Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Pevnosti, řopíky a opevnění v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 282                Mapa
Pěchotní srub N-S 92 Bílá
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 92 Bílá (pěchotní srub) Objekt měl týlový prostor krytý netradičně těžkým kulometem TK vz.37 (zbraň D), která vykrývala i týl sousedního objektu N-S 91. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace, kdy byl objekt i zkušebně postřelován....

mírný pokles
Pěchotní srub N-S 93a Vrcha 1
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 93a Vrcha 1 (pěchotní srub) Pravá strana jednostranného objektu, vykrývající z jihozápadu kótu 501m Na Vršcích. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace. Navíc je značně poničen explozí uvnitř objektu....

mírný pokles
Pěchotní srub N-S 93b Vrcha 2
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 93b Vrcha 2 (pěchotní srub) Jednostranný objekt, vykrývající ze severozápadu kótu 501m Na Vrších. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace. Ve stejné době byl objekt i zkušebně postřelován. V současnosti je rekonstruován....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pěchotní srub R-S 81 U obrázku
 opevnění v okrese Rychnov nad Kněžnou
Druhoválečné těžké opevnení. ...

mírný pokles
Pěchotní srub R-S 83 Chata
 opevnění v okrese Rychnov nad Kněžnou
Druhoválečné opevnění. ...

střední pokles
Pěchotní srub R-S 84 Arnošt
 opevnění v okrese Rychnov nad Kněžnou
Pěchotní srub druhoválečného opevnění. ...

mírný pokles
Pěchotní srub T-S 19 Turov
 pěchotní srub v okrese Náchod
Na úpatí Jestřebích hor u silnice spojující Stárkov a Červený Kostelec byl v roce 1938 postaven pěchotní srub T-S 19 „Turov“. Srub byl postaven v rámci prvorepublikového obraného opevnění proti vnějšímu nepříteli. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pěchotní srub T-S 1a
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub T-S 1a (pěchotní srub) Jednostranný objekt ,vykrývající z jihu kótu 501m Signál. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace. Ve stejné době byl objekt i zkušebně postřelován. V současnosti je rekonstruován....

mírný pokles
Pěchotní srub T-S 1b
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub T-S 1b (pěchotní srub) Jednostranný objekt, vykrývající ze severu kótu 501m Signál. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace. Ve stejné době byl objekt i zkušebně postřelován....

střední pokles
Pěchotní srub T-S 2 Studénka
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub T-S 2 Studénka (pěchotní srub) Pěchotní srub. Pancéřové prvky stejně jako střílny vytrženy za okupace....

mírný pokles
Pěchotní srub T-S 20 Pláň
 pěchotní srub v okrese Náchod
V bývalém pěchotním srubu T–S20 Pláň vytvořil Spolek vojenské historie muzeum věnované obětem druhé světové války. Objekt byl vybudován v rámci předválečného opevnění československých hranic. Mezi exponáty můžete spatřit výstroj a výzbroj z první i druh&eacut...

mírný pokles
Pěchotní srub T-S 4 Na hřbetu
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub T-S 4 Na hřbetu (pěchotní srub) Oboustranný lomený objekt měl na pravé straně atypicky pouze zbraň L1. Střílny hlavních zbraní a pancéřové prvky vytrženy za okupace....

střední nárůst
Pěchotní srub T-S 5 U křížku
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub T-S 5 U křížku (pěchotní srub) Pěchotní srub T-S 5 se nachází v krásné krajině na východním okraji Jestřebích hor,západně od města Hronova,na malém návrší s výhledem k horám Stolovým: Boru, Hejšovině i stěnám Broumovským.Objekt byl postaven v roce 1937 v rámci československého pohr...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Písecká brána - Praha
 opevnění v okrese Praha hl.m.
Písecká brána - Praha (opevnění) Písecká brána byla postavena roku 1721 Kryštofem Dienzenhoferem. Sochařská výzdoba pochází od Jana Oldřicha Mayera. Brána je jednou z mála dochovaných bran Pražského opevnění a slouží jako doklad vývoje barokního fortifikačního systému Prahy. ...

střední pokles
Písek
 městské opevnění v okrese Písek
Část městského opevnění - Původní opevnění tvořily dva pásy hradeb. Dochovaly se jejich části včetně okrouhlé bašty a hradebního příkopu. Součástí opevnění byl i královský hrad, dnes Prácheňské muzeum....

mírný pokles
Plzeňská brána - Beroun
 opevnění v okrese Beroun
Plzeňská brána - Beroun (opevnění) Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební zdi se pohybovala v rozmezí 6 až 9 metrů a v nepravidelných intervalech ji doplňovalo 37 hranolových bašt, z nichž do dnešní doby zůstal...

střední pokles
Pozůstatky brány - Domažlice
 opevnění v okrese Domažlice
Pozůstatky brány - Domažlice (opevnění) Pozůstatky brány v Branské ulici. ...

velký nárůst
Prachárna - Olomouc
 opevnění v okrese Olomouc
Práchovna - Kolín
 opevnění, rozhledna v okrese Kolín
Práchovna - Kolín (opevnění, rozhledna) Na skalním břehu řeky Labe se tyčí hranolová pozdně gotická kamenná věž zvaná Práchovna. Postavena byla v první polovině 15. století a původně byla doplněna dalším, do dnešní doby nezachovaným opevněním. V šestnáctém a sedmnáctém století sloužila tak&...

velký nárůst
Prašná věž Mihulka - Praha 1
 opevnění v okrese Praha hl.m.
Prašná věž Mihulka - Praha 1 (opevnění) Mihulka - Prašná věž byla postavena v severním opevnění Hradu na konci 15. století za vlády Vladislava Jagellonského.Tvořila část pozdně gotického opevnění Pražského hradu a byla nejmohutnější z dělových věží, její obrané kvality však nebyly nikdy vyzkoušeny. ...

velký nárůst
Pražská brána - Rakovník
 brána v okrese Rakovník
Pražská brána byla postavena v letech 1516-1517.Je jednou z nejhezčích staveb svého druhu v Čechách. ...

mírný pokles
Protiletecké kryty - Litvínov
 kryt v okrese Most
Čtyři protiletecké kryty jsou vyhloubené štoly do úpatí Krušných hor. Původně byly umístěny v lesích nad Osadou (Siedlung) a byly určeny pouze pro německé obyvatelstvo při náletech na chemické závody v Záluží od roku 1944. Po válce sloužily jako sklady ovoce a zeleniny, dnes je m...

střední nárůst
Putimská brána - Písek
 opevnění v okrese Písek
Putimská brána - Písek (opevnění) Při budování nového města ve 13. století byly rovněž vyzdviženy hradby. Do města se mohlo vstupovat pouze třemi branami. Dole u mostu bránou Pražskou, též Dolní, na protilehlé straně poblíž hotelu Dvořáček bránou Budějovickou, též Týnskou či Horní a konečně z jihozápadního směru br&aac...

střední pokles
Předbraní Kouřimské brány - Český Brod
 opevnění v okrese Kolín
Středověký fortifikační systém tvořený vnitřní hradbou, pozdější vnější hradbou, mezihradebním náspem, příkopem a vnějším náspem. Dochovány zejména úseky vnější hradby s několika baštami, relikty příkopu a vnější Kouřimská ...

střední nárůst
R-S 54 U potoka
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 55 Na palouku
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 56 Na křižovatce
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 57 U studánky
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 58 Na svahu
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 59 Na polomu
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 60 Cesta
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 61 Na kopečku
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
R-S 62 Na stráni
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 63 Centrála
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 65 Modřín
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 65 Modřín (pěchotní srub) Pěchotní srub R-S 65 „Modřín“ Samostatný oboustranný objekt 2. Třídy odolnosti, dvoukřídlý s minometem a jedním zvonem. Objekt těžkého opevnění – pěchotní srub R-S 65 „Modřín“ byl vybudován za řízení ŽSV X Rokytnice v Orlických horách. Objekt staveb...

střední pokles
R-S 66 Křivá
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 71 Vysoká
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 71 Vysoká (pěchotní srub) Malý srub, jednostranný se zbraní M (střílna zachována). Bohužel zvon utržen. Jinak dobře zachován. označení: R-S-71 krycí název: Vysoká typ: pěchotní srub odolnost: 2 zvony: ZN5 zbraně vlevo: zbraně vpravo: M zbraně čelní: ochranné střílny: 3 N stavební podúsek: 2./X.Kunvald firma Hlaváček & Müller,Praha ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
R-S 72 Nízká
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 72 Nízká (pěchotní srub) označení: R-S-72 krycí název: Nízká typ: pěchotní srub odolnost: 2 zvony: ZN4 zbraně vlevo: M G zbraně vpravo: M zbraně čelní: ochranné střílny: 4 N stavební podúsek: 2./X.Kunvald firma Hlaváček & Müller,Praha ...

velký nárůst
R-S 74 Na Holém
 pěchotní srub v okrese Ústí nad Orlicí
R-S 74 Na Holém (pěchotní srub) Tento pevnostní objekt byl vybudován k zajištění protitankové obrany sedla v nadmořské výšce 750 metrů, jímž prochází silnice z Bartošovic v Orl. horách do Rokytnice v Orl. horách ve vzdálenosti asi šesti kilometrů od hranic, v rámci 2. podúseku linie těžkého opevn...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)