Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 207                Mapa
Tetínské skály - Tetín
 přírodní zajímavost v okrese Beroun
Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologic...

obrovský nárůst
Rýžoviště zlata - Chlum
 zajímavost v okrese Strakonice
Pozůstatky povrchové těžby zlata na pravém břehu Závišinského potoka jsou dochovány v podobě pásma rýžovických sejpů, jam a struh. Archeologické nálezy datují exploataci zlata do období vrcholného středověku a raného novověku. Rýžoviště u Chlumu je součástí rozs&a...

střední pokles
U báby-U lomu - Žihle
 přírodní památka v okrese Plzeň-sever
Přírodní památka se skládá ze tří částí, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 1,3 km. V té severnější najdeme mimo jiné žulový kamenný blok nesoucí název Bába, jižním směrem pak objevíme balvan s názvem Dědek a asi 1,3 km na zápa...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple - Perná
 zajímavost v okrese Břeclav
Kaple je výrazné bradlo jurských vápenců s vrcholy, které jsou navzájem oddělenými sedlem. Kolem místa prochází turistická stezka. ...

obrovský nárůst
Kozlovská stráň - Kozlov
 přírodní památka v okrese Strakonice
Přírodní památka Kozlovská stráň byla zřízena v roce 2011 z důvodu ochrany evropsky významné lokality. Předmětem evropské ochrany je lokalita výskytu taxonu hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). Přírodní památka Kozlovská stráň se nachází ...

obrovský nárůst
Leží 400 metrů jižně od obce Zábrdí u Lazišť na výměře 1,92 hektaru plochy. Jedná se o louku na levém svahu údolí Blanice s floristicky velmi pestrými společenstvy. V současnosti jde o nejbohatší jihočeskou lokalitu silně ohroženého vstavače obecného. Kromě něj zde najdeme třeba kokrhel men&sca...

obrovský nárůst
Přírodní rezervace Opolenec - Bořanovice
 rezervace v okrese Prachatice
Pestrý komplex lesních, lučních a skalních společenstev na vápencovém i silikátovém podkaldu s mnoha vzácnými a ohroženými rostlinými druhy, biotop mnoha druhů ptáků a teplomilného hmyzu. Známá paleontologická lokalita s nálezy pleistocenní fauny. Celková v&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Přírodní památka Podhájí - Čábuze
 rezervace v okrese Prachatice
Podhájí - údolí Mladíkovského potoka maloplošné chráněné území. Území má charakter chráněného naleziště vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Pravidelné kosení zachovává přírodní flóru a blokuje ne...

střední nárůst
NPR Raná
 rezervace v okrese Louny
Vinný vrch - Vrbice
 přírodní zajímavost v okrese Nymburk
Přírodní památka Vinný vrch leží východně až jihovýchodně od obce Vrbice. Území o výměře 0,4 ha je chráněno od roku 1973, bohatá lokalita Bělozářky liliovité. ...

mírný pokles
Kovašínské louky - Doubravice
 rezervace v okrese Strakonice
Kovašínské louky je přírodní rezervace, která se rozprostírá mezi obcemi Bratronice a Doubravice. Chráněné území se rozkládá v nivě Brložského potoka, vklíněno mezi rybníky Nahošín a Kovašín. Důvodem ochrany je zachování současné ...

střední pokles
Velká Kuš - Kadov
 přírodní rezervace v okrese Strakonice
Přírodní rezervace Velká Kuš se navzdory svému názvu samotného rybníka netýká. Předmětem ochrany je totiž kamenitá pastvina a vlhké, téměř rašelinné louky přiléhající k jihozápadnímu břehu rybníka poblíž dnes již turisticky neznačené ces...

velký nárůst
Leopoldovy Hamry - Kraslice
 Přírodní park v okrese Sokolov
Přírodní park Leopoldovy Hamry je chráněné území – přírodní park v Karlovarském kraji v okrese Cheb a okrese Sokolov v západní části Krušných hor při státní hranici s Německem se středem mezi Luby&nbs...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
PP Svatá Anna - Ostružno
 přírodní památka v okrese Jičín
Přírodní památka Svatá Anna je čedičová kupa porostlá smíšenou teplomilnou habrovou doubravou. Vrch se nalézá v Českém ráji se asi 5 km severozápadně od Jičína mezi obcemi Ostružno a Dolní Lochov. Náleží do katastrálních území těchto dvou obcí....

velký nárůst
PP Ostrov Markéta - Planá nad Lužnicí
 rezervace v okrese Tábor
Přírodní památka Ostrov Markéta je zajímavá nejen svým poměrně netypickým názvem, jehož součástí je jméno světice (sv. Markéty), ale také svou polohou - území je tvořeno ostrůvkem uprostřed rybníka Hejtman (26 ha) v katastrálním území Planá nad...

střední pokles
Oblík u Dívčího Hradu
 přírodní památka v okrese Bruntál
Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1966. Jedná se o deterzní činností obnažený výchoz tzv. uhelného vápence, který má velký stratigrafický a paleontologický význam. Předmětem ochrany jsou výchozy v několika čočkovitých polohách o mocnosti 3 - 5 cm...

velký nárůst
Přírodní památka Čerňovice
 přírodní zajímavost v okrese Plzeň-sever
Přírodní památka, o rozloze cca 0,7 ha, na levém břehu nádrže Hracholusky chrání nelesní teplomilné porosty s chráněnými a ohroženými druhy. Mezi nejvzácnější rostlinu v dané lokalitě patří bělozářka větvitá a liliovitá. ...

mírný pokles
Přírodní rezervace Hošťanka - Slavice
 rezervace v okrese Třebíč
Rezervaci představuje lesní komplex jedlových porostů na stanovištích bohatých a lipových bučin nacházející se na na severním svahu vrchu Hošťanka nedaleko Třebíče, v nadmořské výšce 487 až 573 m. Zastoupení jedle ve věku 18-80 let se v jednotlivých porostech pohybuje mezi 40 až...

střední pokles
Lesní porost na mírném jihovýchodním svahu kóty Skalka (559,6 m n. m.) se rozkládá jižně od bývalé hájenky Černá Blata vpravo od silnice Dešov – Zálesí a asi 3 km jihovýchodně od obce. Nadmořská výška: 500–530 m. Celková rozloha chráněn&e...

velký nárůst
Přírodní rezervace Baroch . Hrobice
 rezervace v okrese Pardubice
Přírodní rezervace Baroch je nevelká mokřadní lokalita v katastru obce Hrobice a Srch, severně od Pardubic, u silnice č. 37 vedoucí z Pardubic do Hradce Králové. Celková rozloha je 31,4 ha, přičemž na samotný rybník připadá 27 ha. Rybník byl patrně založen na přelomu 14. a 15. století. V roce 1998 byl Baro...

velký nárůst
Přírodní památka Tůň u Hrobic - Hrobice
 rezervace v okrese Pardubice
Přírodní památka Tůň u Hrobic o celkové rozloze 2,59 ha se nachází asi 1 km severovýchodně od obce Hrobice, po pravém břehu řeky Labe mezi elektrárnou Opatovice a obcí Hrobice. Staré Labské rameno, které tvoří toto chráněné území, představuje ukázku ...

velký nárůst
Mokřad u Borského rybníka - Mříč
 PP v okrese Český Krumlov
Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka leží při jižním okraji obce Mříč. Mimo turisticky značené cesty, jihovýchodně od železniční stanice Křemže, mezi touto stanicí a severozápadním okrajem Borského rybníka. Území o výměře 0,95 ha je chráněno ...

velký nárůst
Saladínská olšina - Saladín
 rezervace v okrese Prachatice
Severozápadně od vesnice Saladín leží na břehu Cikánského potoka přírodní rezervace Saladínská olšina. Hlavní předmět ochrany je: - údolní jasanovo – olšový luh - kriticky ohrožené druhy plazů a jejich biotopy: zmije obecná - silně ohrožené druhy obojživelní...

velký nárůst
Příhrazské skály
 přírodní rezervace v okrese Mladá Boleslav
Příhrazské skály (přírodní rezervace) Příhrazské skály se nacházejí východně od města Mnichovo Hradiště, jižně a západně od vesnice Příhrazy v okrese Mladá Boleslav. Je zde komplex skalních měst na okraji pískovcové skalní plošiny. Dominantou je skalní útvar pojmenovaný Kobyl&iac...

velký nárůst
Přírodní rezervace Radost - Klášterec
 rezervace v okrese Prachatice
Chráněné území zaujímá dvě nesouvislé lokality západně a severozápadně od Klášterce, respektive severně a severozápadně od Lipky. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Důvodem ochrany je zachování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biot...

mírný pokles
Přírodní rezervace Radost - Lipka
 rezervace v okrese Prachatice
Důvodem ochrany je zachování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, samovolně se vyvíjející společenstva na druhotném bezlesí. Přírodní rezervace Radost je tvořena především historickými lučními komplexy, které byly opuštěny po společensk&ya...

mírný pokles
PR Údolí Oslavy a Chvojnice
 rezervace v okrese Třebíč
Jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších přírodních rezervací v ČR, která chrání hluboce zaříznutá říční údolí místy kaňonovitého charakteru s vysokou diverzitou druhů i stanovišť (biotopů) a s jedinečnými projevy říčního fenomé...

mírný pokles
Za mlýnem
 přírodní památka v okrese Olomouc
Přírodní památka s výměrou 14,16 ha chrání mozaiku vlhkých luk a rákosin, drobných tůní a fragmentů vrbo-topolového lužního lesa. Na loukách zde v předjaří uvidíte sněženky. V posledních letech zde bylo vybudováno několik menších tůní pro rozmnožován&...

mírný pokles
Tichá soutěska - Hřensko
 přírodní zajímavost v okrese Děčín
Skalnatý kaňon se stěnami vysokými až 150m.Původně nepřístupná,po úpravách italskými odborníky v roce 1890 otevřena veřejnosti.Úsek dlouhý 960m se dá absolvovat pouze ve člunech. ...

střední pokles
NPP Skalky skřítků
 přírodní zajímavost v okrese Karlovy Vary
Geologicky unikátní lokalita pseudokrasových dutin ve vulkanické brekcii v západní části Doupovských hor. Jedná se o skalní dutiny podlouhlého oválného tvaru, které jsou ve vybraných případech široké až 150 cm. V současné době existují tři teorie popisuj&iac...

střední pokles
Rýžoviště zlata - Bezdědovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Rýžoviště leží ve vzrostlém smíšeném nebo smrkovém lese, podél břehů potoka též v hustém křovinatém porostu. Lesem prochází několik cest, při jejichž budování byla část sejpů zničena. V JV části rýžoviště jsou sejpy na okraji lesa využívány k t...

mírný pokles
PP Stříbrná Huť
  v okrese Tábor
Celková výměra PP je cca 0,40 ha Zvláště chráněné území - přírodní památka Stříbrná huť byla zřízena Vyhláškou Ministerstva školství a osvěty číslo B-42267/46-III/1 ze dne 31.7. 1946. PP se rozkládá v Jihočeském kraji, v okrese Tábor , v...

střední pokles
Lužní les a mokřad, ve kterém žijí ohrožené druhy obojživelníků (například rosnička zelená, skokan zelený, skokan ostronosý, kuňka žlutobřichá). V porostu hnízdí chránění ptáci žluva hajní, datel černý nebo žluna šedá.   V lužním lese jsou zastoupeny ...

mírný pokles
Rybník a okolní mokřady jsou domovem velkého množství ptáků - hnízdí jich tu téměř 100 druhů. Z toho je kolem třiceti zástupců druhů zvláště chráněných, například čírka modrá, bukáček malý, chřástal vodní. Pro tažné ptáky je lokalita zast&aacut...

mírný pokles
Přírodní památka Skalky u Hulína
 přírodní rezervace v okrese nezařazeno
Bývalá zatopená pískovna a okolní mokřad jsou významné především výskytem obojživelníků a také vážek. Z obojživelníků zde žije ohrožená kuňka obecná, skokan ostronosý, skokan štíhlý, ropucha zelená, čolek velký.Přírodní pamá...

mírný pokles
Přírodní památka Remízy u Bánova
 přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
Přírodní památka Remízy se nachází v těsné blízkosti rybníku Ordějov. Remízky s křovinatými porosty hlohu a trnky obecné, které jsou zásadní pro vývoj motýla bourovce trnkového, kriticky ohroženého motýla, jehož housenky se listy hlohu a trnky živí. P...

střední pokles
Malý Blaník
 přírodní rezervace v okrese Benešov
V oblasti s přirozenou bučinou se vyskytují chráněné druhy rostlin i živočichů. Z fauny zde můžeme vidět dřepčíka, krutihlava obecného, výra velkého a další. Z flory lze narazit na kapradiny sleziník červený, osladič obecný, nebo na ohroženou plavuň pučivou, či jedovaté vraní oko čtyřlisté. ...

mírný pokles
Přírodní památka Sedlina - Rovná
 přírodní zajímavost v okrese Strakonice
Na severním okraji katastru obce Rovná, v pásu listnatých stromů roste silně ohrožený vstavač bledý.Většina chráněné lokality, o rozloze 3,96 ha. je pak tvořena kulturním borovým lesem, ve kterém se vyskytuje další zajímavý a ohrožený druh - zimostrázek alpský (Pol...

mírný pokles
Na Kopaninách - Radonín
 přírodní památka v okrese Třebíč
Lokalita Na Kopaninách užívá také místní název Pálenice. Na Kopaninách je přírodní památka poblíž obce Radonín v okrese Třebíč. Oblast spravuje AOPK Havlíčkův Brod. Jedná se o fragment opuštěných obecních pastvin na severním svahu na obcí Rado...

střední pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, max - 6,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)