Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Vranová Lhota
 obec v okrese Svitavy
Vranová Lhota (obec) První zmínka o obci je z roku 1258 v listině krále Přemysla Otakara II., kdy se vesnice pod názvem Nová Vranová neboli New Branow podřizuje soudní moci města Jevíčka. V roce 1350 uvádí se již jménem Lhota, tvoříc s Vranovou, Rovní, Bezděkovem, Příkazy, Stříteží, Vacetínem, Svino...

mírný pokles
Bohutín
 obec v okrese Šumperk
Bohutín (obec) Bohutín je podhorská obec s 860 obyvateli a najdeme ji na levém břehu řeky Moravy a západním směrem od města Šumperk. Severním směrem se nad obcí zvedají zalesněné stráně Burdova vrchu (489 m.n.m.) a východním směrem Zborové (445 m.n.m.). Na západním úbočí Zborové ...

obrovský nárůst
Kozlov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec Kozlov - Obec se nachází 7 km severovýchodně od Velkého Meziříčí v Křižanovské vrchovině, která je součástí Českomoravské vysočiny. Nadmořská výška obce je 538 m. V obci jsou četné rybníky, např. Šípský, Návesní, Horní, Suchánek apo...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bobrovník
 osada v okrese Jeseník
Bobrovník je malá vesnička (osada), která je součástí obce Lipová-lázně, ke které je administrativně připojen už od roku 1850. Bobrovník je poprvé připomínán roku 1723.  Pojmenován je podle zaniklého "Bobřího rybníka".  Osada Bobrovník je nyní p...

stgnace
Malé Hoštice
 městská část v okrese Opava
Na území Malých Hoštic je doloženo již pravěké osídlení z mladší doby kamenné. Archeologický výzkum zde odhalil keramiku a pozůstatky zemědělských kultur od 6. tisíciletí před naším letopočtem a kultura lidu popelnicových polí (1300 přnl.) má v katastru obce...

obrovský nárůst
Lukavec
 osada v okrese Nový Jičín
Vesnice Lukavec byla k 1. 4. 1976 provedenou integrací připojena k městu Fulnek. Lukavec s nadmořskou výškou 345 m n. m. leží na jedné z vedlejších silnic z Fulneku ve vzdálenosti asi 5 km severně od jeho centra a 9,5 km západně od Bílovce. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1312. Osada Lukavec je místní částí města Fulnek, najdeme ji severním směrem od města. Osadou protéká říčka Gručovka. ...

obrovský nárůst
Kobylice
 obec v okrese Hradec Králové
Název Kobylice je pravděpodobně odvozen od názvu „kobylnice“, jak se označovala jílovitá půda. První zmínka o Kobylici je z roku 1393 v novobydžovské Knize svědomí. Pozdějí se dočteme v archivních záznamech, že Kobylici koupili pání z Perštějna a prodali ji r. 1548 Václavu Sokol...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Petrovice
 obec v okrese Hradec Králové
Ves Petrovice již v minulosti bývala významnou vsí. Nalézá se 20 km severozápadně od Hradce Králové ale patrně daleko starší než první reálná zpráva o ní. Příkladně již k L. 1350 byl v této vsi farní kostel sv. Václava a tak známe také tehdejš...

střední nárůst
Lipová
 obec v okrese Cheb
První zmínka o naší obci v dějinách pochází z roku 1473. Původní název Lindenhau je z roku 1500 až 1600. Stálými obyvateli byla obec osídlena v letech 1770. Obec byla majetkem hraběte Metternicha. V místech, kde nyní obec Lipová stojí, byly dříve lipové háje, jejichž vykácení nařídil právě rod Metternichů. V roce 1905 vlastnil hrabě Metternich již pouze lesy a menší část obce.Nové období obce Lipo...

střední pokles
Třebeň
 obec v okrese Cheb
Obec Třebeň leží téměř ve středu Chebska na křižovatce silnice Františkovy Lázně - Chlum sv. Maří a železnice Cheb - Luby. První zmínky o založení obce pocházejí z roku 1208. Ve 14. století tu vyrostla tvrz, dnes beze stop zaniklá. Dominantou obce je kostel z roku 1495, původně gotický, obklopený kamennou zdí, který ve středověku plnil i obranné úkoly jako útočiště pro obyvatele, a mateřská škola...

obrovský nárůst
Pusté Žibřidovice
 osada v okrese Šumperk
Pusté Žibřidovice (osada) Pusté žibřidovice  jsou od roku 1949 součástí obce Jindřichov. V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky: Kostel svaté Máří Magdalény (Pusté Žibřidovice) - jednolodní kostel z roku 1735 s bohatě členěnou fasádou; k areálu patří dále: sousoší Piety (před vstupní branou) - sochařská práce z 1. poloviny 19. století ohradní zeď se vstupní branou - z 1. poloviny 18. století ...

mírný pokles
Štědrákova Lhota
 osada v okrese Šumperk
Štědrákova Lhota (osada) Jméno obce je odvozeno od správce rudského panství Štědráka, který dal prvním osadníkům dřevo na stavbu domků a lhůtu na splácení dluhů vrchnosti. Pod jménem SCZEDRÁKOV / Ščedrákov se objevuje již v roce 1397 mezi obcemi, které tehdy společně s Rudou byly prodávány. Vesnice leží na katastru o rozloze 493 ha, který se zvedá z hluboké úžlabiny potoka Pstruhovec a v severní části nad skupinou chalup ...

mírný pokles
Branice
 obec v okrese Písek
Obec Branice leží v okrese Písek v Jihočeském kraji. Nachází se na železniční trati Tábor – Písek, nedaleko města Milevska. Převážnou většinu zástavby obce Branice tvoří rodinné domky. Zatím posledním popisným číslem je č. p. 111. V roce 2009 se obec rozrostla o dal&scaron...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobev
 obec v okrese Písek
Naší obcí prochází silnice č. 139 ve směru od „Strakonické“ silnice č. 4 do Písku, který je od nás vzdálen 7 km. Krátce z historie Nejstarší zpráva o vsi Dobevi pochází z roku 1318, kdy byla majetkem jistého Albery. Kdy vznikla tvrz není známo. V pr...

obrovský nárůst
Předotice
 obec v okrese Písek
Obec Předotice nemůžete minout, cestujete-li autem, autobusem, motocyklem nebo na kole po silnici č. 4, tzv. „Strakonické“ na Šumavu nebo do Písku. Jsme totiž obcí průjezdnou a mnoho cestujících se u nás zastaví na občerstvení. Ovšem to je pouze viditelná a velmi živá část naší ob...

velký nárůst
Rakovice
 obec v okrese Písek
Území rozlehlého rakovického katastru patří k nejvýchodnější části Blatenské vrchoviny, k níž na severu přiléhá vyšší plošina Březnická a na východě plošina Zvíkovská. Všechny tyto oblasti jsou součástí Středočeské pahorkatiny. Z mělkého čimelicko-rakovického údolí vystupuje na jihu do vyšších výšek pásmo Chlumu (520 m) a Hradu u Bud (574 m) a na severu Jezvinec (541 m). Vodopisně náleží rakovická...

obrovský nárůst
Temešvár
 obec v okrese Písek
Obec Temešvár se nachází na státní silnici z Písku do Tábora, těsně před Podolským mostem na levém břehu Vltavy a dnes již vlastně Orlické nádrže. Sám Podolský most vyrostl v sousedství starého řetězového mostu ve válečných letech 1939 – 1943 a byl několikr&a...

obrovský nárůst
Veselíčko
 obec v okrese Písek
První písemná zpráva pochází z roku 1488. Na území žije 196 obyvatel.  ...

mírný pokles
Žďár
 obec v okrese Písek
Z nejstarší historieV místě obce bylo v roce 1929 ve zrušené pískovně nalezeno 23 popelnic ze žárového pohřbívání z doby keltského osídlení. Na katastru obce se též nacházejí roztroušené střepy tzv. šedé keramiky. Na jižní straně obce se nach&a...

střední nárůst
Jamné
 obec v okrese Jihlava
Obec Jamné leží 12 km severovýchodně od Jihlavy a protíná ji silnice II. třídy č. 353 spojující Jihlavu se Žďárem nad Sázavou. Rozprostírá se v nadmořské výšce 528 m. Pod obec Jamné spadá Rytířsko, ležící 1 km na západ, a část osady Lipina, kudy prochází historická hranice Čech a Moravy. K. 20.11.2009 má obec 515 obyvatel. Vesnice Jamné (značí osadu, poblíž které jest mnoho dolin a jam), 528 m na...

mírný pokles
Bohdalice-Pavlovice
 obec v okrese Vyškov
Bohdalice-Pavlovice (obec) Obec Bohdalice-Pavlovice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Leží 9 km jižně od Vyškova při silnici Vyškov - Bučovice. Obec vznikla v roce 1964 sloučením původně samostatných obcí Bohdalice a Pavlovice. Ke dni 25. 2. 2008 zde žilo 809 obyvatel. Obec má půdorysně nepravidelnou náves částečně zastavěnou s kostelem situovaným na severní straně návsi. Vsí protéká Bohdalský potok, ústící do...

stgnace
Dolní Bojanovice
 obec v okrese Hodonín
Dolní Bojanovice (obec) Obec Dolní Bojanovice leží v úrodné krajině jižní Moravy ve vínorodém Dolnomoravském úvalu 8 km západně od města Hodonína. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 178 m n.m. Obec Dolní Bojanovice, která má necelých tři tisíce obyvatel, se svou histori&ia...

stgnace
Nové Sady
 obec v okrese Vyškov
Nové Sady (obec) Historie Původní název obce byl Nebštych z německého Neustift, který značí nově vysazenou ves.V roce 1896 se obec jmenovala Novosady a od roku 1925 Nové Sady.První písemná zmínka o obci je z roku 1426.Osada Březina (název podle březového porostu) byla založena kolem roku 1765 jako dominikální...

mírný pokles
Rašovice
 obec v okrese Vyškov
Rašovice (obec) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. Obec leží 6 km jihovýchodně od Slavkova u Brna, na katastrální výměře 562 ha. Vesnicí protéká rašovický potok, který pramení v obecním lese "Rokle" a v prameništi "Hrček". Hrčková voda je znám&aa...

velký nárůst
Studnice
 obec v okrese Vyškov
Studnice (obec) Studnice jsou horská obec na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, vzdálená asi 16 km od okresního města Vyškova, na rozhraní 3 okresů - Vyškova, Blanska a Prostějova, v nadmořské výšce 596 m, na jižním úpatí Drahanské vrchoviny. Jméno obec dostala od studnice ...

velký nárůst
Brno - Maloměřice-Obřany
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Maloměřice-Obřany (městská část) Městská část Brno-Maloměřice a Obřany jsou jednou z části statutárního města Brna aleží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy a představuje vstupní prostor do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Měststká část vznikla po komunálních volbách v listopadu 1990. Její katastrální rozloha je 936 ha a její počet obyvatel k 31.12.2004 byl 5321. Území dvou...

velký nárůst
Merklín
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec Merklín byla založena kolem roku 1200 spolu s dalšími 13 vesnicemi na základě německého práva. Město Hroznětín s těmito vesnicemi tvořilo až do konce husitských válek hroznětínský okres premonstrátského kláštera Teplá. První dějiny souvisí právě s historií města Hroznětína. Merklín se původně jmenoval Merkelsgrün a název je odvozen od osobního jmena Merkem a travnaté planiny. O rozvoj vesnice...

obrovský nárůst
Chvalčov
 obec v okrese Kroměříž
Počátky Chvalčova, i když nejsou v pramenech doloženy, můžeme klást do druhé poloviny 13. století, do doby velké středověké kolonizace. Rozvoj Chvalčova nastává koncem 14. století a souvisí se založením hradu Obřany a postupném doosídlování jeho okolí. První písemnou zm&...

obrovský nárůst
Jarohněvice
 obec v okrese Kroměříž
Jarohněvice (obec)  Jarohněvice jsou malou samostatnou obcí, ležící při staré hradské silnici z Kroměříže do Zdounek a Kyjova, přibližně 3 km jihozápadně od města Kroměříže. Obec se rozkládá na svahu údolí potoka Kotojedky, v nadmořské výšce kolem 200 m n.m., na JV okraji úrodné Han...

stgnace
Kurovice
 obec v okrese Kroměříž
Ves Kurovice se připomíná v roce 1275, kdy byla lénem olomouckých biskupů, kteří zde měli v blízkosti kostela tvrz. Po Kurovicích se tehdy psal Zášit z Kurovic. Vladycký rod se v Kurovicích uvádí již ve druhé polovině 13. století. Poslední dědičný vlastník Beneš Hu...

velký nárůst
Pravčice
 obec v okrese Kroměříž
První písemná zpráva pochází z roku 1261. Na území žije 737 obyvatel.  ...

obrovský nárůst
Roštění
 obec v okrese Kroměříž
Roštění patří mezi staré osady. Obec se nachází 7 km od Holešova ve Zlínském kraji  v oblasti Hornomoravského úvalu, v nadmořské výšce 237 m s katastrální výměrou 687 ha. Dominantou obce je kostel sv. Floriána, patrona obce, postavený v roce 1932.   Př&...

velký nárůst
Vrbka
 obec v okrese Kroměříž
Údolí s vrbami a prameny vody v severní části chřibských lesů dalo základ i jméno osadě. Vznik obce sahá do 14. století a byl od počátku spojen s kácením a mýcením lesů. První písemná zmínka o Vrbce pochází z roku 1408. V roce 1422 je uvedena v soupisu majetku buchlovského panství v zástavní listině krále Zikmunda. Po dalších změnách vlastníků jejich sled uzavírá rod Lamberků. Po vzniku ČSR roku1...

střední nárůst
Záříčí
 obec v okrese Kroměříž
V první obecní kronice, nazvané „Památní kniha Obce Zářičí“, označil pisatel (Robert Eichter) za nejstarší dobu, kdy je zmiňován název Zářičí, a to v souvislosti s klášterem Velehradským, začátek 12. století. V roce 1107 byla ves Kromiežier přivtělena k biskup...

velký nárůst
Žeranovice
 obec v okrese Kroměříž
Malebná obec Žeranovice leží v podhůří Hostýnských hor na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Nachází se ve členité krajině, částečně leží na kopci, zčásti v údolí. Protíná ji silnice z Holešova do Zlína. Vesnicí protéká potok Žeranovka, z východní části se jí dotýká potok Židelná. Žeranovice se skládají z nejstarší části Bařiny, dále Dědiny, Prosochova, Příhonu, Humen, Na Rybníku, Ke mlýnu a V H...

obrovský nárůst
Dolany
 obec v okrese Klatovy
Ves Dolany byla založena pravděpodobně počátkem 13. století, poprvé se totiž připomíná v roce 1232 jako sídlo jedné větve pánů z Rýzmberka, která pak používala predikát z Dolan. Tento rod se ve vsi udržel až do 15. století a vybudoval zde i své sídlo – vodní tvrz. Od přelomu 14. ...

velký nárůst
Hlavňovice
 obec v okrese Klatovy
Pro využití volného času je v obci k dispozici další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod. Vesnice Hlavňovice leží v průměrné výšce 687 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1428. Celková katastrání plocha obce je 2510 ha, z toho orná půda zabírá pouze osmnáct procent. Asi jedna t...

stgnace
Týnec
 obec v okrese Klatovy
Tato vesnice se nachází v okrese Klatovy a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Klatovy. Obec Týnec se rozkládá asi sedm kilometrů jihozápadně od Klatov. Z turistického hlediska patří do oblasti Šumava. Na katastr&...

mírný pokles
Hlohovčice
 obec v okrese Domažlice
První známé osídlení kraje spadá do prehistorické, jak dokazují nálezy mohyl v blízkosti Strýčkovic a Hájku u Srbic. Zalidnění kraje je doloženo i v mladší době bronzové, pak i železné kolem roku 1000 př. Kristem. Oblast spadala do Chodského území a kolem šla tzv. Zemská stezka s opěrnými body Holec, Hájek, směrem na Holý vrch a Všerubský průsmyk. Obec je poprvé zmiňována od roku 1381. Byla založ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)