Vyhledávání lokalit (cílů)


Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 81-100 z 179 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Velká kotlina
 rezervace v okrese Bruntál
bez fotografie

Nejvýznamější rezervace Jeseníků. Nachází se na svazích Vysoké hole a tvoří ji prudké skalnaté srázy, po kterých stéká řada bystřin tvořících malé vodopády. Pramení zde řeka Moravice. Skalnaté srázy poskytují kotlině zajímavou akustiku. V rezervaci se nachází kolem 300 druhů unikátních rostlin, z nichž mnohé nerostou nikde jinde v Čechách ani na Moravě. Prolíná se zde horská a nížinná květena, především rostliny tundry, teplomilné rostliny, květena pramenišť a holí. Na ploše rezervace žije též...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Štědřenec odvislý - Brno
 přírodní zajímavost v okrese Brno-město
Štědřenec odvislý - Brno (přírodní zajímavost)

Štědřenec odvislý, latinsky Laburnum anagyroides , je keř nebo malý strom z čeledi bobovitých dorůstající do 5–13 m výšky, s rozkladitou korunou a oblými větvemi. Letorosty jsou šedozelené, přitiskle chlupaté, později lysé a hnědé. Lístky elipčité až obvejčité, 3–8 cm dlouhé, na líci sytě zelené, lysé, na rubu šedozelené, přitiskle chlupaté. Květy žluté, 2 cm dlouhé, po 14–25 v řídkých, 10–25 cm dlouhých hroznech, semena černá. Světlomilná dřevina, je mrazuodolná a na půdu nenáročná. Původní v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Černolické skály
 přírodní rezervace v okrese Praha-západ
Černolické skály (přírodní rezervace)

Území je ve vyhlášce popsáno jako výrazná skalní zeď tvořená řevnickými křemenci ordoviku, která je příčnými tektonickými liniemi rozdělena do tří větších a řady drobných skalek. Hornina zde obsahuje tzv. ichnofosílie, tedy stopy po pohybu živočichů, a úlomky těl trilobitů, ramenonožců a konulárií. Přírodní památka Černo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Pod Obrovou nohou
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jihozápadně od Otaslavic, na pomezí okresní hranice, leží rezervace lesních a lužních společenstev s chráněnými druhy. PP Pod Obrovou nohou bylav yhlášena roku 1989 a činí 28,86 ha.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Brus
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Východně od Hluchova leží Přírodní památka Brus. Zaujímá plochu 42 ha, převážně v údolí a stráních Stříbrného potoka. Výskyt přesličky peřesté, prvosenky jarní, česneku ořešce, ostřice chabé a časné, kořínku vonného a dalších. Zajímavostí je několik druhů růží, či zdejší kolonie několika druhů motýlů. PR od roku 1952.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kozí horka
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Severovýchodně nad obcí Hamry leží obklopena polnostmi menší PP Kozí horka. Je tu výskyt teplomilné flóry - koniklec, bělozářka, černýš a jiné. Rozloha činí 0,2 ha. PP od roku 1989.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Na hůrkách
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Rezervace západně od obce Bílovice na vrcholu Bílé hory (341 m n.m.). Rozloha 3,9 ha. Na bývalých pastvinách výskyt koniklece, sídliště mnoha druhu hmyzu, zvláště motýlů. PR od r. 1990.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Návesní niva
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jižně v obci Niva je od roku 1989 chráněné území o ploše 0,85 ha. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Vitčický les
 přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

> /* Style Definitions */ {"Normální tabulka"; ""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Zalesněný vrchol na Hané (307 m n.m.) s dřevěnou rozhlednou u obce Vitčice. Rozloha 96,5 ha cenných dřevin - buk, jilm, javor, jeřáb, lípa, důležitý ekosystém regionu. PR od roku 1990. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Ďáblová prdel
 přírodní zajímavost v okrese Jindřichův Hradec
Ďáblová prdel (přírodní zajímavost)

V lese u Valtínova najdete mimo jiné celou řadu úchvatných skalních útvarů, z nichž nejznámější a současně také asi nejlegračnější je Ďáblova prdel; až skálu uvidíte na vlastní oči, tak nezvyklý název okamžitě pochopíte a jistě se hodně zasmějete. Tuto zajímavou skálu najdete vzdušnou čarou přesně kilometr na západ od rozhledny U Jakub...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Klokočské skály
 rezervace v okrese Semily
bez fotografie

Přírodní rezervace o rozloze 228 h, vyhlášená v roce 1985. Toto skalní město leží u obce Klokočí, mezi Turnovem a Kozákovem. Je tvořeno kvádrovými pískovci a v hluboce zaříznutých údolích se vyskytují některé druhy horských rostlin. Zdejší území nabízí nadherné výhledy na severní a jihovýchodní část Českého ráje. Při žlutě značené stezce objevíte pseudokrasovou jeskyni Postojná (Amerika) v Zeleném dole, která je největší podzemním lokalitou v této oblasti a byla osídlena již lidem lužické ku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
U nádrže
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Nachází se jižně od Kladek. Malé území navazuje na místní rybník a chrání zbytek mokřadní louky a několik tůní. Rozloha 6,7 ha. PR od r. 1989....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Mechové jezírko
 rašeliniště v okrese Jeseník
Mechové jezírko (rašeliniště)

Mechové jezírko je jedním z největších lákadel na Jesenicku. Nachází se zhruba 3 km od osady Rejvíz a jedná se o největší rašeliniště na území Moravy a Slezska.Zajímavé je složení fauny i flóry v oblasti. Rostou zde například: suchopír pochvatý, rašeliníky, rojovník bahenní, bříza karpatská nebo borovice blatka. Zajímavostí je výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté. Z fauny je nejzajímavější : netopýr severní a mravenec rašeliništní. U Rejvízu nalezneme 2 mechová jezírka ... Větší se rozkládá ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Český ráj
 CHKO v okrese Semily
bez fotografie

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955. Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti. Oblast je tvořena především kvád...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Čihadlo
 rezervace v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Součástí rezervace je Babická jeskyně...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Xaverovský háj
 rezervace v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Xaverovský háj náležel v minulosti k velkostatku Dolní Počernice, který byl v předbělohorské době v držení rodu Čejků z Olbramovic. V 2. polovině 17. století patřil po řadu let Colloredům. Od 18. století jej postupně drží rody Swers, Ehrenfeldové, Dohalští a Enisové. Od počátku druhé poloviny 19. století je velkostatek Dolní Počernice v majetku rodiny Dercsenyi až do pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Studený vrch
 přírodní rezervace v okrese Děčín
bez fotografie

střední nárůst
Lhotské jalovce a stěny
 přírodní rezervace v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

obrovský nárůst
Dolní vinohrádky
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jihozápadně od Domamyslic na úpatí Záhoří je PP Dolní vinohrádky. Jedná se o zachovalý ostrůvek stepní květeny, naleziště lýkovce vonného. Jižně pod lokalitou býval vinohrádek. Rozloha činí asi 0,38 ha. PP od r. 1952. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lipovské úpolínové louky
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

Západně od obce Lipové v nádherné krajině před prameny říčky Okluky (Hloučely) leží v údolí PR Úpolínové louky. Rozloha činí 5,3 ha. Vyhlášení PR se událo roku 1990. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze