Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 701-720 z 6950 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Libavské Údolí
 obec v okrese Sokolov
bez fotografie

Libavské Údolí je pojmenováno podle potoka Libavy, který protéká údolím. Historie obce sahá až do 9. století, kdy se na stejnojmenném vrchu nad soutokem Malé a Velké Libavy nacházelo historické slovanské hradiště Kolová. To je dnes nemovitou kulturní památkou zapsanou na ústředním seznamu památek. Samotný vznik obce se počítá od roku 1824 založením textilní továrny v údolí Libavy svobodným pánem Lenkem. V roce 1880, kdy se majitelem závodu stává pan Noe Stross, zažívá obec velký rozmach výstavbo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
velký nárůst
Přehýšov
 obec v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Přehýšov (Pscheheischen) se nachází v rovinatém terénu 7 kilometrů od Stoda. První zmínka o obci se objevuje v dokumentu z roku 1248, jejím tehdejším majitelem je uváděn Budek z Přehýšova. Podle dalších dochovaných záznamů byl Přehýšov po polovině 14. století v majetku chotěšovského kláštera, který ves dal několikrát do zástavy. K roku 1420 je jako majitel obce zmiňován Petr z Přehýšova. Přehýšov se však k chotěšovskému panství znovu vrátil, stalo se tak ještě před polovinou 16. století. V 17. s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
mírný pokles
Ohníč
 obec v okrese Teplice

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1404. Obec se nachází na území okresu Teplice a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bílina. Obec Ohníč se rozkládá asi sedm kilometrů jižně od Teplic a osm kilometrů severovýchodně od města Bílina. Dle regionálního turistic...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
velký pokles
Zabrušany
 obec v okrese Teplice

Obec Zabrušany je historicky zajímavá lokalita. Zabrušanské hradiště je položeno na ostorožně v nadmořské výšce 230 m, přibližně ve středu údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Hradiště bylo chráněno okolním bažinatým terénem, a na západní a východní a hlavně severní strany svahu, v době osídlení ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
velký pokles
Třenice
 část obce v okrese Beroun
bez fotografie

HODNOCENÍ
40 %
mírný pokles
Jestřebí
 obec v okrese Šumperk
Jestřebí (obec)

Obec Jestřebí se rozprostírá v kotlině, uprostřed vyvýšeniny, která se táhne od Zábřeha a Moravské Sázavy na jih k Mírovu, jako Mírovská vrchovina. Kotlina se svažuje na západ do údolí Bušínovského potoka, kudy vede také silnice ze Zvole do Lupěného. Uprostřed obce z ní odbočuje další silnice na sever ke Skaličce a Zábřehu. Po spojení Jestřebí a Jestřebíčka v roce 1923, má obec katastr o rozloze 454 ha s poměrně značnými výškovými rozdíly od vrchu Skalka (437 m) až po údolí Moravské Sázavy (kole...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
38 %
střední nárůst
Nová Hradečná
 obec v okrese Olomouc

Podhorská obec, ležící na pomezí Úsovské vrchoviny, vznikla v roce 1960 spojením dvou původně samostatných vesnic - Hradečné a Hradce. Rozprostírá se v malebném údolí kolem potoka Brabínku. Obci i širokému okolí od pradávna vévodí památná hora Bradlo, která je hlavním turistickým lákadlem tohoto kraje. Historie obou obcí sahá hluboko do minulosti. Na skalním ostrohu při soutoku Oskavy s Brabínkem tu prý kdysi stávalo staroslovanské hradiště. První doložená písemná zpráva z poloviny 14. století v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
38 %
obrovský nárůst
Hazlov
 obec v okrese Cheb

Vznik Hazlova můžeme datovat již do první poloviny 12. století. První písemná zmínka o Hazlovu pochází z roku 1224, kdy se připomíná Bedřich z Hazlova, majitel a zakladatel zdejšího hradu. Hrad strážil důležitou obchodní cestu z Chebska přes Ašsko do středního Německa. Později byl hrad přebudován na tvrz a v 17 století byla tvrz přebudována na barokní z&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
38 %
mírný pokles
Martínkov
 obec v okrese Třebíč

Obec Martínkov, malebná, středně velká vesnice se nachází 9 km severozápadně od Moravských Budějovic. Obec má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své vesnice tak, aby byly položeny proti východu slunce. Název obce nebyl vždy jednoznačný, nýbrž se vyvíjel. Původní jméno také nebylo Martinkov, ale Martinice. Pojmenován&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
38 %
mírný pokles
Malá Morava
 obec v okrese Šumperk

Malá Morava má střední nadm. výšku 585 m a je rozložena při stejnojmenném vodním toku, který na jižním konci zástavby ústí do hlavního řečiště Moravy. Na severní konec zástavby bezprostředně navazuje část Sklené. Západní okraj katastru tvoří současně hranici proti českému okresu Ústí nad Orlicí. Katastr Malé Moravy...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
stgnace
Měňany
 obec v okrese Beroun
bez fotografie

První zmínka o obci Měňany pochází z 10. století. Původní název obce byl Jměňany – od slova jmění – tzn., že zde žili bohatí lidé. Během století obec různě měnila majitele. Ves se rozdělila na části, které patřily ke dvoru Liteňskému a k obci Berounské. V době poddanské náležely Měňany 4 stranám – Litni, Berounu, Královu Dvoru a Praskolesům....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký nárůst
Hvězdonice
 obec v okrese Benešov

První záznamy o naší obci jsou čerpány ze zemských knih. Naše obec, tehdy malá osada, patřila pod obec Vranov. Ze zemských desek jsou přepsána data a údaje z dávné historie naší obce. Písemné údaje sahají do XV. století. V roce 1405 se název naší obce objevuje v záznamech jako Jezonice, později Jezdenice, Jezdonice a počá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
mírný pokles
Červená Voda
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Červená Voda (obec)

Červená Voda leží v údolí, které se nazývá Králická brázda. Je to nejjižnější zúžená část většího celku Kladské kotliny, která se v současné době rozkládá převážně v Polsku. Okraj brázdy na západě tvoří mohutná hradba Bukovohorské hornatiny. Z ní nápadně vystupuje Suchý vrch (995 m) a Buková hora (958 m). Mezi nimi je nepříliš výrazná sníženina, nazývaná Červenovodské sedlo, do kterého stoupá serpentinami hlavní silnice č. 11 (Praha - Ostrava) a překonává tu výškový rozdíl 300 m. Do Králické brá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký pokles
Mutkov
 obec v okrese Olomouc
Mutkov (obec)

Mutkov, obec se zvláštním a ne zcela vysvětlitelnou pečetí, se poprvé objevuje v latinsky psané listině v roce 1371, ale písemná zmínka je zřejmě o víc jak 50 let starší, z roku 1320, kdy je doloženo zkomolené jméno obce. Krátce z historie polovina 13. století – založeno zřejmě předky pánů ze Sovince. zánik před rokem 1333 v 15. století - ves zpustla ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký pokles
Lhota u Příbramě
 obec v okrese Příbram
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1292. Na území žije 475 obyvatel. V obci je mateřská škola. V blízkosti stojí zámek Hluboš. Pořádáme kulturní a společenské akce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
střední pokles
Velké Přítočno
 obec v okrese Kladno

Obec Velké Přítočno leží ve středních Čechách, asi 1 km jižně od města Kladna a přibližně 20 km od Prahy. Obcí prochází komunikace I. třídy směr Kladno - Praha - Karlovy Vary. V současné době se v těsné blízkosti obce nachází průmyslová zóna Kladno - jih. První písemné zprávy se datují do 14. století. Dříve se Velké Přít...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký nárůst
Bříšťany
 obec v okrese Jičín
bez fotografie

Existovala zde již neolitická osada. Od roku 1401 držel Bříšťany Mikuláš z Bříšťan. Bývala zde tvrz, ale v roce 1571 byla pustá, stávala na nynější usedlosti č.p. 28. Když byla 1. polovina zkonfiskována pro účast na odboji proti císaři Ferdinandovi II., 2. polovina zůstala v držení Jindřicha Jiřího ze Smiřic, poté je získal Albrecht z Valdštejna i s celým hořickým panstvím v roce 1623. Po jeho zavraždění v únoru 1634 byly Bříšťany darovány císařem Jakubu Strozzimu, po kterém převzal panství Petr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký nárůst
Sloupnice
 obec v okrese Svitavy
bez fotografie

Sloupnice se dnes skládá z následujících částí: Dolní Sloupnice (se samotou Džbánovec), Horní Sloupnice, Končiny 1. díl, Končiny 2. díl. Založení obce Formování obce prošlo složitým vývojem. K počátkům osídlování oblasti kolem Sloupnického potoka (Labíčka) došlo snad již kolem poloviny 12. století. V roce 1167 (listina však pochází až z doby kolem roku 1200) při vymezení majetků premonstrátského kláštera v Litomyšli se uvádějí lesy, pole a louky až k potoku Sloupnici (rivus Zlupnice) a odtud d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký pokles
Staré Město
 obec v okrese Svitavy

Původní osídlení bylo slovanské. Roku 1270 se obec uvádí pod názvem Stará Třebová. Zřejmě šlo o první pokus německé kolonizace Borešem z Rýzmburka, později se název Třebová přenesl na nově založené město při řece a ujal se název Staré Město. Roku 1365 je uváděno jako městečko, ale v roce 1398 je už vsí. Roku 1408 dostává od pánů...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
velký pokles
Libovice
 obec v okrese Kladno
bez fotografie

Obec Libovice se nachází asi 4km západně od Slaného. První zmínka o obci pochází ze 14. století. Pojmenování obce vzniklo podle význačného rodu Libovických, kteří vlastnili velkou část pozemků. Ve 20.století byla obec poznamenána těžbou uhlí na dole "Jiřina". K obci patřila osada "U Jána", kde byl baronem Bayerem postaven zámeček ve stylu zámku v Hluboké. Osada, včetně mlýna a zámku, zanikla v roce 1950. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
35 %
střední pokles


    Strana: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 348,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze