Vyhledávání lokalit (cílů)


Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 179 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Vinný vrch - Vrbice
 přírodní zajímavost v okrese Nymburk
bez fotografie

Přírodní památka Vinný vrch leží východně až jihovýchodně od obce Vrbice. Území o výměře 0,4 ha je chráněno od roku 1973, bohatá lokalita Bělozářky liliovité. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Rýžoviště zlata - Chlum
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Pozůstatky povrchové těžby zlata na pravém břehu Závišinského potoka jsou dochovány v podobě pásma rýžovických sejpů, jam a struh. Archeologické nálezy datují exploataci zlata do období vrcholného středověku a raného novověku. Rýžoviště u Chlumu je součástí rozsáhlého komplexu pozůstatků rýžování zlata na Záviš&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Rýžoviště zlata - Bezdědovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Rýžoviště leží ve vzrostlém smíšeném nebo smrkovém lese, podél břehů potoka též v hustém křovinatém porostu. Lesem prochází několik cest, při jejichž budování byla část sejpů zničena. V JV části rýžoviště jsou sejpy na okraji lesa využívány k těžbě písku. Větší část rýžoviště je dochována v aut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Velká Kuš - Kadov
 přírodní rezervace v okrese Strakonice
bez fotografie

Přírodní rezervace Velká Kuš se navzdory svému názvu samotného rybníka netýká. Předmětem ochrany je totiž kamenitá pastvina a vlhké, téměř rašelinné louky přiléhající k jihozápadnímu břehu rybníka poblíž dnes již turisticky neznačené cestě do Lnářského Málkova. Rezervaci vyhlásil někdejší Okres...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
PP Stříbrná Huť
  v okrese Tábor
bez fotografie

Celková výměra PP je cca 0,40 ha Zvláště chráněné území - přírodní památka Stříbrná huť byla zřízena Vyhláškou Ministerstva školství a osvěty číslo B-42267/46-III/1 ze dne 31.7. 1946. PP se rozkládá v Jihočeském kraji, v okrese Tábor , v katastrálním území Dobronice u Chýnova , obec Chýnov a d&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Rybník a okolní mokřady jsou domovem velkého množství ptáků - hnízdí jich tu téměř 100 druhů. Z toho je kolem třiceti zástupců druhů zvláště chráněných, například čírka modrá, bukáček malý, chřástal vodní. Pro tažné ptáky je lokalita zastávkou při cestách, bývá zde volavka bílá, kvakoš nočn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Přírodní památka Čerňovice
 přírodní zajímavost v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Přírodní památka, o rozloze cca 0,7 ha, na levém břehu nádrže Hracholusky chrání nelesní teplomilné porosty s chráněnými a ohroženými druhy. Mezi nejvzácnější rostlinu v dané lokalitě patří bělozářka větvitá a liliovitá. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Tetřevská slať - Horská Kvilda
 přírodní památka v okrese Klatovy
bez fotografie

Tetřevská slať je přírodní památka ev. č. 1146 poblíž obce Horská Kvilda na pomezí okresů Klatovy a Prachatice. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Tetínské skály - Tetín
 přírodní zajímavost v okrese Beroun
bez fotografie

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kamenný hřib
 přírodní památka v okrese Sokolov
bez fotografie

mírný pokles
NPP Skalky skřítků
 přírodní zajímavost v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Geologicky unikátní lokalita pseudokrasových dutin ve vulkanické brekcii v západní části Doupovských hor. Jedná se o skalní dutiny podlouhlého oválného tvaru, které jsou ve vybraných případech široké až 150 cm. V současné době existují tři teorie popisující vznik těchto geologicky zajímavých tvarů. Území je tak&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kovašínské louky - Doubravice
 rezervace v okrese Strakonice
bez fotografie

Kovašínské louky je přírodní rezervace, která se rozprostírá mezi obcemi Bratronice a Doubravice. Chráněné území se rozkládá v nivě Brložského potoka, vklíněno mezi rybníky Nahošín a Kovašín. Důvodem ochrany je zachování současné biodiverzity a cílenou péčí vytvořit podmínky pro další po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Leopoldovy Hamry - Kraslice
 Přírodní park v okrese Sokolov
bez fotografie

Přírodní park Leopoldovy Hamry je chráněné území – přírodní park v Karlovarském kraji v okrese Cheb a okrese Sokolov v západní části Krušných hor při státní hranici s Německem se středem mezi Luby a Kraslicemi. Nejvyšší nadmořskou výškou v parku je vrchol...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
PP Svatá Anna - Ostružno
 přírodní památka v okrese Jičín
bez fotografie

Přírodní památka Svatá Anna je čedičová kupa porostlá smíšenou teplomilnou habrovou doubravou. Vrch se nalézá v Českém ráji se asi 5 km severozápadně od Jičína mezi obcemi Ostružno a Dolní Lochov. Náleží do katastrálních území těchto dvou obcí. Na vrcholku suku stojí raně barokní kaple stejného jména. Předmětem och...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Lužní les a mokřad, ve kterém žijí ohrožené druhy obojživelníků (například rosnička zelená, skokan zelený, skokan ostronosý, kuňka žlutobřichá). V porostu hnízdí chránění ptáci žluva hajní, datel černý nebo žluna šedá.   V lužním lese jsou zastoupeny jak stromy měkkého luhu (olše), tak tvrdého luhu (staré duby).   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Valtice - Rendezvous
 rezervace v okrese Břeclav
bez fotografie

Národní přírodní památka Rendezvous má rozlohu 17,12 hektaru a tvoří ji komponovaný lesní areál s loukou a rybníkem v okolí zámečku Rendezvous, ležícího severovýchodně u Valtic. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně lesních společenstev panonských doubrav vyvinutých na štěrkopíscích s výskytem vzácné fl&oacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Přírodní památka Skalky u Hulína
 přírodní rezervace v okrese nezařazeno
bez fotografie

Bývalá zatopená pískovna a okolní mokřad jsou významné především výskytem obojživelníků a také vážek. Z obojživelníků zde žije ohrožená kuňka obecná, skokan ostronosý, skokan štíhlý, ropucha zelená, čolek velký.Přírodní památka byla vyhlášena v roce 2014, spolu se zařazením mezi evropsky význam...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Přírodní památka Remízy u Bánova
 přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Přírodní památka Remízy se nachází v těsné blízkosti rybníku Ordějov. Remízky s křovinatými porosty hlohu a trnky obecné, které jsou zásadní pro vývoj motýla bourovce trnkového, kriticky ohroženého motýla, jehož housenky se listy hlohu a trnky živí. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 2013, poté, co se st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
V Olších - Trboušany
 rezervace v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Jedná se o lužní porost s přiirozenou dfřevinnou skladbou. Rozkládá se v části údolní nivy občasného Trboušanského potoka v Olbramovické pahorkatinû, při severozápadním okraji obceTrboušany. Podloží rezervace tvoří štěrky a písky ottnangu karpatské předhlubně, z části překryté pleistocenní spraší. Niva Trbou- šansk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze