Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 1323 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kamenný kříž - Jevišovka
 kříž v okrese Břeclav

Kvalitní kamenická práce místní provenience z počátku 19. století. Původně krajinotvorný prvek na okraji obce byl pohlcen novodobou zástavbou. Na křižovatce ve čtvercové ohrádce s balustrádou s pravoúhle profilovanými kuželkami a s nárožními pilíři zdobenými rytým rámem s ujmutými rohy a profilovanou horní deskou je umístěn kamenn&yac... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Jívová
 kříž v okrese Olomouc

    Kamenný kříž se sousoším Kalvárie a sochami P.Marie a Jana Evangelisty z r.1836 ... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Kašenec
 kříž v okrese Znojmo

Jde o kříž s rustikálně pojatým korpusem Krista na čtyřbokém soklu kasulovéo typu. Kamenosochařská práce z roku 1807 je dokladem dobové zbožnosti a důležitým prostorotvorným prvkem obce. ... podrobnosti >

velký nárůst
Kamenný kříž - Kněžnice
 kříž v okrese Jičín

Pilíř s kamenným krucifixem. Hodnotná kamenicko-sochařská raně klasicistní práce z roku 1801. Doklad pozvolného nástupu klasicismu na českém venkově. Nesignovaná práce místního kameníka. Pilíř s kamenným krucifixem se nachází u průjezdní komunikace v obci, nedaleko budovy obecního úřadu. Na kamenné základně je usazen hranolový ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Komárov
 kříž v okrese Olomouc

Kříž  stojí na návsi. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Konice
 kříž v okrese Znojmo

Kvalitní kamenické dílo umístěné při vjezdu do obce. Kulturně historická památka místního významu. Na dvoustupňové čtvercové základně stojící hranový sokl s profilovanou oblounovou patkou a zakončený vyloženou profilovanou římsou. Na přední straně soklu vyryt čtvercový rám s vybranými rohy. V rámu rytý nečitelný ná... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Kuchařovice
 kříž v okrese Znojmo

Na konci ulice Nad Rybníkem, v západní části obce, se nachází kamenný kříž na hranolovém soklu. Ze čtvercové základny ukončené výžlabkem a římsou vyrůstá kamenný sokl, v jehož čelní straně je vložena deska s nápisem. Sokl je ukončený vyloženou římsou krytou trojstupňovou deskou s okosenými horními hranami. Na desce na trnoži segmentově u... podrobnosti >

velký pokles
Kamenný kříž - Kuroslepy
 kříž v okrese Třebíč

Kamenný kříž u hasičské zbrojnice ... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Kyje
 kříž v okrese Jičín

Pískovcový krucifix v intravilánu obce, doklad tvůrčích schopností místních kameníků v 19. století. Socha čelem natočená k silnici, na západ. Celá ze stejného pískovce místní provenience. Socha je postavená na deskách položených na terénu, menších z hrubě otesaného pískovce. Základna je schůdek z pískovcový... podrobnosti >

velký pokles
Kamenný kříž - Křišťanovice
 kříž v okrese Bruntál


velký pokles
Kamenný kříž - Lachov
 kříž v okrese Náchod

Jedná se o celkem čtyřdílnou sochu spočívající na dvoustupňové pískovcové desce, na nárožích s plotovými pilířky. Socha Krucifixu byla pořízená roku 1781. Je hodnotným příkladem pozdně barokní sochařské produkce v regionu, vyznačující se mimo jiné obzvláště velkým důrazem na dekorativní ztvárnění podsta... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Ladná
 kříž v okrese Břeclav

Kříž na ul. Svobody byl zbudován v roce 1899 nákladem Václava a Antonie Michlovských. Na přední straně je nápis: "Pochválen buď Ježíš Kristus Kříž Krista buď chlouba naše" ... podrobnosti >

velký nárůst
Kamenný kříž - Láz
 kříž v okrese Třebíč


mírný pokles
Kamenný kříž - Lesonice
 kříž v okrese Třebíč

Kříž stojí za obcí v severní části katastru Lesonice. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Lesonice
 kříž v okrese Třebíč

Kamenný říž stojí v blízkosti severozápadní části zámku v Lesonicích. ... podrobnosti >

velký pokles
Kamenný kříž - Lipník
 kříž v okrese Třebíč

Kamenný kříž najdete nad schodištěm před kostelem sv. Jana Křtitele. Korpus i figura Panny Marie jsou také kamenné. V dolní části je nápis: „Pojdtež ke mně všickni kteříž pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím /Mat. 11.28 / 1863“ ... podrobnosti >

velký pokles
Kamenný kříž - Lipník
 kříž v okrese Třebíč

Kamenný kříž, kde je korpus z kovu, je umístěn před hřbitovem. Tento kříž však zde původně nebýval. Písemná zmínka o něm je ve farní kronice u roku 1898, kde je uvedeno: „Na místě, kde se rozcházejí cesty za Lipníkem do Jaroměřic, Ratibořic a Hostašova dal postaviti Vavřinec Karbaš, hostinský v Lipníku, s manželkou Františkou kamenný kříž&ldqu... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Lipník
 kříž v okrese Třebíč

Kříž najdete při cestě k Ostašovu. Korpus kříže je z kovu a dále je naněm umístěn keramický medailon Panny Marie. Pod křížem je zlatým písmem nápis: “Buď pozdraven kříži, jediná naše naděje. 1949″ ... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Náměšť nad Oslavou
 kříž v okrese Třebíč

Kvalitní rustikální kamenická práce doplňující prostranství kostela pochází z roku 1821. Kamenný kříž vyrůstá z hranolového soklu završeného segmentově vypjatou vyloženou římsou. Na kříži s břevny ukončenými terčíky je plastický reliéf Krista. ... podrobnosti >

obrovský pokles
Kamenný kříž - Nedomice
 kříž v okrese Mělník

Dnes na katastru sousední obce Ovčáry stojí za vesnicí směrem k obci Chrást křížek, který pochází z doby, kdy byly obě obce Nedomice i Ovčáry sloučeny pod názvem Nedomice. Stojí v místě, kde se silnice křižovala s cestou vedoucí od mostu u Kostelce přes Cecemín k Čečelicím. Tento kříž je kamenické dílo sochaře F. Kofránka z Hořic a jako materiálu je... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, max - 67,      předchozíPředchozí   Dalšídalší