Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Adamov u Karlovic
 osada v okrese Bruntál
Adamov , v 19. století Adamstál , německy Adamsthal , polsky Adamów je samota u Karlovic v Moravskoslezském kraji okrese Bruntál , katastrální území Adamov u Karlovic . Nejbližší větší město ležící poblíž je Vrbno pod Pradědem . Adamov byl samotou a domovem lidí do poloviny minulého století . Samota žila v sevřeném údolí mezi obcemi Karlovice a Jelení a jejími obyvateli byli sudetští Němci . Po s...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
Horusice
 osada v okrese Tábor
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Častotice
 obec v okrese Třebíč
Jest vesnička postavená na horské planině 6 km severozápadně od Náměště. Domy tvoří jen náves, do které vede 6 starých cest. Spojena jest se Zahrádkou v jednu obec, která r. 1900 ve 13 domech měla 101 obyv. Dříve bývala připojena k obci Náměšťské. R. 1890 žilo zde 85 obyv., r. 1870 v 11 domech 80 obyv. Všichni obyvatelé jsou katolíci české národnosti, kteří se živí zemědělstvím, v zimě dovařením. ...

velký nárůst
Vrtbo
 část obce v okrese Plzeň-sever
Vrtbo (část obce) Za plaských cisterciáků byl opraven dvůr pod hradem a dnešní osada založena až v roce 1848 ...

obrovský nárůst
Olšany u Prostějova
 obec v okrese Prostějov
Naše obec se skládá ze 2 částí (Olšany u Prostějova a Hablov). Územní začlenění spadá pod okres Prostějov a náleží pod Olomoucký kraj. Obec se rozkládá asi devět kilometrů severovýchodně od Prostějova. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná. Katastrální výměra obce činí 1105 ha s 1630 obyvatel, jejichž průměrný věk činí 39 let. V obci je k dispozici pošta, základní a mat...

obrovský nárůst
Olšovec
 obec v okrese Přerov
Od Přerova směrem k severovýchodu se rozevírá mezi nejjižnějším předhůřím Jeseníků a posledními výběžky Karpat proslulá Moravská brána. Vytváří ji údolí při dolním toku Bečvy, na něž mezi Hranicemi a Bělotínem navazuje údolí horní Odry. Bečva vstupuje...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lhota
 obec v okrese Přerov
Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m n.m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel. Název obce vznikl v období, kdy u nás probíhalo hromadné osídlování neobdělané ne...

stgnace
Nová Ves nad Popelkou
 obec v okrese Semily
Přesné datum založení obce prakticky neexistuje, někde se uvádí období 1200-1250, jiný zdroj však uvádí letopočet dřívější, kolem roku 1097, kdy osadníci slovanského původu dali základ i kostelíku, který zasvětili sv. Prokopu, největší osobnosti té doby. (Sv...

obrovský nárůst
Jednov
 osada v okrese Prostějov
Jednov (osada) Původní jméno bylo Einsersdorf. Čeští osadníci přeložili tento německý název na Jednov. Roku 1846 měla jméno Gednow, roku 1881 též Ainserov, za protektorátu německy Ainserdorf. První domky v Jednově byly postaveny na lesní mýtině, kde bylo pastvisko pro panské vepře. Koncem 18. století je tam dali postavit pro dělníky na statku majitelé suchdolského statku. Byla zde velká bída o vodu. Jediný pram...

stgnace
Ratibořice
 osada v okrese Náchod
Mladý Smolivec
 obec v okrese Plzeň-jih
Mladý Smolivec (obec) Historie obce Mladý Smolivec Území spravované obecním úřadem v Mladém Smolivci zasahuje na severu do souvislého zalesnění Brdského pohoří, až k návrší zvané Vrchy do výšky 700 m. n. m. Smolivecké i radošické polesí je nakloněné jižním s...

obrovský nárůst
Chlum
 osada v okrese Kutná Hora
CHLUM je nejvýše položenou osadou obce. Je v nadmořské výšce 469 metrů. Zajímavostí je, že zde byly tři rody jménem Chlumský. Na návsi je dominantou pomník padlých z 1.světové války. Další památkou je socha svatého Donáta z roku 1765. Vybudované truhlářství poskytuje služby širokému okolí. Soukromě zde hospodaří jedna rodinná farma....

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Albeř
 osada v okrese Jindřichův Hradec
Albeř je vesnice ležící v oblasti zvané Česká Kanada poblíž Nové Bystřice, pod kterou spadá. Na východ od vsi se nachází autokemp a rybník Osika. Ve vsi je zastávka a nákladiště úzkorozchodné železnice vedoucí z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce, kterou provozují...

velký nárůst
Žloukovice
 osada v okrese Beroun
První zmínka o Žloukovicích pochází z roku 1357, ze zakládací listiny Karlštejnské kapituly, které obec patřila až do roku 1382, kdy ji král Václav IV. natrvalo při vtělil k nižborskému panství. K němu patřily až do konce vrchnostenské éry v roce 1848. Tehdy čítaly 296 obyvatel ...

obrovský nárůst
Jelenice
 osada v okrese Mělník
Část Jelenice má 202 stálých obyvatel. Jelenice je nejmenší ze všech tří částí obce, leží za Malým Újezdem směrem k Hostínu a Mšenu. Nejcennější historickou stavbou je kaplička na bývalé návsi, poblíž stojí požární zbrojnice SDH Jelenice. Pro děti bylo upraveno hřiště v blízkosti požární nádrže, cestu do Vavřinče lemovanou alejí topolů  si oblíbili občané k vycházkám. V bývalé prodejně potravin ...

obrovský nárůst
Zdiměřice
 osada v okrese Praha-západ
Lounky
 osada v okrese Litoměřice
Historická urbanistická struktura Lounek je podstatně složitější a pestřejší než u Chodoun. První písemná zmínka (1088) dokládá velmi rané založení vsi. Na první pohled je ve srovnání s Chodouny patrný i rozdíl v organizaci plužiny. Nepravidelně rozložená zástavba podél pravého břehu Labe nese všechny charakteristické znaky nejstarších forem návesních ulicových vsí silničních, zakládaných na konci...

stgnace
Omlenička
 část obce v okrese Český Krumlov
Ves Omlenička patřila do panství hradu Pořešína, založeného na počátku 14. století panem Bavorem III. ze Strakonic. První písemná zmínka o Omleničce pochází z roku 1358. Jeden z potomků rozvětveného rodu pánů z Pořešína, Oldřich, získal Omleničku v r. 1364 a postavil v ní...

velký nárůst
Smrhov
 část obce v okrese Český Krumlov
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1358. Smrhov je malá vesnice, část obce Soběnov v okrese Český Krumlov, která se nachází asi 2 km na severozápad od Soběnova. Je zde evidováno 22 adres s 30 obyvateli. Vesnice patřila pánům z Velešína, klášteru ve ...

velký nárůst
Skalička
 osada v okrese Hradec Králové
Skalička byla původně malou osadou, kterou na místě v lesích s největší pravděpodobností založili obyvatelé Skalice. Skalička - v 17. stol. byla uváděna jako Malá Skalička, ale již v 18. stol. se jí začalo říkat Malá Skalice a tento název se ustálil. Teprve od roku 1923 byl úředně obnoven původní název Skalička. V katastru je uvedena jako Skalička nad Labem. ...

velký nárůst
Brno-Ponava
 městská čtvrť v okrese Brno-město
Ponava je brněnská městská čtvrť a katastrální území náležející k městské části Brno-Královo Pole. Má rozlohu 160,01 ha. Její rozloha je vymezena ulicemi Veveří, Štefánikova, Hrnčířská, Kounicova, Tábor, Domažlická, Kartouzská, Antonína Macka, Pionárská, Drobného a Třída generála Píky. Celá čtvrť má výrazně městský charakter. Jsou tu však i zajímavá místa - Botanická zahrada a arboretum Medelovy ...

obrovský nárůst
Staré Brno
 městská část v okrese Brno-město
Staré Brno je městská čtvrť a katastrální území statutárního města Brna a součást městské části Brno-střed. Nachází se v údolí Svratky pod hradem Špilberk a Žlutým kopcem. Jeho hranice jsou vymezeny ulicemi Pellicova, Tvrdého, Vinařská, Hlinky, Křížkovského, Poříčí, Nové Sady a Husova. Celá čtvrť má výrazně městský charakter. Centrem Starého Brna je Mendlovo náměstí. Ve čtvrti jsou 3-6 patrové byt...

obrovský nárůst
Studenec
 osada v okrese Prostějov
Studenec (osada) První zmínka pochází již z r.1141 a uvádí se v ní, že olomoucká metropolitní kapitula vlastní ve Studenci tři poplužíí. V obci stojí kaple. Dnes spadá Studenec pod obec Čelechovice na Hané....

mírný pokles
Dětkovice
 část obce v okrese Prostějov
Obec Dětkovice odnepaměti patří k obci Ludmírov,ačkoli je dnes téměř spojena s obcí Kladky. Jméno je od osobního jména Děd nebo Dědek. Poprve je zmíněna r.1567 a je jmenována Novou Vsí. V 18.stol. se objevuje název Dietkowitz, r.1846 Dětkowice, 1881 Dědkovice a r.1921 Dětkovice. V prvopočátku patřila do bouzovského panství, r.1620 králi Ferdinandu II.. Pak měla společné dějiny jako vedlejší obec...

obrovský nárůst
Držovice
 obec v okrese Prostějov
Držovice (obec) Obec Držovice leží při severním okraji města Prostějova. S městem je stavebně propojena. Původně stála vesnice jen při říčce Romži. Název obce je patrně odvozen z osobního jména Drž. První zmínka o vesnici pochází z roku 1131. Ve středověku zde stávala tvrz, či opevněný dvorec. Ve zmínce roku 1486 se píše, že Magdaléna z Držovic prodala zdejší dvůr Janu Heraltovi z Kunštátu. V obci je na návsi ka...

obrovský nárůst
Bechov
 osada v okrese Mladá Boleslav
Bechov, malebná vesnička v okrese Mladá Boleslav, je součástí města Dolní Bousov. Nachází se asi 2,9 km na západ od Dolního Bousova. Vesnicí protéká řeka Klenice. Okolo Bechova jsou rozsáhlé lesy plné divoké zvěře a v létě hub Prochází tudy železniční trať M...

střední nárůst
Radomilice
 osada v okrese Strakonice
Rudolfov - Zábřeh
 městská část v okrese Šumperk
Původně území Rudolfova náleželo obci Skalička, časem se však Rudolfov osamostatnil a nakonec spolu se Skaličkou a dalšími obcemi se stal součástí Zábřeha....

střední pokles
Zboněk
 část obce v okrese Blansko
Zboněk je místní část města Letovice vesnického charakteru v okrese Blansko. Nachází se asi 2,5 km jižně od Letovic. Prochází tudy silnice I/43 a železniční trať č. 260. Katastrální území s názvem Zboněk má rozlohu 1,33 km2. Trvale zde žije 113 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Vávrovice
 obec v okrese Opava
Vávrovice je vesnice, dnes již samosprávná městská část okresního města, která se nachází ve zhruba zhruba 5,5 km vzdálenosti severozápadně od centra města Opava. Rozprostírá se na pravém břehu řeky Opavy, jež v těchto místech tvoří státní hranici ze sousedním Pols...

střední nárůst
Pátek
 osada v okrese Louny
Močidlec
 osada v okrese Karlovy Vary
Ves v pozadí s majestátním vrchem Vladař, o níž je první písemná zmínka z r. 1204, má rozsáhlou, svažitou, obdélníkovou náves, které dominuje kostel sv. Jakuba Většího. Na okraji obce je větší počet soch z 1. pol. 19. stol. ...

velký nárůst
Pohorsko
 osada v okrese Klatovy
Pohorsko patří k pohraničním vesnicím, které svou polohou na Šumavě dokreslují obraz české historie a státnosti. Zatím nejstarší zjištěná zmínka o Pohorsku je určena listinou z roku 1396. Můžeme se ale domnívat, že historie osady je starší. Je doloženo, že v letech 1522-1523 patřilo Pohorsko k rodovému majetku Švihovských z Rýzmberka. V polovině 18. stol. patřilo k žichovickému panství (1754 - 175...

obrovský nárůst
Popelná
 osada v okrese Prachatice
Popelná (něm. Reckerberg také název Popelná hora, někdy uváděna také Reckerberg, Reckerberger Mühle, případě Reckermühle ) v blízkosti Popelná hora (něm. Aschenberg (Asch je německy popel, takový název dostávaly podle milířů). Reckerberg byl místní název a znamená něm. "protáhlý/roztažený vrch" a s největší pravděpodobností by to mohl být původní název pro vrch Valy s Obřím hradem. Osídlení zde as...

obrovský nárůst
Háje nad Jizerou
 obec v okrese Semily
Obec Háje nad Jizerou se nachází v údolí při řece Jizeře převážně na jejím pravém břehu (jižní svahy), pouze osada Háje nad Jizerou se nachází na břehu levém. V současné době se skládá ze čtyř osad: Dolní Sytová, Háje nad Jizerou, Loukov a Rybnice. Toto uspořádání platí ovšem až od roku 1960. Do této doby byla samostatná obec Dolní Sytová a od roku 1869 obec Rybnice s osadami Loukov a Háje nad...

stgnace
Lesáky
 osada v okrese Benešov
Lesáky, dřívější název Lhota pod lesem, nyní místem vyhledávaným k rekreaci. I tato osada patří do chráněné krajinné oblasti Blaník. Toto tiché a přírodou obklopené místo je častou zastávkou turistů tohoto kraje. Trvale obydlené jsou dva rodinné domy. Ostatní slouží k rekreaci. Uprostřed obce stojí občany opravovaná kaplička....

stgnace
Skřivaň
 osada v okrese Rakovník
Deštná
 osada v okrese Česká Lípa

    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)