Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Praha-východ


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 81-100 z 123 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Předboř
 část obce v okrese Praha-východ
bez fotografie

Prvním majitelem vsi (1267) byl Zbraslav z Předboře. Předbořským patří ves i v roce 1385. Po roce 1397 se zdejší zboží dostalo do majetků Štuků z Pitkovic, kteří ji vlastnili až do roku 1526, kdy je připojena k panství Štiřín. Nutno však podotknouti, že někteří z rodu Předbořských, drželi část vsi ještě na přelomu 15. a 16. stol. Původní tvrz je roku 1671 psaná jako pustá a později je na jejím místě vystavěn zámek, který je dnes účelově využit. Pro názornost si vyjmenujme jen několik dalších maj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Přemyšlení
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ačkoliv archeologicky je již od 10. století doloženo souvislé osídlení této vsi, první písemná zpráva pochází až z r. 1351. Od předhusitské doby až do roku 1850 byla ves Přemyšlení rozdělena mezi více majitelů. V závěti z roku 1683 Kateřiny Markéty, provdané za Jáchyma Malovce z Malovic, je zapsán popis tvrze. V ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Přezletice
 obec v okrese Praha-východ

Osídlení přezletického katastru spadá do období neolitu. Z této doby také pochází úlomek zubu o němž se dlouho tradovalo, že se jedná o nejstarší zub v ČR. Současné výzkumy se však spíše přiklánějí k možnosti, že zub byl původně zvířecí. K prvotnímu osídlení došlo v lokalitě zvané Zlatý kopec a to něk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Radějovice
 obec v okrese Praha-východ

Radějovice = ves lidí Radějových (tj. zakladatelem vsi byl blíže neznámý Raděj).1227 - První písemná zmínka o obci Radějovice. Vesnice vznikla v přirozeném centru obhospodařovaných polí okolo centrální návsi. Původní zástavbu tvořily zemědělské usedlosti s vnitřními dvory. [Zvonička v Radějovicích]1228 - Radějovice jsou jmenov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Radonice
 obec v okrese Praha-východ

Prvopočátek osídlení radonického katastru, je na základě archeologických nálezů řadit do období kolem 7. – 8. století. Některé prameny uvádějí, že radonická trvz je zmiňována již v 11. století, ale tento údaj nemáme přesvědčivě podložený. S vysokou pravděpodobností však můžeme uvažovat o příslušnosti obce k jenštejnskému hradu ještě před datem první zmínky 1397 Prvním známým majitelem je při datu první zmínky Ojíř a Eva u nichž bohužel neznáme predikát. Dále je uváděn Aleš ze Šternberka avšak t...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sedlec
 obec v okrese Praha-východ

Kdy začíná samotná historie obce, se dnes již patrně nedovíme, jistě však víme, že při datu první zmínky (1173), ji drží klášter z pražského Strahova. Do církevních majetků se obec řadí až do roku 1410, kdy se zde začínají střídamajitelé, převážně z řad pražského měšťanstva. Od období husitských bouří, do roku 1541 je ves...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Senohraby
 obec v okrese Praha-východ

První písemná zmínka o Senohrabech je z 15. stol. „Roku 1444 druhého Novembris v pondělí po všech svatých, zapsala paní Běta z Konojed a ze Zlenic ve dluh 1600 kop míšeňských zboží své manské na ni připadlé po otci a bratrech, totiž hrad Zlenice, vsi Mirošovice, Hrusice, Všešimy, Lomnice, Chlum, Senohraby, půl městečka Lštění s přívozem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Šestajovice
 obec v okrese Praha-východ
Šestajovice (obec)

Počet obyvatel k 1.11.2014 (bez cizinců): 3 214 Rozloha: 5 448 913 m2   Obec Šestajovice, okres Praha-východ, se nalézá na samé východní hranici Prahy, v těsném sousedství městských částí hl. m. Prahy, Klánovic a Horních Počernic. Šestajovice v době rozšiřování Prahy nebyly k Praze připojeny, protože přináležely k velkému územnímu cel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sibřina
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1197, kdy je jmenován první majitel Bertoldus de Zebrin a jeho dva synové Sezema a Heřman. Na přelomu 13. a 14. století byl majitelem Sibřiny pražský měšťan Albert Menhartův a nedlouho poté Vítek ze Švábenic. Ten ji nejdříve zastavil a v roce 1309 opět vyplatil penězi za prodaný majetek. R. 1318 seděli na vsi zemani Čeněk a Zdislav, později královský podkomoří Velfl. R. 1349 patřila Sibřina pražskému měšťanu Janovi, synu Alberta Menharta ze Starého města P...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sluhy
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Archeologické nálezy na katastru obce prokázaly přítomnost osídlení již v období kolem 2. století a tedy pravděpodobně z dob, kdy krajinu osídlily keltské kmeny, které zde založily trvalejší sídliště. Z prvních písemných zpráv (1238) o obci víme, že obec majitelsky náležela k vyšehradské kapitule i když je nutné podotknout, že n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sluštice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ves Sluštice se poprvé objevuje v písemných pramenech už k r. 1223, kdy je zmíněn jakýsi Mstidruh ze Sluštic. Ves v té době zřejmě nebyla bez významu, protože měla farní kostel a stála v ní i tvrz. Od r. 1332 vlastnil ve Slušticích rentu pražský měšťan Fridlin Rost a zřejmě od r. 1357 do r. 1366 byl jejich majitelem jeho bratr Donat Rost. Ti měli podací právo ke kostelu ve Slušticích i v Bříze. V r. 1380 patřily Sluštice staroměstskému měšťanovi Matějovi od Věže, ale patronátní právo k místnímu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední pokles
Štíhlice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

První písemná zmínka o existenci osady (lid.Štilice), pochází z roku 1358. Jde vlastně o informaci pojednávající o hádce mezi rytířem, který se jmenoval Bohunka Hájek z Chrástu a cisterciáky z Klášterní Skalice o tehdejší hranice vesnice, dvora Lažan a lesa na Kozím hřbetě s horou Hradištěm (dnes Staré či Pusté Zám...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Strančice
 obec v okrese Praha-východ

Kdo byl majitelem obce při datu první zmínky (1404), dnes nedokážeme s jistotou říci. Jistě však víme, že ves v 16. století přináležela ke štiřínskému zboží, kde setrvaly až do roku 1604, kdy je odkoupila Alžběta Beřkovská z Březí. Tím došlo k osamostatnění obce. Bohužel to je poslední známý majitel vsi až do roku 1872, kdy se na zdejším stat...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Struhařov
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Struhařov se nachází v okrese Praha-Východ, od centra Prahy je vzdálena 30 km a od Říčan asi 10 km. Leží v nadmořské výšce 460-500 m.n.m. V současné době žije v obci 650 stálých obyvatel a věkový průměr je 40 let. Je zde 254 obytných domů a 250 rekreačních objektů, takže během sezóny se počet obyvatel prakticky zdvojnásobí. Dopravu zde v rámci PID (Pražsk&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Stupice
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Stupice je doložena písemně poprvé v nedatovaném formuláři pocházejícím zřejmě z konce 13. století, kdy patřila ovdovělé Kateřině Šeplerové a jejímu synovi Mikulášovi z Prahy. Ves podle záznamu zastavili pražskému měšťanu Matouši Chebskému. V první polovině 14. století vlastnil tuto vesnici Meinlin (Mengart) Rokycanský a od r. 1346 pak jeho syn Jan, za kterého máme první písemnou zmínku o obci (in Stopicz). Ten zde pravděpodobně také vystavěl tvrz, o té však pochází nejstarší zpráva teprve ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Stříbrná Skalice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ve zvlněném Posázaví se rozkládá Stříbrná Skalice, jejíž rozvoj v 15. a 16. století je spojen s těžbou stříbra. Na počátku 18. století byla ložiska vyčerpána a báňská činnost definitivně zanikla. V prehistorické době bylo dnešní území Stříbrné Skalice a jejího bezprostředního okolí ponořeno do hlubokých lesů, jimž čas od času snad prošel lovec s primitivní zbraní. Již z mladší doby kamenné, mezi koncem 6. a počátkem 4. tisíciletí před naším letopočtem, se zde najdou první stopy pobytu a zejména ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sulice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Historie obce se začíná psáti rokem 1282 a tehdy je zdejší zboží v majetcích vilémovského kláštera. V rukách církevních držitelů zůstává ves až do roku 1383. V tomto roce se zde prvně zapisuje světský majitel, který užívá zdejšího predikátu. Je jím Jan ze Sulic, který s největší pravděpodobností vyvst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Svémyslice
 obec v okrese Praha-východ

Obec Svémyslice se nachází v okrese Praha východ a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Obec Svémyslice se rozkládá asi devatenáct kilometrů východně od centra Prahy a šest kilometrů jižně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Dle turistického členěn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Světice
 obec v okrese Praha-východ

První písemná zmínka o obci Světice pochází z roku 1318. Samotná obec se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi dvacet čtyři kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a tři kilometry jižně od města Říčany. V současné době zde žije 1045 obyvatel. Nejstarší občance je 91 let. Průměrný věk obyvatelstva je 37 let. Světice leží 25 km ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Svojetice
 obec v okrese Praha-východ

Oblast leží při okraji nejstaršího sídelního území, hustě obývaného již od pravěku, zabírajícího dolní Povltaví, Slánsko, Poohří, celé střední Polabí, v okolí pak na jihu ohraničeného Sázavou, na východě Železnými horami. Již od 10. století je zřejmé, že právě mezi dnešními Říčany a Kost...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze