Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita




Typ:
Okres:
Region:
Řazení:





   Zobrazujeme 881-900 z 4980 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže - Bříství (zřícenina)

Zřícenina kaple Povýšení svatého Kříže se nachází za obcí na Křížové hůrce (oficiálně Břístevské hůře). Postavena byla roku 1714, vyhořela v roce 1818. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Rotunda sv. Petra - Starý Plzenec
 rotunda v okrese Plzeň-město
Rotunda sv. Petra - Starý Plzenec (rotunda)

Tato románská stavba vznikla patrně ve druhé polovině 10. stol. za vlády jednoho ze tří císařů Svaté říše římské). Vystavěli ji z řádkovaného křemencového zdiva, spojeného vápennou maltou. Nikdy také nebyla zaklenuta. Valenou románskou klenbou byla zakončena pouze apsida. Rotunda měla patrně původně dřevěný trámový strop a šindelovou střechu. Rotunda byla mnohokrát přestavována, zachovala si pouze původní tvar. V roce 1421, poté co byl chotěšovský klášter (patron plzeneckých kostelů) dobyt husi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Klášterní kostel sv. Ondřeje - Brloh-Kuklov
 kostel v okrese Český Krumlov
Klášterní kostel sv. Ondřeje - Brloh-Kuklov (kostel)

Na místě označeného slovanského hradiště stál ve 14. století hrad, Němci nazývaný Gugelwaid, krumlovský majetek, který po bojích mezi Václavem IV. a Panskou jednotou byl zbořen a připadl Rožmberkům. Ti v místech dnešních zřícenin dali stavět klášter; budoval se až do začátku 16. století, nebyl však nikdy dostavěn a za švédských válek zpustnul....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Petra - Praha 15-Dubeč
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Petra v Dubečku je jednolodní objekt, který byl poprvé zmiňován roku 1364. Dnešní novogotická podoba je výsledkem přestavby v roce 1867, kdy byla připojena věž.   Bohoslužby se konají: NE  07:55 mše sv.ÚT  18:00 mše sv. - v období zimního časuÚT  19:00 mše sv. - v období letního časuPÁ  16:...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel)

Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezprostředním okolí kostela. Původ kostela v literatuře je datován do roku 1388. H...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Víta - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Víta - Soběslav (kostel)

Špitální kostel sv. Víta v Soběslavi byl založen kolem roku 1375 potomky Vítkovců, pánů z Růže. Vystavěn byl v období Oldřicha I. z Rožmberka, jenž spravoval město v letech 1374 - 1390. Současně s kostelem byl pravděpodobně stavěn také špitál při severní zdi kostela. Během husitských válek byl kostel využíván jako seník. Dorota z Hobzí, manželka hejtmana Markvarta Kraselovsko&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Evangelický kostel svaté Trojice - Libiš (kostel)

Ojedinělou církevní památkou v celých Čechách je evangelický kostel svaté Trojice v Libiši u Neratovic. Jedinečnost stavby spočívá zejména v prakticky nezměněné podobě od doby jejího vzniku na konci osmnáctého století a dále ve vlivu kazatelů maďarské reformované církve, který je dodnes zřetelně patrný v uspořádání interiéru.Kostel, od svého založení v r. 1789 až do dnešní doby, zůstal stavitelsky prakticky nedotčen, vše, včetně mobiliáře je původní.Základní kámen kostela byl položen 27. dubna 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nejsvětější Trojice - Křemešník (kostel)

 Křemešník (765 m n. m.) je nejvyšším vrcholem české části Českomoravské vrchoviny. Křemešník je znám především jako poutní místo, dodnes hojně navštěvované. Podle pověsti roku 1555 spadl pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský při útěku před lu  smajlik do štoly stříbrného dolu na svahu Křemešníku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Kaňk
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Vavřince - Kaňk (kostel)

Kostel sv. Vavřince v obci Kaňk je starý hornický kostel s freskami z počátků patnáctého století. Původní dřevěný kostel byl postaven v hornické obci Kaňk roku 1369, kamenný pak v letech 1489 až 1506. Stavba byla hrazena z podílu z těžby rudy a daně z piva. Autorem kamenné kazatelny a senktonária je jeden ze stavitelů chrámu sv. Barbory Matěj Rejsek. Kostel se průběžně opravuje, vedle u...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Matky Boží - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Matky Boží - Kutná Hora (kostel)

Kostel náleží k nejstarším kamenným svatyním (postaven byl ve 2. polovině 14. století), byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší. Mnoho znaků z období vrcholné gotiky setřel požár v roce 1470....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami z renesančního a raně barokního období. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Barbory - Jáchymov
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Barbory - Jáchymov (kaple)

Kaple svaté Barbory byla postavena z podnětu jáchymovských horníků v roce 1770. Stával dříve o něco níže, v místech nynějšího lázeňského domu Astoria. V souvislosti s bouřlivým rozvojem jáchymovských lázní byla v roce 1915 přemístěna na nové stanoviště, které je ve svahu nad kruhovou křižovatkou. Kaple je zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků a má dvě zvoničky, které připomínají jáchymovské horníky a hutníky. Kaple má jednoduchou architekturu se zajímavým vstupním průčelím. Vnitřní bohaté zař...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Evangelický kostel - Horní Blatná
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory (kostel)

Původně gotický kostelík ze 14. stol. V 16. stol. přestavěn renesančně a rozšířen o jižní loď (dnešní presbytář) a předsíň. R 1717 byla k západní stěně přistavěna věž. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Z původního mobiliáře se téměř nic nedochovalo, pouze dřevěná pseudorokoková kazatelna a oltář se sochou sv. Václava z r. 1891. Bohoslužby se kon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Dolní Hbity
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Jana Křtitele - Dolní Hbity (kostel)

Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Hbitech stojící na místě starého gotického kostelíka je vytvořen v pseudorománském slohu. Z gotického kostelíka, který zde stával asi od roku 1368 do jeho zboření v roce 1868, se do dnešní doby nic nezachovalo. Nový kostel byl dostavěn v roce 1872 a posvěcen 24.dubna 1875 kardinálem Schwarzenbergem.Dne 26.ledna 1968 uhodil do hlavní věže kostela blesk a z 36 metrů vysoké věže uhořelo 6 metrů. Při hašení byly také poškozeny varhany. Oprava po vyhoření věže byla ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Sv. Rocha - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Rocha - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Rocha na Hradčanech je gotickorenesanční centrální stavba z let 1603 až 1612, postavená na náklad císaře Rudolfa II. na znamení díků za odvrácení moru v roce 1599. Kdysi farní kostel byl upraven v letech 1747 až 1748 a posléze v roce 1784 zrušen. Nově vysvědcen v roce 1882, kdy byl opět upraven. Je součástí areálu bývalého Strahovského kláštera a nyní, po adaptaci, slouží jako soukromá galerie....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5-Zlichov
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Barokní kostel byl vystavěný na začátku 18. století. Nachází se na místě, kde dříve stávala románská, později gotická kaple ze 13. století, která byla zasvěcena sv. Štěpánu. Svatyně je atypicky orientovaná k severu, má obdélníkovou chrámovou loď, pravoúhlý presbytář s hranolovou věží.   Bohoslužby se konají:...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze