Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 1713 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Fleischmannova poklona - Hrádek
 poklona v okrese Znojmo
Fleischmannova poklona - Hrádek (poklona)

U hlavní silnice procházející obcí je umístěna Fleischmannova poklona, rozkládající se na obdélníkové základně. Průčelí je horizontálně členěno nízkým soklem a parapetní římsou. Na osu průčelí je prolomena nika s hrotitým záklenkem, uzavřená prosklenými dvířky, jednou dělenými horizontální příč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Havraníky
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Vrcholně barokní kamenná boží muka na návsi za kostelem je kvalitním příkladem kamenosochařské práce počátku 18. století. Na čtvercové základně ukončené vyloženou oblounovou římsou se tyčí pilíř s patkou ukončenou oblounovou římsou. Jedna strana patky nese rytý nápis. Z patky vyrůstá dřík členěný jedenkrát odstupňovanou vpadlinou tvar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Havraníky
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Bohatě dekorovaná barokní boží muka vynikající umělecké a řemeslné úrovně dominují prostranství před kostelem. Na čtvercové základně ukončené vyloženou oblounovou římsou se tyčí pilíř s patkou, ukončenou oblounovou římsou. Jedna strana patky nese rytý nápis. Z patky vyrůstá dřík členěný na stranách jedenkrát odstupňovanou vpadl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Havraníky
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Hodnotná renesanční boží muka z roku 1635 tvoří významný pohledový prvek v krajině a polích za obcí u cesty. Na nízké čtvercové základně se tyčí štíhlý pilíř s probranými rohy. Pilíř je ukončený vyloženou profilovanou římsou s okosenými horními hranami sbíhajícími se ke kaplici, která na římsu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Havraníky
 poklona v okrese Znojmo
bez fotografie

Ve vinohradu, severně od silnice Havraníky – Znojmo- Pozdně klasicistní poklona ve vinohradu za obcí dotváří osobitý ráz zdejší krajiny. Drobná sakrální stavba typu poklony ve vinohradu severně od silnice směrem na Znojmo. Stavba na obdélném půdorysu, přední strana na osu prolomená hlubokým segmentově zaklenutým výklenkem. Po stranách výk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Havraníky
 poklona v okrese Znojmo
bez fotografie

Klasicistní poklona v polích za obcí je dokladem drobné lidové sakrální architektury závěru 19. století. Drobná sakrální stavba obdélného půdorysu má průčelí členěné vysokým soklem, jehož horní okraj tvoří zároveň parapet hluboké na osu prolomené niky s půlkruhovým záklenkem. Vnitřní prostor niky valeně klenut&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Havraníky
 poklona v okrese Znojmo
bez fotografie

Klasicistní poklona rustikálního rázu u silnice za obcí oživuje krajinu jižního pohraničí. Poklona obdélného půdorysu se nachází u silnice za obcí. Průčelí je členěno nižším soklem ukončeným ústupkem, vyloženou profilovanou římsou kordonovou a vyloženou římsou korunní. V průčelí je prolomena hluboká nika ukončená segmentovým z&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hevlín
 boží muka v okrese Znojmo
Hevlín (boží muka)

Při pravé straně silnice směrem z Hevlína do Dyjákovic se nachází pilířová boží muka zvaná „Červený kříž“. Mohutnější typ boží muky spočívá na betonové základně půdorysu obdélníka s kvadratickým výstupkem na zadní straně. Průčelí je na osu prolomeno vysokým výklenkem, v horní části prohlou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hevlín
 boží muka v okrese Znojmo
Hevlín (boží muka)

Velmi hodnotná pozdně gotická boží muka se sochařskou výzdobou, na Znojemsku relativně četná, celkově však značně vzácná. Na základně sestávající ze dvou čtvercových desek vzájemně na sobě nakoso položených se tyčí kamenný pilíř s vyžlabenými hranami, vyrůstající z patky čtvercového půdorysu s horními kosenými rohy. Pilí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hilbertova kaplička Panny Marie Lurdské - Pekařov (kaplička)

Zdejší polnosti  patřily ke statku pod strání č.p.20, kde generace žila rodina Hilbertova. Poté, co se pan Hilbert šťastně vrátil z bojů v první sv. války, dal jako poděkování postavit kamenný kříž, který stojí nedaleko odtud ve stínu bříz na prastaré mezi. Když byla tato boží muka dokončena, postavila rodina s téhož důvodu zde, na křižovatce polních cest, ještě kapličku zasvěcenou Paně Marii Lurdské....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hlaváčkův kříž - Lipovec
 kříž v okrese Blansko
bez fotografie

mírný pokles
Hnanice
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

U kostela sv. Wolfganga se nachází bohatě zdobená boží muka. Z novodobě upravované čtvercové základny vyrůstá štíhlý pilíř s okosenými bočními hranami, ukončený vyloženu profilovanou římsou. Na římse spočívá kaplice, jejíž stěny jsou zdobeny mělkými nikami se segmentovými závěry zdobenými reliéfy. Reliéf na čeln&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hnanice
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Torzo pozdně renesanční boží muky (kaplice) z roku 1650, umístěné původně v Šatově, je dnes druhotně osazeno ve výklenku hnanického kostela a doplněno křížem. Kaplice je členěna na všech čtyřech stranách mělkými půlkruhově zaklenutými nikami s pravoúhlým orámováním s cvikly připomínajícím bramantovská okna. V nikách se nachází ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Holubův kříž - Liberec
 kříž v okrese Liberec
bez fotografie

Kříž stojící na černém puklém balvanu připomíná dřevorubce Františka Holuba, kterého zde někdy mezi lety 1860-1880 zabil padající strom. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Újezd
 boží muka v okrese Třebíč
Horní Újezd (boží muka)

Barokní boží muka neobvyklého tvarosloví jsou situována při silnici do Jaroměřic. Z hranolového soklu členěného segmentově zaklenutými nikami vyrůstá mohutný dřík ve tvaru dvojité kuželky, na jehož vrcholu spočívá čtyřboká kaplice s pravoúhlým výklenkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní Újezd
 kamenný kříž v okrese Třebíč
Horní Újezd (kamenný kříž)

Mohutný kamenný kříž nechali v roce 1901 postavit zdejší farníci v blízkosti hřbitovní a kostelní zdi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Horní Újezd
 kamenný kříž v okrese Třebíč
Horní Újezd (kamenný kříž)

Kamenný kříž je situován u polní cesty k vrcholu Černý kopec za budovou ZD. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní Újezd
 litinový kříž v okrese Třebíč
Horní Újezd (litinový kříž)

Kříž je umístěn v blízkosti hasičské zbrojnice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Újezd
 litinový kříž v okrese Třebíč
Horní Újezd (litinový kříž)

Jedná se o litinový kříž s Madonou nad kamenným soklem. Stojí v jižní části obce na kraji silnice do Vacenovic. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Újezd
 litinový kříž v okrese Třebíč
Horní Újezd (litinový kříž)

Litinový kříž je umístěn na západním konci obce Horní Újezd při silnici na obec Šebkovice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 86,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze