Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Žárovná
 obec v okrese Prachatice
Obec Žárovná se nachází v Jižních čechách v těsné blízkostí Národního parku Šumava. Nejstarší dochovaný písemný doklad o obci Žárovná je z roku 1394 a to pod názvem Zarowne. Roku 1630 byla vesnice připojena k Vimperskému panství. V ro...

obrovský nárůst
Želnava
 obec v okrese Prachatice
Obec Želnava leží v údolí Vltavy pod Želnavským vrchem (815 m n. m.), při horním okraji vodní nádrže Lipno, v nadmořské výšce 775 m. Ze Želnavy je pěkný výhled na horský hřbet táhnoucí se nad Plešným jezerem (Plechý 1378 m, Smrčina 1338 m, Hraničník 1281 m). V &uac...

střední pokles
Brno - Bosonohy
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bosonohy (městská část) Historie Bosonoh sahá hluboko do minulého času . První písemný záznam je z roku 1237 , kdy dochovanou listinou odstupuje král Václav Bosonohy faráři u sv. Petra v Brně. Podle archivních zmínek však lze vznik Bosonoh ještě dále posunout asi do roku 1195, kdy matrona Oslavanského kláštera postoupila „vinohrady“ v Bosonohách řádu Benediktů, což se stalo v roce 1225. V roce 1240 však Benediktové pře...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brno - Starý Lískovec
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Starý Lískovec (městská část) První zmínka o vesnici Lískovci pochází z roku 1314. Dnešní katastrální území Starého Lískovce je podstatně menší než někdejší katastrální území této bývalé obce, připojené k Brnu 16. dubna 1919. Součástí katastrálního území Lískovce, jež bylo zrušeno ve druhé polovině 60. let 20. století, byl téměř celý moderní katastr Starého Lískovce, dále většina sousedního moderního katastru Nového Lískovce, ...

střední pokles
Brno - Žabovřesky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Žabovřesky (městská část) Dnes již bohužel nelze přesně určit období, kdy na křižovatce dvou cest – z Brna na hrad Veveří a z Králova Pole do Jundrova, tedy zhruba v místech nynějších ulic Štursova a Sochorova – začaly vznikat první zárodky původně zeměpanské vsi. První opravdu seriózní historická zmínka pochází totiž až z roku 1314 a Žabovřesky jsou zde již uváděny jako svobodný šlechtický majetek. Zároveň v těsném soused...

velký pokles
Brno - Žebětín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Žebětín (městská část) Žebětín se rozprostírá na území o rozloze 1 359,9895 ha na rozhraní dvou geomorfologických jednotek - České vysočiny a Západních Karpat a dvou fytogeografických obvodů českomoravského mezofytika a Panonského termofytika, které výrazně ovlivnily podobu, faunu a flóru dané oblasti...

obrovský nárůst
Božičany
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec se nachází v Podkrušnohoří a první ověřená písemná zmínka o místě s dnešním názvem Božičany pochází z období 14. století. Za toto dlouhé období existence obce zde prožily svůj život stovky obyvatel. Ti všichni museli o udržení a pokračování života ve všech dobách společenského uspořádání tvrdě usilovat. Krušné hory a Podkrušnohoří byly člověkem osídleny mnohem později než vnitrozemí a ostatn...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Březová
 obec v okrese Karlovy Vary
První písemná zpráva pochází z roku 1543. Na území žije 560 obyvatel.  ...

obrovský nárůst
Újezd
 obec v okrese Zlín
Obec Újezd je obcí ležící na mírném návrší, nad údolím potoka Svíborky, na jižním okraji Vizovické vrchoviny, vzdálenou asi 7,5 km jihovýchodně od Vizovic v nadmořské výšce kolem 450 m a rozlohou zabírá 1245 ha.Újezd se poprvé připomíná v zakládací listině vizovického kláštera z roku 1261,a to již jako tržní osada "Wilperc sive Vgesd locatam villam forensen". Zaujímal tedy již v té době zvláštní p...

obrovský nárůst
Ploština
 osada v okrese Zlín
Ploština je osada v katastru obce Drnovice, která leží 3 km severně od Drnovic. Do historie se Ploština zapsala především tím, že byla 19. dubna 1945 vypálena (celkem 10 usedlostí) nacistickými fašisty a zastřeleno či upáleno zaživa bylo 24 občanů ...

střední nárůst
Bořenovice
 obec v okrese Kroměříž
První písemná zpráva pochází z roku 1371. Obec se nachází v nadmořské výšce 250 metrů. Na území žije 179 obyvatel....

střední nárůst
Břest
 obec v okrese Kroměříž
Břest (obec) Břest je dávná slovanská osada, prvně připomínaná ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Název obce pochází od stromu jilm / břístek/, který se v okolí hojně vyskytoval. V roce 1220 ji daroval moravský markrabě Vladislav Jindřich nově zakládaném...

střední pokles
Dřínov
 obec v okrese Kroměříž
V první písemné zprávě z roku 1348 se připomíná Dřínov jako majetek Jiřího / Jíljího / z Bojanovic, který jej spolu s Věžkami a Bojanovicemi postoupil svému synu Jiřímu. V roce 1353 se stal šlechtickým zbožím. Od roku 1371 se připomíná vladyka Jakub z Dřínové...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Karolín
 obec v okrese Kroměříž
Založení obce je jako narození člověka. Na rozdíl od narozenin, se ale oslavy nekonají každý rok. Letošní oslavy založení Karolína jsou v pořadí už několikáté, ale letos poprvé se místní zastupitelstvo rozhodlo vydat u této příležitosti také almanach, který by zach...

střední pokles
Litenčice
 obec v okrese Kroměříž
Litenčice (obec) Obec Litenčice se rozkládá uprostřed Litenčické pahorkatiny (na mapách též Orlovická vrchovina) 21 km od Kroměříže. První zmínka o Litenčicích je uvedena ve Zdíkově listině z roku 1141. Území obce však bylo osídleno již v období Velkomoravské říše, jak bylo zjištěno archeologickým průzkumem na návrší Obecnice, kde bylo nalezeno 153 hrobů pocházejících z tohoto období. Původně byly Litenčice majet...

obrovský nárůst
Loukov
 obec v okrese Kroměříž
V podhůří nejvyšší hory Hostýnských vrchů, Kelečského Javorníku (865 m. n. m.), je položena na rozhraní pásma lesů a polí řada nevelkých osad. Jednou z nich je i Loukov. Patrně se již nikdy nedozvíme, kdy se v místě objevili první kolonisté, zda to bylo ve 12., 13. nebo dokonce až poč&...

obrovský nárůst
Lubná
 obec v okrese Kroměříž
Obec Lubná patří k velmi starým sídelním místům. Leží na okraji Chřibů, které se kdysi nazývaly Hříběcí hory. Dobu jejího založení neznáme, je to přinejmenším velmi staré slovanské osídlení. Svědčí o tom i nedaleký mohylník z 9. stolet&i...

střední pokles
Osíčko
 obec v okrese Kroměříž
Pohnuté a zajímavé osudy nejsou jen doménou lidí, ale také míst, v nichž žijeme. A nejinak tomu je i v případě historického vývoje obcí Osíčka a Příkaz, které, i když vznikly samostatně a také samostatně se vyvíjely, byly si vzájemně tak blízké, že se sloučily v roce 1951 v jednu obec, nesoucí jméno Osíčko. Obec leží pod nevysokými, zato majestátnými Hostýnskými horami, v údolí pod vrcholem Kelečs...

mírný pokles
Přílepy
 obec v okrese Kroměříž
Původní obydlí našich předků v pohanských dobách v 7. století za vlády Bořivoje I. se připomíná za současnou obci u potoka "Mojena". Tato osada nesoucí název po zakladateli se jmenovala "Hynčina". Vlivem pustošení uherských kmenů, kdy lidé prchali až na blízký "Hrádek", o...

střední nárůst
Skaštice
 obec v okrese Kroměříž
Nejstarší zpráva o Skašticích pochází z  roku 1267. Ves byla tenkrát osobním vlastnictvím biskupa Bruna ze Schaumburku, který ve svém posledním pořízení odkázal ves kostelu sv.Mořice a kolegiální kapitule v Kroměříži. Název obce se vyvíjel takto:...

mírný pokles
Troubky-Zdislavice
 obec v okrese Kroměříž
Troubky - Zdislavice existují již několik let společně. To že dnes k sobě patří právě tyto dvě obce, bylo předurčeno v jejich dějinách již několikrát. Poprvé se společná zmínka o obou obcích objevila v roce 1349, kdy je datována první písemná zmínka o Zdislavicích vůbec. V tomto roce drželi části obcí bratři Vojtěch a Martin z Troubek. Další zmínky o Troubkách - Zdislavicích jsou téměř o jedenáct...

obrovský nárůst
Třebětice
 obec v okrese Kroměříž
Obec byla založena asi ve 13. století a to šlechticem jménem Tréba. První název byl Tréby. Malá osada, která čítala asi 10 obydlených domů, uspořádaných ve dvou řadách na menší vyvýšenině mezi močály, které se táhly od jihozápadu . Od severn&ia...

mírný pokles
Zdounky
 obec v okrese Kroměříž
Jižně od Kroměříže, pod severními výběžky Chřibů leží městečko Zdounky, o němž se dovídáme už roku 1298, kdy tu žil vladyka Albert"de Donka"či "de Noneken". Jako městečko jsou Zdounky známy od roku 1358. Za husitských válek seděl na zdounecké tvrzi (v písemných pramenech poprvé uváděné v r.1...

střední pokles
Písečná
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
O vzniku Písečné existují dvě hypotézy. PhDr. F. Musil obhajuje teorii, že nejprve vznikla obec, která dostala jméno podle písčitého potoka, kolem kterého se kolonizátoři usadili. Soudě podle českého názvu byli kolonizátoři české národnosti. Hrad, který nad vesnicí vznikl, dosta...

střední nárůst
Česká Rybná
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
První písemná zmínka o obci České Rybné je z roku 1492. Jméno České se ji dostalo dle českého robotního práva (německé volnější) německé Rybne, "Rybné" je uváděno od většího počtu rybníčků u statků, je možné, že jméno Rybné obec získala dle potoku, který jí protéká a který se jmenuje "Rybné". Ve znaku obce jsou dvě ryby. Obyvatelstvo zde bylo vždy ryze české. Osídlení prostoru okolo obce Česká Ry...

střední pokles
Kameničná
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Kameničná leží v podhůří Orlických hor, 5,5 km severozápadně od města Žamberk. Se svýmí 340ti obyvateli zaujímá své postavení spíše mezi malými obcemi, je však o to klidnější a malebnější, vhodná především k rekreaci jak v letních tak hl...

mírný pokles
Běhařov
 obec v okrese Klatovy
Ves Běhařov je v pramenech poprvé doložena v roce 1352, kdy tu již stála tvrz vladyků z Běhařova. Ves byla v té době rozdělena na tři zemanské statky, které roku 1379 drželi Bušek, Lvík a Sezema. Jejich potomci vlastnili statek až do počátku 16. století. V 80. letech 14. století se v pramenech uvádí Jindřich z Běhařova, který v roce 1382 získal od krále Václava IV. Jako odúmrť také jeden ze dvou s...

obrovský nárůst
Bolešiny
 obec v okrese Klatovy
První písemné zmínky o Bolešinech jsou z roku 1524, kdy Bolešiny Chrást (zašlá ves) a Pečetín patřili pod panství Zelenohorských. Další písemnou zmínku je možné datovat do roku 1566, kdy Bolešiny patřily rodu Kaffunků z Poborovic. Cenná písemná zpr&aa...

velký pokles
Čimice
 obec v okrese Klatovy
Vesnice Čimice se nachází v okrese Klatovy a náleží pod Plzeňský kraj. Trvalý pobyt na území této menší vesnice má úředně hlášeno kolem stopadesát obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci naš...

mírný pokles
Dlažov
 obec v okrese Klatovy
Dlažov patří bezesporu mezi nejzajímavější osady na Kdyňsku právě svými dějinami a bohatou minulostí. Ves ležící na východním svahu návrší svatomarkétského zdobeného na vrchu kapličkou již z daleka viditelnou,bývala osadou značně rozlehlou. Svoji polohou nad údol&i...

mírný pokles
Dobršín
 obec v okrese Klatovy
Historie sahá do středověku , první zmínka je z roku 1372, název obce z konce 16 století. V té době vzniká dodnes urbanisticky zachovalé středověké jádro obce, náves s architektonicky a památkově cennou zástavbou. Z těchto důvodů je centrální část obce vyhlášena za památkovou rezervaci lidové architektury. Střed obce tvoří původní zástavba - špýcharské domy a selské staven...

obrovský nárůst
Hnačov
 obec v okrese Klatovy
Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště. Dále bychom v obci našli knihovnu a kostel. Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci. Vesnička Hnačov leží v průměrné výšce 565 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1411. Celková katastrání plocha obce je 314 ha, z toho orná půda zabírá pouze dvacetčtyři procent. Pětina katastru obce je osázena ...

obrovský nárůst
Hrádek
 obec v okrese Klatovy
Hrádek (obec) Název obce Hrádek je odvozen jako Hrádek = malý hrad (tvrz). Zdejší oblast byla osídlována Slovany již koncem 5.století. V sídlech Zbynice a Čejkovy jsou dochována stará slovanská sídliště, poblíž sídla Čejkovy je i staré keltské sídliště. Prvn&iacut...

střední pokles
Chanovice
 obec v okrese Klatovy
Nejstarší písemná zmínka o Chanovicích a první vladykové: Nejstarší písemná zmínka o Chanovicích pochází z roku 1352 .  V registrech papežských desátků z této doby je uveden chanovický kostel jako farní . Tehdejšími patrony kostela ...

střední pokles
Kolinec
 obec v okrese Klatovy
Kolinecko, stejně jako celá oblast Pošumaví, bylo osídleno poměrně pozdě. Hlavními příčinami pozdního osídlení bylo drsné klima nevhodné pro zemědělství, hornatý terén a husté zalesnění. K výraznějšímu zalidňování dochází až v 6. století, kdy na území Sušicka přicházejí Slované. Tehdy pravděpodobně vznikla i slovanská sídliště na místě dnešního městečka. Tato domněnka je podepřena z té doby dolože...

mírný pokles
Nehodiv
 obec v okrese Klatovy
Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 79 obyvatel. ...

střední nárůst
Nezamyslice
 obec v okrese Klatovy
Vesnice Nezamyslice leží v průměrné výšce 488 metrů nad mořem.  Starobylá osada, o níž je první zmínka z roku 1045. Tehdy ji daroval kníže Břetislav klášteru břevnovskému. Klášteru patřil dvůr v Nezamyslicích a jiný v Žichovicích a na nich usedlí poddaní. Kl&a...

obrovský nárůst
Petrovice u Sušice
 obec v okrese Klatovy
Osidlování Petrovicka probíhalo asi v 11.-12.století n.l. V této době bylo pravděpodobně rýžováno zlato na potocích Kepelském, Pstružném a Kalném. Vznikla i tvrz na hradišti Hrnčíř a petrovický hrádek nebo tvrz na památném Vyšehradu. Nejstarší část Petrovic, dolní náves, pochází z 12.-13. století a svědčí o slovanském původu. Asi 14 dřevěných domků bylo postaveno do tvaru podkovy, která se uzavíra...

obrovský nárůst
Horní Kamenice
 obec v okrese Domažlice
Vesnice Horní Kamenice leží na území okresu Domažlice a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Stod. Obec Horní Kamenice se rozkládá asi dvacet kilometrů severovýchodně od Domažlic a jedenáct kilometrů jihozápadně od města Stod. Obec je součástí historického Chodska. Počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 220 obyvatel. Pro využití...

mírný pokles

    Strana: 1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)