Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 681-700 z 6950 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Domašov nad Bystřicí
 obec v okrese Olomouc
bez fotografie

Domašov nad Bystřicí leží na úpatí Nízkého Jeseníku v údolí řeky Bystřice. Obec je výchozím bodem do turisticky velmi atraktivní oblasti přírodního parku Údolí Bystřice. Tento přírodní park byl zřízen nařízením Okresního úřadu Olomouc v r. 1995. Území je zajímavé z hlediska zimní i letní rekreace. Středem obce vedou cyklostezky i značené turistické stezky. Turistické cesty je možno v zimě užívat jako běžecké tratě. SZ od obce leží lyžařský vlek se sjezdovkou. Významné krajinné prvky: Protieroz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
48 %
velký pokles
Březová
 obec v okrese Opava

Obec Březová se nachází v jižní části někdejšího okresu Opava v nadmořské výšce cca 525 m. n. m. a v současnosti ji tvoří celkem pět místních částí: Březová, Leskovec, Lesní Albrechtice, Gručovice a Jančí. V pěti jmenovaných střediskových částech žije celkem 1310 obyvatel (k září 2003).První písemná zmínka o obci Březová pochází z roku 1238. Obec zřejmě založili mnichové benediktinského kláštera. V průběhu dalších desetiletí a století se z vesnice stalo významnější centrum, nepochybně i proto, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
mírný pokles
Zárubice
 obec v okrese Třebíč
bez fotografie

Obec Zárubice leží asi 14 km jihovýchodně od okresního města Třebíče. Je položena v mírném dolíku náhorní roviny. Její průměrná nadmořská výška činí 501 m, přičemž nejvyšší bod, Markův kopec, leží ve výšce 514 m n.m. První písemná zmínka pochází z roku 1349 . V deskách Brněnských stojí psáno, že roku 1349 odevzdala paní Eva z Račic svým bratrům Ctiborovi a Oldřichovi 5 lánů v Zárubicích. Toho roku byli jako majitelé pozemků v Zárubicích zapsáni také bratři Hartlib, Henrik a Smil z Bukovína. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
velký nárůst
Strážné
 obec v okrese Trutnov
bez fotografie

Obec Strážné v Krkonoších leží 800 m n.m. Obec Strážné je vzdálena asi 4 km od Vrchlabí a spolu s Herlíkovice tvoří jednu správní obec. Rozkládají se mezi východním svahem Žalského hřbetu přes výběžek Planiny až na Liščí horu. Přírodní památka Lom Strážné zahrnuje bývalý vápencový lom pod Hříběcími boudami, SSV od obce Strážné na jihozápadním úpatí Světlého vrchu asi 5 km jižně od Špindlerova Mlýna. Předmětem ochrany je druhotně vzniklá lokalita vstavačovitých rostlin na vápencovém podkladě s po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
střední pokles
Mičovice
 obec v okrese Prachatice
bez fotografie

Počátky obce sahají do první poloviny třináctého století století, kdy byla založena jako vesnice na území, které patřilo Zlatokorunskému klášteru. Existenci osídlení v této době dokládají archeologické nálezy střepů tuhových nádob a zásobnic. První písemná zmínka je z roku 1400. První osídlení na území obce zřejmě souvisí i s pozdně laténským hradištěm Vrata nad Jámou. Obyvatelé se v minulosti živili zemědělskou a lesní výrobou, v obci pracovali i drobní řemeslníci. V období třicetileté války by...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
mírný pokles
Žlebské Chvalovice
 obec v okrese Chrudim
bez fotografie

Obec je svou osadou Žlebská Lhotka, leží na pokraji Českomoravské vrchoviny ve výšce 385 m nad mořem. Ze severu a severovýchodu je chráněna příkrými svahy Železných hor prorostlými zvětší části lesy. V těchto horách se po r. 1811 těžila železná ruda a zpracovávala v nedalekém Hedvikově (dnes s část města Třemošnice). Chvalovice se poprvé připomínají v roku 1391, kdy náležely Janu z Chvalovic, který tehdy prodal své majetky Řádu němckých rytířů v Drobovicích. V roku 1533 byly Chvalovice příslušen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
43 %
obrovský nárůst
Radkovice u Hrotovic
 obec v okrese Třebíč

Obec zaujímá místo ve východní části třebíčského okresu. Počet obyvatel - 341. Ke vsi patří myslivna a dvě hájovny. První zmínka o Radkovicích pochází z r. 1252. K obci patřila i osada Pulkov s mlýnem. Kostel 14. sv. pomocníků pochází z r. 1715. V obci je vybudována veškerá technická infrastruktura. Katastrální území náleží k celku Jevišovické pohorkatiny. Kolem poloviny července se koná tradiční pouť. V zimě pořádají sportovci ples. V obci jsou dva potravinářské obchody, jedno pohostinství. Je ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
42 %
obrovský nárůst
Radešínská Svratka
 obec v okrese Žďár nad Sázavou

Obec leží asi šest kilometrů jižně od Nového Města na Moravě v nadmořské výšce 520 m nad mořem  a rozkládá se po obou březích říčky Bobrůvky. Katastr obce má rozlohu 699 ha a žije zde 608  obyvatel. Kobci patří samota Lánský Dvůr, kde pravděpodobně již v 15. století sídlil svratecký vladyka. První informace o obci pocházejí z veršova...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
42 %
střední pokles
Adolfov
 osada v okrese Ústí nad Labem

Adolfov, německy Adolfsgrun - Adolfova paseka je horská ves ležící v Ústeckém kraji v okresu Ústí nad Labem asi 5 km severně od města Krupka a blízko státních hranic s Německem. Leží na hřebenu východních Krušných hor ve výšce 750m nad mořem. Osada byla založena v roce 1833 hrabětem Adolfem Ledebourem (Adolf von Ledebur - Wicheln auf Tellnitz), majitelem všebořického panství, jako místo pro ubytování svých lesních dělníků. Adolfov nejprve patřil k obci Streckenwald - Větrov. Před touto obcí byl ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
mírný nárůst
Nedvězí
 obec v okrese Svitavy
Nedvězí (obec)

Obec Nedvězí se nachází v jihozápadní části okresu Svitavy, v mírně členitém terénu krajinného charakteru, na okraji severovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Obec obklopují čtyři kopce: Navrátilův kopec /737 m n m./, Librův kopec /722 m n m./, Jírův kopec /729 m n m./ a Kuklův kopec /698 m n m./. Obcí prochází potok s řadou rybníků, z nichž největší má rozlohu 1 ha. Životní prostředí je relativně kvalitní, o čemž svědčí poměrně značný počet rekreačních objektů - chalup.První písemná zpráva ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
obrovský nárůst
Lomec
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

Vesnička Lomec leží v průměrné výšce 413 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1358. Celková katastrání plocha obce je 362 ha, z toho orná půda zabírá šedesátdevět procent. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední nárůst
Haňovice
 obec v okrese Olomouc

Obec Haňovice - Obec má strategickou polohu z hlediska dopravní obslužnosti, neboť je z ní snadný přístup k železnici a zajišťuje dobré silniční spojení s okolními obcemi, Litovlí a Olomoucí. Na severu sousedí s Nasobůrkami a Chudobínem, na západě s Novou Vsí, směrem na jih bychom našli Myslechovice a na východě Chořelice. Na dnešní návsi nás zaujme opravená kaple sv. Cyrila a Metoděje, před kaplí pak stojí kříž se sousoším kalvárie a je tu i pomník obětem 1. sv. války. Za zmínku stojí také tvrz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední pokles
Voděrady
 obec v okrese Blansko

Z hlediska zeměpisného se obec Voděrady nachází ve střední části Moravy asi 35 km severně od Brna v tzv. Boskovské brázdě oddělující Českomoravskou vrchovinu a Drahanskou vysočinu. První zvedající se zalesněné kopce Českomoravské vrchoviny (bližší specifikací Kunštátská vysočina s kopcem Chlumem vysokým 512 metrů) tvoří západní ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
mírný pokles
Lišnice
 obec v okrese Most
bez fotografie

Lišnice se nachází přibližně sedm kilometrů jihozápadně od Mostu. Východně od ní leží Nemilkov, jižně pak Koporeč, které k ní administrativně náležejí jako osady. Třebaže první písemná zmínka o vísce pochází až z roku 1480, její existenci lze směle předpokládat už před tímto datem.  Ve starýc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední nárůst
Brněnec
 obec v okrese Svitavy
bez fotografie

Obec se nachází v kotlinovitém údolí vytvořeném řekou Svitavou. Svitava zde tvoří historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.      Dnešní Brněnec vznikl sloučením dvou obcí – Brněnce a Moravské Chrastové. Současný sídelní útvar Brněnec má čtyři místní části - Brněnec, Moravskou Chrastovou, Podlesí a Chrastovou Lhotu.      V Obci je 800 pracovních míst. Největšími závody jsou Vitka a.s., Silk & Progress, které se zabývají textilní výrobou, N.O.B.R.S. s.r.o., vyrábějící produkty z pšen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední pokles
Kožlí
 obec v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Obec Kožlí se rozkládá jižně od Ledče nad Sázavou v nadmořské výšce 446 m. První písemná zmínka je z roku 1370, v této době je připomínán vladyka z Kozel. Historickou památkou v obci je kostel Proměnění páně. Dva památníky padlým připomínají oběti obou světových válek. V památníku na návsi je umístěna urna s popelem padlých odbojářů z Kobylího dolu. Přírodní zajímavostí jsou tzv. Čertovy díry, které leží na jihozápad od obce. V blízkosti obce roste ve svahu nad silnicí vzácný strom dřezovec tr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
mírný pokles
Staré Oldřůvky
 osada v okrese Opava
bez fotografie

Staré Oldřůvky jsou nejjižnější místní částí Budišova nad Budišovkou, která se nachází 4 km jižně od města v údolí stejnojmenného potoka v nadmořské výšce 509m. Jižní hranici katastru tvoří pravý břeh řeky Odry, severovýchodní hranici levý břeh říčky Budišovky. V okolí se vyskytuje tuha a olověné rudy: síran olovnatý, uhličitan olovnatý a sulfid olovnatý (galenit). Ložiska galenitu navazují na ložiska v zaniklých obcích Rudolticích a Barnově. Vedle olova se ve stopovém množství vyskytuje t...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
obrovský nárůst
Martinice
 obec v okrese Kroměříž
Martinice (obec)

Obec Martinice leží východně od Holešova ve vzdálenosti 2,5 km. Rozloha jejího katastru je 470 ha. V současnosti zde žije 660 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Holešovsko. První písemnosti o naší obci Martinice se připomínají již v roce 1262. Byly odedávna majetkem Olomoucké kapituly a farou příslušely do tři kilometry vzdáleného města Holešova. Rovina kolem Holešova je oblast horního úvalu řeky Moravy a přičítá se k Hané. V předchozích dobách byla Haná zaplavena vodou. Když se pak voda z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední pokles
Skalice nad Svitavou
 obec v okrese Blansko
Skalice nad Svitavou (obec)

První písemná zmínka o obci je z roku 1228, z doby vlády Václava II. a Přemysla Otakara, kdy se píše o osadě v obvodě úsobrněnském přináležející k panství - převorství opatovickému. V roce 1341 - na konci vlády Jana Lucemburského a od roku 1348 za vlády Karla IV. se připomíná Ješek v Doubravici a na Skalici. 1505 - za vlády Vladislava ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední pokles
Březová-Oleško
 obec v okrese Praha-západ

Malá obec 10 km od jižního okraje Prahy. Obec, jak již název napovídá, se skládá ze dvou částí, Březová - Oleško. K 30.11.2012 je domovem pro 885 trvale žijících obyvatel z toho je 447 obyvatel Březové a 438 Oleška. V katastru obce se nachází 1100 rekreačních objektů převážně zaměřených na letní víkendovou rekreaci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
střední pokles


    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, max - 348,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze