Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Malíč
 obec v okrese Litoměřice
První zmínka o obci se objevuje v roce 1276 v přídomku šlechtice Bojslava z Malic (Malíče) jako svědka na listině z 15.července 1276 jednací o výměně vsi Veselé (viz Libochovany). Pak se prameny na dlouhou dobu  odmlčují. Teprve v roce 1413 se ves připomíná jako majetek Křišťana z Vinné a ze Žernosek. Tento straník Jana Žižky byl zřejmě významným válečníkem, protože je jmenován na čestném místě v ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Lutín
 obec v okrese Olomouc
Symboly obce, prapor a znak, vznikly na přelomu roku 2000 a 2001. Autorem těchto symbolů je známý a uznávaný heraldik Jiří Louda. Kromě našich symbolů vytvořil i znak a standartu České republiky a znak Olomouckého kraje. Konečnou podobu znaku a praporu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 6. června 2001. Parlament České republiky schválil symboly naší obce dne 22. listopadu 2001 a zástu...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Pokojov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Vesnice leží 9 km vzdušnou čárou a 13 km po silnici JJZ od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce 565 m n.m. Nedaleký Rendlíček je známým rekreačním rybníkem s rozlohou 42 ha s chatovými osadami. Z Pokojova vás k němu přivede i žlutá turistická značka, která opač...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boršice
 obec v okrese Uherské Hradiště
První písemná zmínka o Boršicích je z roku 1220. Dokumentem, v němž se o Boršicích mluví, je listina olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220 určená velehradskému klášteru. Biskup v ní potvrzuje darování desátků ze všech vesnic a dalšího majetku, který klášter vlastní nebo bude v budoucnu vlastnit. Mezi 21 výslovně jmenovanými vesnicemi jsou uvedeny i Boršice (Borsiz). Z výčtu vesnic zmíněn...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Měrunice
 obec v okrese Teplice
První písemné zmínky o Měrunicích pocházejí z 12. století, kdy obec patřila k teplickému klášteru zasvěcenému Janu Křtiteli,jehož zakladatelkou byla královna Judita, manželka krále Vladislava I.Nejstarší osídlení je známo již o mnoho dříve. Již v 8.stolet&ia...

velký nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Klíčany
 obec v okrese Praha-východ
Obec leží severně od Prahy cca 7 km od její hranice. Katastrem prochází dálnice D8 a silnice II. tř. č. 608. Spojení s hlavním městem zajišťuje pražská příměstská doprava.Obec má přibližně 300 obyvatel. Leží v typické zemědělské oblasti, pozemky obhospodařuje jeden soukromý zemědě...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Citonice
 obec v okrese Znojmo
Nejstarší dochovaná zmínka o  obci Citonice pochází z roku 1252. Jedná se o listinu, kterou markrabí Přemysl potvrzuje statky klášteru Hradiši sv. Hippolyta. Mezi nimi se objevuje také zboží s lesem, lukou, vinicí a mlýnem, nazývané in villa Cechmicz. Toto zboží, obyčejně vykládané za Citonice, tedy bylo k roku 1252 příslušenstvím křížovníků, kam bylo zakoupeno od Zungelmana. Název obce pochází od...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Přemyšlení
 osada v okrese Praha-východ
Ačkoliv archeologicky je již od 10. století doloženo souvislé osídlení této vsi, první písemná zpráva pochází až z r. 1351. Od předhusitské doby až do roku 1850 byla ves Přemyšlení rozdělena mezi více majitelů. V závěti z roku 1683 Kateřiny Mark&eacut...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Zbudov
 část obce v okrese České Budějovice
Zbudov (část obce) Obec Zbudov je dnes místní části obce Dívčice v okrese České Budějovice. Leží na takzvaných Zbudovských Blatech, na břehu Zbudovského rybníka. První písemná zmínka o obci Zbudov pochází ze 13. století, kdy je ve zprávě Bechyňského vikariátu Zbudov uveden ja...

velký nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Kokory
 obec v okrese Přerov
Obec byla založena pravděpodobně ve 13. století. Uvádí se rok 1279, zmínky o Kokorách jsou však i starší. Až do roku 1492 byly v držení drobné šlechty - pánů Kokorských z Kokor. Po nich se stali majiteli Ludanicové a další šlechtické rody, jezuité, studijní ...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Heřmanice v Podještědí
 osada v okrese Liberec
Heřmanice jsou podhorská zemědělsko-rekreační ves, nepravidelně rozložená v širokém údolí Heřmanického potoka, asi 4 km severozápadně od Jablonného v Podještědí. Je možné, že existovala již před založením města Jablonného kolem poloviny 13. století, poprvé je ale zmiňov&...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Obectov
 osada v okrese Olomouc
Obec Obectov leží v západní části olomouckého kraje asi 40km severozápadně od Olomouce a 2 km jižně od nejbližšího města Loštice. Podle výsledků katastrálního měření z roku 1834 celkový rozměr obce je asi 2km čtverečných. Vesnice leží v rovině, trochu severně v obvodu, a je stavěna uza...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Dolní Němčice
 část obce v okrese Jindřichův Hradec
První zmínka o vsi pochází z roku 1366, kdy je uváděna pod názvy Nyemczicz či Nempczicze. Ves byla samostatným statkem a ještě v roce 1610 se zde připomíná zemanské sídlo – tvrz. Teprve v roce 1817 byla stržena věž, která byla poslední připomínkou němčické tvrze. K zachovaným památkám patří kamenný sloup u rozcestí k Lipolci z roku 1606. V roce 1910 došlo také k obnovení staré kapličky na návsi. ...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Děrné
 osada v okrese Nový Jičín
Ves leží na jižním svahu Děrenského kopce; je vzdálena 3 km od Fulneku; náležela již roku 1293 k fulneckému panství, od roku 1389 byla majetkem augustiniánského kláštera ve Fulneku. Osada Děrné je místní částí města Fulnek a rozkládá se nedaleko severovýchodního okraje města. Severním směrem od osady se rozprostírají lesy. Severně se nad obcí zvedá Děrenský kopec ( 395 m.n.m.). V blízkosti ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Slabčice
 obec v okrese Písek
První písemné zprávy o obci pocházejí z druhé poloviny 14. století. Archeologické vykopávky však ukazují, že zde žili lidé už v době bronzové. V roce 1419 se na hoře Tábor u Nemějic sešlo asi 42.000 příznivců husitů v rámci tzv. poutí na hory. V obci žije v současné době 341 obyvatel, průměrný věk obyvatel je 43,4 let. K obci Slabčice patří ještě další místní části, a to Písecká Smoleč, Nemějice...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Varvažov
 obec v okrese Písek
Písecko se řadí mezi regiony s nejlépe zachovanou lidovou architekturou. Varvažov patří v tomto směru k nejzachovalejším a nejcennějším obcím. Kromě toho tvoří zvláštní a výraznou dominantu Varvažova kostel sv. Kateřiny a nově opravený barokní zámek. Není tedy náho...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Hobšovice
 obec v okrese Kladno
První zmínka o existenci obce Hobšovice se datuje k roku 1185. V té době je připomínáno jméno jméno Vescemillus de Hobsovicz, V roce 1228 jejíž uváděna ves Hobšovice, která ze dvou dvorů odváděla desátek kostelu sv.Jiří v Praze. Držitelem vsi se r. 1318 stal Otto z Hobšovíc a v roce 1362 bratři Jan a Mikuláš z Hobšovic. K významnější změně ve vlastnictví obce došlo až v roce 1622, kdy Hobšovice by...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Hrušky
 obec v okrese Vyškov
Obec Hrušky leží na Jižní Moravě v okrese Vyškov ve vzdálenosti asi 20 km jihovýchodně od Brna a 4 km od města Slavkov u Brna (Austeritz - je spojeno předvším se jménem Napoleona Bonaparte a napoleonskými válkami). Katastrální území obce se nachází v převážně ploché...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Buková
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Buková se nachází na území města Plzně, 13 km západně od obce Přeštic v nadmořské výšce 420 - 450 metrů. Obec je založena na vyvýšenině, jejíž dominantou je Srnčí vrch, tyčící se do nadmořské výšky 535 m. Okolí Bukové, tedy Merklínsko, bylo dle archeologických nálezů, osídleno již v pravěku, pravděpodobně díky zdejším přírodním podmínkám, jako je úrodná půda a bohaté vodní zdroje. Mezi nálezy...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Bezděkov
 obec v okrese Rokycany
První písemná zmínka o obci Bezděkov je z roku 1234. Obec leží 12 km severně od Rokycan a 4 km jižně od Radnic. V současné době žije v obci 120 obyvatel v 55 číslech popisných, z toho 11 čísel popisných je využíváno pro rekreační účely. Zásobování a pracovní příležitosti poskytují obce Břasy, Radnice a Rokycany. Obec má dobré autobusové i vlakové spojení. Základní škola pro děti je ve Stupně.Mateř...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Ctiboř
 obec v okrese Benešov
Obec Ctiboř se nachází 3 km severovýchodně od Vlašimi. V současné době zde žije 121 obyvatel. Na návsi stojí malá kaplička a také pomník padlým v 1. svět. válce. Ves Ctiboř byla během minulých století často písemně zmiňována v souvislosti s majetkovým vypořádá...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Vranov
 obec v okrese Benešov
Vranovsko v raném středověku patřilo do sféry pánů z Dubé a z Hrádku nad Sázavou. Vzhledem ke stáří prerománské rotundy ve Vranově a k zápisům v některých listinách lze usuzovat, že snad ve 13., 14. a ještě větší pravděpodobnost v 15. století měl v...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Mořinka
 obec v okrese Beroun
 Mořinka se nachází ve Středočeském kraji v katastrálním území Mořinka. 3 km severně od Řevnic, 12 km východně od Berouna a 342 metrů nad mořem. Od roku 1995 vyhlášena jako vesnická památková zóna. Vesnice Mořinka leží ve zvlněné krajině v ...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Větřní
 obec v okrese Český Krumlov
Vývoj názvu obce: 1347 - Wetern 1375 - Wietrzny 1383 - Wyetrnye1471 - Wettern1841 - Wettern, WětřínJméno Větřní vzniklo z adjektiva větrný (větrná ves) První písemná zmínka o obci Větřní je z roku 1347. Obec Větřní slučuje ve svých dnešních hranicích několik místn&iac...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Starý Šachov
 obec v okrese Děčín
Starý Šachov (Altschokau) založení obce v roce 1328. Na území žije 216 obyvatel. Malý Šachov (Kleinschokau) založení obce v roce 1833 zdroj - Děčínský archiv. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Račetice
 obec v okrese Chomutov
Račetice leží v Pooherské nížině, asi deset kilometrů jihovýchodně od Kadaně, v nadmořské výšce 289 metrů. Do této oblasti začalo slovanské osídlení pronikat na samém počátku našich národních dějin. V poslední době se dokonce archeologové a historici poměrně jednoznačně přiklánějí k názoru, že vrch Rubín, který se skromně tyčí nad nedalekými Kašticemi, je oním dlouho bezvýsledně hledaným Wogastisb...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Lobeč
 obec v okrese Mělník
První písemná zpráva pochází z roku 1323. Na území žije 134 obyvatel....

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Lužice
 obec v okrese Olomouc
Název vesnice je odvozen od obecného jména "luh" tj. močálovitý nížinný terén na břehu řeky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy obec patřila kapitule olomouckého katedrálního kostela. Německá škola zmíněna již v roce 1853, k níž v r...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Syrov
 obec v okrese Pelhřimov
Vesnička, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1352, se nachází u paty Českomoravské vysočiny, severozápadně od Senožat na komunikaci, která vede směrem na obce Těškovice a Studený. Jižně od jejího centra protéká Martinovský potok. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Čechočovice
 obec v okrese Třebíč
První písemná zmínka o Čechočovicích je v Zemských deskách brněnských z roku 1358. Staročeské jméno Těchoč dalo obci název. Znamenalo to, že se jednalo o ves lidí Těchočových. Čechočovice, latinsky psáno Czechoczowicz, se objevují v písemnostech v roce 1447. Ve 14....

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Daňkovice
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obec o rozloze 301,81 ha, u obce je 167 ha zemědělské půdy a 67 ha lesa, rozlohou se řadí na 43. místo v okrese. Osada je typu starší horské kolonizace proto nemá typickou náves. Selské statky stály volně na počátku pozemků k nim připojených. Prostora, kterou obkličovaly, byly pastviny. Od 17. století se zastavovala volná místa postupně chalou...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Březolupy
 obec v okrese Uherské Hradiště
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Hradiště a Zlín ( rozhraní mezi Slováckem a Valašskem ) na potoce Březnici. Obec má v současnosti 1657 občanů (k 31.12.2008), v obci je v provozu obecní úřad s matrikou , základní a mateřská škola, pošta, kostel, hř...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kamenec u Poličky
 obec v okrese Svitavy
Založení obce souvisí patrně se založením města Poličky Přemyslem Otakarem II. roku 1265. První písemná zmínka o Kamenci je z roku 1474, kdy poličští měšťané koupili zdejší rychtářství. Rychta byla uprostřed obce naproti nynějšímu obecnímu úřadu v domě č. 82 u Sedliských. O osadě Jelínek je zmínka v roce 1713, kdy hrabě z Hohenembsu, majitel panství bysterského, vymáhal v Poličce zaražení práva še...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kamenná Horka
 obec v okrese Svitavy
První písemná zpráva pochází z roku 1266. Na území žije 290 obyvatel....

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Křenice
 obec v okrese Praha-východ
Archeologické nálezy v obci a jejím blízkém okolí prokázaly pobyt lidí již v období kolem 6. století př.n.l. Též v následujících stoletích zde je pohyb osob prokazatelný, neboť některé nálezy pocházejí až z 1. století př.n.l. Prvním znám...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Číčovice
 obec v okrese Praha-západ
Archeologické nálezy prokázaly osídlení již ve 3. století př.n.l., kdy zde dlouhodobě sídlili keltské kmeny a také přítomnost Slovanů, kteří katastr Číčovic osídlili již v 6. století. V 15. století patřila ves k panství okořskému. Na počátku 16. století se v&scaron...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Jesínky - Bochov
 část obce v okrese Karlovy Vary
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Hačky
 obec v okrese Prostějov
První písemná zpráva pochází z roku 1318. Obec se nachází v nadmořské výšce 473 metrů. Na území žije 94 obyvatel. Název obce je vlastně jménem trati, na níž byla ves založena. Jméno je odvozeno od slova "haťky"- to je stezky v močálu, zpevňované otýpkami pr...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Zdíkovec
 část obce v okrese Prachatice
První písemná zmínka o obci Zdíkovec pochází z roku 1318. Nachází se asi 2 km na sever od Zdíkova jehož je dnes částí. Obcí prochází silnice II/145 a silnice II/170. Ve Zdíkovci žieje trvale 135 obyvatel. Zdíkovec je také název katastrálního úz...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %

    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)