Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Kožušice
 obec v okrese Vyškov
Minulost obce Kožušice je zastřena neproniknutelnou rouškou tajemství, kterou neodhaluje ani několik málo řádek v Vlastivědě Moravské, ve které se píše: Název obce Kožušice pochází od slova Kožůšek,Kožušik nebo Kožůšek. Leží 13 km od Bučovic, 329 m nad mořem a jejich katastr měří 7,21 km. Osada se připomíná poprvé ve 14 staletí. Roku 1333 koupil Jan z Kožušic od Dětřicha ze Žarůžek dvůr. Roku 1408...

mírný pokles
HODNOCENÍ
68 %
Želetice
 obec v okrese Hodonín
Název obce Želetice je od osobního jména Želeta. Vznik jména je také připisován posvátnému jménu - místu, na němž předkové pálívali a s žalem pochovávali zemřelé. Hojné nálezy popelnic a jiných předmětů na různých místech v obci svědčí o tim, že zde b...

velký nárůst
HODNOCENÍ
68 %
Petrov nad Desnou
 obec v okrese Šumperk
Německý název obce Petersdorf vyjadřuje původ od osobního jména Petr (Petrova Ves). Název je snad odvozen od rychtáře Petra zmiňovaného roku 1391. Původní český název byl Petrovice, od roku 1869 se vyskytoval i Petrov, případně německy Petersdorf. Přídomek "nad Desnou (ad der Tess)" dostala obec až v roce 1924 a v roce 1955 pak byla úředně přejmenována na Petrov nad Desnou. V letech 1938 až 1945 j...

velký nárůst
HODNOCENÍ
68 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hostěrádky-Rešov
 obec v okrese Vyškov
Hostěrádky-Rešov (obec) Původně dvě samostatné obce v jižní části okresu Vyškov, Malé Hostěrádky a Rešov, se v roce 1913 spojily v jednu obec Hostěrádky – Rešov. Název původní obce vznikl pravděpodobně od jména Hostirad. První písemný doklad o existenci obce je z roku 1270. Obec Rešov původně vznikla ro...

mírný pokles
HODNOCENÍ
68 %
Fryšava pod Žákovou horou
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Fryšava pod Žákovou horou (obec) Obec Fryšava je poprvé zmiňována v roce 1560. Tehdy zde byla v provozu významná sklářská huť. Od poloviny 17. století se těžila v okolí železná ruda. V roce 1749 dostala obec pečeť, ve znaku má rádlo a nad ním hvězdu. Fryšavská sklárna patřila spolu se sklárnou na Vří&sc...

střední pokles
HODNOCENÍ
68 %
Přerov nad Labem
 obec v okrese Nymburk
10. století – Počátky, sv. Vojtěch První písemná zmínka o Přerovu je stará více jak 1000 let. Šlo o záznam o převodu vlastnictví obce – v roce 993 jej druhý pražský biskup sv. Vojtěch daroval i s několika dalšími vesnicemi benediktýnskému klášteru v Praze na Břevnově. Ten panství dále pronajímal. Podle pověsti měli přerovští nájemci povinnost udržovat brod přes Labe a cestu skrz bažiny v místech,...

mírný pokles
HODNOCENÍ
67 %
Liboš
 obec v okrese Olomouc
Liboš (obec) Obec Liboš s 625 obyvateli (2011) se nachází v úrodné rovině střední Hané mezi městy Šternberk, Litovel, Uničov, asi 12 km severozápadně od Olomouce v nadmořské výšce 222 m nad mořem. K Liboši se 180 usedlostmi dnes patří osada Krnov s 36 domy. Někdejší sídla ale i chaloupky byl...

mírný pokles
HODNOCENÍ
65 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Adršpach
 obec v okrese Náchod
Adršpach je obec v severovýchodních Čechách v královéhradeckém kraji v okrese Náchod asi 5 km severovýchodně od města Teplice nad Metují . Leží v nadmořské výšce 554 m nad mořem na hranici Národní přírodní rezervace Adršpašsko- teplické skály ,...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Bukov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Bukov (obec) Obec Bukov se nachází v jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1285. Katastrální území obce zabírá plochu 532 ha, přičemž 320 ha tvoří orná půda a 95 ha lesy. Počet obyvatel v obci se pohybuje v rozmezí 180 – 190 obyvatel. Věková skladba obyvatelstva je vyvážená. Počet domů v obci je 78, z toho 59 obydlených, 7 neobydlených, 17 sl...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Dívčí hrad
 obec v okrese Bruntál
Obec Dívčí Hrad leží na území Moravskoslezského kraje 25 km severně od města Krnov mezi dvěma kopci v Osoblažském výběžku. Obec se rozkládá na 1202 ha, zemědělské půdy je 845,5 ha a lesů 234,3 ha. Nynější počet obyvatel je 280. Dívčí Hrad byl osídlen již v mladší době kamenné. Z 2. poloviny 9. století se dochovala písemná zpráva o existenci kmene Holasiců. První písemné zmínky o Dívčím Hradu js...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Mazelov
 obec v okrese České Budějovice
Mazelov je jihočeská vesnice se zachovaným historickým půdorysem i architekturou. První určitější zpráva o Mazelově je z roku 1445 a to v listině vydané Oldřichem z Rožmberka (Josef Baštýř – Historie farní osady). Urbanisticky náleží mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středov...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Hejná
 obec v okrese Klatovy
Již za prvních Přemyslovců byla Prácheň sídlem správce kraje. Jim náleželo i právo hrdelní. Prácheňský kraj patřil mezi nejstarší české kraje. První písemná zmínka o obci Hejná je známa z roku 1045, kdy kníže Břetislav I ., nástupce Oldřichův věnoval břevnov...

mírný pokles
HODNOCENÍ
65 %
Palkovice
 obec v okrese Frýdek-Místek
Charakter obce Palkovice vytváří enkláva Palkovických hůrek, v jejichž údolí leží obec skládající se z obcí Palkovice a Myslík, sloučených v jednu v roce 1980. Údolím protéká říčka Olešná. Správní území obce má výmě...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bělá nad Svitavou
 obec v okrese Svitavy
Bělá nad Svitavou, tak jako většina obcí v naší vlasti nemá svůj „rodný list“, ze kterého by bylo možné vyčíst, kdy a jak došlo ke vzniku obce. Dlouho do středověku tvořil prostor  kolem Bělé přírodní hranici mezi Čechami a Moravou. Tento hraniční val s hustými, hlubokými lesy byl překážkou pro kteréhokoliv nájezdníka. Bělá byla českou vsí. Uvádí se, že zde byla ochranná tvrz, jejíž stráž chrán...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Stará Ves
 obec v okrese Bruntál
Naše obec Stará Ves i Žďárský Potok se po staletí utvářely jako zcela samostatné obce, až v roce 1960 došlo k jejich úřednímu sloučení a Žďárský Potok se stal součástí obce Stará Ves. Historie obce Stará Ves začíná ve 13. století, kdy biskup Bruno založil n...

velký nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Slaník
 obec v okrese Strakonice
První zpráva o obci je z roku 1359, kdy je jmenován zdejší mlýn, který tehdy patřil k Řepici. Původní název osady byl Dvořec. Podle A. Sedláčka tvrz zde postavil patrně před rokem 1372 Předota z Řepice, když se oddělil od svých bratří. K roku 1409 je uváděn...

střední pokles
HODNOCENÍ
65 %
Ostrov
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Obec Ostrov 6 km západně od Lanškrouna se rozkládá v délce čtyř kilometrů v údolí Ostrovského potoka a leží pod výrazným hřbetem Třebovských stěn. i přes malou vzdálenost, která dělila Ostrov od Lanškrouna, patřila ves od svého vzniku na Lanšpersko. Poprvé je připom&iacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
65 %
Šitbořice
 obec v okrese Břeclav
Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem. Nejstarší stopy osídlení sahají do doby neolitu a doby římské. Slované území osidlovali od doby středohradištní. Minulost je připomínána bohat...

střední pokles
HODNOCENÍ
65 %
Boreč
 obec v okrese Mladá Boleslav
Kdy byla obec založena nelze zjistit, protože nejsou žádné záznamy. První zmínka o Borči je z roku 1385, kdy zemřel pan Slavibor ze Slivna, syn pana Vítka ze Slivna. V kronice se píše:"Téhož roku Zachariaš bratr zemřelého Slavibora trh deskami jest prokázal části své i bratra svého Slavibora ...

velký pokles
HODNOCENÍ
65 %
Praha 2
 městská část v okrese Praha hl.m.
Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo při správních rozdělení pražského území do 10 obvodů v roce 1960. Tato reorganizace rozbila tradiční městské čtvrti někdy až do čtyř či pěti nových obvodů a zpřetrhala četné historické vazby. Dějiny území, které Praha 2 zaujímá, sahají hluboko do česk...

mírný pokles
HODNOCENÍ
65 %
Březové
 osada v okrese Olomouc
cca 160 obyvatel předseda osadního výboru: František Navrátil, Březové 51 kolem vede cyklotrasa č. 51 z Litovle na Olomouc možnost koupání na nedaleké pískovně v Nákle kulturní dům, knihovna s internetem hřiště pro volejbal, fotbalové hřiště, betonový stůl na stolní tenis hostinec u kulturního domu, možnost posezení venku obchod se smíšeným zbožím kaple vodovod, plynofikace ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
64 %
Líšný
 obec v okrese Jablonec nad Nisou
Vesnice Líšný se objevuje v písemné zmínce již k roku 1382 jako Lesczne. První chalupy vyrostly pravděpodobně na pravém břehu Jizery, na jižním svahu, při potůčku pramenícím pod výše položeným Sněhovem. Zřejmě již na konci 15. století se rozšířil tento i na osídlení...

mírný pokles
HODNOCENÍ
63 %
Ráječek - Zábřeh
 městská část v okrese Šumperk
Ráječek - Zábřeh (městská část) Další součástí Zábřeha je kdysi samostatná vesnice Ráječek. Leží jihovýchodně od města v údolí potoka Vesna, který jí prochází. Pozemky katastru Ráječka začínají vlastně přímo u řeky Sázavy a leží na nich nejen zábřežské nádraží ale i další domy, zejména v oblasti ulice Na Nové. Rozloha katastru je 190 hektarů půdy. Nejvýznamnějším tokem v Ráječku je potok Vesna. Ten dnes z velké části slouží i j...

mírný pokles
HODNOCENÍ
61 %
Chotyně
 obec v okrese Liberec
Chotyně je malá obec, ležící mezi obcí Bílý Kostel nad Nisou a městem Hrádek Nad Nisou. Od Hrádku se po roce 1989 osamostatnila ale geograficky s ním tvoří téměř uzavřený celek. Centra jsou od sebe vzdálena cca 4 km. K obci náleží i osada Grabštejn, v níž se nachází...

střední pokles
HODNOCENÍ
61 %
Nová Ves u Jarošova
 obec v okrese Svitavy
Území není dlouhodobě osídleno. Obec se připomíná k roku 1559 (jiný zdroj uvádí konec 17.století), kdy obec připadá k Novohradskému panství a patřila k ní osada Vranice a několik domů v Roudné. Spolu s částmi Vranice a Roudná měla obec v roce 1900 52 popisných čísel s 246 obyvateli. Původní obec stála na stráni zvané Voštice a když původní dřevěná stavení vyhořela, založili obyvatelé „ves novou", ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Vyšehoří
 obec v okrese Šumperk
Vyšehoří (obec) Vyšehoří je malá obec se 200 obyvateli a najdeme ji severním směrem od města Zábřeh na Moravě. Obec se rozkládá u východního okraje přírodního parku Březná a od okrajové části obce se rozprostírají malebné lesy. Vyšehoří leží na úpatí vrcholku Homole (515 m.n.m.) a v údolí Postřelmovského potoka. První zmínka o obci je z roku 1397 a do tohoto roku byla součástí rudského panství a po té byla připoj...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Žimutice
 obec v okrese České Budějovice
Území obce přiléhá ze západní strany k druhému nějvětšímu městu okresu, kterým je Týn nad Vltavou. Rozkládá se v mírně zvlněné krajině, bohaté na lesy a rybníky. V Žimuticích, které mají společně s Hrůšovem a Korákovem 250 obyvatel je sí...

střední nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Kozomín
 obec v okrese Mělník
Z minulosti Kozomína „Sestoupavše z Dřínovské hory putovali jsme stále nížinou, tu a tam mírně zvlněnou. Pokochali jsme se dosyta pohledů na úrodu obilných lánů, luk a řepovišť i na zeleň husté porostliny po březích labských. A jako vítanou změnu pozdravili jsme nad Velkou Vsí vr...

velký nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
60 %
Aloisov
 osada v okrese Šumperk
Aloisov je je místní část (osada) obce Bohdíkov ležící v údolí řeky Moravy   První zmínka o založení Aloisova se objevuje koncem 18. století, kdy byl Aloisov založen knížetem Aloisem z Liechtenštejna.   Koncem 18. století byla knížetem Aloisem z Liechtenštejna založena v Aloisově huť na zpracování železné rudy. Protože však byla železná ruda v té době ve zdejším okolí nekvalitní a zásoby byly ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Voděrady
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Na úsvitu dějin Archeologické nálezy, dokazující přítomnost našich nejstarších předchůdců (člověk vzpřímený, 900 000 - 200 000 let př. n. l.) v Podorlicku, pocházejí z Dobrušky a Českého Meziříčí. Mnohem později zde žili tzv. neandrtálci - nálezy z tohoto období (200 000 - 40 000 let př. n. l.) známe opět z Dobrušky, Českého Meziříčí, Valu a Semechnic. Člověk dnešního typu, který se objevil na po...

mírný pokles
HODNOCENÍ
60 %
Brníčko
 obec v okrese Šumperk
Brníčko (obec) Obec Brníčko - leží v okrese Šumperk, 7 km severovýchodně od města Zábřeh v Zábřežské vrchovině. Rozkládá se na horní toku Loučského potoka na úpati hradního kopce, kterému vévodí zřícenina hradu z 12. století. Nejvýznamějším vlastníkem hradu byla rodina Tunklů ze Zábřeha a Brníčka. Obecní znak vychází z erbu Tunklů - stříbrná ryba nad hradbami. Další význačnou památkou obce je filiální kostel Nar...

velký pokles
HODNOCENÍ
60 %
Vrcovice
 obec v okrese Písek
...

střední nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Cheznovice
 obec v okrese Rokycany
Obec Cheznovice má průměrnou nadmořskou výšku 480 m a leží v jihovýchodní části Rokycanska, v kraji Plzeňském. Okolní, mírně zvlněná krajina, kterou tvoří z velké většiny pole, louky, vodní plochy, ale i hluboké lesy, se nachází těsném sousedství pohoří Brdy. Katastrálním územím a také samotnými Cheznovicemi protéká Holoubecký potok, který ústí do nedalekého Štěpánského rybníka. Vesnička je hojně ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
60 %
Ruda
 obec v okrese Rakovník
První písemná zpráva o Rudě pochází z doby předhusitské, kdy se prudce prohlubovaly třídní rozdíly ve společnosti. Také církevní moc se tehdy zvětšovala. Rozmařilost církevních hodnostářů budila odpor lidu. Pražský arcibiskup proto nařídil generální vizitaci v celé pražské arcidiecézi. V prosinci 1379 prováděl Pavel z Janovic vizitaci v děkanátu slánském. Tehdy se také objevil v Novém Strašecí. Vý...

mírný pokles
HODNOCENÍ
60 %
Jirny
 obec v okrese Praha-východ
Obec Jirny s částí Nové Jirny leží na silnici spojující města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Úvaly, při dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové nebo při cestě z Prahy - Horní Počernice na Poděbrady. Obě části obce jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km. Jirny mají bohatou minulost, nachází se v nich významné historické památky - zámek, kostel sv. Petra a Pavla, zvonice, kapličky. Současné Jirny jso...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Jevišovka
 obec v okrese Břeclav
Obec leží při soutoku říčky Jevišovky s Dyjí. Lužní lesíky v nivě dnes představují vesměs topolové výsadby, při železniční trati do Hrušovan nad Jevišovkou se nacházejí tůně s pozoruhodnou květenou. Zbytky slanomilné vegetace patří již minulosti. Po vzniku Československ...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Lučina
 obec v okrese Frýdek-Místek
Obec Lučina leží v severovýchodní části okresu Frýdek-Místek na levém břehu Žermanické přehrady v mírně zvlněné krajině na pomezí Těšínské pahorkatiny a Třinecké brázdy. Správní území obce má výměru 744 ha včetně vodní plochy jezera, která činí 248 ha. Obec má 1173 obyvatel. Voda je stejně jako vzduch pro život nepostradatelná. Voda je základem života. Vodu kromě pití potřebujeme k rozmanitým úč...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Březejc
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Obec Březejc je poprvé připomínána v roce 1371,kdy se nazývala Brzesye,v roce 1412 Brzezicze a v roce 1436 Březice.S počátku 17.století mívala obec 10 domů ,v roce 1790 bylo 28 domů s 165 obyvateli a v roce 1900 35 domů se 180 obyvateli. První zmínka o vsi je z roku 1371,kdy i na ní jako na části meziříčské...

velký nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Skryje
 obec v okrese Rakovník
Nejstarší písemné zprávy o existenci Skryjí pochází z první poloviny 13. století, kdy ves patřila benediktinskému klášteru v Kladrubech. Později ale lokalita přešla do světských rukou. Noví majitelé pocházeli z řad nižší šlech­ty a vlastnili zpravidla jen část vsi. Roku 1375 se tak o Skryje dělili bratři Jaroslav, Oldřich a Zbyněk. Na počátku 15. století jsou jako majitelé zmiňováni Petr ze Skryjí...

velký nárůst
HODNOCENÍ
60 %

    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)