Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 1330 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kamenný kříž - Nedomice
 kříž v okrese Mělník

Dnes na katastru sousední obce Ovčáry stojí za vesnicí směrem k obci Chrást křížek, který pochází z doby, kdy byly obě obce Nedomice i Ovčáry sloučeny pod názvem Nedomice. Stojí v místě, kde se silnice křižovala s cestou vedoucí od mostu u Kostelce přes Cecemín k Čečelicím. Tento kříž je kamenické dílo sochaře F. Kofránka z Hořic a jako materiálu je... podrobnosti >

velký nárůst
Kamenný kříž - Nedomice
 kříž v okrese Mělník

Druhý z kamenných křížů stojí asi 200 metrů za vesnicí směrem od Nedomic ke Všetatům na křižovatce silnice s cestou a je obrácen k jihu. Je z pískovce a nese v podstavci dobře čitelný nápis, psaný kurentním písmem: 1846 Kříž tento darovali ke cti a chvále též lásky k Kristu Ježissi Frantissek a Marie Fabiánové manželé. (Manželé Fabiánovi hosp... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Nová Véska
 kříž v okrese Olomouc

Kříž z r. 1896 u křižovatky z Domašova do Nové Vésky a na Norberčany ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Nová Véska
 kříž v okrese Olomouc

Kamenný kříž z r. 1912 na východním konci obce směrem na Domašov nad Bystřicí  ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

mírný pokles
Kamenný kříž - Nové Mlýny
 kříž v okrese Olomouc


velký pokles
Kamenný kříž - Nový Přerov
 kříž v okrese Břeclav

Kamenný kříž s korpusem a nápisem na čelní straně soklu se nachází po pravé straně vstupu do kostela sv. Michala. Na základně čtvercového půdorysu spočívá oblounová patka soklu. Sokl má stěny hladké, bez dekorace, jen na čelní straně je rytý nápis a je ukončen vyloženou římsou s profilací, v níž se střídají pravoúhlé tvary s tva... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Nový Přerov
 kříž v okrese Břeclav

Na travnatém prostranství u silnice se nachází kamenný kříž. Na nízké čtvercové základně je umístěn sokl opticky rozdělený na podstavu a pilíř. Podstava s probranými rohy je hladká, bez dekorace, nahoře ukončená pravoúhlým ústupkem, na němž spočívá oblounová patka pilíře s probranými rohy. Pilíř je po stranách zdob... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Ostašov
 kříž v okrese Třebíč

Kamenný křížek stojí u cesty, která spojuje obce Ostašov a Lipník. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Ostašov
 kříž v okrese Třebíč

Kříž je umíštěn východně za obcí Ostašov u silnice vedoucí do obce Lipník. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Ovčáry
 kříž v okrese Mělník

Křížek na návsi u obecního úřadu stojí ve vsi u silnice. Letopočet na něm není již znát. Býval na něm i nápis, ale během let byl vyškrábán od dětí, které si po všechna léta okolo křížku hrály. Ve farních záznamech bohužel není zápis, který by ověřil jeho stáří, ale podle odhadu stojí asi od roku 1800. Původně st&a... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Pálovice
 krucifix v okrese Třebíč

Kamenný kříž kvalitní řemeslné práce s reliéfně zdobenou patkou a rameny ukončenými ve tvaru piky vyrůstá z tvarovaného soklu datovaného do roku 1860. Korpus Krista i plastika Panny Marie dnes chybí. Kříž se nachází západně od obce směrem k Panenské. ... podrobnosti >

střední nárůst
Kamenný kříž - Pálovice
 kříž v okrese Třebíč

Mohutný kamenný kříž nese na konkávně tvarovaném soklu vročení 1797. Na kříži je přibit zlacený litinový korpus Krista, pod ním plastický reliéf Panny Marie a nad hlavou Krista nápisová blána INRI. Kříž stojí poblíž komunikace směřující do Jemnice. ... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Pavlov
 kříž v okrese Břeclav

Na návsi u kostela se nachází kamenný kříž. Na obdélníkové několikastupňové základně spočívá sokl se zvonovnicovou patkou ukončený vyloženou profilovanou římsou s trojúhelníkovým zalomením v ose. Čelní strana je členěna obdélnou vertikálně orientovanou vpadlinou se segmentovým závěrem lemovaným sférickými troj&uacu... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Petrůvky
 kříž v okrese Třebíč

Na návsi při první křižovatce stojí kamenný kříž. Korpus i figura Panny Marie byly původně postříbřené. V dolní části je nápis. ,,POJTEŽ KE MNE VŠICKNI KTEŘÍ PRACUJETE A OBTÍŽENI JSTE A JÁ VÁS OBČERSTVÍM“ MAT. 11.28.1877 Z historie se dozvídáme že byl postaven Janem Uhlířem v Sedlejově u Telče. Letopočet se váže k roku 1877. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Petrůvky
 kříž v okrese Třebíč

Kamenný kříž stojí na konci obce při silnici na Ostašov. Korpus i figura tří Marií byly původně pozlaceny. V dolní části je vročení 1843. Jiný nápis zde není. ... podrobnosti >

střední pokles

Cenná drobná kamenná památka situovaná v ul. Na sádkách, JZ od centra města. Jedná se o kamenný monolitický kříž - památka typu smírčí kříž. Drobný objekt prozatím nejasné funkce, ke kterému se vztahují místní pověsti o tragických událostech. Pravidelně opracovaný žulový latinský kříž stojí př... podrobnosti >

střední nárůst
Kamenný kříž - Pohořelice
 kříž v okrese Brno-venkov

Kamenný kříž s korpusem Krista na čtyřbokém soklu s úzkými volutovými křídly situován u silnice do Brna. Drobný objekt je hodnotnou ukázkou řemeslné práce datované rokem 1805 a výrazným prvkem krajiny. ... podrobnosti >

velký pokles
Kamenný kříž - Police
 kříž v okrese Šumperk


mírný pokles
Kamenný kříž - Popice
 kříž v okrese Znojmo

Kamenný kříž s Ukřižovaným Ježíšem, pod kterým sedí postava Bolestné Panny Marie patří mezi kvalitní kamenické práce. Postavy jsou pojaty zjednodušeně, bez propracovaných detailů. Na mohutném soklu se nachází německy psaný nápis s letopočtem 1828. Na obdélné základně je umístěn čtyřboký hranolový konkávně tvarovan... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Popice
 kříž v okrese Znojmo

Nedatovaná kamenická práce z první poloviny 19. století je kvalitním dokladem dochování drobné sakrální architektury v obci. Na pravé straně při silnici z Popic do Znojma se nachází kamenný kříž. Na čtvercové základně zapuštěné v terénu spočívá čtvercový hranolový sokl s rozšířenou patkou ukončenou vyloženo... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, max - 67,      předchozíPředchozí   Dalšídalší