Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Praha-východ


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 101-120 z 123 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Tehov
 obec v okrese Praha-východ

Založení obce Nejstarší dosud známá písemná zmínka o Tehově pochází z roku 1309. Do roku 1919 se jmenovala Velký Tehov. Jméno vzniklo z názvu hradu Tehóv nebo Tehův, založeného koncem 12. století v místech dnešní usedlosti č.p. 46. Hrad náležel vladykovi Tehovi. Z významných rodů vlastnili tento hrad: Jan Roháč z Dubé, Slavatov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Tehovec
 obec v okrese Praha-východ

První zmínka o obci Tehovec pochází ze 14. století, když 11. –20. srpna 1373 soudní konsistoř v Praze projednávala spor kněze z Říčan, jistého Odolena z Chodova, který byl ve při s Matějem z Uhříněvsi. Zúčastnění si slíbili vyhovět smírnými smlouvami pod pokutou 100 kop českých grošů, které by v případě nedodržení zaplatili arcibiskupské kanceláři. Pokuta se jim ale zdála příliš nízká, a tak si zvolili prostředníky. Kněze zastupoval Jeniš z Tehova a Matěje pak Ondřej z „Tehovce", díky nim se doh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Úvaly
 obec v okrese Praha-východ

První doložená zmínka o dnešním městě Úvaly (původně Uval, Úval, Ubal, Unfal, Auwal, Ouvaly) pochází již z roku 1290, kdy je doložena existence starobylé vsi Uval v majetku pražských patricijů, od roku 1300 je již zmiňováno tržní městečko, od roku 1361 v poddanském vztahu ke škvoreckému panství vladyckého rodu Olbramoviců (původně starého pražského patrici...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Valnovka
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

střední pokles
Veleň
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obce Veleň a Mírovice vznikly někdy v 10. nebo 11. století, i když první písemné zprávy o osadě Velenci a Veleni jsou z roku 1318. Tento záznam najdeme v Zemských deskách z roku 1396, tab.cur.reg. XXI/207. Vesnici tvořily tři dvorce, tvrz, dva mlýny s rybníky a několik chalup. První záznamy o Mírovicích najdeme v Codexu kapituly Svatovítské, IX &n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Veliká Ves
 obec v okrese Praha-východ

Nejstarší záznamy o obci jsou z poloviny 13. století. Obec patřila dříve do kraje kouřimského. Vít, děkan pražský, vystavěl roku 1261 ve Veliké Vsi na vlastní náklady kostel sv. Vavřince s věží. Od roku 1356 zde byla fara, která později zanikla. Po roce 1420 se Veliké Vsi zmocnili Pražané novoměstští. Sedláci a chalupníci museli platit ze svých usedlost&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Velké Popovice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Vznik obce a název Adamovy Popovice První zmínky o osadě s názvem Adamovice či Adamovy Popovice nebo také Duchovní Popovice nejsou datovány. Dle dostupných písemných pramenů je první záznam o obci či spíše osadě a farnosti z roku 1332. Popovice v dávných dobách údajně patřily k Vyšehradské župě. Jak je zapsáno v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Veltěž
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Se Zdiby na západní straně těsně sousedí osada Veltěž, která se připomíná již roku 1228 co statek patřící Benediktinkám Svatojiřským , Kapitoly hradčanské a klášteru Břevnovskému. V husitských bouřích bylo toto zboží odňato církvi. Až v roce 1729 bylo opět vráceno církvi a od těch dob byl veltěžský dvůr jedním z mens&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Větrušice
 obec v okrese Praha-východ

Obec Větrušice se nachází v SZ cípu okresu Praha - východ, přímo na hranici s Prahou-západ, od které ji ovšem odděluje řeka Vltava. Ačkoli se v blízkosti nacházejí menší "novopečená" města Klecany a Odolena Voda (severně), přirozeným spádovým centrem pro většinu obyvatel zůstává Praha, a to zejména její severní pravobřežní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Vlkančice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

První historické nálezy o osídlení katastru obce pocházejí z 11.století a byly zjištěny na východ od budovy čp.1 v Pyskočelích(bývalý dvůr, dnes Andělův statek). Jsou uloženy v soukromé sbírce pana Karla Krále v Sázavě. Písemné zprávy pocházejí z doby pozdější a značně se rozcházejí, o vsi Vlkančice je prý v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Vodochody
 obec v okrese Praha-východ

Obec Vodochody se rozkládá na ploše 493 ha, k 1.1.2010 zde žilo 556 obyvatel a předpokladem budoucího rozvoje do r.2015 až 1500 obyvatel. Samotnou obec tvoří 2 části - Vodochody a Hoštice....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Všestary
 obec v okrese Praha-východ

Dějiny Všestar úzce souvisejí s dějinami Tehova, který měl již filiální kostel sv. Jana Křtitele, postavený v roce 1350. Tehovské panství postupně náleželo vladykům Ottovi, Heřmanovi, Oldřichovi a později Tehovi, který měl i vystavit hrad Tehov. Z dalších majitelů to byl např. měšťan Kašpar Čotr z Tehova, v průběhu husitské revoluce Jan Roh&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Vyšehořovice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1178. Obec se nachází v nadmořské výšce 239 metrů. Na území žije 544 obyvatel. Celý střed obce tvoří historické jádro tvořené památkově chráněnými objekty, dnes už však většinou dochovaných ve zříceninách....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Výžerky
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Výžerky se nachází v údolí čertovy brázdy, která vede ze Sázavy na Kouřim a je obklopena převážně jehličnatými lesy. Z dosavadních archeologických průzkumů vyplývá, že byla zdejší oblast osídlena již před 5 000 lety, v mladší a pozdní době kamenné. V 8. století našeho letopočtu bylo území osídleno rodem Zličan...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Vyžlovka
 obec v okrese Praha-východ

První zmínky o osadě na místě dnešní Vyžlovky jsou doloženy již kolem r. 1334! Dokazují to archeologické nálezy středověké keramiky v místě  její pravděpodobné polohy (nedaleko hřiště směrem ke Kozojedům). Profesor Klápště ve svém příspěvku z roku 1978 dokonce napsal: „Ve Vyžlovce Spáleném je nejrozsáhlejší zaniklá ves, jako...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Záryby
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Záryby leží na levém břehu řeky Labe v severozápadním cípu okresu Praha-východ mezi městy Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví a Kostelcem nad Labem. Je obklopena převážně obdělávanými poli, na severní straně končí Labem a západ lemuje borový les. Průměrná nadmořská výška je 170 m. Původně ji tvořily dvě samostatné obce Záryby a Marti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zdiby
 obec v okrese Praha-východ

Obec Zdiby se nachází severně od Prahy v nadmořské výšce 295 m n.m.. Směrem k Vltavě (175 m n.m.) se nadmořská výška snižuje. Rozloha obce je 969 hektarů na třech katastrálních územích: Zdiby, Přemyšlení a Brnky. Obec Zdiby to jsou osady: Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Brnky. Všechna jména osad poukazují na velké stáří a každ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zeleneč
 obec v okrese Praha-východ

Zeleneč, dříve též Zelenec, náležel ve druhé polovici XIV. St. kanovníku Volframovi synu Menharta ze Škvorce, který roku 1385 prodal „své věrné“ v Zelenči se svolením královým. R.1443 páni Staroměstští vyřkli mezi Janem z Liblic a Duchkem ze Satalic, aby Duchek dal 5 kop gr. na úroky zadržené z dědiny v Zelenči a tu dědinu prodal neb osadil, aby Janovi úroko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zlatá
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

mírný pokles
Zlenice
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze