Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 6921 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Rovensko
 obec v okrese Šumperk

Rovensko, které se poprvé připomíná v historických pramenech roku 1373, je středně velká vesnice na dnešním okrese Šumperk. Leží asi 3 km severně od Zábřeha, v nejsevernějším cípu Hornomoravského úvalu, na úpatí vrchoviny, která tvoří nejzápadnější část Jeseníků a která se táhne od Kralického Sněžníku po pravém břehu řeky Moravy na jih až k Zábřehu a k řece Sázavě. Lidově byla obec zvána také Rovenský a Rovenské (hanácky: do Rovenskyho), německý název zněl Rowenz, starý český Rovensk.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

mírný nárůst
Krahulčí
 část obce v okrese Bruntál

Místní část Krahulčí, dříve Krahujčí (něm. Spersbersdorf) vzdálena 4 km jižně od Dětřichova se připomíná v r. 1397 na katastru obce Horní( dříve Německé) Loděnice. V r. 1500 se uvádí pustá ves která byla obnovena byly parcelací dvora v r. 1747 na současném místě. V r. 1834 mělo 18 domů a 132 obyvatel. R. 1900 mělo Krahulčí 21 domů, ve kterých bydlel... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

obrovský nárůst
Severní terasa
 městská část v okrese Ústí nad Labem

Urbanistická koncepce výstavby Ústí nad Labem ze 60. letV této době vznikly zároveň první představy o budoucím stavebním uspořádání rozrůstajícího se Ústí. Vycházelo se z propočtu, že kolem roku 1980 bude mít Ústí nad Labem asi 100 000 obyvatel. Tehdy se objevily představy, že město by se mělo rozšiřovat o severní terasy, které zasahovaly až k obcím Kočkov a Stříbrníky. Mělo zde být postaveno nové sídliště pro 25 000 obyvatel, které by posléze se stávající zástavbou Skřivánku tvořilo ucelenou mě... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

obrovský nárůst
Bohdíkov
 obec v okrese Šumperk

Vznik dnešní vesnice Bohdíkov a jejích přilehlých osad Raškova Vsi, Raškova Dvora, Komňátky a části Aloisov, které patří mezi nejstarší obce šumperského okresu, zapadá do historických událostí v této oblasti. Souvisí s postupující slovanskou kolonizací z moravského vnitrozemí, vznikem nových sídlišť při toku řeky Moravy a jejích přítoků, t.j. řeky Desné, Branné a Krupé. Již dávno před velkou kolonizací ve 13. a na počátku 14. století vedla údolím řeky Moravy stará obchodní stezka do Kladska a Sl... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

velký pokles
Čihák
 osada v okrese Ústí nad Orlicí

Čihák tato osada vznikla listinou vydanou Františkem Adamem z Bubna z 22. dubna 1679 proto, že zde byl objeven pískovcový kámen a pro jeho dobývání bylo potřeba získat pracovní síly. Žili zde převážně kameníci se svými rodinami. Byli osvobozeni od robot a daní a svou prací v lomech zajišťovali kámen pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák je odvozen od slova číhati na kupce, kteří v těchto místech přecházeli hranice se zbožím a nechtěli zaplatit clo. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

mírný pokles
Chocenice
 obec v okrese Plzeň-jih

Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih na silnici spojující Plzeň a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Součástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obec je poprvé připomínána na zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Obcí protéká Chocenický potok, přítok Úslavy, na kterém jsou Mlýnský a Vejsovsk&... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

mírný pokles
Rejhotice
 osada v okrese Šumperk

První písemná zmínka o Rejhoticích je z roku 1577.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

velký pokles
Dolní Řasnice
 obec v okrese Liberec

První písemná zpráva pochází z roku 1381. Obec se nachází v nadmořské výšce 355 metrů. Na území žije 512 obyvatel. Památky a zajímavosti: Kovárna Ondřeje Stelziga a statek Český svět. Budova kovárny pochází asi z roku 1640 a připomíná vůdce největšího povstání nevolníků v Čechách v 17. století... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

velký pokles
Dolní Dobrouč
 obec v okrese Ústí nad Orlicí

Dolní Dobrouč se skládá z těchto částí: Dolní Dobrouč s místní částí Kočtiny, Horní Dobrouč, Lanšperk. Důvod názvu obce: Dolní i Horní Dobrouč jsou v roce 1292 doloženy pod německými názvy Liebenthal a Dittersbach. První název v češtině označuje "milé, příjemné údolí", tedy zřejmě odráží dojem, který... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

velký pokles
Lochenice
 obec v okrese Hradec Králové

Lochenice leží 8km od krajského  města Hradce Králové, v rovině na pravém břehu řeky Labe, po obou stranách silnice, vedoucí od jihu z Předměřic a vychází při severním konci vesnice, zvaném horní, na stranu západní a pojí se za vsí se silnicí hlavní, dříve zvanou císařskou. Horní částí obce  protéká potok Olšovka, pramenící na lukách pod Chlumem a vlévající se v katastru obce do Labe. Severně od Lochenic přitéká  říčka Trotinka, která vtéká nejprve do starého Labe a pak u železného mostu ústí do... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

střední pokles
Vídeň
 obec v okrese Žďár nad Sázavou

Počátek obce Vídeň (Wyeden, Wyenn, Vieden) vkládáme před rok 1370. Tento čas je uváděn jako součást panství mostišťského. Víme tedy, že tou dobou již osada existovala, ale kdy vznikla, je nám tajemstvím. Proto bychom se chtěli alespoň zamyslet na jejím samým počátkem a jménem, které je přinejmenším stejně tak staré, jako vse sama, aniž bychom při tom uv&aa... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

velký pokles
Biskoupky
 osada v okrese Rokycany

HODNOCENÍ
85 %

velký pokles
Obora
 obec v okrese Plzeň-sever

Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů. Velkou pohromou byla 30letá válka, kdy byla zničena polovina obce. Je jednou z nejvýše položených obcí mikroregionu (nad 500 mj. Nejvýznamnější památkou je kostel Archanděla Michaela s farou. Vedle kostela je i památník obětem 1. světové války. Ve statku č. 6 dochovaná unikátní roubená stavba venkovského domu. Obora je významn... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Hať
 obec v okrese Opava

V severovýchodní části okresu Opava na samém úpatí Hlučínské pahorkatiny leží v mírném údolí potoka Bečva příhraniční obec Hať. Nálezy patrně z období lineární a moravské malované keramiky svědčí o osídlení zdejšího kraje již v mladší době kamenné. Most z proutí přes bažinatou krajinu, s... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Brno - Jundrov
 městská část v okrese Brno-město

Přestože nás stopy osídlení úrodné brněnské krajiny kolem obce Jundrov prokazatelně zavedou až do doby kamenné, první písemnou zmínku o vesnici „Sulostovice“, jak se tehdy Jundrov nazýval, nacházíme až v r. 1277. Ale už o 23 let později se v listině Václava II. dočítáme o obci „Judendorf“ (v překladu „Židovská ves“). Proč a jak ke změně jména došlo, neumíme dodnes uspokojivě vysvětlit. Název obce se časem měnil a vyvíjel (Jundorff, Juondorf) a teprve na počátku 17. století nacházíme ve starých l... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Drahotěšice
 obec v okrese České Budějovice

Lokalita, ve které se dnes obec nachází, byla osídlena již v raném středověku, o čemž svědčí slovanská mohylová pohřebiště dochovanána několika místech v lese západně a severozápadně od ní. Slovanského původu je i název vesnice, který je v literatuře odvozováno od vlastního jména jakéhosi Drahotěcha; Drahotěšice tedy měly b&yac... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

střední pokles
Poštorná u Břeclavi
 městská část v okrese Břeclav

Poštorná je původně samostatná obec, do roku 1920 součást Dolního Rakouska. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

obrovský nárůst
Mladeč
 obec v okrese Olomouc

Obec Mladeč leží asi 6 km západně od Litovle na potoku Hradečce a ramenech Moravy v nadmořské výšce asi 240 m. Většina plochy katastru je situována do Středomoravské nivy s lužním lesem Doubravou, jihozápadní část na úpatí Třesína přísluší k Bouzovské vrchovině. Tato část katastru o rozloze asi 70 ha je od roku 1933 státní přírodn&iacu... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký nárůst
Nečtiny
 obec v okrese Plzeň-sever

Nečtiny leží  37 km od Plzně a 12 km východně od významné dopravní   komunikace Plzeň - Karlovy Vary. Obec se rozprostírá v severním cípu okresu Plzeň-sever, uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců, kterou oživují údolí Starého potoka a jeho přítoků. Celé území se nachází na ploše cca 52 km2, z nichž tvoří téměř 3 000 ha lesy a asi 1 800 ha zemědělské půdy, s převahou luk a pastvin. Nadmořská výška se pohybuje mezi 550 - 690 m. Obec Nečtiny má okolo 650 stálých obyvatel. Vytváří správní... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký nárůst
Jesenice
 obec v okrese Praha-západ

Archeologické nálezy prokázaly, že původní osídlení obce proběhlo již v průběhu doby bronzové. Původním majitelem byla vyšehradská kapitula. Později se zdejší statek rozdělil mezi několik dalších pražských klášterů. Roku 1419 se zde konal tábor husitů. Roku 1759 je obec připojena k Dolním Břežanům. V 16. století zde byla zřízena přepřahací st... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

mírný pokles


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 347,      předchozíPředchozí   Dalšídalší