Vyhledávání lokalit (cílů)


Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 81-100 z 185 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Ptáčovský kopeček
 chráněné území v okrese Třebíč
bez fotografie

chráněné území koniklece...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brániska
 přírodní památka v okrese Prostějov
Brániska (přírodní památka)

Přírodní památka Brániska leží severně nad Plumlovem. Jedná se o ostrůvek význačné květeny na stepní stráni nad potokem Roudníkem o rozloze 1,42 ha. Místo nejbohatšího výskytu koniklece. PP od r. 1952. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hamerská stráň
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Za obcí Hamry nad říčkou Oklukou (Hloučelou), je PP Hamerská stráň. Ochranu nalezla křovinatá stráň s teplomilnými květnami. Lokalita leží sevřena mezi zdejšími chatami a dvěma polními cestami. PP od roku 1952 - rozloha 0,6 ha.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Návesní niva
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jižně v obci Niva je od roku 1989 chráněné území o ploše 0,85 ha. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Taramka
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Severně od obce Hvozd v Přírodním parku Kladecko leží PP Taramka. Rozloha 25,5 ha - vyhlášeno r. 1988. Jedná se o ochranu zbytků květnatých bikových bučin.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Ďáblův chléb
 přírodní zajímavost v okrese Jindřichův Hradec
Ďáblův chléb (přírodní zajímavost)

Seskupení balvanů, z nichž největší je rozříznut jako bochník chleba. Leží v lese těsně vedle červené turistické cesty asi 1 km západně od Zvůle. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
NPR Soos
 přírodní rezervace v okrese Cheb
NPR Soos (přírodní rezervace)

Leží 6 km severovýchodně od Frant. Lázní v okrese Cheb v obci Kateřina. Rezervace byla vyhlášena r. 1964 na ploše 221 ha, přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami v ČJ a NJ. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu - tzv....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
80
střední pokles
Rodlen - Lechovice
 přírodní rezervace v okrese Šumperk
bez fotografie

Přírodní rezervace Rodlen - Výměra 34,74 ha. V lesním porostu východně od osady Lechovice se nalézá přibližně 800 hnízd mravence množivého. Většina mravenišť je na prosvětlených místech lesa....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Český ráj
 CHKO v okrese Semily
bez fotografie

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955. Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti. Oblast je tvořena především kvád...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Arazimovy tůně - Císařská Kuchyně
 přírodní památka v okrese Praha-východ
bez fotografie

Severně od stejnojmenné obce se nachází slepé rameno Labe, které vytváří tůňky se zajímavými společenstvy rostlin i živočichů. Místo patří mezi louky bohaté na ohrožené a chráněné druhy rostlin z nichž uveďme jen např. třezalku čtyřkřídlou, prstnatec májový, oman vrbolistý a česnek hranatý. Jedná se o vyhlášení přírodní chráněné lokality. Pro lokalitu se též užívá název Arazimovy tůně. Od stejnojmenné obce sem vede neznačená cesta, nebo je možno částečně využít zelené TZN z Přerova nad Labem a p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Studený vrch
 přírodní rezervace v okrese Děčín
bez fotografie

obrovský nárůst
Zlatý vrch - Líska
 Národní přírodní památka v okrese Děčín
Zlatý vrch - Líska (Národní přírodní památka)

Národní přírodní památka Zlatý vrch se nachází na stejnojmenném vrcholu (657 m). Na jeho úbočí byl kolem roku 1870 vybudován lom. Lom měl původně dvě patra. Délka svisle postavených sloupců dosahovala 18 metrů. Protože byly čedičové sloupce dobře vyvinuté a málo rozpukané daly se lámat až 6 metrů dlouhé. Údajně se používali při stavbě mořsk&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Pravčická brána
 národní přírodní rezervace v okrese Děčín
bez fotografie

obrovský nárůst
Štědřenec odvislý - Brno
 přírodní zajímavost v okrese Brno-město
Štědřenec odvislý - Brno (přírodní zajímavost)

Štědřenec odvislý, latinsky Laburnum anagyroides , je keř nebo malý strom z čeledi bobovitých dorůstající do 5–13 m výšky, s rozkladitou korunou a oblými větvemi. Letorosty jsou šedozelené, přitiskle chlupaté, později lysé a hnědé. Lístky elipčité až obvejčité, 3–8 cm dlouhé, na líci sytě zelené, lysé, na rubu šedozelené, přitiskle chlupaté. Květy žluté, 2 cm dlouhé, po 14–25 v řídkých, 10–25 cm dlouhých hroznech, semena černá. Světlomilná dřevina, je mrazuodolná a na půdu nenáročná. Původní v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Súlovské skály - Slovensko
 přírodní rezervace v okrese * Slovensko
bez fotografie

Přírodní rezervace založená v roce 1929. Zdejší bizarní útvary - věže, okna, jehly atd. vytvářející jedinečný skalní amfiteátr vznikaly zvětráváním dolomitů, pískovců a slepenců v tomto pohoří působením mořského příboje (v třetihorách) deště, větru i mrazu. Vzniklo tak například 13m vysoké skalní okno zvané Gotická brána. Nechybí tu dokonce ani skalní hřiby. Uprostřed skal stával Súlovský hrad. Po nejzajímavějších místech vede naučná stezka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Studený kout
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Pod prameništěm Deštného potoka se nachází na ploše 5 ha biotop mravence lesního. Vyhlášeno r.1995. Lokalita spadá pod Přírodní park Velký Kosíř....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Pod Obrovou nohou
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jihozápadně od Otaslavic, na pomezí okresní hranice, leží rezervace lesních a lužních společenstev s chráněnými druhy. PP Pod Obrovou nohou bylav yhlášena roku 1989 a činí 28,86 ha.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dolní vinohrádky
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jihozápadně od Domamyslic na úpatí Záhoří je PP Dolní vinohrádky. Jedná se o zachovalý ostrůvek stepní květeny, naleziště lýkovce vonného. Jižně pod lokalitou býval vinohrádek. Rozloha činí asi 0,38 ha. PP od r. 1952. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kozí horka
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Severovýchodně nad obcí Hamry leží obklopena polnostmi menší PP Kozí horka. Je tu výskyt teplomilné flóry - koniklec, bělozářka, černýš a jiné. Rozloha činí 0,2 ha. PP od roku 1989.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Pavlečkova skála
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

V obci Žárovice leží PP Pavlečkova skála. PP od roku 1952, rozloha 1,3 ha. Místo výskytu teplomilné květeny, převážně koniklece velkokvětého.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze