Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Pevnosti, řopíky a opevnění v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 282                Mapa
Liniové opevnění s tvrzí Stachelberg - Babí
 zajímavost v okrese Trutnov
Areál nedostavěné dělostřelecké tvrze a lehkých objektů čs. pohraničního opevnění. Významný doklad technické úrovně a možností Československa v závěru 4. desetiletí 20. století a přípravy na obranu republiky. Soubor pevností tvrze Stachelberg se rozkládá v prostoru mezi ...

mírný pokles
Lipník nad Bečvou
 městské hradby v okrese Přerov
Lipník nad Bečvou (městské hradby) Městské hradby - Městská opevnění mají velký kulturně-historický význam a značnou vypovídací hodnotu historického pramene. Patří k nejstarším památkám měst, jsou jasným znakem významu a společenského postavení tehdejších měšťanů, jejich stavite...

velký nárůst
Malostranská mostecká věž - Praha 1
 opevnění v okrese Praha hl.m.
Malostranská mostecká věž - Praha 1 (opevnění) Vyšší z obou věží stojících na malostranském břehu Vltavy je nejmladší částí celého Karlova mostu. Byla postavena po roce 1464 na náklad českého krále Jiřího z Poděbrad na místě starší románské věže, která byla vybudována společně s niž&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Medelská brána - Uničov
 opevnění v okrese Olomouc
Medelská brána - Uničov (opevnění) Původně umožňovalo přístup do města pět městských bran. Šumvaldská brána byla situovaná na severní straně města. Jednalo se nejvýznamnější z městských bran a byla nazývaná též Velká či Královská. Druhou branou byla Medelská brána, vybudovaná na západn...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Městské hradby - Bruntál
 hradby v okrese Bruntál
Pozůstatky opevnění z přelomu 15. a 16. století. Do současnosti se zachoval krátký úsek hradeb s půlkruhovou baštou. ...

střední pokles
Městské hradby - Chrudim
 opevnění v okrese nezařazeno
Opevnění Chrudimi bylo vybudováno pravděpodobně nedlouho po založení města v 2. polovině 13. století. Bylo tvořeno hlavní hradební zdí zpevněnou věžemi, v 15. století bylo rozšířeno o parkán a parkánovou hradbu s půlkruhovými baštami. V 19. století byly rozebrány obě vstupní br&...

střední pokles
Městské hradby - Český Krumlov
 opevnění v okrese Český Krumlov
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Městské hradby - Klatovy
 opevnění v okrese Klatovy
Městské hradby - Klatovy (opevnění) Městské hradby a opevnění - původně raně gotické opevnění, zdokonalené v 15. století mělo dvojitý pás hradeb s příkopem, baštami a věžemi. Do dnešního dne se zachovaly obnovené zbytky hradeb rozroušené po městě....

obrovský nárůst
městské hradby - Uničov
 opevnění v okrese Olomouc
městské hradby - Uničov (opevnění) První písemná zmínka o městském opevnění pochází z roku 1327. Výstavba dvou mohutných kamenných zdí o celkové délce 1420 metrů, trvala jistě celou řadu let. Kámen na vnitřní vyšší zeď je z větší části z lomového kamene ze Šiben&ia...

velký nárůst
Městské hradby - Zábřeh
 opevnění v okrese Šumperk
Městské hradby - Zábřeh (opevnění) Zábřeh jako město měl opevnění v podobě hradeb. Jejich zbytky je možné vidět za zámkemv pohledu z Havlíčkovy ulice, a částečně i v zahradách domů směrem do ulice Zahradní. Původní hradby vedly od zámku po úbočí svahu k faře a Dolní bráně stála někde v místech staré pošty, pokračovaly Zahradní ulicí k Horní bráně v místě kde stojí dům č. 5 v Komenského ulici, dále ztracenou uličkou zahradami zpět k...

střední pokles
Městské opevnění - Kouřim
 opevnění v okrese Kolín
Opevnění Kouřimi se řadí mezi nejzachovalejší fortifikační systémy střední Evropy a po zásluze je od roku 1995 (jako jediná stavba svého druhu u nás) národní kulturní památkou. Srovnatelné hradby v rámci Česka naleznete již snad jen v Poličce. Už první zmínka o Kouřimi z roku 1261 dává toto opevnění za příklad nově vznikajícím městům! Fortifikace rostla zároveň s výstavbou města – od poloviny 13. ...

mírný pokles
Městské opevnění - Moravské Budějovice
 opevnění v okrese Třebíč
Městské opevnění - Moravské Budějovice (opevnění) Parkánová zeď vybudovaná částečně na skalnatém podloží kopíruje průběh úzké pivovarské ulice, přičemž se ve své délce několikrát lomí. Zeď se střílnami představuje nejdelší dochovaný úsek opevnění. Postavena je z lomového kamene a ze smí&scaron...

obrovský nárůst
Nevelké fragmenty hradební zdi, příkopu a valu jsou zbytky opevnění města, které pochází snad z předhusitské doby. Opevnění sestávalo z kamenné hradební zdi, příkopu a vnějšího valu. Hradba byla doplněna dnes neexistujícími branami a několika baštami. 1) úsek v ul...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Městské opevnění - Třebíč
 hradby v okrese Třebíč
Městské opevnění - Třebíč (hradby) Torzálně dochovaný hradební pás městských hradeb obklopuje historické jádro města. Nejlépe dochovaný dlouhý úsek hradby při břehu řeky Jihlavy vymezuje dosud z větší části obvod historického města na severní straně. Jedná se o pečlivě lícovanou hradební zeď z lomov...

střední nárůst
Městské opevnění - Vimperk
 opevnění v okrese Prachatice
Opevnění bylo zbudováno po roce 1479, kdy Petr Kaplíř ze Sulevic vymohl pro Vimperk povýšení na město s právem zřídit opevnění původní osady. Hradební systém města se skládal z hradební zdi zesílené v rohových bodech baštami. Do systému opevnění byl zapojen...

velký nárůst
Městské opevnění - Vodňany
 opevnění v okrese Strakonice
Rozsáhlá privilegia obdržely Vodňany od Jana Lucemburského, mezi královská města byly přijaty kolem roku 1400. Tento akt i neklidná doba vlády Václava IV. byly zřejmě důvodem pro náhradu původního (snad palisádového) opevnění kamennými hradbami. Ve Vodňanech se tak dochoval cenný hradebn&iac...

obrovský nárůst
Městské opevnění s baštou - Rokycany
 opevnění v okrese Rokycany
Zbytky městského opěvnění s baštou z 2. pol. 15. století. Hradební zeď počíná na křižovatce před kostelem Nejsvětější Trojice, kde se nachází i okrouhlá bašta s kruhovou střílnou s křížkem. ...

střední pokles
MO-S 10 - U pískovny
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 11 - U posedu
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 12 - U pramene
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 13 - Černý les
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 14 - Juliánka
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 14 - Juliánka (pěchotní srub) Oboustranný pěchotní srub. Vlevo klasická protitanková výzbroj pro postřelování prostoru pláně pod MO-S-15. Vpravo pouze dvojice samostatných kulometů pod betonem. Někdy zůstává nad úvahami fortifikátorů rozum stát, protože vpravo od srubu vede protitankový příkop PÚV, ale stř&i...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
MO-S 15 - Na výhledech
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 16 - U rozcestí
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S-16 Rozcestí je pěchotní srub těžkého opevnění, leží mezi Markvartovicemi a Šilherovicemi. Přístupný ale v létě dost zarostlý, dovnitř se dá dostat pomocí levého zvonu, vchod je zabetonovaný. Objekt je vybaven 4 sřílnámi pro kulomet, vchodovou střílnou, několina graná...

velký nárůst
MO-S 17 - U Štípek
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 18 - V oboře
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 19 - V aleji
 pěchotní srub v okrese Opava
MO-S 2 - U školy
 pěchotní srub v okrese Karviná
MO-S 3 - U mlýna
 pěchotní srub v okrese Karviná
MO-S 4 - U šedé vily
 pěchotní srub v okrese Karviná
MO-S 5 - Na trati
 pěchotní srub v okrese Karviná
Bunkr Na Trati je místní název pěchotního srubu MO-S5, ležícího v katastru obce Bohumín. Srub je vybudován jako symetrický, má dvě části vzájemně propojené chodbou vedoucí pod železniční trati spojující Bohumín a Chalupki jenž měl chránit. V roce 2000 vzn...

střední pokles
MO-S 6 - Odra
 pěchotní srub v okrese Karviná
MO-S 7 - Antošovice
 pěchotní srub v okrese Karviná
MO-S 8 - Dvůr Paseky
 pěchotní srub v okrese Karviná
MO-S 9 - V bažantnici
 pěchotní srub v okrese Opava
Muzeum československého opevnění - Hlučín-Darkovičky (muzeum) Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky - Významná vojensko-technická památka. Pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací specificky ojedinělého bývalého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech 1935 - 1938. Tvoř&iacut...

mírný pokles
Muzeum čs.opevnění - Doksy u Kladna
 řopík v okrese Kladno
Objekt je zrekonstruovaný do podoby v roce 1938. Vnitřní částí objektu Vás provedou příslušníci Stráže obrany státu v dobových uniformách čs. armády a prvorepublikového četnictva. ...

střední nárůst
Muzeum lehkého opevnění na Adamu
 pevnůstky v okrese Ústí nad Orlicí
Stručný popis a historie objektu Oba objekty patří do úseku A - Mladkov, který představuje co do počtu stavebně dokončených objektů vz. 37 největší stavební úsek tohoto vzoru lehkého opevnění v ČR. Byl určen k přehrazení prostoru mezi dělostřeleckou tvrzí Bouda a Zemskou Bránou a umístěn za linií těžkého opevnění. První sled v úseku A mělo tvořit 74 a druhý sled 71 pevnůstek vz. 37, celkem te...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)