Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Praha 17
 městská část v okrese Praha hl.m.
První písemná zmínka o Řepích pochází z roku 993 ze zakládací listiny Břevnovského kláštera. Další historické prameny hovoří o 13. století. Do roku 1968 - mimopražská obec Řepy, patřící do okresu Praha-západ, původně v&scaron...

střední nárůst
Praha 7
 městská část v okrese Praha hl.m.
Jak nasvědčují četné archeologické nálezy, lidské osídlení se na území městské části nacházelo již od doby kamenné. Základem Prahy 7 jsou dávné osady Holešovice a Bubny. První zmínka o Bubnech se datuje rokem 1088 ve falzu vyšehradském. Zasvěcení zdejšího kostela sv. Klimentu se objevuje sice až k roku 1298, ale lze nepochybně soudit, že jde o stavbu mnohem starší. Bubeňáci se živili hlavně rybaře...

obrovský nárůst
Praha 18
 městská část v okrese Praha hl.m.
První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1347, kdy se uvádí založení poplužního dvora „Wesz Letniany" pražským měšťanem Mikulášem Velflínem od Věže zřejmě kolem roku 1307. Zdejší polnost pak v průběhu času často měnila majitele, krátce byla i majetkem Va...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Praha - Vinoř
 městská část v okrese Praha hl.m.
Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR) Vyšehradské kapitule, sama obec je ale samozřejmě mnohem starší. Katastrální území Vinoř se ...

střední nárůst
Praha - Klánovice
 městská část v okrese Praha hl.m.
Praha - Koloděje
 městská část v okrese Praha hl.m.
Praha - Křeslice
 městská část v okrese Praha hl.m.
Na jižním kraji Prahy se rozkládá Městská část Praha - Křeslice. Je tvořena stejnojmennou obcí, která se tradičně vnitřně člení na Křeslice Horní a Dolní. Dříve se také osídlení označovalo jako Křešice. Příjemně vyhlížející obec je domácím důvěrně známá, ale zůstává většině z nich trochu anonymní svou málo poznanou historií. Křeslice se rozkládají po obou březích potoka Botiče v místech, kde jeho...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Praha - Benice
 městská část v okrese Praha hl.m.
První písemná zmínka o Benicích pochází ze 14. století. Byly tehdy nazývány Zbynice (tedy ves Zbyňových lidí), což byla domácí podoba jména Zbyslav. Od roku 1974 jsou součástí hlavního města Prahy. Na území Benic je v ulici K&n...

obrovský nárůst
Bačice
 obec v okrese Třebíč
Obec Bačice se skládá ze dvou částí. Část Bačice má 60 popisných čísel a 103 obyvatel. Část Udeřice 33 popisných čísel a 94 obyvatel. Tyto dvě části vystupují jako jedna obec od roku 1960. Celkově má obec Bačice k 1. 1. 2004 197 obyvatel. O historii obou částí obce (Bačice a Udeřice) ...

obrovský nárůst
Bransouze
 obec v okrese Třebíč
Bransouze - vesnice, rozkládající se v údolí při pravém břehu řeky Jihlavy, ve výši 421 metrů nad mořem,18 kilometrů severozápadně od města Třebíč. Obec má 255 obyvatel. Její historie začíná nepochybně již v roce 1234, kdy se s jejím názvem, v té době ještě jako Branechewess, setkáváme v pramenech poprvé. Zajímavý a poněkud nezvyklý místní název odvozují Ladislav Hosák a Rudolf Šrámek od jména Bra...

obrovský nárůst
Hartvíkovice
 obec v okrese Třebíč
Historie Hartvíkovic se počítá na velmi dlouhou dobu, od první písemné zmínky uplynula řada století, nejstarší stopy lidského osídlení jsou staré několik tisíc let. Hartvíkovice jsou obcí ležící jihovýchodně od okresního města Třebíč a jihoz&aa...

obrovský nárůst
Hvězdoňovice
 obec v okrese Třebíč
Hvězdoňovice (obec) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Do roku 1919 byly Hvězdoňovice osadou Heraltic. V roce 1850 zde žilo 160 obyvatel, v roce 1991 99 obyvatel. Z roku 1776 je zmiňován Panský mlýn, který původně patřil heraltickému panství. Později v letech 1924 je zmiňován tento mlýn s pilou a samotn&a...

obrovský nárůst
Jakubov
 obec v okrese Třebíč
Obec Jakubov je doložena poprvé jako dominium na donační listině Wolframa Schenka z poloviny 13. století, lokované na okraji středověké moravskobudějovické sídelní komory při tzv. Haberské stezce. Vznik této osady může podle některých hypotéz souviset s pravděpodobnými pokusy o těžbu stříbra v jej&i...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Jasenice
 obec v okrese Třebíč
První písemný záznam o Jasenici je z roku 1353. Z té doby jsou uváděni vladykové z Jasenice - tehdy psáno Jesenice (Jessenycz) - na zdejší tvrzi. Jeden z členů vladyckého rodu se podílel na zhotovení starobylé monstrance se znaky Jasenice a Velké Bíteše z roku 1473. Monstrance j...

obrovský nárůst
Kladeruby nad Oslavou
 obec v okrese Třebíč
Obec Kladeruby nad Oslavou je v písemných pramenech uváděna poprvé v roce 1368. V té době se nazývala Kladoruby. Název byl odvozen od zaměstnání původních osadníků, kteří byli dřevorubci neboli rubači klád. Do roku 1913 se všeobecně užívalo názvu Kladoruby.Výnosem okresní...

obrovský nárůst
Komárovice
 obec v okrese Třebíč
Komárovice (obec) Komárovice leží v kopcovitém útvaru jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, v mírné dolině, kterou protéká potůček, jeden z přítoků říčky Jevišovky. Tento potůček přispěl i k podélnému uspořádání domovní výstavby po obou stranách vel...

obrovský nárůst
Loukovice
 obec v okrese Třebíč
Loukovice (obec) Vesnička Loukovice leží na území okresu Třebíč a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Třebíč. Obec Loukovice se rozkládá asi dvanáct kilometrů jihozápadně od Třebíče. Z turistického a geografick&eacut...

mírný pokles
Menhartice
 obec v okrese Třebíč
Pokud pojedete z Jemnice směrem k hraničnímu přechodu Vratěnín musíte projet obcí Menhartice. Vesnice je to čistá a upravená. Lidé tam zřejmě žijí rádi. Dokazují to i tím, že nikdy nepřerušili lidové zvyky. O masopustě projde průvod s hudbou vesnicí. Muzikanti hrají dům od domu a masky při ta...

střední nárůst
Police
 obec v okrese Třebíč
Obec Police je nedaleko města Jemnice na jihozápadní Moravě. Dominantou obce je místní zámek s pětiposchoďovou hranolovou věží. Na místě dnešního zámku stávala ve 14. století tvrz, která byla v 1. polovině 20. let 16. století se vsí koupena Janem Tavíkovským z Tavíkovic, který se rozhodl v roce 1634 postavit v Polici zámek. V roce 1636 došlo k stavebnímu rozšíření zámku za Jakuba Berchtolda, který...

obrovský nárůst
Rouchovany
 obec v okrese Třebíč
Rouchovany (obec) V době, kdy naše celá vlast byl jeden prales, vzniká pravděpodobně v místě dnešních Rouchovan vymýcením lesa osada podkovovité podoby. 1243 - Nejstarší historické doklady z tohoto roku dokazují, že Rouchovany byly statkem zeměpanským. Majitelem veškeré země byl kníže - zeměpán, kterého jako vrchnost uznává lid poddaný, samostatně hospodařící na půdě a odvádějící „úrok“v plodinách a hospodářských ...

mírný pokles
Stropešín
 obec v okrese Třebíč
Stropešín (obec) Obec je situována na pravém břehu Dalešické vodní nádrže (dříve toku řeky Jihlavy). V tomto území a na přilehlé vrchovině podél řeky Jihlavy se nacházelo osídlení již od starší doby kamenné (paleolitu). Osídlení mladší doby kamenné (neolitu) je...

mírný pokles
Třesov
 obec v okrese Třebíč
Třesov (obec) Třesov leží 20 km východně od Třebíče a 10 km od Náměšťe nad Oslavou. V současné době zde žije 101 občanů. V obci je kanalizace a plynofikace, hasičská zbrojnice. Plánuje se výstavba vodovodu. Vznik obce není spolehlivě zjištěn, avšak první písemná zmínka o osadě Třebešov (prav...

mírný pokles
Brdy
 vojenský újezd v okrese Příbram
Bývalý vojenský újezd Brdy, dříve také Vojenský výcvikový prostor Jince, byl 3. největším českým vojenským újezdem. Rozkládá se v západní části okresu Příbram, mezi Rokycany (Strašicemi) a Příbramí, již...

obrovský nárůst
Bukovany
 obec v okrese Příbram
Bukovany leží na samém rozhraní Středočeského kraje a Jihočeského kraje, nedaleko okresního města Příbrami, v malebném přírodním, ekologicky čistém prostředí Povltaví. Je bohatě obdařena krásnými lesními porosty rozkládajícími se v okolí, a krajina jako cele...

střední pokles
Chraštice
 obec v okrese Příbram
První písemná zpráva pochází z roku 1260. Na území žije 217 obyvatel....

obrovský nárůst
Jablonná
 obec v okrese Příbram
Obec Jablonná se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje asi deset kilometrů východně od města Příbrami, na silnici spojující toto město s Kamýkem nad Vltavou. V mírně zvlněné krajině leží nedaleko od sebe dvě vesnice... Přesné datum založení Jablonné se dosud nep...

střední pokles
Kotenčice
 obec v okrese Příbram
Obec leží 7 km jihozápadně od Dobříše, pod Velkým Chlumem (479 mn.m.). Je součástí okresu Příbram.První zmínka o obci spadá do roku 1382, kdy byl správcem polností statek Buková. V roce 1890 tvořilo vesnici 45 domů s 288 českými obyvateli. Původní rolnický charakter obce by...

střední nárůst
Kozárovice
 obec v okrese Příbram
Jak dokládají archeologické nálezy, bylo území dnešní obce osídleno již v mladší době bronzové, tedy v období asi 1400 - 1200 let př.n.l.. Prvními zdejšími osadníky byly pastevecké rodové skupiny mohylové kultury. Ve 3. - 1. století př.n.l. byl kraj ř...

mírný pokles
Modřovice
 obec v okrese Příbram
Obec Modřovice leží na jihozápadním svahu útvaru zvaný Holý vrch zhruba deset kilometrů od Příbrami. Název obce souvisí s hustým porostem modřínů, který ve starých dobách rostl na kraji kopce Holý vrch. Odtud jméno Modřejovice - později Modřovice. První zmínka o obci je z...

střední nárůst
Nedrahovice
 obec v okrese Příbram
Historie Nedrahovic sahá daleko do minulosti. Snad ve 12. nebo 13. století se zde usadil zeman Nedrah (Nedrahý) a s ním členové jeho rodu - Nedrahovici. Založili pospolu statky ve dvou téměř rovnoběžných řadách, na severním okraji osady si vystavěli tvrz a okolo ní vysoké a pevné zdi. Pro tvrz zvolili příh...

mírný pokles
Nepomuk
 obec v okrese Příbram
Nepomuk se rozkládá na svahu lesnaté rožmitálské kotliny 700 m n. m. Byl založen v polovině 18. století šumavskými Němci, kteří se zde usadili jako noví osadníci po třicetileté válce. Od arcibiskupa získali privilegia: byli zbaveni roboty a vojenské povinnosti. Dodnes se Nepomuku řík&a...

obrovský nárůst
Petrovice
 obec v okrese Příbram
Obec Petrovice u Sedlčan leží v malebném kraji na pravém břehu Vltavy mezi městy Milevsko a Sedlčany v oblasti nazývané "Čertova hrbatina". Samotné Petrovice jsou posazeny do mělké kotliny (450 m n.m.) ze všech stran obklopené kopci a návršími. Nejvyšší je Kozlov (709 m n.m.). Za dávných dob rozkládaly se tu všude v dalekém okolí samé lesy, husté, místy močálovité, v nichž žilo hojně divoké zvěře...

střední pokles
Rosovice
 obec v okrese Příbram
První písemná zpráva pochází z roku 1305. Na území žije 740 obyvatel. ...

střední nárůst
Sádek
 obec v okrese Příbram
Prvním historicky doloženým stavením byl dvůr patřící rodu Zajíců z Valdeka, který stával na dnešní návsi. Tento dvůr byl podle dochovaných záznamů založen roku 1390. Další zachované zprávy uvádějí, že v jihovýchodní části katastru se nach&aacu...

obrovský nárůst
Stará Huť
 obec v okrese Příbram
Stará Huť je obec ležící v jižní části Středočeského kraje asi 2 km východně od Dobříše a 20 km východně od okresního města Příbram. Rozkládá se na úpatí Brd při řece Kocábě, nadmořské výšce 352 m. Nejpravděpodobnějším datem vzniku obce Star&a...

střední nárůst
Tochovice
 obec v okrese Příbram
Král Václav II. daroval Tochovice klášteru Ostrovskému a ten je opět pronajal r. 1331 rychtáři Buzkovi a jeho potomkům. Roku 1436 zastaveny bratřím Zmrzlíkům ze Svojšína .k Orlíku. Za krátko dostaly se opět klášteru Ostrovskému. V první polovici 16. století držela ves a tvrz nej...

střední nárůst
Třebsko
 obec v okrese Příbram
Počátky obce Třebska jsou nejasné. Podle jména soudě jednalo se kdysi dávno o místo, kde se třebilo, tj. kde byl odstraňován les a původní vegetační porost a kde vyklučené místo bylo postupně kolonizováno. První písemná zpráva o Třebsku pochází z roku 1352. Usuzuje se, že původn...

mírný pokles
Zbenice
 obec v okrese Příbram
První písemná zpráva o Zbenicích je z roku 1293.  Obec Zbenice leží na jižním okraji Středočeského kraje v okrese Příbram, na mírném svahu spadajícího od východu k západu v nadmořské výšce kolem 550 m. Nejvyšší vrchol v katastru obce se naz&yacu...

střední nárůst
Bystřička
 obec v okrese Vsetín
Obec Bystřička, ležící v okrese Vsetín na stejnojmenném přítoku Vsetínské Bečvy, vstoupila do obecného povědomí převážně díky údolní přehradě, vystavěné v letech 1908 1912. Do té doby šlo spíše o nevýznamnou ves bývalého vsetínsk&eacu...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)