Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1181-1200 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hladov
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

Obec Hladovse nalézá v mělce zahloubeném údolí horního toku Hladovského potoka, ve střední části Brtnické vrchoviny. Pramenný úsek potoka s Hladovským rybníkem zabíhá do vrcholové planiny, kterou prochází od východu k západu rozvodí mezi Brtnicí na severu a Vápovkou na jihu. K jihozápadní zalesněné části katastru obce náleží i část této vrcholové planiny ve výškové úrovni 660 m nad mořem.Názvy obce:Původní název vsi z roku 1257 byl Pfaffendorf /ves knězova/ a patřila ženskému premonstrátskému kl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bedřichov
 obec v okrese Blansko
Bedřichov (obec)

Bedřichov, farní ves, 7 km jz. Kunštátu, katastrální a politická obec rozlohy 629 ha, leží v údolí ze tří stran lesem obklopeným, 603 m nad mořem. Domy stojí ve dvou řadách podél silnice, většinou těsně vedle sebe; na severní straně jsou domy sedláků, na jižní a podél silnice do Černovic domky chalupníků.První písemná zmínka o o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Býkovice
 obec v okrese Blansko
Býkovice (obec)

Ačkoli je první písemná zpráva o naší obci doložena k roku 1264, neznamená to, že by tohoto roku skutečně vznikla. Tehdy je totiž od biskupa Bruna dostal lénem Konrád z Hucsarie, šlechtic pocházející pravděpodobně ze severozápadního Německa. Název obce je však ryze český. Jeho základem je zřejmě osobní jméno Býk; je tedy tvořen patronymickou příponou a označoval ves lidí Býkových. Znamená to tedy, že řečený Konrád nebyl jejím zakladatelem, obec sama byla starší a její vlastnictví na něj z rukou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brno - Královo Pole
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Královo Pole (městská část)

Lidé obývali území, kde se dnes rozprostírá Královo Pole, již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Dokládají to naleziště sídliště kultury s vypíchanou keramikou nebo pohřebiště kultury s malovanou keramikou. Pozoruhodné nálezy, jako například hrob kruhového půdorysu, v němž byla pohřbena dívka ozdobená bronzovými klenoty, vypovídají o osídlení v době bronzové. Sídliště zde bylo v době železné i v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadily germánské k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Břest
 obec v okrese Kroměříž
Břest (obec)

Břest je dávná slovanská osada, prvně připomínaná ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Název obce pochází od stromu jilm / břístek/, který se v okolí hojně vyskytoval. V roce 1220 ji daroval moravský markrabě Vladislav Jindřich nově zakládanému klášteru velehradskému a toto vlastnictví potvrdil v roce 1228 kr&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Komárno
 obec v okrese Kroměříž
bez fotografie

Obec Komárno se nachází na území, které se někdy označovalo jako Záhoří či Hostýnské Záhoří. Jde o území mezi Hanou a Valašskem, na němž se prolínají vlivy obou těchto oblastí. Podle jednoho z vymezení Záhoří jde o více než třicet obcí, které můžeme zhruba ohraničit „Komárným, Bystřicí pod Hostýnem, Lipovou, Žákovicemi, Malhoticemi a Rouským u Kelče…“. Místní jméno znělo do počátku 17. století Komárné, šlo o osadu vzniknuvší na místě komárném, na místě s močály, bažinami, břehy řek a říček. V p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Míškovice
 obec v okrese Kroměříž

Poprvé se  Míškovice připomínají v roce 1397 (Nyezkowicze). Tehdy ves náležela pánům ze Šternberka a byla součástí količínského panství. Roku 1397 ji vložili Petr z Kravař a Markvart ze Šternberka ještě s jinými vesnicemi bratřím Zdeňkovi a Ješkovi ze Šternberka. Nějakou dobu držel Míškovice Hanuš z Milčan, když byl roku 1407 zveden na ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vítonice
 obec v okrese Kroměříž

První písemná zpráva pochází z roku 1381....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Rejštejn
 obec v okrese Klatovy

Zpočátku tvořil Rejštejn spolu s Kašperskými Horami jednu obec, která měla pečeť a znak už v předhusické době. O obou těchto částech této významné městské lokality jsou zprávy již od roku 1337. Rejštejn vděčí za svůj vznik úspěšnému rýžování a dolování zlata. Postupem času získala osada relativní samostatnost. Úplné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Srbice
 obec v okrese Domažlice

Ves Srbice byla darována paní Přibyslavou, manželkou velmože Chotěbora, dceří Eufrozíně, která vstoupila do premonstrátského kláštera v Doksanech. Tím připadla ves Srbice klášteru doksanskému. Představený kláštera doksanského prodal ves Ledvice, kteroužto uvedená Eufrozína dostala od otce; z toho je patrno, že i ves Srbice náležela tomuto klá&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horšice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec je historicky doložena již v období okolo poloviny 13. století. Podle první zprávy z roku 1245 byly Horšice sídlem Adama z Horšic. Vznik vsi samotné se však pravděpodobně datuje ještě dále do minulosti, Adam byl totiž pokračovatelem rodu Horšických, z jeho předků známe např. otce Hořeslava, kořeny tohoto rodu však sahají ještě dál… V těchto dobách stávala v místech dnešní obce tvrz s vodním příkopem, která horšickým vladykům skýtala útočiště a obranu před loupeživými hordami a vetřelci z Ba...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kasejovice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

V latinských textech o Kasejovicích jsou názvy obce Kaseowicz,Kassieyouicz, Cassiehouicz, Kassiegiowicz, v německých Kafsegowitz, Kasejowitz Obec Kasejovice se nachází v oblasti mezi brdským pohořím a Šumavou na poloviční cestě mezi Nepomukem a Blatnou v nadmořské výšce 548 m. Kasejovice patřily odpradávna k zlatonosné oblasti. Zlato se zde získávalo dolováním a rýžováním., z něhož se zachovaly hromady propraných písků, nazývané sejpy. O osídlení Kasejovicka již v pravěké době době svědčí řada...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Neurazy
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Úvodem: První písemná zpráva o Neurazech, obci středověkého původu, pochází z druhé poloviny 16.století. Přes území obce (myslí se tím současné katastrální území všech našich 7 obcí - Neurazy, Klikařov, Nová Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky a Vojovice) vedla ale i prastará obchodní stezka z Prahy přes Vrčeň a Klatovy do Bavor. Mohyly z doby bronzové z let 1700-1000 před naším letopočtem u Radochov a Žinkov, slovanské strážní hradiště na Hrádku u Klikařova (nad parketem) i ležení husitů na Pl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Oplot
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Vznik obce Počátky obce Oplot sahají daleko do minulosti, první dochovaná zmínka o vsi pochází již z roku 1243. Tehdy byla ves v držení vladyky Lemara de Oplot, který zde sídlil se svými syny Witlou, Přibyslavem a Adlíkem. Jako vladycké sídlo jim sloužila tvrz, stojící pravděpodobně uprostřed návsi v místech dnešní školy. Vladykové z Oplota měli ve znaku stříbrné břevno natřikrát zlomené na způsob W na červeném štítě. Původní staročeský název obce vznikl podle charakteru vsi - vyjadřoval oplocen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Těškov
 obec v okrese Rokycany
Těškov (obec)

Obec Těškov se nachází v plzeňském kraji v blízkosti města Rokycany. Její průměrná nadmořská výška je cca 500 m. n. m. Ves je situována v kotlině otevřené směrem k jihovýchodu, kolem je obklopena lesy, ze kterých se nad jejím okolím vypínají vrchy Sirská hora (589 m. n. m.), Čihadlo (654 m.n m.), Hrad Mitterwald- (680 m.n.m.) Brno (718 m.n.m) a Radeč (745 m.n.m.)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Újezd u Svatého Kříže
 obec v okrese Rokycany

Osada je zmiňována od roku 1352 ( Registrech papežských desátků) uveden je zde pouze název Újezd, dále jako Malý Újezd, případně jako Újezdec. Ovšem již v předhusitském období se setkáváme rovněž s názvem Ves Svatého Kříže (villa S. Crucis), odvozeným od zasvěcení místního kostela. První doloženou vrchnos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Líně
 obec v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Líně mají historii poměrně velmi starou a podle dosavadních poznatků jsou starší než Plzeň. Název obce se zajímavým způsobem po celá staletí vyvíjel. Původu jména se těžko dopátráme. Kronika z r. 1934 uvádí možnost vzniku od hlíny, která se v okolí vyskytuje - původní název prý zněl "Hlinné". Není však známo, že by ve starší minulosti býval v obci nějaký průmysl využívající hlíny k výrobě jakýchkoli předmětů. Další možností je odvození od slova léno, což značí zástavu čehosi. Objevují se i zmínk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolní Kralovice
 obec v okrese Benešov

Historie „starých“ Dolních Kralovic Název obce je zřejmě odvozen z toho, že byla založena na královském zboží. Břehy rybnaté řeky Želivky byly příhodným místem pro rybářskou osadu. To se odráží i v městském znaku, ve kterém je na modrém štítu pod zlatou pětilistou růží zobrazen stříbrný jelec (jelec tloušť - Leuciscus cephalus). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Křečovice
 obec v okrese Benešov
Křečovice (obec)

V Křečovicích stávalo sídlo rytířů Křečovických z Křečovic, ti byli zakladateli zdejšího kostela jenž se ropku 1350 mezi farními v děkanátu Vltavském uvádí. Nejstarší z nich jmenoval se Jarohněv Vejhák z Křečovic. Tento nazýval se též Jarohněv Vejhák z Kúta a na Křečovicích, poněvadž seděl na Kútě tvrzi a byl spoluautorem kostela Arnoštovick&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Běštín
 obec v okrese Beroun
bez fotografie

První zmínka o obci pochází z roku 1380, kdy byl v Jincích  farářem Alexius Bezčín, který byl prvním známým členem svobodného rodu vladyků z Běchčína, kterým Běštín náležel. Rod z Bezčína se připomíná ještě roku 1443, kdy Havel Hovorka z Bezčína prodal 1/3 dvora v Želkovicích Blažkovi ze Želkovic za 50 kop..........Roku 1472 Mikul...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze