Kaplička je zděná, omítaná, na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem. Průčelí zpevňují nárožní pilastry nesoucí průběžné klad&iac... podrobnosti >

střední pokles
Kaple sv. Floriána - Předklášteří
 kaplička v okrese Brno-venkov

Kapličky, kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů, které nazýváme drobná sakrální architektura. Lze je nalézt všude, ve městech a vesnicích, v polích, na lukách i v lesích. Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny. Stavěly se na místech významných událostí, jako poděkování za záchranu zdraví nebo života, případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům. Po roce 1948 jejich počet velmi povážlivě poklesl. Naštěstí po sametové revoluci došlo k obnovení zá... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Křtitele - Všenory
 kaple v okrese Praha-západ


mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Moravské Knínice
 kaplička v okrese Brno-venkov

Psal se rok 1856, kdy se pan Michal Helán a jeho přátelé dohodli, že v obci vybudují pro sv. Jana Nepomuckého kapličku. Pro tuto stavbu si vybrali místo na nároží mezi polními cestami do Kuřimi a do polí k trati. Nemohli však tušit, co se se stavbou i jejím okolím stane v průběhu 160 let. Základy a také zdivo kapličky byly zhotoveny podobně jako u všech staveb v obci. Kaplička... podrobnosti >

velký pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Prostiboř
 kaplička v okrese Tachov

V blízkosti kostela sv. Mikuláše stojí kaplička, která je zasvědcena sv. Janu Nepomuckému. Postavena někdy kolem pol. 18. stol., na mapě Stabilního katastru je uváděn r. 1838. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kaple Sv. Jana Nepomuckého - Třebívlice
 kaple v okrese Litoměřice

Výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století se sochou světce na křižovatce u zámku ... podrobnosti >

mírný pokles

Klasicistní kaple z roku 1833, opravená v roce 1933 a 1992. ... podrobnosti >

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vlčetín
 kaplička v okrese Pelhřimov

Drobná pozdně barokní sakrální architektura zušlechťující návesní prostranství je v interiéru zdobena nástěnnými malbami s výjevy ze života Jana Nepomuckého. Čtvercová kaple z r. 1784 je zastřešena stanovou střechou se zvoničkou završenou cibulí. ... podrobnosti >

střední nárůst
Kaple sv. Jiří-Chotusice
 kaplička v okrese Kutná Hora


mírný nárůst
Kaple sv. Matouše - Zbyslavice
 kaplička v okrese Ostrava-město


mírný pokles


    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, max - 67,      předchozíPředchozí   Dalšídalší