Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Vojkovice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Obec Vojkovice se rozkládá na cestě z Dobré dál směrem na Polskou republiku, v mírně zvlněné krajině s lány a polí na hlavní trase podél mezinárodní silnice I/48 Frýdek-Místek - Český Těšín. Správní území obce má výměru 486 ha. Obec má 515 obyvatel (1.1.2005).Historie obceObec Vojkovice vznikla někdy kolem roku 1500. V roce 1520 už ves stála, ačkoliv se prvně připomíná až počátkem sedmdesátých let...

střední nárůst
Jilem
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec Jilem leží na severním okraji Českomoravské vrchoviny, uprostřed České republiky, v kopcovité krajině s nadmořskou výškou kolem 550 m v oblasti klimaticky velmi nepříznivé. To se odráží zvláště v zemědělské výrobě.Podkladem ornice je tu rula, na ní leží jíl a na místech vystavených poryvům větru „ Moraváku“, který tu zvláště v zimě nemilosrdně pole bičuje, je rula krytá pískem se slabou vrstv...

obrovský nárůst
Slavětín
 obec v okrese Havlíčkův Brod
Obec Slavětín (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina) leží v těsném sousedství Národní přírodní rezervace Ransko, Přírodní rezervace Ranská Jezírka a Přírodní rezervace Řeka. Do těchto míst vede z obce cyklistická stezka. Rozkládá se na území ...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Ratíškovice
 obec v okrese Hodonín
Ratíškovice patří mezi nejstarší obce v okrese Hodonín. O nejvzdálenější minulosti svědčí mnohé archeologické nálezy z jejího katastru. Byla nalezena mamutí stolička a mamutí kost z období mladšího paleolitu, kamenný přeslen z mladší doby kamen...

velký nárůst
Střezetice
 obec v okrese Hradec Králové
Obec Střezetice se nachází v okrese Hradec Králové, přibližně 10 km západně od krajského města. Střezetice jsou obcí s dlouhou historií. První historický zápis o obci z roku 1351. Významnou úlohu sehrály Střezetice v průběhu prusko-rakouské války v roce 1866.Střezetice se skláda...

obrovský nárůst
Všestary
 obec v okrese Hradec Králové
V místech kde jsou Všestary., bydleli lidé již v době předhistorické, jak dokazují předhistorické památky tu nalezené. Roku 1908 tady bylo objeveno malé slezské pohřebiště z mladší doby bronzové. Jméno Všestar vzniklo z Všestaři, co znamenalo: všichni krásní...

obrovský nárůst
Rokle
 obec v okrese Chomutov
Obce Rokle leží 3,5 km od Kadaně. Německý název obce má tvar "Rachel".Před rozvojem Kadaně bylo těžiště osídlení území v oblasti Rokle a to na hradišti u Hradce. Hradiště bylo rozlehlé opevněné sídlo, které se rozkládalo na ploše větší než 20 ha...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krouna
 obec v okrese Chrudim
ak rádi bychom se něco dozvěděli o nejstarších obyvatelích, našich předcích. Zatím však nebyl nalezen žádný důkaz, který by nás postavil před rok 1349, kdy bylo jméno naší obce poprvé zveřejněno v úřední listině. Přenesme se do období vlády Lucemburků, tj. d...

velký nárůst
Libkov
 obec v okrese Chrudim
Vesnice Libkov (ve starších dobách též Lipkov) leží 3 km na západ od Nasavrk. První zpráva o vsi pochází z roku 1329, kdy klášter vilémovský postoupil pustý újezd bojanovský k osídlení Jindřichovi z Lichtemburka. Koncem století ...

velký nárůst
Vejvanovice
 obec v okrese Chrudim
Obec Vejvanovice leží severovýchodně od Chrudimi, poblíž toku řeky Novohradky. Její historické počátky spadají již do 13. stol. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167. Je připomínána jako zvláštní zemanské sídlo pod názvem Evanovice. Dominant...

stgnace
Běchary
 obec v okrese Jičín
Nejstarší zmínka o vsi pochází ze zlomku nejstaršího urbáře pražského biskupství, který se dochoval na přídeští dnes neznámého rukopisu knihovny Národního muzea. Když ho v r. 1881 vydal Josef Emler, určil dobu jeho vzniku rokem 1290 a pod tímto datem je v literatuř...

velký nárůst
Budčeves
 obec v okrese Jičín
Obec Budčeves patří mezi obce starého, ryze českého původu, o čemž svědčí již její kruhovitá poloha. Les Perna byl pohřebištěm dávných předků, aneb snad i obětním hájem pojmenovaným po předním Slovanském bohu Perunovi. Ve 14. století stála v obci také tvrz, která byla ve...

střední nárůst
Chomutice
 obec v okrese Jičín
Obec Chomutice, tvořena obcemi Chomutičky, Chomutice a Obora které se slučují v roce 1950 a 1960. Původně tu stály tvrze s přilehlými dvory a kolem se počaly tvoňt osady, o kterých se dovídáme z poměrně chudých historických pramenů již ve 14. století, za vlády posledních Přemyslovců a pak za vlády Lucembur...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Jinolice
 obec v okrese Jičín
Obec Jinolice leží severozápadně, šest kilometrů od Jičína. Je to menší obec se 170 trvale žijícími obyvateli. Je tvořena dvěma částmi Malou a Velkou Jinolicí. Obec leží v srdci Českého ráje a je vstupní branou do Prachovských skal. Jihozápadně od obce jsou tři známé Jino...

obrovský nárůst
Kovač
 obec v okrese Jičín
Obec Kovač je situována 9 km jihovýchodně od Jičína a 10 km západně od  Hořic na rozloze 7,72 km čtverečních. Nadmořská výška činí 265 metrů nad  mořem. Geomorfologicky patří k Jičínské pahorkatině s úrodnou půdou,  která byla předurčena především k zemědělskému o...

obrovský nárůst
Rokytňany
 obec v okrese Jičín
Správné jméno je Rokyťany, od staročeského „rokyta“ /znamená jíva:/. Dosud se tu některým pozemkům říká „Na jívě“. Kdyby tam tudy protékal potok, byli by mu staří říkali asi Rokytňany. Ale není tu říčky Rokytné a staré listiny znají jen Rokyťany a ...

velký nárůst
Staré Místo
 obec v okrese Jičín
Obec Staré Místo leží 4 km jižně od pohádkového města Jičína. Na místě dnešního Starého Místa stálo původně město Jičín. Kdysi bývali Jičíny dva. První, to jest dnešní Staré Místo, o kterém se písemnosti zmiňují již roku 1327 (- Antiquum...

obrovský nárůst
Svatojanský Újezd
 obec v okrese Jičín
Obec Svatojanský Újezd leží na mírném návrší ve středu Bělohradské kotliny tři kilometry západně od města Lázní Bělohradu v okrese Jičín, oblast Podkrkonoší v nadmořské výšce 318 m a ročním úhrnem srážek cca 650 mm. První dochované p&iac...

obrovský nárůst
Úlibice
 obec v okrese Jičín
Obec Úlibice leží asi 6 km východně od Jičína v nadmořské výšce 280 až 307 m, větší částí při silnici na Hradec Králové. Součástí obce je i obec Řeheč. Počet obyvatel v roce 2005 byl 240.   V obci je pošta, společenská budova Obecního úřadu, kostel se hřbi...

obrovský nárůst
Veliš
 obec v okrese Jičín
Veliš (obec) Obec Veliš je územní součástí Královéhradeckého kraje s velmi bohatou historií. Leží pod velišským hřbetem, 5 kilometrů jihozápadně od města Jičína. K obci Veliš patří ještě malá vesnička Vesec u Jičina. Obce se nacházejí v nadmořské v&...

stgnace
Židovice
 obec v okrese Jičín
Židovice (obec) První písemná zmínka o Židovicích je datována k letopočtu 1361. Ve vsi se nachází rodný dům prvorepublikového ministra zemědělství, posléze ministra národní obrany, Bohumíra Bradáče. Jeho zásluhou byla v obci roku 1929 postavena budova sokolovny. Škola byla v obci od roku...

velký nárůst
Nevcehle
 obec v okrese Jihlava
Nevcehle (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1355. Na území žije 231 obyvatel....

střední nárůst
Puklice
 obec v okrese Jihlava
Puklice (obec) První známky osídlení krajiny na Českomoravské vrchovině se začaly objevovat koncem dvanáctého století. Nejstarší historické prameny se ještě nezmiňují o Puklicích, ale o okolních obcích - Brtnici, Bransouzích a Přibyslavicích. Osou osídlování se stal...

mírný pokles
Řásná
 obec v okrese Jihlava
Původ názvu Řásná není zcela zřejmý. Jisté je, že vychází z přídavného jména řásná z podstatného jména řasa. Protože se v okolí Řásné nachází velké množství potoků nebo rybníčků, je jméno patrně odzvozeno od názvu některého z nich. V různých pramenech a obdobích se můžeme setkat s názvy jako Rzasna (rok 1385), Rzazna (1399), Ržasna (1678), Řassna nebo Řasna (1846), Rzasna nebo Řásná (1872). Obec ...

stgnace
Doňov
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Doňov (obec) Doňov byl založen v hraničním pralese mezi Chýnovskem a Doudlebskem jako dvůr nebo dvorec nějakým Donátem nebo Doňkem (dvůr Doňův). Nejstarší zápis zní Doniov. První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1402, kdy se měnil majitel Doňova. Doňov v minulosti patřil pod klá&scaro...

obrovský nárůst
Horní Radouň
 obec v okrese Jindřichův Hradec
MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE HORNÍ RADOUŇ: Bukovka  má 14 domů, trvale obydleny  jsou 4 domy. Nový Bozděchov  má 23 domů, z toho trvale obydleny 3 domy Starý Bozděchov  má 44 domů, z toho je trvale obydleno 18 domů Tyto 3 místní části spadají do katastrálního &uac...

obrovský nárůst
Klec
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Klec (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1388. Obec se nachází v nadmořské výšce 414 metrů. Na území žije 199 obyvatel. V prostoru, kde byla založena Klec, se stýkaly zájmy tří panství, ústeckého, strážského a třeboňského. Proto měnila obec často s...

velký nárůst
Pístina
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Pístina (obec) Pístina je malebná jihočeská vesnička, obklopená rybníky a lesy, která byla na základě své hodnotné venkovské zástavby a celkového urbanistického výrazu vyhlášena vesnickou památkovou zónou lidové architektury. V rámci Chráněné krajinné ...

velký nárůst
Pluhův Žďár
 obec v okrese Jindřichův Hradec
První zmínky o obci, nebo přesněji o tvrzi - dnešním zámku ležícím uprostřed obce - se datují k roku 1267. Jejím majitelem Pluh z Rabštejna, který byl úředníkem Oldřicha z Hradce. Území mu bylo dáno jako léno v rámci probíhající kolonizace. Až do 15....

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x
Staré Město pod Landštejnem
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Obec se rozkládá na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska, v oblasti Novobystřické vrchoviny Jižních Čech. V místech, pro svou drsnou krásu a neporušenost přírody, právem nazývaných Českou Kanadou. Jižní část správního území obce hraničí s Rakouskem. Obec je orientov&a...

obrovský nárůst
Stráž nad Ohří
 obec v okrese Karlovy Vary
Obec Stráž nad Ohří byla na rozdíl od většiny ostatních vsí založena za konkrétním účelem. Tím bylo vybírání cla. Můžeme tak soudit i z názvu obce, ze kterého lze předpokládat, že celniště bylo již na samém počátku dějin obce. Stráž se v dochovaných historických pramenech poprvé objevuje v roce 1238 v přídomku jistého Swidgera de Warta. Následujících sto let pak zprávy o vsi mlčí, tato ranná doba ...

obrovský nárůst
Doubravčice
 obec v okrese Kolín
První písemná zpráva pochází z roku 1331. Na území žije 525 obyvatel.  ...

obrovský nárůst
Kořenice
 obec v okrese Kolín
První zpráva o obci  Kořenice je  z roku 1358. Počátkem 16. století náležely Kořenice s Hlízovem Ažbětě, dceři Řehoře, kráječe sukna z Kutné Hory. Roku 1545 se dostaly do držení Václava Popela z Vesce, roku 1588 Jiřímu Voděradskému z ...

stgnace
Nepoměřice
 obec v okrese Kutná Hora
V roce 1912 bylo v Nepoměřicích 57 popisných čísel, kde bydlelo 300 obyvatel. Od roku 1421 byli Nepoměřičtí víry podobojí. A ještě po bitvě bělohorské ji vyznávali tajně a v lesích i s jinými souvěrci se k pobožnostem scházeli. V roce 1912 byly tyto nejstarší rodiny: Táborských (1654) a Brandejských (1721). V této době měl katastr výměru 537 hektarů, 18 arů a 62 m². Jména pozemků: za Humny, u...

velký nárůst
Štipoklasy
 obec v okrese Kutná Hora
První písemná zmínka o Štipoklasech pochází již z XIV.století, kdy patřila ves k hradu a panství zbraslavickému. Tvrz postavili roku 1545, o níž se v tomto roce zmiňuje jeden dlužní úpis. Roku 1547 koupil Štipoklasy, ves a dvůr Pavel z Malovic. Když zemřel ve Zbraslavicích, jeho synové si rozdělili otcovy statky tak, že na Viléma ml. připadly i dvůr a ves Štipoklasy. Tento Vilém se často objevuje ...

střední nárůst
Vodranty
 obec v okrese Kutná Hora
První dochovaná zmínka o obci se datuje k r. 1738, kdy zde býval jen důvr zvaný Vodrant pařící "Žlebskému panství" knížete Schwarzenberka. Stával v místech, kde jsou nyní čp. 9 - 11. Celková výměra byla 380 strychů. Z živého inventáře tam bylo: 50 jalovic, 72 vepřů, 400 ovc&iacu...

mírný pokles
Mnetěš
 obec v okrese Litoměřice
Obec Mnetěš leží v nejjižnější části okresu Litoměřice v Ústeckém kraji v nadmořské výšce 212 m, na úpatí národní kulturní památky Říp. Tato kulturní památka patří do katastru obce. Svým katastrálním územím sousedí se Středočeským krajem. Je první obcí Ústeckého kraje na cestě z Prahy po silnici Praha-Teplice. V bezprostřední blízkosti obce vede dálnice D 8. Sjezd z dálnice do obce je směrem od Pr...

obrovský nárůst
Travčice
 obec v okrese Litoměřice
Obec Travčice leží asi 50 km severně od Prahy v rovinaté oblasti poblíž soutoku řek Ohře a Labe v těsné blízkosti pevnosti Terezín. Stará ves Travčice ležela v meandru toku Ohře, v prostoru mezi obcí Hrdly a soutokem Ohře s Labem. Její počátky, lze zařadit nejdříve do 11. a nejpozději do první čtvrtiny 13.stolet&...

obrovský nárůst
Trnovany
 obec v okrese Litoměřice
První zpráva o Trnovanech a osadě Podviní je v listině Spytihněva II., vztahující se ke vzniku svatoštěpánské kapituly z roku 1057. Úvozem mezi oběma sídly procházela stará trhová cesta z Litoměřic do Úštěka. Trnovany nejprve patřily litoměřické kapitule, která od 11. stolet&iac...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)