Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 801-820 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zbudov
 část obce v okrese České Budějovice
Zbudov (část obce)

Obec Zbudov je dnes místní části obce Dívčice v okrese České Budějovice. Leží na takzvaných Zbudovských Blatech, na břehu Zbudovského rybníka. První písemná zmínka o obci Zbudov pochází ze 13. století, kdy je ve zprávě Bechyňského vikariátu Zbudov uveden jako obec příslušná kostelem do Nákří. Jako rok první zm&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Rájec
 obec v okrese Šumperk

Obec Rájec leží nedaleko soutoku Moravské Sázavy s řekou Moravou, v severní části Hornomoravského úvalu, v nadmořské výšce 340 m nm. První písemná zmínka o jejím vzniku pochází z roku 1273. Rájec byla stará slovanská osada, patřící pánům z Rájce a z Mírova a spadala pod biskupství olomoucké. Obec vznikla ze dvou sloučených obcí, Theodorov a Velký Rejc. Ke konečnému sloučení obou obcí došlo v roce 1923 pod názvem Rájec. S 475 obyvateli se naše obec řadí mezi obce malé, s převažující obytnou funkc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Žalkovice
 obec v okrese Kroměříž

Žalkovice jsou obcí s 600 obyvateli a najdeme ji severním směrem od města Kroměříž a východně od Chropyně. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Moštěnky. V okolí obce je téměř rovná krajina s rozlehlými poli. Severním směrem od obce a na pravém břehu Moštěnky jsou malé lesíky. Východně nedaleko od obce prochází silnice spojující města Přerov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Vranov
 obec v okrese Benešov

Vranovsko v raném středověku patřilo do sféry pánů z Dubé a z Hrádku nad Sázavou. Vzhledem ke stáří prerománské rotundy ve Vranově a k zápisům v některých listinách lze usuzovat, že snad ve 13., 14. a ještě větší pravděpodobnost v 15. století měl ve Vranově své sídlo ( dvorec, tvrz ) zemanský rod. V lednu 1407 byl arcibi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Třemešná
 obec v okrese Bruntál

 Třemešná tvoří s obcí Damaškem a Artmanovem  jeden politický a katastrální celek, ležící v soudním okrese Jindřichov a správním okrese Krnov, v zemi Moravsko-slezské a republice Československé.  Obec leží na 17 stupni 34 minutách a 30 vteřinách východní délky, jakož na 50 stupni 12 minutách a 15 vteřinách severní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kamenec u Poličky
 obec v okrese Svitavy
bez fotografie

Založení obce souvisí patrně se založením města Poličky Přemyslem Otakarem II. roku 1265. První písemná zmínka o Kamenci je z roku 1474, kdy poličští měšťané koupili zdejší rychtářství. Rychta byla uprostřed obce naproti nynějšímu obecnímu úřadu v domě č. 82 u Sedliských. O osadě Jelínek je zmínka v roce 1713, kdy hrabě z Hohenembsu, majitel panství bysterského, vymáhal v Poličce zaražení práva šenku v chalupě na Jelínku, protože má šenk v Korouhvi. Přes Jelínek tehdy vedla silnice z Poličky do ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Přibice
 obec v okrese Brno-venkov
Přibice (obec)

Moravská obec Přibice se nachází v okrese Brno-venkov v kraji Jihomoravském. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1007 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy se ve vsi Briwiz připomíná kostel sv. Jana Křtitele. Z důvodu německé východní kolonizace na Moravě byla obec až do roku 1945 se sousedními Vranovicemi a Ivaní českým etnickým poloostrovem obkl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Žabčice
 obec v okrese Brno-venkov
Žabčice (obec)

R. 1848 panství Židlochovice. Nejstarší zápis z r. 1356, jméno obce Zabczicz, r. 1373 Sabcycze. Žabčice leží jižně od krajského a okresního města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici na trati Brno - Břeclav. Obec byla od svého vzniku ve středověku malou rolnickou vesničkou. Patřila různým příslušníkům nižší šlechty. Později ji získaly šlechti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Libenice
 obec v okrese Kolín
Libenice (obec)

Libenice, původně Ljubenice nebo Ljubenici je osadou prastarého slovanského založení. Leží 6 km j.v. od Kolína při státní silnici Kolín – Čáslav. První doložená zmínka pochází z roku 1142, kdy ves spolu se dvorem náležela Sedleckému klášteru. Roku 1396 byly klášter, dvůr i ves prodány králi Václavovi IV. Zdali v této době ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Bukovno
 obec v okrese Mladá Boleslav
Bukovno (obec)

Boleslavský region, do kterého spadá i území od Mělníka až po Mladou Boleslav, bylo osídleno již od mladší doby kamenné. Na tomto území se střídaly různé kultury a osídlení, včetně slovanského. Bukovno do tohoto regionu lze počítat, což prozrazují náhodné archeologické nálezy. Na východní části bukovensk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Litohoř
 obec v okrese Třebíč
Litohoř (obec)

Litohoř se nachází po obou březích říčky Jakubovky v nadmořské výšce 464m. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1162. V roce  1190 znojemský kníže Konrád založil premonstránský klášter P. Marie a sv. Václava v Louce u Znojma a daroval mu kapli sv. Mikuláše ve Znojmě a k tomu ještě vsi Lutochor, Třebouchovice a Domamil.V...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Matějov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou

I když ve 12. stol. už vnitřní kolonizace státu vrcholí, nadále můžeme nalézt oblasti, které jsou osídleny jen velmi zřídka. A právě mezi taková místa můžeme zařadit i území dnešního okresu Žďár nad Sázavou. Haberská cesta se mu vyhýbala, procházela tudy sice cesta libická, nejdůležitější cesta spojující Čechy a Moravu, ale ani ta nezměnila nic na faktu, že oblast zůstávala jen velmi řídce osídlena.     Roku 1126 daroval kníže Soběslav kraj olomouckému biskupství, poté přechází do světského drž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Zvole
 obec v okrese Praha-západ

Zakládací listina Zvole se nedochovala, ale historické prameny dokládají, že byla založena Divišem z Všechrom, v letech 1260 - 1272 nejvyšším truksasem ( = středověký dvorský hodnostář, stolník) u dvora českého krále Přemysla Otakara II. Založení obce bylo pro celý kraj mimořádnou událostí. Z příkazu krále byla na předem určeném...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Hostěradice
 obec v okrese Znojmo
Hostěradice (obec)

Nejstarší doložené osídlení oblasti Hostěradic je asi z 6.tisíciletí až 4800 př.n.l. z této doby se našly v polní trati "Teichmuhlen" dnešní polní tratě Rybník a U kravína kamenné nástroje kultury s lineární keramikou. Následně se našly také doklady o pobytu lidí kultury s moravskou malovanou keramikou asi 4800 - 4000 př.n.l. tzn. mladší a pozdní doba kamenná. Na konci pozdní doby kamenné zde zakládal sídliště lid kultury se zvoncovitými poháry asi 2500-2000 př.n.l. , který osídlil většinu územ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Hvozd
 obec v okrese Prostějov
bez fotografie

Místo dnešní vesnice se nacházelo v hlubokých lesích zvané „hvozdy“. Od těchto míst dostala tato ves své jméno. Prvá zmínka o Hvozdě se nachází v zemských deskách v r. 1275. V r. 1278 jsou ve starých záznamech uváděny Hvozdské cesty. V r. 1351 se uvádí, že Adam z Konice odkoupil půl vsi Hvozdu od Mikuly z Pavlovic a jeho dcery Ofk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Černá Hora
 městys v okrese Blansko
Černá Hora (městys)

Černá Hora leží v kopcovité lesnaté krajině na území boskovické brázdy na rozhraní Českomoravské a Drahanské vrchoviny. V minulosti se zde křižovaly původní obchodní cesty. Jedna vedla z Brna do Čech (cesta Trstenická) a druhá z Tišnova do Blanska. Výstavba obce se soustředila ze tří stran kolem kopce Paseka, už v dávných dobách porostlém jeh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Morkůvky
 obec v okrese Břeclav
Morkůvky (obec)

Obec Morkůvky patří k nejmenším v okrese Břeclav. Leží v malebném údolí, obklopená vinicemi, poli a lesem. Na katastru Morkůvek se zachovala mozaika teplomilných šípákových doubrav a panonských dubohabřin. Nejcennější porosty jsou chráněny v přírodní rezervaci Hrádek, zbytky stepní květeny se najdou i na mezích a okrajích lesů. První písemná zmínka o obci je z roku 1350, avšak osídlení sahá až do doby, kdy se v tomto kraji potulovaly tlupy lovců mamutů. Archeologické nálezy dokládají řadu po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Dubičné
 obec v okrese České Budějovice

Obec se nachází 4 km východně od Český Budějovic na úpatí malebného kopce zvaném Dlouhý vrch, který dosahuje  nadmořské výšky 551 m  a je součástí mírného pohoří nazývaného Lišovský práh (původně Rudolfovsko-Borovanský hřbet). Přívětivá vesnička se skládá ze tří místních...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Větřní
 obec v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Vývoj názvu obce: 1347 - Wetern1375 - Wietrzny1383 - Wyetrnye1471 - Wettern1841 - Wettern, WětřínJméno Větřní vzniklo z adjektiva větrný (větrná ves) První písemná zmínka o obci Větřní je z roku 1347. Obec Větřní slučuje ve svých dnešních hranicích několik místních částí, bývalých osad či obcí - Dobrné, Hašlovice, Lužnou, Nahořany, Němče, Zátoň a Zátoňské Dvory. Uvedené vesnice včetně Větřní původně náležely k několika různým hospodářsky správním celkům.   Dobrné, Hašlovice, Lužná a Zátoň tv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Račetice
 obec v okrese Chomutov

Račetice leží v Pooherské nížině, asi deset kilometrů jihovýchodně od Kadaně, v nadmořské výšce 289 metrů. Do této oblasti začalo slovanské osídlení pronikat na samém počátku našich národních dějin. V poslední době se dokonce archeologové a historici poměrně jednoznačně přiklánějí k názoru, že vrch Rubín, který se skromně tyčí nad nedalekými Kašticemi, je oním dlouho bezvýsledně hledaným Wogastisburgem, kde v roce 631 zvítězily oddíly Sáma nad vojsky franského krále Dagoberta. Hradiště na Rubínu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst


    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze