Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Čkyně
 obec v okrese Prachatice
Přesné datum vzniku Čkyně nelze stanovit, protože se nezachovaly žádné spolehlivé prameny. Pokud nechceme opakovat starší výklady nebo vymýšlet nové domněnky a zůstaneme na pevné základně spolehlivých písemných zpráv můžeme položit základy vzniku obce Čkyně do 13. století, kdy došlo k rozsáhlé výstavbě řady nových osad v Čechách a na Moravě. Tehdejší feudální majitelé hledali nové zdroje příjmů v ...

obrovský nárůst
Brno - Ořešín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Ořešín (městská část) Městská čtvrť a katastrální území Ořešín se rozkládá na severním okraji Brna. Má rozlohu 306,53 ha. K Brnu byl připojen v roce 1971. Od listopadu 1990 je městskou částí statutárního města Brna s názvem Brno-Ořešín. Ořešín si zachovává vesnický charakter s rodinnou zástavbou. Počtem obyvatel se řadí k nejmenším brněnským částem. Je téměř ze všech stran obklopen lesy, které tvoří téměř 2/3 ořešínsk...

velký nárůst
Brno - Útěchov
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Útěchov (městská část)   Útěchov je historická obec, městská čtvrť a od roku 1990 pod názvem Brno-Útěchov zároveň nejsevernější a rozlohou také nejmenší městská část statutárního města Brna. Rozkládá se na uprostřed lesů na v nadmořské výšce kolem 450 metrů nad mořem. Počátek Útěchova nelze přesně datovat, předpokládá se vznik ve 13. století v době vzniku hradu Obřany po roce 1214. Útěchov byl v držení hradu Obřany, j...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kolová
 obec v okrese Karlovy Vary
Starším sídelním útvarem na území naší obce jsou Háje, původně Funkštejn – Funkenstein. Jsou známy od roku 1536. Počátkem obce byl malý strážný hrad stojící na dnešním Zámeckém vrchu. Podle kronikářských záznamů stával na protilehlém kopci za řekou Teplá protihrad k hájení údolí. Toto dvojhradí bylo pravděpodobně součástí pevnostního hraničního pásma stavěného Přemyslovci ve 12. století. Oba hrady...

mírný pokles
Mírová
 obec v okrese Karlovy Vary
Do roku 1945 se obec jmenovala Münchhof. Do 9.května 1955 Mnichov a od tohoto dne Mírová. Historikové soudí, že osada vznikla kolem opevněného mnišského dvorce jejich chodovského panství, kdy na přelomu století 12. a 13. získali Chodov waldsasenští sisterciáci, nebo předsunuté tvrze jeji...

mírný pokles
Němčice
 obec v okrese Kroměříž
Němčice (obec) Obec Němčice leží na jihozápadním mírném svahu výběžků Karpat, ale ještě na Hané, na cestě z Břestu do Kostelce u Holešova.         Osada se psávala Němčice i Němčičky. První zmínka o Němčicích je z roku 1261. V té době část osady věnoval král Přemysl Otakar II. i s...

obrovský nárůst
Dlouhoňovice
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Prastará česká osada na jih od Žamberka nese, dle pověsti, jméno po zakladateli rodu Dlúhoňovi. Patřívaly pánům ze Žampachu, což je hrad, z něhož dnes zbyla zřícenina asi 3 km od Dlouhoňovic. Místní pověsti vypravují o tajných chodbách, které vedou z hradu až do lesů u Dlouhoňovic. Na pozemcích kolem Dlouhoňovic se dařilo pšenici. Proto zřídili žampaští jezuité roku 1648 dvůr, který sloužil jako v...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Jamné nad Orlicí
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
První zachovaná písemná zpráva o Jamném je z roku 1336 v listině nalezené mezi jinými historickými památkami ve věži lanškrounského hradu. Touto listinou, kde je jmenována i naše obec, odňal Jan Lucemburský panství landšperské zbraslavskému klášteru a...

obrovský nárůst
Běšiny
 obec v okrese Klatovy
Běšiny, ležící jihovýchodně od Klatov v rozkošném údolí při Drnovém potoce na trati dráhy Domažlice-Horažďovice, jsou původu prastarého, neb od dávných dob stávala zde zemanská tvrz, z níž zachovala se dodnes budova panské sýpky. Ostatní budovy dnešního zámečku původem svým sahají do století XVI. Jedna z nich, jež k východu byla obrácena, dávno jest zbořena. Tvrz byla důkladně podsklepena a chodby...

obrovský nárůst
Budětice
 obec v okrese Klatovy
Vesnice Budětice patří územě do okresu Klatovy a náleží pod Plzeňský kraj. Trvalý pobyt na území této menší vesnice má úředně hlášeno kolem dvěstědevadesát obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod. Vesnice Budětice leží v průměrné výšce 495 metrů nad mořem. Prvn...

střední nárůst
Ždírec
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Ždírec se nachází v okrese Plzeň-jih a náleží pod Plzeňský kraj. Obec se rozkládá asi 29 km jihovýchodně od centra Plzně a 5 km jihovýchodně od města Blovice. Na území této obce žije trvale zhruba 450 obyvatel. Protéká zde řeka Úslava. Ždírec se skládá ze 4 č&...

střední nárůst
Bučí
 obec v okrese Plzeň-sever
Ve vsi byl dvůr se sídlem vladyčím, na němž v letech 1240-1248 seděl Harant, který měl na štítě i za klenot rohy.  Harant  měl  syny Miloslava , Saně a Ruperta, kteří roku 1249 na listině plaské jako svědci se připomínají. Miloslav a Saně zůstali na Bučí, Rupert usadil se na Žilově, kdež  jeho potomci  ještě na konci 15. století se připomínají. Roku 1283 jmenuje se Miloslav z Bučí se syny Harantem...

mírný pokles
Dolní Bělá
 obec v okrese Plzeň-sever
Krajina na sever od Plzně, tam, kde se rozkládá Dolnobělská vrchovina, je prazvláštně zádumčivá a nesdílná. Zalesněná návrší se monotónně střídají s travnatými nivami, rozloženými podél klidného a dlouhého toku říčky Bělé, která získala své pojmenování před dávnými časy díky svojí průzračně čisté vodě. V novějším věků śe lidé usazovali v její těsné blízkosti, aby mohli využít její sílu k pohonu ml...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kočov
 obec v okrese Tachov
Kočovští z Kočova vlastnili erb prokazetelně již v roce 1361, a zřejmě i proto byl to erb velmi prostý.podle našeho velkého heraldika Augusta Sedláčka tvořila jejich znak erbovní figura zvaná poloviční břevno.To vzniklo u Kočovských z Kočova stříbrno-červeným polcením štítu, když stříb...

mírný pokles
Ovesné Kladruby
 obec v okrese Cheb
Habakladrau - Avenatica Cladruna Ovesné Kladruby zaujímají mezi vesnicemi bývalého panství kláštera tepelského zvláštní, vyjímečné postavení, protože nejsou uvedeny ve velké potvrzující listině kláštera z r.1273. Již v r. 1242 je zde doložena farní s...

obrovský nárůst
Poříčí nad Sázavou
 obec v okrese Benešov
Obec Poříčí nad Sázavou se nachází ve Středočeském kraji, 5 minut jízdy autem od okresního města Benešova a 30 minut jízdy o Hlavního města Prahy. V obci je trvale hlášeno přibližně 1.200 obyvatel, v letních měsících se počet díky chatařům téměř zdvojnásobuje. Dop...

obrovský nárůst
Radošovice
 obec v okrese Benešov
Radošovice se poprvé připomínají v zemských deskách. Další zmínka je z roku 1352 v děkanátu Štěpánovském, kdy byl od rytířů z Vlašimi založen zdejší farní kostel Všech svatých. Páni z Vlašimi měli proto i právo jmenovat faráře ke ...

mírný pokles
Chodouň
 obec v okrese Beroun
První písemná zmínka o Chodouni pochází z roku 1271, kdy je připomínána jako součást žebráckého panství. Současně byl v obci také malý vladycký statek podle něhož se psali místní zemané. V 16. století však byla již celá obec i s vladyckým statkem součástí točnického královského panství. Králové dávali tento majetek do zástavy různým šlechtickým rodům. V roce 1552 král Maxmilián zastavil panství To...

mírný pokles
Jivina
 obec v okrese Beroun
Jivina (obec) Kdy obec vznikla, není přesně známo, ale v zápisu v obecní kronice je uvedeno, že bývala zvláštním statkem, jehož prvotní držitelé jsou neznámí. Na počátku XIV. století byla Jivina pánů z Házmburka na Valdece, kde p.Zbyněk Zajíc daroval v r.1368 půl vsi klášteru ve...

střední nárůst
Olešná
 obec v okrese Beroun
Olešná (obec) Původní latinský název Olsechyna znamená potok protékajícími olšemi. První zmínka o Olešné je z 13.září 1331 v Deskách zemských, kdy patřila k hradu Valdeku. Existovala zde tvrz. Pustý hrad se u Olešné připomíná roku 1652. Od počátku 15.století ves patřila k Točníku, krátce Kunatovi Pešíkovi z Komárova. Roku 1550 je opět připojena k Točníku. Po osamostatnění v roce 1850 spadá pod okres Zbiroh a to...

střední nárůst
Praskolesy
 obec v okrese Beroun
Praskolesy (obec) První písemná zpráva pochází z roku 1216. Obec se nachází v nadmořské výšce 316 metrů. Na území žije 845 obyvatel....

velký nárůst
Tasovice
 obec v okrese Blansko
První písemná zpráva pochází z roku 1406. Na území žije 79 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Žďárná
 obec v okrese Blansko
Žďárná (obec) Ačkoliv lze předpokládat že osídlování této oblasti začalo již koncem 12.století, první dochovaná písemná zpráva se nachází v dokumentu z roku 1418. Jde o dokument, v němž je zmiňován Martin, farář ve Žďárné, protonotář (vedoucí písař dvorské kancel&a...

velký nárůst
Bílovice nad Svitavou
 obec v okrese Brno-venkov
Bílovice nad Svitavou (obec) Bílovice nad Svitavou - obec nedaleko Brna. Okolí obce se stalo dějištěm Lišky Bystroušky od Rudolfa Těsnohlídka. V Bílovicích bydlel S.K. Neumann a našel v okolí dost inspirace po napsání Knihy lesů, vod a strání. V obci je u řeky Svitavy jeho pomník. Bílovice nad Svitavou jsou turistické známkové místo....

obrovský nárůst
Malešovice
 obec v okrese Brno-venkov
Malešovice (obec) Malešovice leží na úrodné půdě u jižní hranice okresu Brno – venkov. Na jihovýchod od obce protéká řeka Jihlava.První písemná zmínka se datuje rokem 1104. Stopy dřívějšího osídlení na území obce jsou doloženy archeologickými nálezy. Dochov&...

obrovský nárůst
Vranov
 obec v okrese Brno-venkov
Vranov (obec) První zmínka o Vranově pochází z roku 1365, kdy příslušel postupněk panství Ronovskému, Novohradskému a Pozořickému. Podle legendy zde Vilém, moravský zemský maršál, po nabytí zraku z vděčnosti za zázračné uzdravení postavil kostel. V roce 1562 je ve Vranově dolož...

obrovský nárůst
Březí
 obec v okrese Břeclav
Březí (obec) Bratelsbrunn, r.1249 jmenován poprvé jako součást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravděpodobně složeno ze slov Bratio a brunn(studna). Původní obec byla založena v 11. nebo 12 století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu" u zdroje vody. Starý Bratelsbrunn byl spustošen ...

mírný pokles
Klentnice
 obec v okrese Břeclav
Klentnice (obec) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322. Celé území má z hlediska dějinného civilizačního procesu odedávna optimální podmínky pro život člověka, což dokazuje řada archeologických nálezů - v k.ú. byl prováděn systematický výzkum ote...

střední pokles
Kobylí
 obec v okrese Břeclav
Kobylí (obec) Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okol...

mírný pokles
Libín
 obec v okrese České Budějovice
11.století - Počátky osidlování územíVznik jména Libín - z osobního jména Liba přivlastňovací příponou -ín, tedy Libův Dvůr, Libín1366 - První písemná zmíňka v listině, podle níž Petr, Jošt a Jan bratří z Rožmberka koupili od Jana z Landštejnapolovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi.1382 - V urbáři třeboňského kláštera se uvádí v Libíně 6 lánů.1385 - Jan z Rožmberka se zavazuje vrátit ...

velký nárůst
Olešník
 obec v okrese České Budějovice
Olešník jest 7,5 km severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Nejstarší zmínka o něm je z roku 1409 v Popravčí knize pánů z Rožmberka. Zván též Volešníkem. Patřil stále k hlubockému panství. Okresním zřízením zemským se obec osamostatnila. Farou i školou patřila k Zahájí. Spadal pod správu Okresního soudu Hluboká nad Vltavou.Roku 1840 měl 31 domů a 213 obyvatel, v roce 1921 65 domů s 595 obyvateli....

mírný pokles
Strýčice
 obec v okrese České Budějovice
Strýčice (obec) Legenda praví, že v dávných dobách, kdy na území dnešních Strýčic bylo jen pole, právě oral místní zemědělec, až jeho pluh zavadil o cosi. Po důkladnější prohlídce onen oráč zjistil, že jde o malou truhlici plnou zlata a drahých kamenů. A tak na počest tomu památné...

obrovský nárůst
Chlumec
 obec v okrese Český Krumlov
V písemnostech českokrumlovského archivu se uvádí v r. 1445 v Chlumci 3 usedlosti a jedna chalupa s celkovou výměrou pozemků 4 1/4 lánu (cca. 85 ha). Koncem 16. stol. zde bylo již 7 usedlostí s celkovou výměrou cca. 140 ha půdy. Poddaní platili rentu a odváděli naturálie a robotovali na blízkých dvorech. D...

střední nárůst
Bynovec
 obec v okrese Děčín
Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 - 390 m n. m. v údolí  Bynoveckého potoka. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV  Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. V ob...

mírný pokles
Dolní Poustevna
 obec v okrese Děčín
Přehled historie Dolní Poustevna a okolí Před rokem 1241 - navození historických souvislostí bez data - osídlení na potoce Bublavě nedaleko Skřivánčího vrchu (Lerchenberg, 470 m.n.m.) západně od Lobendavy, tzv. Mlýnský kámen. konec 5.- poč.6. stol. - kraj osídlen slovanskými Milčany se středi...

obrovský nárůst
Jetřichovice
 obec v okrese Děčín
Jetřichovice (obec) Ves JETŘICHOVICE, ležící při potoku Jetřichovická Bělá, vznikla koncem 14. století v souvislosti s hradem Falkenštejnem, postaveným na ochranu České silnice, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí a její část vedoucí ke státní hranici je dnes oblíbe...

stgnace
Mosty u Jablunkova
 obec v okrese Frýdek-Místek
První zprávy o osídlení Mostů u Jablunkova pocházejí z druhé poloviny šestnáctého století. Obyvatelstvo se v té době živilo především pastevectvím a horským zemědělstvím. Mosty u Jablunkova byly po celé feudální období v držení Těš&iacut...

střední nárůst
Písek
 obec v okrese Frýdek-Místek
Obec Písek se nachází v oblasti nejvýchodnějšího výběžku území Moravskoslezského kraje. . Ze severu zasahuje na území obce masiv Slezských Beskyd s nadmořskou výškou kolem 900 metrů, po jehož hřebeni se táhne státní hranice s Polskem. Zde se nacházejí i nejv...

velký nárůst
Staříč
 obec v okrese Frýdek-Místek
První zachovaná písemná zmínka o obci je z roku 1258, avšak nálezy z roku 1906, (střepy baňatých nádob se zbytky popela a kostí), které byly vyorány na poli "Radlice" zdejším rolníkem Karlem Prokopem potvrzují, že území obce bylo již dříve obydleno. Původ jména osady Staříče odvozuje Prof. Vincenc Prasek od osoby zvané Stařek neb Stařík. První zmínka o škole je z roku 1582 a v roce 1877 byla vyst...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)