Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1141-1160 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Vysoký Potok
 osada v okrese Šumperk
bez fotografie

Vysoký Potok (HohenfluB) byla německá katastrálně a politicky samostatná dědina na severním okraji Hrubého lesa a severovýchodním svahu Jeřábu ( 999 m.) Vesnice stoupá od řeky Moravy (510 m) podél potoka až do výše 670 m. Nade vsí vine se silnice ke kapli nejsvětější Trojice do výšky 889 m. Vysoký Potok vyrostl, jako některé jiné vesnice jeho sousedství, například Krumperky, Křivá Voda, Zlatý Potok a Vlaské, teprve v druhé polovině XVI. století. Jako příslušný k rudskému panství uvádí se poprvé ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bernartice
 obec v okrese Písek
Bernartice (obec)

Jak dostaly Bernartice své jméno, nelze jednoznačně určit. Názor, že zakladatelem městečka byl Vítkovec Bernart z Bernartic, první historicky známý majitel bernartického zboží, patrně neodpovídá skutečnosti. Tento Bernart se poprvé připomíná až v roce 1293. O Bernarticích je však první historická zmínka už z roku 1251, přičemž osada tu s veškerou pravděpodobností stála už mnohem dříve. Její jméno pochází asi od jiného Bernarta. Že osada skutečně existovala už dříve, lze odvodit i z jiného dokum...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zbelítov
 obec v okrese Písek
bez fotografie

Obec Zbelítov leží v okruhu míle cesty k Milevsku (3 km od Milevska) na mírné rovince svažující se západním směrem. Poloha katastru je skloněná k západu, kde jest pohled na západní stranu až na šumavské velikány, a při jasném počasí též viditelná je i nejvyšší hora „Boubín“. K východu se krajina zvedá a dosahuje největší výše na „Šibeném vrchu“ - 531 m. Na Vrchu „Svarkově“ jest 420 – 480 m, a na „Velkých pahorkách“ 490 m.n.m. Vesnicí protéká Zbelítovský potok, vytékající z rybníka „Boukalu“ př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Těchonín
 obec v okrese Ústí nad Orlicí

Správní území obce zahrnuje sídla Těchonín, Celné a Stanovník. Obec Těchonín je písemně doložena v roce 1514, leží při železniční trati Praha - Hanušovice v údolí Tiché Orlice. Vesnice včetně částí s necelými 700 obyvateli má vyhovující autobusové i vlakové spojení. Turisty přitahují možnosti pobytu v zachoval&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Královice
 obec v okrese Kladno
bez fotografie

Obec Královice se nachází pod kopcem Řípec (312 m.n.m.) na Pozdeňském potoce, 4 km od Slaného. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Z historických památek je nutno připomenout kapli na návsi z poloviny 18. století, která byla v roce 1999 opravena. Na mostě přes potok jsou dvě kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava z 2. třetiny 18. století. Mezi zajímavé památky patří i hrázděný špýchar usedlosti č.7. HospodářstvíV obci je minimálně rozvinuto soukromé podnikání - je zde pouz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Loucká
 obec v okrese Kladno

Obec Loucká se nachází v severovýchodní části okresu Kladno na samé hranici s okresem Litoměřice. První písemná zmínka pochází ze 13.století, kdy se začalo s kácením místních lesů a byl zde založen dvůr,, Loučka" jako majetek pražských biskupů. Nová dominikální ves Loucká vzniká až po roce 1785. dvůr i obec patřili téměř ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pchery
 obec v okrese Kladno
bez fotografie

Obec se poprvé připomíná v roce 1228 (resp. okolo r. 1227) jako majetek kláštera benediktinek při kostele sv. Jiří na Pražském hradě. Část vsi se v roce 1270 dostala do držení kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle. Později jiná část vsi patřila vikariátu při chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Na počátku 14. století se zde připomíná zeman Sud...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Borovná
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1365.  Na území žije 84 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jersín
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

Obec leží na Českomoravské vrchovině, nedaleko krajského města Jihlava, v nadmořské výšce 520 m. Původ jejího názvu není  zcela jasný, bývá však nejčastěji odvozován od osobního jména Jersa. Nejstarší a písemně nepodchycená historie obce je úzce spjata s existencí měřínského benediktinského proboštství, které zde v roce 1298 založil Václav II. První písemný záznam o existenci Jersína pochází z roku 1453, kdy jej třebíčský opat Trojan zastavil,  za 80 kop grošů, Jinochovi z Měřína. Ten však záhy ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Holštejn
 obec v okrese Blansko
Holštejn (obec)

Původní městečko Holštejn vzniklo v podhradí stejnojmenného hradu stojícího na blízké skále . První zmínka o osadě bez uvedení jména je z roku 1349, mezi Čeňkem z Lipé a Vokem I. z Holštejna, kdy se mluví pouze o dvorečcích pod hradem. Teprve v roce 1437, kdy Vok V. vkládá Holštejnsko Henikovi z Valdštejna do zemských desek, je zmínka ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
střední pokles
Bohunice
 obec v okrese Prachatice
bez fotografie

První písemná zpráva o obci je z roku 1315. Obec leží v malebném ůdolí na rozhraní okresu Prachatice a Strakonice, 10 km od Volyně. Počet obyvatel je k 1.1 2010 43. Podíl žen je 46,5%. Průměrný věk je 48,4 let....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Brno - Černovice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Černovice (městská část)

Brno - Černovice je městská část statutárního města Brna. Dnešní správní území o rozloze 629,41 ha se rozkládá na levém břehu řeky Svitavy a žije zde přibližně 7.500 obyvatel. Je vytvořeno z menších Starých a větších Nových Černovic. Nové Černovice mají městský charakter s převážně obytnými domy, postavenými za první republiky. Staré Černovice mají spíš vesnický charakter. Původně zemědělsky zaměřené Černovice se ve svých okrajových částech mění v průmyslovou čtvrť. Již před rokem 1989 zde byl v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brno - Královo Pole
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Královo Pole (městská část)

Lidé obývali území, kde se dnes rozprostírá Královo Pole, již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Dokládají to naleziště sídliště kultury s vypíchanou keramikou nebo pohřebiště kultury s malovanou keramikou. Pozoruhodné nálezy, jako například hrob kruhového půdorysu, v němž byla pohřbena dívka ozdobená bronzovými klenoty, vypovídají o osídlení v době bronzové. Sídliště zde bylo v době železné i v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadily germánské k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Brno - Ořešín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Ořešín (městská část)

Městská čtvrť a katastrální území Ořešín se rozkládá na severním okraji Brna. Má rozlohu 306,53 ha. K Brnu byl připojen v roce 1971. Od listopadu 1990 je městskou částí statutárního města Brna s názvem Brno-Ořešín. Ořešín si zachovává vesnický charakter s rodinnou zástavbou. Počtem obyvatel se řadí k nejmenším brněnským částem. Je téměř ze všech stran obklopen lesy, které tvoří téměř 2/3 ořešínského katastru. Na hranici s obcí Vranov se rozkládá přírodní rezervace Babí doly. V 13. století patř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kolová
 obec v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Starším sídelním útvarem na území naší obce jsou Háje, původně Funkštejn – Funkenstein. Jsou známy od roku 1536. Počátkem obce byl malý strážný hrad stojící na dnešním Zámeckém vrchu. Podle kronikářských záznamů stával na protilehlém kopci za řekou Teplá protihrad k hájení údolí. Toto dvojhradí bylo pravděpodobně součástí pevnostního hraničního pásma stavěného Přemyslovci ve 12. století. Oba hrady dostaly jméno Funkštejn, tj. jiskřivec, kámen jiskřící, křemen.Obec vznikla v podhradí. K Funkštejn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Písečná
 obec v okrese Ústí nad Orlicí

O vzniku Písečné existují dvě hypotézy. PhDr. F. Musil obhajuje teorii, že nejprve vznikla obec, která dostala jméno podle písčitého potoka, kolem kterého se kolonizátoři usadili. Soudě podle českého názvu byli kolonizátoři české národnosti. Hrad, který nad vesnicí vznikl, dostal jméno podle obce, ale v poněmčené podobě- Písecký potok, tedy Sand Bac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Běšiny
 obec v okrese Klatovy

Běšiny, ležící jihovýchodně od Klatov v rozkošném údolí při Drnovém potoce na trati dráhy Domažlice-Horažďovice, jsou původu prastarého, neb od dávných dob stávala zde zemanská tvrz, z níž zachovala se dodnes budova panské sýpky. Ostatní budovy dnešního zámečku původem svým sahají do století XVI. Jedna z nich, jež k východu byla obrácena, dávno jest zbořena. Tvrz byla důkladně podsklepena a chodby táhly se daleko za kostel a k rybníku. První písemná zmínka o Běšinech činí se roku 1379, kdy ves p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Blížejov
 obec v okrese Domažlice
Blížejov (obec)

Historie obce Blížejov První zmínka o obci je činěna nepřímo a to v přídomku Benedy, Zdeňka a Uhy z Blíživy ( de Bliziva), kteří přivěsili své pečeti k listině vydané 3.3.1324. Historická literatura v některých případech má vyjmenované vladyky za bratry. Z erbů na pečetích jimi užitých je zřejmé, že pocházeli z jednoho rodu erbu stříbrného berana v červeném štítě. Předpokládá se , že za nich došlo k rozdělení blížejovského statku nejméně na dvě části. První z nich byla v držení předků vladyků Bl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horšice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec je historicky doložena již v období okolo poloviny 13. století. Podle první zprávy z roku 1245 byly Horšice sídlem Adama z Horšic. Vznik vsi samotné se však pravděpodobně datuje ještě dále do minulosti, Adam byl totiž pokračovatelem rodu Horšických, z jeho předků známe např. otce Hořeslava, kořeny tohoto rodu však sahají ještě dál… V těchto dobách stávala v místech dnešní obce tvrz s vodním příkopem, která horšickým vladykům skýtala útočiště a obranu před loupeživými hordami a vetřelci z Ba...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Lisov
 obec v okrese Plzeň-jih

V srdci Evropy, v místech kde dnes žijeme, žili lidé od nepaměti. Lovili tu neandrtálci, cromagnonci, od neolitu byly naše kraje osídleny prakticky nepřetržitě. Kolem roku 500 přišli Slované. Putovali od východu na západ, na mnohých místech se v Čechách setkali ještě se zbytky germánského obyvatelstva. Příchod Čechovy družiny si musíme představovat nikoli jako mohutný ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze