Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 1323 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kamenný kříž - Hlavečník
 kříž v okrese Pardubice

Kříž stojí v blízkosti místní pošty. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Hlušovice
 kříž v okrese Olomouc

Akátová ulice-kamenný kříž u staré silnice na Chomoutov  ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Hodolany
 kříž v okrese Olomouc

Kamenný kříž z r. 1841 u kostela Panny Marie Pomocnice. ... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Hodolany
 kříž v okrese Olomouc

Kamenný kříž  z r. 1899 v městké části Hodolany stojí u mostu přes řeku Bystřici. ... podrobnosti >

velký nárůst
Kamenný kříž - Horní Věstonice
 kříž v okrese Břeclav

Ve svažitém terénu uprostřed hřbitova se nachází kamenný kříž s tesaným Kristem. Jednou odstupňovaná základna téměř čtvercového půdorysu, jejíž horní deska je ukončena mírně vyloženou oblounovou římsou, nese jednou odstupňovaný dřík soklu. Jeho dolní část je hladká bez členění, pouze na čelní straně je umístěna vystupující... podrobnosti >

velký nárůst
Kamenný kříž - Horní Věstonice
 kříž v okrese Břeclav

U hlavní silnice procházející obcí je umístěn kamenný kříž. Z trojstupňové základny čtvercového půdorysu vyrůstá sokl opticky dělený na patku, dřík a římsu. Patka soklu je hladká, ústupkovitě ukončená. Na čelní straně jinak nezdobeného dříku soklu je vyryt nápis. Dřík nese vyloženou římsu, na níž spočívá kam... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Hostinné
 kříž v okrese Trutnov

Kamenný rokokový krucifix, jako doklad duchovního života na konci 18. století, se nachází v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Hostinném na severní straně u ohradní kamenné zdi. Na sesazených třech kamenných stupních o rozměru 175 x 137 cm je posazen kvádrový sokl o rozměru 102 x 55 x 67 cm výšky, v čelním pohledu s příložkou, v paspartě zd... podrobnosti >

velký pokles
Kamenný kříž - Hraběšice
 kříž v okrese Šumperk

Kamenný kříž je umístěn u vchodu do areálu kostela sv. Filipa a Jakuba. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Hrabětice
 kříž v okrese Znojmo

Na ulici Hrušovanská se nachází kamenný kříž. Na základnu obdélníkového půdorysu navazuje několikrát odstupňovaný sokl s pravoúhlými ústupky. Nejvyšší část soklu nese na čelní straně desku s nápisem a je ukončená okosenými hranami do tvaru komolého jehlanu, z jehož vrcholu vyrůstá kamenný kříž na rozš... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Hrabětice
 kříž v okrese Znojmo

V obci před kostelem sv. Antonína se nachází kamenný kříž s novogotickými dekorativními prvky. Na čtvercové základně ukončené pravoúhlou vyloženou římsou spočívá několikrát odstupňovaný sokl, jeho jednotlivé části jsou zakončeny okosenými hranami. Nejvyšší část je na čelní straně členěna vpadlým rámem tvaru jepti&s... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Hrádek
 kříž v okrese Znojmo

Kamenný kříž se nachází na východním okraji obce u silnice vedoucí směrem na Dyjákovice. Na čtvercové základně spočívá několikrát odstupňovaný kamenný sokl. Jednotlivé části soklu jsou ukončeny profilovanými ústupky, završení soklu tvoří vyložená profilovaná římsa. Čelní strana nejvyšší partie ... podrobnosti >

velký nárůst
Kamenný kříž - Hraničné Petrovice
 kříž v okrese Olomouc

Kamenný kříž z roku 1901 se nachází po právé straně vchodu do kostela. V horní části kříže socha krista, na soklu reliéf Madony.  ... podrobnosti >

střední pokles

Rustikální kamenný kříž v krajině, severovýchodně od obce, je ukázkou nalidovělé tvorby drobné sakrální architektury. Na jednou odstupňované obdélníkové základně s okosenými hranami spočívá dvoudílný sokl, jehož spodní část je na čelní straně členěna obdélnou horizontálně orientovanou vpadlinou a ukončena okoseným... podrobnosti >

střední pokles

Za kostelem sv. Štěpána se nachází kamenný kříž z konce 19. století, který významně doplňuje soubor drobné sakrální architektury v obci. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdělený na dolní část s hladkými stěnami, na jejíž čelní straně jsou patrné stopy po čtyřech vrutech, takže v minulosti zřejmě nesla desku s nápisem, a horní č&a... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Huzová
 kříž v okrese Olomouc

Před areálem kostela stojí vlevo od kované brány pískovcový kříž s reliéfem Krista, usazený na podstavci s plastickým vyobrazením nástrojů umučení a Piety, římsu zdobí cherubíni. Nápis uvádí, že kříž v roce 1827 nechali pořídit Florian a Antonia Gilgovi. ... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Hvězdoňovice
 kříž v okrese Třebíč

Tento kříž nechala postavit rodina Novotných, aby uctila památku svého syna, bratra Karla, který padl 18.9.1914 ve věku 23 let u Jagodina v Srbsku. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Jaroslavice
 kříž v okrese Znojmo

V centru jaroslavického hřbitova se nachází kamenný kříž. Čtvercová základna nese masivní sokl s profilovanou patkou, jejíž stěny (přední a obě boční) jsou v horní části členěny výstupkem tvaru horizontálně orientovaného obdélníka. Zadní stěna je hladká. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Sokl nese čtvercový plint, z něhož vyrůst&... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Jaroslavice
 kříž v okrese Znojmo

V těsné blízkosti kostela se nachází kamenný milník s křížem. Na kruhové základně se zvedá štíhlý pilíř kónicky se zužující směrem nahoru. Mírně rozšířená patka ukončená oblounovou římsou nese dřík pilíře zdobený rytými rámy tvaru kónicky se zužujícího obdélníka s os... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Jaroslavice
 kříž v okrese Znojmo

U zdi kostela se nachází kamenný kříž. Na jednostupňové základně s okosenými hranami je umístěn hranolový sokl s probranými rohy, opticky rozdělený na dvě části. Dolní část s hladkými stěnami je ukončena ústupkem, na nějž oblounovou patkou navazuje kónicky se zužující horní, členitější část. Na její čelní straně je um&iac... podrobnosti >

střední pokles
Kamenný kříž - Jevišovka
 kříž v okrese Břeclav

Na křižovatce v polích u cesty se nachází kamenný kříž. Na široké čtvercové základně ukončené oblounem je umístěn sokl opticky oddělený na dolní část, členěnou trojím odstupňováním a horní část, v dolní partii konvexně vydutou, nesoucí na čelní straně ryté iniciály M S a dataci 1772. Sokl je ukončen oblounovou římsou... podrobnosti >

velký pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 67,      předchozíPředchozí   Dalšídalší