Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Tuchořice
 obec v okrese Louny
Obec Tuchořice se nachází 9 km jihovýchodně od Žatce a první záznamy o její existenci jsou z roku 1239 - byly sídlem Adama z Tuchořic. V r.1300 ji drželi Přibyslav a Mikuláš z Tuchořic. Na konci 14. století patřila Matěji, Otíkovi a Janu Žáčkům...

střední pokles
Čakovičky
 obec v okrese Mělník
Čakovičky se nacházejí v Polabské nížině v okrese Mělník v kraji středočeském. Obec je vzdálena 4 kilometry od města Neratovice a 5 kilometrů od města Kostelec nad Labem. Obec leží v nadmořské výšce kolem 176 metrů, a žije v ní 437 trvale přihlášených obyvatel. První písemná zpráva pochází již z roku 1266.Čakovičky jsou typem návesní obce se zemědělskými objekty rozmístěnými kolem návesního rybníč...

velký nárůst
Olovnice
 obec v okrese Mělník
Obec Olovnice je situována v severovýchodní části okresu - 18 km od Kladna, na hranici s okresem Mělník. Nachází se v nadmořské výšce kolem 193 m. Středem obce protéká Knovízský potok, na jehož břehu, na návsi, stojí nejcennější historická památka – první pomník Josefa Jungmanna v Čechách, zhotovený rodákem Františkem Kdýrem v r. 1784. Je zhotoven ze zdejšího pískovce. Nedaleko tohoto místa stojí ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zdětín
 obec v okrese Mladá Boleslav
Zdětín (obec) První písemný doklad máme o Zdětíně z r. 1189, kdy byla ves Zdětín darována Hroznatou Kadeřavým z Peruce křížovníkům svatomařským. Ve XIV. století byl tu farní chrám téhož řádu, který se již r. 1260 připomíná jako farní v dějinách panství ben&a...

obrovský nárůst
Patokryje
 obec v okrese Most
Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Patokryjích pochází z roku 1343, i když datum je trochu sporné. Historici hledají původ názvu obce ve zdejším rodu vladyků z Patokryjí, kteří si ve vsi vybudovali patrně ve 14. stol. obrannou tvrz (”ukrývali paty”). Tvrz st&aacut...

mírný pokles
Polerady
 obec v okrese Most
Původně "Poljuradi" - název byl odvozen ze staročeského spojení "rádi za pole" ve vazbě přídavného jména "rádi - radi" s 3. pádem podstatného jména (pole - polju). Jazykovou modifikací a obecným vývojem českého jazyka se ve 13. století název vypuštěním hlásk...

obrovský nárůst
Bartošovice
 obec v okrese Nový Jičín
1999 - výročí založení obce - 600 let 3. červenec 1999 se stal významným dnem pro naši obec. V rámci oslav 600. výročí založení obce uspořádala TJ Sokol I. ročník fotbalového turnaje starých gard "O pohár starostky obce", na sále OB vystoupila Borova...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Choťánky
 obec v okrese Nymburk
Až do 18. století se vyskytovalo pouze označení Chotětice, postupně se začalo užívat také názvu Choťánky. Proč došlo k záměně nebo užívalo-li se obou pojmenování současně, není z dostupných pramenů známo.  Z archeologických vykopávek realizovaných současně se stavbou okresn...

střední nárůst
Ostrá
 obec v okrese Nymburk
Přesný rok založení vesnice Ostrá není znám, byla založena jako malá poddanská vesnička při dnes již zaniklé tvrzi s několika usedlostmi při řece Labi, které zde v minulosti tvořilo ostré rameno s tůní. Vzniklý ostrov spojený s okolí pouze úzkým pásem tvořil přirozenou ochranu původní vísky. Okolím procházela bývalá hlavní královská cesta, zvaná v dějinách Kladskopolská cesta. První písemné zmínk...

obrovský nárůst
Rožďalovice
 obec v okrese Nymburk
První zmínka o Rožďalovicích je v Palackého Dějinách, a to, že roku 1223 – 1226 se uvádějí jako dědictví Soběhrdovo z neurčitého rodu. Jan Lucemburský nechal Rožďalovice za věrné služby rytíře Ješka z Rožďalovic povýšit kolem roku 1340 na město. Přestože první písemné zmínky pocházejí až z 1. čtvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají osídlení již z mladší doby kamenné. Z rodů, za nichž...

mírný pokles
Řídeč
 obec v okrese Olomouc
Řídeč (obec) Poloha obce je příhodná pro sběr hub, pěší turistiku a cykloturistiku, v zimním období při dostatku sněhu i pro běh na lyžích. Na zamrzlém rybníku se bruslí a hraje hokej. Ve vesnici je hřiště na volejbal, tenis, nohejbal, malou kopanou a na basketbal. V budově bývalé školy je malá tělocvična...

střední pokles
Tovéř
 obec v okrese Olomouc
Tovéř (obec) Tovéř se nachází na úpatí Nízkého Jeseníku, mezi Olomoucí a Šternberkem, 8 km severovýchodně od centra Olomouce, pod dominantou baziliky na  Svatém  Kopečku. První dochovaná zmínka o obci Towerz pochází z r. 1203. V průběhu staletí několikrát obec změnil...

střední nárůst
Velký Týnec
 obec v okrese Olomouc
Velký Týnec u Olomouce je stará slovanská vesnice založená v místech, kde byla ještě v hlubinách pravěku starší sídliště, jak dokazují sice nečetné, ale naprosto přesvědčivé nálezy prehistorických předmětů lidské potřeby (keramiky, nástrojů, kosterních pozůstatků aj.) dokumentující nepřetržitou dobu zdejšího osídleni od mladší doby kamenné po raný středověk. Jsou zde tedy i nezvratné důkazy existe...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bečice
 obec v okrese Tábor
Obec Bečice se nachází v Jihočeském kraji v okrese Tábor, první písemná zpráva pochází z r.1283. Obec se nachází v nadmořské výšce 432 metrů. Roku 1457 prodal Jan z Rožmberka platy v Bečicích Ondřejovi Načerackému a roku 1488 jeho bratr Vok zastavil Bečice Elišce z Poř&ia...

obrovský nárůst
Dolní Hořice
 obec v okrese Tábor
První písemná zpráva pochází z roku 1403. Na území žije 825 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Dominantou je Chýnovská jeskyně či přírodní park Polánka a zalesněný hřbet Batkovy s nejvyššími vrchy Jirkova skála. ...

obrovský nárůst
Košín
 obec v okrese Tábor
Historie obce Košín sahá do přelomu 14. a 15. století ačkoliv první zmínky jsou velice nejasné. Z roku 1379 pochází zmínka o obci Kossyna, archepi ad Chynow (Košín v panství chýnovském); jistý Odolen z Košína (zemřel 1398), erbu orlice, byl farářem v Křemži. Jistější zprávy máme pak od roku 1407, kdy se připomíná vladycký rod Košínův z Košíně (původní název obce zněl pravděpodobně Košíň) se znakem...

velký nárůst
Krátošice
 obec v okrese Tábor
V severní části našeho okresu je triangulační bod 532 m nad hladinou mořskou. Štíhlá věžička nad ním je daleko viditelná. Nedaleko této koty je obec Krátošice. Leží na odbočce okresní silnice z Plané nad Lužnicí do Choustníku. Od Soběslavě je vzdálena 8 km, od Plané...

mírný pokles
Zlukov
 obec v okrese Tábor
Zlukov (obec) První zmínky o obci Zlukov jsou od r. 1200. V té době zde byli osadníci německé národnosti. V r. 1382 patřil Zlukov bratrům Vyšatovi a Buzkovi z Machovic, kteří svůj majetek postoupili králi Václavu IV. V 15. století dostali Zlukov rytíři Smrčkové z Mnichu. Ti Zlukov prodali Kateřině, k...

obrovský nárůst
Hoštice
 obec v okrese Strakonice
Hoštice (obec) První písemná zmínka o Hošticích ležících pod vrchem Kalný pochází z roku 1274. V roce 1315 byly Hoštice jednou z osad, kterým dává královna Eliška Přemyslovna privilégia tzv. králováckých obcí a v té době patří do tzv. Volyňsk&ea...

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x
Krty - Hradec
 obec v okrese Strakonice
Naší obec Krty-Hradec naleznete asi 5 kilometrů severozápadně od Strakonic. Leží, obklopena stromovou zelení, na dvou malebných rybnících, spojených potokem Kolčavkou, který zároveň obě části obce od sebe odděluje. Jih a západ obzoru rámují větrolamy, poskytující spolu s četn&ya...

střední nárůst
Předslavice
 obec v okrese Strakonice
Obec Předslavice se nachází v okrese Strakonice, kraj Jihočeský, něco přes 5 km jihovýchodně od Volyně a 14 km jižně od Strakonic. Skrze Předslavice prochází silnice II/144 (Volyně – Vlachovo Březí – Husinec). Žije zde 264 obyvatel. Obec má 5 č&aacu...

stgnace
Střelské Hoštice
 obec v okrese Strakonice
Původní název obce ležící na zlatonosné a perlorodé řece Otavě byl jen Hoštice. V době, kdy tvořily jedno panství se Střelou, byl název upraven na Střelohoštice (německy Strahlhoschtitz) a na počátku 20. století pak na Střelské Hoštice. První známky osídlení Pootaví...

obrovský nárůst
Úlehle
 obec v okrese Strakonice
Vesnička Úlehle leží v průměrné výšce 512 m.n.m. Katastrální výměra obce je 656 ha, z toho je 29% orná půda, 33% lesy a zbytek jsou louky a zastavěné pozemky.Obec se rozkládá v Jihočeském kraji asi 8 kilometrů jihozápadně od města Strakonice. V Úlehli žije trvale 48 obyvatel. Úlehle s...

velký nárůst
Němčice
 obec v okrese Pardubice
Obec Němčice se nachází v Polabské nížině, mezi Pardubicemi a Hradcem Králové na úpatí hradu Kunětická hora na rozloze 466 ha v nadmořské výšce 230 m. Dějiny obce Němčice spadají do rámce dějin Pardubského panství. Nejstarším majitelem vesnice byl opatovický kl&aac...

velký nárůst
Praha - Dolní Měcholupy
 městská část v okrese Praha hl.m.
První zmínky o Dolních Měcholupech, resp. měcholupské tvrzi jsou z r. 1309, jinde uváděno 1364. Obec Dolní Měcholupy byla v roce 1968 spojena s Prahou. Městská část Praha - Dolní Měcholupy se nachází ve východní části hlavního města a od centra je vzdálena asi 10 km. Dolní Měch...

střední nárůst
Přibyslavice
 obec v okrese Třebíč
Přibyslavice jsou osadou velmi starou. Původně byly zřejmě pro svou důležitou polohu knížecím lesním statkem. Již v polovině 12. století zde stával kostel. Největší význam měly v polovině 13. století, kdy byly správním střediskem rozsáhlého území (přibyslavické provincie). Ve 14. stole...

velký nárůst
Valeč
 obec v okrese Třebíč
Valeč (obec) Valeč se nachází v jižním podehůří Českomoravské vrchoviny, 15 km jihovýchodně od okresního města Třebíč v nadmořské výšce 438 metrů. V blízkosti obce se nachází Dalešická přehrada na řece Jihlavě (s přečerpávací vodní elektrárnou). Severního okraje o...

velký nárůst
Výčapy
 obec v okrese Třebíč
Výčapy (obec)  Mičapy - Výčapy na okrese Třebíč, ves stará od nepaměti, podle archeologických nálezů na místní školní zahradě, zde bylo osídlení již v 6. století našeho letopočtu, to znamená v době příchodu Slovanů na naše území. Sídlil zde - lid popelnicových pol&ia...

stgnace
Hudčice
 obec v okrese Příbram
Obec Hudčice leží 3,8 km jihozápadně Březnice. Za války prvních tří Lucemburků, Jana, Karla IV. a Václava IV., tedy ve 14. století, patřila k Rožmitálu. Roku 1347 Sezima, pán na Rožmitále, daroval půl dědictví otcovského, tedy svoji polovici, arcibiskupství pražskému. Druhá polovina měla zůst...

obrovský nárůst
Hvožďany
 obec v okrese Příbram
Obec Hvožďany leží v podhůří jižních Brd a na severním okraji Blatenské pahorkatiny 533 m n. m. Bývalý brdský pralesní hvozd dal jméno i obci, neboť Hvožďany jsou vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu. Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z r. 1352. ...

velký nárůst
Milešov
 obec v okrese Příbram
Jak už název napovídá, leží obec v kraji, který je stříbrnými stuhami lesních potůčků propojen s blízkou Vltavou. K obci Milešov náleží mistní části (osady) Klenovice a Přední Chlum, jehož západní stráně jsou na úpatí omývány Vltavou a shl&iacu...

obrovský nárůst
Vysoká u Příbramě
 obec v okrese Příbram
Obec leží ve vyšší části příbramské pahorkatiny na okraji Brd a proto se z ní v jihovýchodním směru otevírá pohled přes nižší části pahorkatiny až na Šumavu. Sama pahorkatina má velice malebný ráz.  V jižním a východním okolí Vysok...

stgnace
Bohdalec
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Historie vesnice Bohdalec souvisí se žďárským cisterciáckým klášterem, k jehož založení nemalé přípravy učinil první známý feudál zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova, a jehož vlastní založení v roce 1252 realizoval Přibyslavův zeť Boček z Obřan. Pravděpodobně přičiněním žďárského kláštera byla někdy v polovině 14. století nebo na konci století třináctého založena také ves Bohdalec, a to na území,...

střední nárůst
Dlouhé
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Za nejstarší určitou zprávu o obci musíme dosud uvažovat zápis v zemských deskách z roku 1407, kdy převedl Milota z Křižanova za souhlasu svých společníků Erharda ze Sakl a sestry Eleny z Křižanova Annu ze Střítěže, manželku Prokopa ze Svratky, z dřívějšího věna v Lomu a zajistil jí věno 50 hřiven grošů na platu ročně. 5grošůod poplatníků z poloviny vsi Dlouhé. Anna současně učinila dědicem tohoto...

obrovský nárůst
Ostrov nad Oslavou
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Ostrov nad Oslavou (obec) Obec má název zřejmě podle místa, které bylo obtékané vodou řeky Oslavy a Bohdalovského potoka. Leží v nadmořské výšce 530 m. Ostrov byl založen rodem erbu křídla (z Lomnice) z hradu Tasova brzy po roce 1250. Za „Jakuba Míty z Vostrova“ bylo v obci postaveno rytířské sídlo, pivovar (zmínka v r. 1572), čtyřoblouký kamenný most přes Oslavu (mýto povoleno r. 1584) a obec získala některá městská práva...

velký nárůst
Prosetín
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Prosetín (obec) Obec Prosetín leží na území parku Svratecká hornatina ve východním cípu okresu Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina a náleží do mikroregionu Bystřicko. Geomorfologicky území patří do Českomoravské vrchoviny, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Nedvědická vrchovina a okr...

obrovský nárůst
Sázava
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
K postupnému osídlování horního Posázaví docházelo až v období, v němž začal být v úrodných částech země pociťován nedostatek vhodné půdy pro pěstování obilí a chov dobytka. Do značné míry při tom sehrála svoji roli i nutnost chránit pří...

obrovský nárůst
Unčín
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Unčín (obec) Unčín se rozkládá v rekreační oblasti po obou březích horního toku řeky Svratky.  Název obce snad pocházel od osobního jména Unka, Unča. Unčín náležel v roce 1379 Arklebovi z Kunštátu a ze Skla a jeho Synu Heraltovi. Šlo o panství skalské čili jimramovské, kter&eacut...

obrovský nárůst
Babice
 obec v okrese Uherské Hradiště
Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660ha, v nadmořské výšce 181 - 185m. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových. První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomouc...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)