Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Olešnice v Orlických horách
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Olešnice v Orlických horách (obec) Olešnice, poprvé připomínaná ve starém břevnovském urbáři r. 1369, má za sebou bohatou minulost. Vznikla na obchodní stezce vedoucí do Polska, která však přiváděla do Olešnice nejen kupce, ale také vojska. Olešnice zkusila hodně za husitských válek, poznamenala ji &scaron...

obrovský nárůst
Pěčín
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
První písemná zpráva pochází z roku 1318. Na území žije 517 obyvatel...

velký nárůst
Skuhrov nad Bělou
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Obec je vstupní branou jedné z přístupových cest do střediska zimních sportů - Deštného v Orlických horách, k obci náleží části Brocná a Svinná. V době kolonizace vzniklo ve zdejším podhůří Orlických hor několik hradů, jejichž zbytky jsou ještě dnes patrné. Jedná se o hrad Skuhrov, Nový hrad (též Klečkov) a Hlodný. V podhradí se postupně usazovali zemědělci a dali tak vzniknout obci, která nesla s...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Staré Sedlo
 obec v okrese Sokolov
Kdy přesně obec Staré Sedlo vzniklo, nám není známo. První dochovaná zmínka o něm však pochází již z roku 1249. Tehdy bylo označováno jako "Sedlo". Staré Sedlo bylo v této době jako tvrz předsunutým opevněním loketského hradu. Bylo spojeno s Robičskou bránou a jeho majitel&eacut...

střední pokles
Horní Újezd
 obec v okrese Svitavy
Počátky Újezda souvisejí s velkým újezdem "na Lubém". Tak je zmiňován v listině krále Vladislava I. pro litomyšlský premonstrátský klášter; hlásící k roku-1167 /"circuitum ...; qui dicitur Nalabnenn"/. Vypovídá o něm rovněž listina vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347, kterou provedl majetkové vyrovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou tamtéž /"Vyesd usque in Ch...

střední nárůst
Jarošov
 obec v okrese Svitavy
Název obce pochází zřejmě ze staroslovanské doby, ze jména Jaroš. Vznik Jarošova se však datuje kolem roku 1350 - 60. Byl to zřejmě pouze dvůr nebo tvrz v západní části obce. První písemná zmínka je z roku 1366, kdy se biskup Petr z Litomyšle přel s klášterem Podlažick&ya...

obrovský nárůst
Korouhev
 obec v okrese Svitavy
Obec Korouhev se nachází v jednom z nejhezčích krajů našeho státu -   ve východním okraji Českomoravské vrchoviny. Jejích 765 obyvatel  žije nejen v Korouhvi, ale  také v přilehlých osadách Lačnov, Maxičky a Kateřinky. Celková katastrální výměra katastru Korouhev  a katastru Lačnov u Korouhve  tak činí 1788 ha. Středem obce protéká Mlýnský potok, který se v Lačnově vlévá do řeky Svratky. Rybáři si...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Babice
 obec v okrese Praha-východ
Babice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha - východ uprostřed nádherné přírody v nadmořské výšce 384 metrů nad mořem a žije zde asi 429 obyvatel. Nejstarší historie obce není doposud zcela přesně známa. Od roku 1312 až do husitské revoluce byli pány Uhříněvsi a tedy i Babic johanité z komendy u Panny Marie na Malé straně v Praze . Další písemná zmínka o Babicích pochází z roku 1381. M...

obrovský nárůst
Brázdim
 obec v okrese Praha-východ
Počátky obce Brázdim První historická zmínka o Brázdimě je z roku 1052 v základní listině Kapitoly Boleslavské. Jméno je však zkomoleno na "Prisnin". Už tehdy to byly dvě tvrze s několika chalupami: Velký Brázdim a Malý Brázdim (Brázdimec, Brázdimek, později po roce 1777 St...

obrovský nárůst
Nučice
 obec v okrese Praha-východ
První písemná zmínka o obci je z roku 1422. Původní název obce Vnučice označoval ves lidí vnukových. Časem lidé jménu nerozuměli, pokládali „V“ mylně za chybu a označovali ves za Nučice.     Z roku 1637, z doby třicetileté války již za vlády knížete Lichtensteina ve...

stgnace
Ondřejov
 obec v okrese Praha-východ
Z původní dvorcové osady “Ondřejóv dvór” na panství pánů z Dubé vznikla začátkem 13. století vesnice a později trhové městečko Ondřejov. Jméno pravděpodobně pochází od zakladatele, některého z pánů z Dubé. Tvar náměstí spolu se třemi úzkými vstupy ve směru západním na Prahu, severním na Kostelec n.Č.l. a východním na Sázavu svědčí o jednoduchém obranném charakteru obce, navíc doplněném přírodními...

mírný pokles
Petříkov
 obec v okrese Praha-východ
Původně ves byla nazývána Petrkov. Toto označení vydrželo až do roku 1854. Dle písemných zpráv je v datu první zmínky (1405) doložen v majitelském vztahu k obci jistý Heřman z Petrkova od jehož potomků odkoupili petříkovské zboží páni z Říčan roku 1439. Právě v tomto datu je prvně uv&a...

obrovský nárůst
Veleň
 obec v okrese Praha-východ
Obce Veleň a Mírovice vznikly někdy v 10. nebo 11. století, i když první písemné zprávy o osadě Velenci a Veleni jsou z roku 1318. Tento záznam najdeme v Zemských deskách z roku 1396, tab.cur.reg. XXI/207. Vesnici tvořily tři dvorce, tvrz, dva mlýny s rybníky a několik chalup. První z&aac...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Všestary
 obec v okrese Praha-východ
Dějiny Všestar úzce souvisejí s dějinami Tehova, který měl již filiální kostel sv. Jana Křtitele, postavený v roce 1350. Tehovské panství postupně náleželo vladykům Ottovi, Heřmanovi, Oldřichovi a později Tehovi, který měl i vystavit hrad Tehov. Z dalších majitelů to byl např....

střední nárůst
Bojanovice
 obec v okrese Praha-západ
O Bojanovicích je zmínka z zápisech zemských ji v roce 1107, kdy Kníže Svatopluk daroval tuto ves klášteru Ostrovskému u Davle. Tento dar pak listinou ze dne 17. 1. 1205 potvrdil král Přemysl Otakar I.. Při klášteře zůstaly Bojanovice až do husitských válek, po kterých je císař Zikmund v roce 1436 zastavil vladykovi Jakoubkovi z Řidky. Pro řád je zpět získal po 221 letech roku 1657 opat Matouš Fer...

obrovský nárůst
Lichoceves
 obec v okrese Praha-západ
První písemná zmínka o obci Lichoceves je z roku 1228, kdy byla celá ves i poplužní dvůr majetkem jeptišek kláštera Svatojiřského dle stvrzovací listiny, jíž král Přemysl Otakar I. roku 1228 na žádost  Abatyše Anežky statky klášteru potvrzuje. Desátek ze dvora n&aacu...

střední pokles
Nučice
 obec v okrese Praha-západ
Obec Nučice se nalézá ve Středočeském kraji, jihozápadně od Prahy (v nadmořské výšce 344 m).  Podle údajů k 18. květnu 2011 žije v  obci 1692 obyvatel, přičemž věkový průměr je 35 let. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1037, nicméně mnohé archeologické...

střední nárůst
Roztoky
 město v okrese Praha-západ
První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické listině z roku 1233, ve které byl zmiňován i Petr z Roztok. Kromě existence vodní tvrze ze 13. století byl v Roztokách v této době doložen opatský dům s poplužním dvorem, který vlastnil břevnovský klášter ještě ve 14. století, který byl zničen zřejmě v první polovině následujícího století. Mezi majitele roztockého panství patřil v letech 136...

stgnace
Statenice
 obec v okrese Praha-západ
Pravěk Okolí obce, jak lze soudit z četných prehistorických nálezů, bylo již v nejdávnějším pravěku zalidněno. Ostrohy vltavského údolí a rovněž stráně a výšiny při údolích potoků ústících do Vltavy vykazují stopy pravěkého života. Prehistorická nale...

střední nárůst
Úholičky
 obec v okrese Praha-západ
Bližší zprávy o šerém dávnověku Úholiček nemáme. Víme, že 1200 - 800 před n.l. zde žil lid Knovízské kultury. Součástí starých pověstí Českých je však pověst o lucké válce a bitvě na Turském poli. Nevíme, zda je to jen romantická báj, al...

obrovský nárůst
Kuks
 obec v okrese Trutnov
Kuks (obec) Světoznámý Kuks kupodivu nemá dlouhou historii. Z dostupných pramenů se zdá, že Kuks měl dvě historické epochy. První souvisela s nalezištěm (spíše asi rýžovištěm) zlata, druhá etapa přinesla do Kuksu barokní umění a slávu, sahající daleko za hranice tehdej...

obrovský nárůst
Lukov
 obec v okrese Znojmo
První písemná zpráva o obci je v zakládací listině Louckého kláštera, kde je zmíněna i osada Prilucea (pravděpodobně Lukov), pochází z roku 1190. Místní jméno může být také odvozeno od osobního jména Luk. Ves přecházela děděním a prodejem do rukou různých rodů. Když Lukov získal r. 1548 Wolf Krajíř z Krajku - nejvyšší pražský půrkrabí, byl ještě vsí. Při prodeji dvora, fary a pivovaru Petrovi Čer...

obrovský nárůst
Medlice
 obec v okrese Znojmo
Medlice (obec) Obec Medlice se nachází v severní části okresu Znojmo. Jméno obce je patrně odvozeno od osobního jména Medla. Název z největší pravděpodobností vznikl z pověsti, která praví, že na "Nových Nivách" bývala stavení zvaná Medlánka. Osada byla po vpádu Maďarů do říše Velkomoravské zničena. Obyvatelé po odvrácení nebezpečí založili novou osadu na nynějším místě pod názvem Medlice.Okolí obce bylo již od ...

velký nárůst
Oslnovice
 obec v okrese Znojmo
První písemná zmínka je z roku 1228, a to z výsadní listiny krále Přemysla Otakara 1. vydané cisterciánskému klášteru na Velehradě jako obec Vsnowitz. Obec leží severozápadně od Vranova, 6 km od Bítova a 1km od Vysočan po okresní silnici z Vysočan do Korolup. Oslnovice byly kdysi příslušenstvím hradu Cornštejna, ale dosti záhy se dostaly k Bítovu, při němž je r. 1498 král Vladislav II. jako hrad...

střední nárůst
Rybníky
 obec v okrese Znojmo
Rybníky (obec) Obec Rybníky leží na vyvýšené terase nad řekou Rokytnou, asi 3 km jihozápadně od Moravského Krumlova. Prochází tudy žlutě značená turistická cesta, která sleduje řeku. Díky příznivé poloze, úrodné půdě a blízkosti řeky bylo okolí Rybníků osídleno různými kulturami již od pravěku. Jméno vesnice bylo zřejmě odvozeno od rybníků, které byly založeny v bažinatém údolí řeky. Jeden z nich se zachoval př...

mírný pokles
Stálky
 obec v okrese Znojmo
Stálky (obec) Stálky, obec dřívějším jménem Křtalek, nebo Stalky, po německy Stallek, samostatná katastrální a politická obec se školou. Vzdálená 10km od Vranova na jihozápad, na silnici z Vranova do Drozdovic. Osada je vystavěna po obou stranách silnice, domy jsou štítem do silnice, ale před nimi j...

stgnace
Šafov
 obec v okrese Znojmo
Šafov (obec) Obec Šafov leží v bezprostřední blízkosti hranic s Rakouskem, obklopena pěti chovnými rybníky. Zatím příležitostně je otevírán pěší a cyklistický přechod do rakouského Langau (česky Lanava) s velkým koupalištěm pro veřejnost a 7km odtud je zámecký areál Riegersburg...

mírný pokles
Šumná
 obec v okrese Znojmo
  O čtyři roky později nežli Liliendorf, tedy r. 1798, zakládá na vykácené lesní trati majitel vranovského panství advokát Josef Hilgartner rytíž z Lilienbornu další obec, která je německy zvána Schönwald, česky Šunvald, později ustálená malebnější podoba &Scar...

obrovský nárůst
Tasovice
 obec v okrese Znojmo
Z původního slovanského rodového jména Godoň Hodoň vznikl dnešní název Hodonice. Zeměpisná poloha a příznivé podnebí umožnily že již od starší doby kamenné bylo území Hodonice nepřetržitě osídleno. Archeologické nálezy všech kultur umožnily, že se Hodonice s...

obrovský nárůst
Vítonice
 obec v okrese Znojmo
První zmínkou o obci pochází z roku 1341, kdy Pertold z Lipé dává rytíři Ješkovi, zvanému Sokol, Obec Vítonice, dvůr v Hostěradicích a tam se nacházející dům v léno (smluvní nájem). V období husitských válek 1419-1436 bylo v obci rozšířeno husitské vyznání. Roku 1548 prodává Pertold z Lipé obec Jindřichu Březníckému z Náchdoa, který je spojil na dlouhá léta se sousedními Želeticemi. Obec během rok...

obrovský nárůst
Vrbovec
 obec v okrese Znojmo
Vrbovec je příhraniční obec ležící v úrodné zemědělské krajině 7 km jižně od Znojma.Obec má vinařskou tradici, vinařství je i dnes jejím nejvýznačnějším rysem. Ve středověku byla sídlem landrychtáře a mohla se pochlubit mnoha právy a výsadami. Do dnešní doby si uchovala ráz střediskové obce. K Vrbovci patří též osada Hnízdo, která leží 3 km jihovýchodně od něj. Vrbovec je jednou ze zakládajících o...

obrovský nárůst
Stupno
 osada v okrese Rokycany
O obci Stupno je nejstarší písemná zmínka z roku 1146. Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Původní kostel z roku 1352 v roce 1854 vyhořel a roku 1880 byl znovu postaven. Významnou památkou je empírová hrobka rodu Šternberků, která se nachází na stupenském hřbitově. Nejstarší...

obrovský nárůst
Jezvé
 část obce v okrese Česká Lípa
Jezvé (kdysi Gesowi, německy Neustadtl) je jedna z nejstarších obcí v okrese Česká Lípa. Obec Jezvé bývala původně městysem. Od roku 1964 je začleněno do obce Stružnice. Dotýká se jiné obce, Horní Police, od města Česká Lípa leží směrem na západ. První písemná zm&...

velký nárůst
Myslechovice
 osada v okrese Olomouc
cca 310 obyvatel obyvatel předseda osadního výboru: Vratislav Spurný, Myslechovice 6 Obec byla založena roku 1141 a její název je odvozen od patrona místní kaple sv. Michala (Michl). rodiště básníka a spisovatele Jana Čepa kaple kulturní dům, klubovna, knihovna dětské hřiště železniční stanice spojující Litovel a Náměšť na Hané hostinec obchod se smíšeným zbožím vodovod ...

mírný pokles
Stará Oleška
 část obce v okrese Děčín
Stará Oleška je osada nacházející se v CHKO Labské pískovce 8 kilometrů východně od Děčína. Má celkem 120 obyvatel a je součástí obce Huntířov. Nejvyšším bodem v nejbližším okolí je Olešský vrch, který měří 355 metrů. Významným vrcholem je také kopec Vyhlídka, ten měří 305 m a nachází se na něm rozhledna. Okolí Olešky bylo osídleno již před téměř 5000 lety. Před rokem 1000 zde lze doložit již trv...

stgnace
Antošovice
 část obce v okrese Karviná
Osada Antošovice je městskou částí Ostravy a rozkládá se nedaleko severního okraje města. Antošovice leží na levém břehu řeky Odry. Jižním a východním směrem od obce se rozkládá několik rybníků a bývalých štěrkoven. Západním směrem od Antošovic je Čer...

střední pokles
Zámrsky
 obec v okrese Přerov
Zámrsky jsou obcí na posledních výběžcích Karpat směrem k řece Bečvě. Patří mezi nejstarší osady, jak ukazuje její podoba - původní stavby jsou do podkovy. Části pozdější se říkalo Komanica. Tuto část odděluje potok zvaný Hať. Zámrsky leží 8,5 km jihovýchodně od Hranic. Katastrální výměra obce je 801 ha v nadmořské výšce 340 m. První písemná zpráva o obci je z roku 1131, kde se udává Zamricc; 122...

obrovský nárůst
Štýřice
 městská část v okrese Brno-město
Štýřice je čtvrť a katastrální území o rozloze 332,65 ha ležící v jižní části brněnské městské části Brno-střed. Rozkládají se jižně od řeky Svratky. Jako katastrální území vznikly Štýřice při radikální katastrální reformě Brna na konci 60. let 20. století. Ve čtvrti se nachází řada firem jako jsou Ferona, a.s., firma Karoseria a.s., výrobce vozů značky Avia, i velké obchody: Interspar, Bauhaus, ...

velký nárůst
Kerhartice
 osada v okrese Děčín

    Strana: 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)