Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Zruč-Senec
 obec v okrese Plzeň-sever
První zpráva o Zruči je z roku 1252, kdy ves patřila třem bratřím, Půtovi, Vaňkovi a Purkartovi z Vlkošova, kteří jái prodali Janu z Klenového. Od něho ji roku 1507 koupil Albrecht z kolovrat, pán na hradě Libštejně s vesnicemi Dolany, Sencem Chrástem a Druztovou s hradem Věžkou. Jan z Valdštejna, nevlastní syn A...

obrovský nárůst
Benešovice
 obec v okrese Tachov
První písemná zpráva pochází z roku 1115.  Na území žije 177 obyvatel. Vlajka: list tvoří tři vodorovné pruhy, zelený se žlutou lilií, bílý a zelený. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Znak: v zeleném štítě stříbrný kůl provázený vpravo jednou a vlevo třemi zlatými liliemi pod sebou....

mírný pokles
Trstěnice
 obec v okrese Cheb
Z nejstarších záznamů byly vybrány některé následující údaje. V roce 1660 se píše o naší obci jako o Trzenicze , latinsky Striniz, německy Strenitz a česky Střenice a někdy také Třenice. V roce 1893 se zdejší učitel Jaroslav Klika zasadil o to, aby se obec jmenovala Trstěnice. Obec při...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tři Sekery
 obec v okrese Cheb
Mezi Zadním Chodovem a Starou Vodou se rozprostíral ještě ve 14.-15.století hluboký hvozd (třebaže s jinou skladbou dřevin než dnes), nazývaný Tachovský les. Název souvisel s tím, že strážní služba Chodů v něm byla řízena z tachovského hradu. V lese strážili Chodové ze Zadního C...

střední pokles
Chleby
 obec v okrese Benešov
První písemná zpráva pochází z roku 1284. Na území žije 63 obyvatel.    ...

velký nárůst
Chocerady
 obec v okrese Benešov
Nejstarší zmínka o obci se váže k zápisu z roku 1250, kdy je zmiňován Bruno z Chocerad, nejspíše vladyka či majitel zemanského statku. O původu jména obce existuje více výkladů, z nichž nejpravděpodobnější je spojován s termíny „chotce radi...

střední pokles
Javorník
 obec v okrese Benešov
Javorník (obec) Obec leží na úpatí vrchu Horky (524 m. n. m.). Západně vévodí zdejšímu okolí zdaleka viditelná Javornická hůra (583 m. n. m.). Až do počátku 19. století byl vrch holý, nezalesněný. Otevíral se tak pohled do krajiny vzdálené několik desítek kilometrů. První ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lešany
 obec v okrese Benešov
1185 První zmínka o obci Lešany: kníže Friedrich daroval ves rytířskému řádu johanitů, kteří část drželi až do r. 1421.   1353 Na zdejší tvrzi sídlil Oldřich z Lešan, předek Medků z Valdeka.   1418 Připomíná se Jan Řitka z Bezdězic, jenž ves postoupil r. 1444 Z...

obrovský nárůst
Mrač
 obec v okrese Benešov
Mrač v plenkách První zmínky o Mrači pochází z roku 1318, z dob, kdy zde na tvrzišti zbudovaném na podlouhlém vejčitém pahrbku sídlil nechvalně známý lapka Zdislav z Mrače. Jeho předkové tu však pobývali na dřevěném hrádku již v polovině 13. století. Z toho se docho...

obrovský nárůst
Řimovice
 obec v okrese Benešov
Obec Řimovice leží ve Středočeské pahorkatině v nadmořské výšce 450 m. Vzdálena je 5 km od města Vlašimi. 67 km jihovýchodně od Prahy. Je to charakteristická malá obec s jasně vymezenou historickou návsí. Statistika obce: V roce 2000 žilo v naší obci celkem 195 lidí v průměrném věku ...

obrovský nárůst
Smilkov
 obec v okrese Benešov
Smilkov založil v neznámé době (12. - 13. stol.) vladyka Smilek, po němž se zprvu jmenovala Smilkuov - Smilkův dvůr, později Smilkov. Jisté je, že v polovině 14.století tu stála tvrz, podle níž psali se zdejší vladykové ze Smilkova.Podle Sedláčka (XV,293) koupili smilkovskoutvrz bratři z Mlékovic-Vrativoj (děkan pražsk&...

velký nárůst
Třebešice
 obec v okrese Benešov
Tam, kde se dnes říká „v Ohradách“, stávala ve XIII. stol. tvrz zvaná Debrník a kolem ní se rozkládala ves Třebešice. Asi čtvrt hodiny na západ od této vsi stojí kostel slohu románského, který je asi tak starý jako tvrz debrnická. Ve starých listinách u...

střední pokles
Běštín
 obec v okrese Beroun
První zmínka o obci pochází z roku 1380, kdy byl v Jincích  farářem Alexius Bezčín, který byl prvním známým členem svobodného rodu vladyků z Běchčína, kterým Běštín náležel. Rod z Bezčína se připomíná ještě roku 1443, kdy Havel Hovorka z Bezč&iac...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hýskov
 obec v okrese Beroun
První dochovaná zpráva o vzniku malebné obce nedaleko Berouna je v listinách kapituly Vyšehradské z roku 1088. Na starších mapách je vedle Hýskova označována Stará Huť, která byla sloučena s Hýskovem v roce 1961. Na území dnešní obce sídlili v době předhist...

mírný pokles
Chyňava
 obec v okrese Beroun
Nejstarší písemné zmínky o obci Chyňavě se váží k roku 1341, kdy za vlády Jana Lucemburského byly nově založeny obce Hudlice s Újezdem a Chyňava jako dar Peškovi z Bereškova. Zpočátku připadala Chyňava k majetku křivoklátskému, po dostavění hradu Karlštejna byla připojena k panství karlštejnskému, později pak zpět k panství křivoklátskému. Kostel sv. Prokopa a roubená chalupa čp. 85 jsou zapsány ...

střední pokles
Kublov
 obec v okrese Beroun
Dějiny obce jsou nerozlučně spjaty s historií vrchu Velíz, který se vypíná nad Kublovem do nadmořské výšky 595m. Svojí polohou tvoří dominantu západní výspy křivoklátských lesů mezi rakovnickou plošinou a brdskou pahorkatinou na západním okraji středočeského kraje. Jeho název pochází od jména pohanského boha Velese a v této době byl pohanským obětištěm se svatyní. Již na úsvitu našich národních dě...

mírný pokles
Lážovice
 obec v okrese Beroun
První zmínka o obci Lážovic pochází z roku 1233. Obec Lážovice byla především zemědělskou obcí a v současné době je přirozeným centrem místního osídlení. Obec má 70 obyvatel, patří sem dvě osady - Lážovičky a Nové Dvory. Katastr obce je cca 490 ha, z toho je cca 100 ha lesa. Téměř celý katastr zasahuje do Krajinné památkové zóny Osovsko. Ve středu obce Lážovice je kaple, nemovitá kulturní pam...

mírný pokles
Lochovice
 obec v okrese Beroun
Lochovice byly městečkem již od založení a jejich právo znovu obnoveno dekretem císaře Maxmiliána II r.1574 s užíváním znaku a městskou pečetí, jakož i konáním ročních dvou trhů a jednoho téhodného. Obec leží ve středních Čechách okrese Beroun v údolí říčky Litavky, která odděluje hřebeny od zápaních Brd, 307 m nad mořem. Na jižní straně dominuje Plešivec, 636 m vysoký, oddělený litavským údolím o...

obrovský nárůst
Osek
 obec v okrese Beroun
Obec leží v západní části okresu Beroun. Trvale zde žije  v průměru 750 obyvatel. Je zde dostupné autobusové spojení na trase Komárov - Hořovice. Nejbližší vlakové zastávky jsou v Cerhovicích a v Hořovicích. V obci je příspěvková organizace základní a mateřsk&aa...

mírný nárůst
Osov
 obec v okrese Beroun
Obec Osov je součástí Hostomického úvalu, ohraničeného masívem Brdských lesů a Housinou. Protože území má zvláštní charakter kulturní krajiny, byla pro jeho zachování vyhlášena Krajinná památková zóna Osovsko, jejíž těžiště lež&ia...

velký nárůst
Suchomasty
 obec v okrese Beroun
Kroniku obce obdivuhodným způsobem zpracoval a své obci věnoval suchomastský rodák, František Cajthaml-Liberté. Při tvorbě stránek bylo čerpáno z tohoto pozoruhodného díla. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Suchomastech je z roku 1088, ve které je uvedeno, že kr&aa...

střední pokles
Svinaře
 obec v okrese Beroun
Archeologické nálezy svědčí o pradávném osídlení Podbrdska. K tomu ke nutno připojit nález z roku 1925 ve Svinařích, kde pod zámeckým parkem na poli parcelní číslo 106 vyorali rozpadlou šedou nádobku s protlačovaným hořejším okrajem, ve které byla půlka bronzov&eac...

střední pokles
Trubín
 obec v okrese Beroun
Obec leží v údolí Počapelského potoka (jižně od vsi) a Trubínského potoka (protékajícího centrem vsi v její severní části), při silnici III/2363 z Králova Dvora-Počapel do Svaté, asi 5 km západně od Berouna.Katastrálním územím Trubín sousedí na z&aacu...

mírný nárůst
Kunice
 obec v okrese Blansko
Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1349 – i když osada je zřejmě starší. V tomto roce byly Kunice dány Heraltem z Kunštátu do majetku Sudkovi z Veselí, ale od něho je již v roce 1351 koupil Kuna z Kunštátu a Lysic společně se vsí Lhotou pro své syny Ješka Pušku, Procka,...

obrovský nárůst
Lhota Rapotina
 obec v okrese Blansko
Obec Lhota Rapotina leží na 16. stupni, 31 minutě východní délky a 48. stupni, 28 minutě severní šířky na území okresu Blansko. Její katastr měří 616 ha. Rozkládá se v údolích vytvořených erozní činností řeky Svitavy a potoka Bělá a na příkrý...

velký nárůst
Okrouhlá
 obec v okrese Blansko
Okrouhlá (obec) Poloha Obec Okrouhlá leží v krásném prostředí Drahanské vrchoviny v ochranném pásmu vodní nádrže Bělá ve vzdálenosti 8 km od Boskovic. Počet obyvatel V současné době u nás žije 555 obyvatel. Evidujeme 185 čísel popisných. Historie Nejstarší historická zpráva je z roku 1447. Název obce vznikl podle původního tvaru obce. Od roku 1850 je součástí obce osada Melkov, ležící asi 1 kilometr západním...

střední pokles
Stvolová
 obec v okrese Blansko
Stvolová (obec) Obec Stvolová se nachází na severním okraji okresu Blansko a tvoří zčásti hranici se sousedním okresem Svitavy. Sousedí na jihu s obcí Skrchov, Meziříčko u Letovic, Lazinov, Prostřední Poříčí a Horní Poříčí, na východě s obcí Dolní Smržov a na severu s obcemi ...

velký nárůst
Svinošice
 obec v okrese Blansko
Svinošice (obec) Svinošice jsou malou obcí s 300 obyvateli a najdeme ji v sousedství Moravského krasu, jihozápadním směrem od města Blanska, na jižním úpatí Dubového kopce (523 m.n.m.) a v údolí, tvořeném říčkou Kuřimkou. Od severního okraje obce se rozprostírá rozlehlý les, tá...

obrovský nárůst
Zbraslavec
 obec v okrese Blansko
Zbraslavec (obec)    První písemná zmínka o existenci vesnice, patřící po celé feudální období ke kunštátskému panství, pochází z roku 1374. Leží jen 3 km jz. od Kunštátu, v údolí petrovského potoka. Na severozápad od Zbraslavce leží b&ya...

velký nárůst
Cvrčovice
 obec v okrese Brno-venkov
Obec Cvrčovice se nachází v geografické oblasti Dyjsko-svratecký úval v nadmořské výšce 182 m. Rozloha obce je 929 ha. Z této rozlohy je 825 ha polí, 14 ha zahrad, 2 ha pastvin, 17 ha lesa, 17 ha vodních ploch, 15 ha zastavěné plochy a 39 ha ostatní plochy. V obci je cca 170 domů a k 3.11.2009 597 obyvatel...

obrovský nárůst
Dolní Kounice
 obec v okrese Brno-venkov
Dolní Kounice (obec) Město Dolní Kounice se nachází v malebném údolí řeky Jihlavy asi 25 km jihozápadně od Brna. Jsou známé svými křesťanskými a židovskými památkami a také pěstováním vína a ovoce. Jeho počátky sahají do 12. století. Nejstarší historie je spojena se založením kláštera premonstrátek v roce 1181. Ve 14. století byly Kounice uváděny jako městečko a rozděleny na Horní a Dolní. V roce 1495 se objevuje měst...

velký nárůst
Hostěnice
 obec v okrese Brno-venkov
Hostěnice (obec) Obec Hostěnice leží ve zvlněné lesnaté krajině jižního úpatí Drahanské vrchoviny v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov ležící asi 17 km severovýchodně od Brna. Nejnižší místo katastru kolem 344 m n. m. je v údolí Říčky , maximum kolem 530 m n. m.  Převažuje les, který je součástí chráněného přírodního parku "Říčky". V západní části zasahuje do katastru obce chráněná krajinná oblast "Moravský ...

obrovský nárůst
Hradčany
 obec v okrese Brno-venkov
Hradčany (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1397. Na území žije 571 obyvatel. ...

velký nárůst
Kupařovice
 obec v okrese Brno-venkov
Obec Kupařovice se nachází v údolí Jihlavy asi 5 km jihovýchodně od Dolních Kounic. Katastr obce má velikost 3,3 km2 a v současné době zde žije asi 250 obyvatel.   V roce 1379 se poprvé připomíná kupařovická tvrz, která zanikla za česko-uherských válek ve 2. polovině 15. století. Na jejím místě pak stával pouze hospodářský dvůr, jehož část byla za Districhštejnů v letech 1739 - 1743 přestavěna...

obrovský nárůst
Modřice
 město v okrese Brno-venkov
Modřice (město) První písemná zmínka o Modřicích, získaná z vatikánského archivu, udává jako datum vzniku rok 1141. Původně zde stával hrad olomouckých biskupů. U hradu byl panský dvůr. Jiné usedlosti a části obce přenechávali biskupové jako léna nebo je prodávali. Na město...

střední pokles
Moravské Knínice
 obec v okrese Brno-venkov
Moravské Knínice (obec) Obec Moravské Knínice se nachází asi 18 km severozápadně od Brna. Rozkládá se na mírném svahu v nadmořské výšce 268 m. Obcí protéká říčka Kuřimka. Výměra současného katastrálního území je 1239 ha. Obec je členem mikroregionu Kuřimka.Doklady osídlení území obce pocházejí již ze starší doby kamenné. První písmená zmínka o obci je v listině z roku 1235, v níž papež Řehoř IX. vzal pod svou ochranu cis...

velký nárůst
Neslovice
 obec v okrese Brno-venkov
Neslovice (obec) Neslovice leží ve vzdálenosti dvacet kilometrů na jihozápad od Brna, na okraji přírodního parku Bobrava ve výšce 338 m nad mořem. První písemná zmínka o obci je z roku 1342. Osudy Neslovic byly vždy spojeny s Dolními Kounicemi; dlouho byly vlastnictvím tamního kláštera Rosa coeli,...

mírný nárůst
Nesvačilka
 obec v okrese Brno-venkov
Nesvačilka leží 20 km jihovýchodně od Brna v nepatrném údolí po levém břehu Borkovanského potoka. Katastr obce 257 ha v nadmořské výšce 198 m a nejvyšší místem v katastru jsou Klínky 221 m a nejnižší prameny Šaratice 195 m. Obec sousedí s obcemi Žatčany, Moutnice a Těšany. Zakládací listina (nadání), kterou jménem biskupské vrchnosti vydala správa chrlického panství v Ivanovicích (Brněnských – Ne...

střední pokles
Nová Ves
 obec v okrese Brno-venkov
Obec Nová Ves u Oslavan se nachází v okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. V obci Nová Ves u Oslavan se nachází základní a mateřská škola, místní pošta a Školní sportovní areál, jehož součástí je víceúčelová...

střední pokles

    Strana: 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)