Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Praha - Slivenec
 městská část v okrese Praha hl.m.
Praha - Nebušice
 městská část v okrese Praha hl.m.
PRVNÍ DOCHOVANÁ ZMÍNKA O NEBUŠICÍCH JE Z ROKU 1275 (psáno L.P.2003) Dne 15.května 2003 jsme si připomněli 730 let od první dochované zmínky o vsi Nebušice, uvedené v konfirmaci papeže Řehoře X. z roku 1273 pro klášter premonstrátů na Strahově. V latinské listině se potvrzuje majetek kl&...

velký nárůst
Praha - Čakovice
 městská část v okrese Praha hl.m.
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Praha - Kolovraty
 městská část v okrese Praha hl.m.
Babice
 obec v okrese Třebíč
Babice (obec) Přesný důvod, proč se obec jmenuje Babice, není znám. Možností je více a ve své publikaci je předložil František Plichta. První varianta je, že v těch místech, co nyní vesnice stojí, byl babykový les a odtud tedy jméno Babic. Druhou možností je, že jméno Babice pochází od pohans...

střední pokles
Blatnice
 obec v okrese Třebíč
Blatnice (obec) Blatnice leží ve vzdálenosti tří kilometrů jižně od Jaroměřic nad Rokytnou v nadmořské výšce 427 metrů. První zmínka o obci je již z roku 1046. Tím se Blatnice řadí k nejstarším obcím okresu Třebíč. K zajímavostem obce bezesporu patří kulturní památky, kterými jsou...

velký nárůst
Hluboké
 obec v okrese Třebíč
O založení osady není ničeho známo. Podle zápisu v kronice z roku 1920 seděl zde starý zemanský rod, který se psal dle té dědiny. Známa jsou jména tohoto rodu Bohuš, Bucek, Holslav, Mikeš. Bohuš z Hluboké daroval kostelu v Jinošově l lán a synům svého bratra Martinovi a Vítoslavovi také l lán. Více o tom rodě není známo. Majetníky celé vesnice se stali páni Králičtí a jednotlivé lány mezi sebou z...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krahulov
 obec v okrese Třebíč
Krahulov (obec) Krahulov leží západě od okresního města Třebíč v kraji Vysočina v nadmořské výšce 467 m.n.m., rozkládá se na katastrální výměře 4,89 km2, k 1.1.2013  má 259 obyvatel. Historie Dříve Kraluhov, Kralohof. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307. ...

velký nárůst
Lesná
 obec v okrese Třebíč
Založení obce je datováno kolem roku 1715 Ignátem z Valdorfu. Tehdy založil vedle Bílé Veveky novou osadu (dvůr a 13 selských usedlostí)- Valdorf. Do majetku obce patří rybník, rozdělující obec na dvě části - část na jih se nazývá "Ves" a na sever "Chalupy". Podle historických pramenů ...

obrovský nárůst
Lukov
 obec v okrese Třebíč
Lukov (obec) Jméno Lukov ukazuje, že se jedná o osadu mladší než jsou okolní vesnice s koncovkou -ice. Lukov vznikl v době, kdy místo společného rodového majetku se uplatňoval majetek soukromý a osada byla nazvána podle dvora, který ná-ležel jakémusi Lukášovi (zkráceně Luk), tedy Lukův dvůr. Založe...

mírný pokles
Mikulovice
 obec v okrese Třebíč
Mikulovice (obec) Ves Mikulovice leží v údolí na úpatí hory Mikulovické a má v 49 domech 319 obyvatelů, katolíků, zemědělců, národn. české. Jméno má od zakladatele Mikula (Mikuláše). R. 1870 žilo zde 255 a r. 1890 298 obyvatel. Domy starší jsou většinou již přestavěny a nemají žádn...

mírný pokles
Mohelno
 obec v okrese Třebíč
Mohelno (obec) Osídlení lokality obce sahá hluboko do pravěku - archeologickými nálezy (pazourkovitých nástrojů) doložené nejstarší osídlení je datováno zhruba pěti tisíci léty před naším letopočtem. Také o osídlení v pozdější době (neolit) v lokalitě Mohelna...

střední pokles
Moravské Budějovice
 obec v okrese Třebíč
Moravské Budějovice	 (obec) Vznik Moravských Budějovic nelze přesně datovat. Vznikly pravděpodobně ve 12., nejpozději v 1. polovině 13. století. Počátky osídlení jsou spojeny s polohou města na vyvýšenině nad brodem přes říčku Rokytku. Moravské Budějovice tak od svého počátku těžily z polohy na tzv. Haberské stezce, spojující ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Oponešice
 obec v okrese Třebíč
Obec 6,6 km severovýchodně od Jemnice, prochází jí silnice z Budkova do Mladoňovic. Nejbližší železniční stanice Třebelovice. Nadmořská výška 488 m. Pošta Třebelovice, zdravotní a matriční obvod Jemnice, fara Budkov, škola tamtéž. Katastr obce měl v r. 1950 výměru 517 ha. V současn&eac...

obrovský nárůst
Popůvky
 obec v okrese Třebíč
První osídlení v okolí Popůvek lze předpokládat již v paleolitu a mladším neolitu. Toto tvrzení dokládají nálezy Františka a Milana Vokáče v blízkosti osady Sedlecký Dvůr v nedaleké trati ,, Na Díle" a ,, Beranovo". Početný archeologický soubor byl shromáždě...

mírný nárůst
Pyšel
 obec v okrese Třebíč
Pyšel (obec) První písemná zpráva o obci pochází z roku 1349. Ves Pyšel s blízkými Říčánkami, pustými již 1446, patřila ve 14. století vladykům z Pyšela. Ti zdědili na přelomu 14. - 15. století po příbuzném rodu ještě Oškarec. Obě vsi přešly v 15. sto...

mírný nárůst
Rácovice
 obec v okrese Třebíč
Rácovice patří mezi místa starého osídlení. Název obce vznikl z osobního jména Rác a znamená ves lidí Rácových. Pozastavme se chvíli u jména   Rác. Podle akademika Niederdleho, který zmapoval dobu stěhování národů, žilo na západn&iacu...

mírný nárůst
Sedlec
 obec v okrese Třebíč
První nálezy svědčící o osídlení katastru obce jsou z období mladého neolitu. V lokalitě Pod hradem bylo nalezeno množství úlomků keramiky svědčící o delším osídlení nositeli kultury s moravskou malovanou keramikou. Po jejich odchodu pravděpodobně oblast na delší dobu osi...

obrovský nárůst
Slavíkovice
 obec v okrese Třebíč
Slavíkovice leží 4 km jihovýchodně od Jemnice na potoce Rakovci. V současnosti má obec 80 domů a 230 obyvatel.Obec leží v nadmořské výšce 470 m. Katastr má výměru 552 ha. Název obce v písemných pramenech: 1350 Slawikowicz, 1588 Slawikowicze, 1718 Slawikowitz, 1798 Lainkowitz, Slawikowitz, Laukowitz, 1846 Laukowitz, Slawikowice, 1872 Laukowitz, Slavíkovice. První písemná zmínka o obci pochází z ro...

velký nárůst
Buková u Příbramě
 obec v okrese Příbram
Název BukováNázev Bukové vyvěrá s obecného označení dvou tvrzí, které v oblasti její stávaly. A to tvrz z kamene vystavěna tudíž "Kamenná" zvaná a ze dřeva, nepochybně bukového, pročež "Buková". Příslušnost obou tvrzí, víže se k Pičínu, který s...

obrovský nárůst
Drásov
 obec v okrese Příbram
Obec Drásov leží ve Středočeském kraji nedaleko bývalého hornického města Příbrami a asi 50 km jižně od Prahy. V obci žije ve dvou částech, Drásově a nedaleké Skalce, necelých 400 obyvatel. K Drásovu ještě patří malá osada Cihelna. První písemná zmínka pochá...

velký nárůst
Kamýk nad Vltavou
 obec v okrese Příbram
První písemná zpráva pochází z roku 1186. Obec se nachází v nadmořské výšce 288 metrů. Na území žije 901 obyvatel Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po ...

velký nárůst
Klučenice
 obec v okrese Příbram
Obec Klučenice leží v jihovýchodní části příbramského okresu nedaleko Orlické přehrady. V okolí jsou žulové vrchy Klíčný vrch (474 m n.m.), Kocanda, Chachour.K obci patří osady: Kamenice, Kosobudy, Koubalova Lhota, Planá, Voltýřov a Zadní Chlum. V současné době zde žije asi 500 obyvate...

velký nárůst
Kňovice
 obec v okrese Příbram
Místní a katastrální obec Kňovice má tři osady: Kňovice, Kňovičky a Úsuší. Katastrální území obce v dnešní podobě pochází, jen s nepatrnými odchylkami, z vyměření tzv. stabilního katastru, vydaného roku 1840. V něm jsou všechny pozemky poprvé p...

obrovský nárůst
Nečín
 obec v okrese Příbram
Naše obec Nečín vznikla v polovině 16. století, roku 1580 je poprvé jmenována jako "víska nová". Jméno odvozuje ves od zakladatele Nečína a dle kroniky již za krále Maxmiliána r. 1569 se připomíná co část zboží dobříšského. Více se dozvíte zde. Na&scar...

obrovský nárůst
Nová Ves pod Pleší
 obec v okrese Příbram
První písemná zmínka je z roku 1304. V dřívějších dobách se zde dobývalo zlato. Místa po těžbě jsou v Pleši dosud patrny. Obec Nová Ves pod Pleší se nachází v blízkosti zalesněné hory Pleš vysoké 490 metrů. Od toho pochází také jej&iacut...

obrovský nárůst
Obecnice
 obec v okrese Příbram
V klínu brdských lesů v údolí Čepkovského potoka leží vesnice Obecnice jejíž součástí je i bývalá samostatná obec Oseč. Ve dvanáctém století vznikalo v Čechách mnoho nových osad, do Čech byli povoláni panovníkem kolonisté, většinou z Bavor. Za pomoci ...

obrovský nárůst
Osečany
 obec v okrese Příbram
První doložená písemná zpráva o Osečanech, ve které se jako majitel vsi uvádí Jan z Osečan, erbovního znamení tří pruhů, je z roku 1352. Své jméno však dostaly Osečany (do roku 1896 Vosečany) mnohem dříve od lidí, kteří někdy v 11. nebo 12. století chr...

velký nárůst
Příčovy
 obec v okrese Příbram
Vývoj jména a první zmínka o obci Obec Příčovy jsou samy pro sebe místní a katastrální obcí; do r.1914 patřily k Dublovicům. Výměra činí 308,7724 ha. Osada se jmenovala (podle prof. dr. Em. Ježka) Přechův Luh, potom Příčův Luh (Sedláčkův „Místopisný slovník historick&yac...

obrovský nárůst
Radíč
 obec v okrese Příbram
První doložená zmínka o Radíči je z roku 1376, kdy na místní rytířské tvrzi sídlil rod Valovských z Úsuší. Z dalších majitelů, kteří se pak střídali v rychlém sledu, je třeba se zmínit o Janu Vojkovském, který v roce 1560 zvětšil radíčsk...

velký nárůst
Věšín
 obec v okrese Příbram
Vznik Věšína se datuje k roku 1349, když se první usedlosti objevily ve svahu vrchu, kterému se nyní říká na Starém Věšíně, proti samotě Na Výrovně. Obyvatelé založili později novou osadu níže u potoka a původní dědinu k ní připojili. Jméno Věšín pochází od ...

mírný nárůst
Vranovice
 obec v okrese Příbram
Na počátku dějin této obce stály 3,5 km od Rožmitálu ve výšce 536 m n. m. dvě tvrze. Jedna na vršku zvaném Hůrka, druhá ve vsi na místě zvaném Melichárek (zde je dnešní dětské hřiště).Sídlila zde chudší větev Buziců, kteří ...

obrovský nárůst
Oznice
 obec v okrese Vsetín
Minulost:Historie obce se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice (později Valašské Meziříčí). Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla. V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili pase...

velký nárůst
Pozděchov
 obec v okrese Vsetín
Pozděchov (obec) Pozděchov, ležící při jihozápadní hranici vsetínského okresu v severní části Vizovických vrchů, je jednou z nejvýše položených obcí okresu s typickým pasekářským osídlením. Nejvyšším bodem katastru, který je z více než poloviny pokryt le...

mírný pokles
Střelná
 obec v okrese Vsetín
Obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku.Ten odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu.První písemnou zmínku o existenci obce se podařilo nalézt ve Slovenském státním archivu v Bytči. Je psána ve formě svědecké výpovědi o hranicích mezi...

střední pokles
Vigantice
 obec v okrese Vsetín
Název obce vznikl od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci je z roku 1411 v listině Lacka z Kravař, v níž se uvádí již jako samostatná obec. Je položena jihozápadním směrem s nadmořskou výškou 482 m. Protéká jí potok Hážovka a západní hranici se sousedn&iacut...

velký nárůst
Dalečín
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Dalečín (obec) Název obce je patrně odvozen od osobního jména Daleca, což může být podoba některého ze jmen jako Dalebor nebo Dalemil. Pravopis názvu se v průběhu staletí mění, ale výslovnost zůstává prakticky stejná (Daleczin i Daleczyn, Daletčín, Dalecžin, Dalletchin a pod). První nedoložené zmínky o vzniku Dalečína jsou datovány do roku 1086. Tehdy ještě pod jménem Daletice. Věrohodnost této zprávy je však zp...

velký nárůst
Herálec
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Moravský Herálec byl pravděpodobně založen ve druhé polovině 13. století Heraltem z Obřan, synem zakladatele žďárského kláštera Bočka. V roce 1312 vymřel rod pánu z Obřan po meči a jejich majetek převzal Jindřich z Lipé, jemuž připadlo také Nové Město na Moravě. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366, kdy byl řešen spor o hranice mezi novoměstským panstvím a žďárským klášterem a při popi...

obrovský nárůst
Horní Libochová
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Horní Libochová (obec) Původní název obce byl Lubchov dle dochované listiny z toku 1350, kterou Perchta, vdova po Janu z Meziříčí, dává ves Lubchov své dceři Kateřině z Osového, jinak z Ronova. Název Lubchov znamená lubý (libý) chov a vztahuje se na včelaření, jež je původním zaměstnáním osadní...

mírný nárůst

    Strana: 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)