Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 861-880 z 5037 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Josefa - Mirošov
 kostel v okrese Rokycany
bez fotografie

Nynější kostel vznikl rozšířením kaple pocházející z r. 1693. Na počátku 18. stol. byla rozšířena na trojlodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží. Upravován v r. 1893. Bohoslužby se konají: NE  08:15ÚT  17:00 - období od říjen do únorÚT  18:00 - období od březen do září ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jiljí - Teplá
 kostel v okrese Cheb
bez fotografie

Existence prvníhokostela ve městě je datována k roku 1272, kdy zde byl kostel zřejmě románského původu, přestavěný v letech 1667-1694. Šlo o bezvěžovou stavbu. Současnýkostel byl postaven v letech 1762-1765 tepelským stavitelem V. Hausmannem v pozdně barokním slohu. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s věží v západním průčelí. V letech 1808-1838 byly zároveň s opravami po požáru přistavěny ambity, v letech 1850-1853 kostelopravil loketský stavitel J. Scherbaum, který také dokončil věž. Výzdob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Lubenec
 kostel v okrese Louny
Kostel sv. Vavřince - Lubenec (kostel)

stgnace
Kostel sv. Jiří - Panenský Týnec
 zřícenina kostelu v okrese Louny
bez fotografie

Na sv. od zámku zřícenina nedokončeného gotického kostela se zachovaným jižním portálem z doby před rokem 1400. První zmínka v kronikách pochází z roku 1115. V roce 1280 nechal Habart ze Žirotína založit klášter klarisek, který se stal třetím klášterem v Čechách. Postihlo jej několik pohrom. Vyhořel, za husitských válek byl vypálen a ani během řady oprav se nepodařilo dostavět loď chrámu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Pernink
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Původní kostel ze 16. století byl zasvěcen svaté Anně. Na počátku 18. století byl už kostel, původně protestantský, v tak špatném stavu, že musel být stržen. V roce 1714 začala stavba nového kostela Nejsvětější Trojice na dnešním místě na úpatí Kostelní hory, kostel byl vysvěcen v prosinci 1716. Teprve v roce 1765 se však P...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv.Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie - Doksy (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje a Nanebevzetí P. Marie v Doksech je poprvé připomínán v r. 1363. Z původ. dřev. stavby se však nic nedochovalo. Dnešní kostel byl vystavěn na jejím místě v let. 1670-80 v raně barok. stylu vláms. archit. B. Canevallem. O 100 let později (1748-54)byl přestavěn v pozdně barok. slohu a při této úpravě byly přistavěny dvě postr. kaple - sv. Barbory a Panny Marie a sv. Kříže. Věž byla z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Kostel byl vystavěn v letech 1697 - 1700 na starém hřbitově. Na jeho stavbu byl použit materiál ze starého pobořeného kostelíka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Barokní areál Skalka - Mníšek pod Brdy
 kostel v okrese Praha-západ
Barokní areál Skalka  - Mníšek pod Brdy (kostel)

Barokní areál Skalka sestává ze tří objektů – kostelíka sv. Máří Magdaleny, kláštera a poustevny. Servác Engel z Engelsflussu nechal v letech 1692 – 1693 vystavět kostelík sv. Máří Magdaleny podle návrhů Kryštofa Dienzenhofera. V následujících letech vznikl i klášter, poustevna a další hospodářské a spr&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Milín
 kostel v okrese Příbram
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Tožice
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Slatina
 kostel v okrese Kladno
bez fotografie

Barokní mohutný jednolodní orientovaný kostel vystavěný na místě středověké stavby po roce 1700. Sakrální areál dotváří samostatně stojící výrazná barokní zvonice a vymezuje ohradní zeď s branami. Areál se nachází na návší jižně od středu vsi. Jeho jádrem je kostel, stojící uprostřed hřbitova na půdoryse mn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Chvatěruby
 kostel v okrese Mělník
bez fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlu, byl bezpochybně založen spolu s chvatěrubskou tvrzí, o níž je první zmínka z roku 1141, kdy Ida, příbuzná knížete Vladislava II., věnovala Chvatěruby doksanskému klášteru. ( Arch. Pam. V 166 ).Farářovo obydlí původně bylo ve tvrzi a potom na hradě. Proto osudy jeho byly spojeny s osudy hradními. Jinak dějiny fary od 15. století do 18. století jsou nám neznámy.V roce 1994-1995 proběhla generální oprava kostela. 23.4.2005 - 10 let ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kartuziánský klášter - Dolany
 zřícenina klášteru v okrese Olomouc
Kartuziánský klášter - Dolany (zřícenina klášteru)

V lese na východním okraji obce Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím, vedoucím z Dolan k osadě Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem byl v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 olomouckými měšťany z bezpečnostních důvodů v roce 1437 zbořen. Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního kostela Panny Marie, kaple a mnišských domků. Archeologický výzkum v letech 1962-1975 zjistil celkový rozvrh areálu kláštera....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Synagoga - Mikulov
 synagoga v okrese Břeclav
Synagoga - Mikulov (synagoga)

Jediná na Moravě dochovaná synagoga tzv. polského typu pochází v jádře z poloviny 16. století. Její podobu nejvíce pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší dietrichsteinský architekt J. Ch. Oedtl, který řídil i přestavbu zámku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Všech Svatých - Volyně
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Všech Svatých - Volyně (kostel)

Kostel býval původně zasvěcen sv. Václavu. Kostel byl založen po roce 1300, býval pouze dřevěný nebo částečně kamennou provizorní stavbou, z níž byl zachován jižní portál. V roce 1327 se započalo se stavbou dnešního kostela, po roce 1388 vystavěna kaple P. Marie, v letech 1460-1470 sklenuta loď a vystavěna jižní loď, která dokončena roku 1509. Roku 1668 byla přistavěna sakristie. Roku 1817 přistav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Evangelický kostel - Jánské Lázně
 kostel v okrese Trutnov
Evangelický kostel - Jánské Lázně (kostel)

Novogotická stavba evangelického kostela s polygonální věží se nachází při cestě z centra Janských Lázní ve směru ke kabinové lanovce u centrálního parkoviště. Historie kostela sahá do roku 1871, kdy byl německým augsburským sborem zakoupen pozemek, stavba byla dokončena v roce 1879, kdy byl i slavnostně otevřen. Po roce 1945 se kostel stal majetkem Českobratrské c&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná (kostel)

Kostel sv. Michala jako část souboru renesančních památek v obci vznikl v roce 1614. Byl původně evangelický, ale po 30-leté válce v rámci rekatolizace území byl kostel předán katolíkům. Kostel má zajímavý půdorys obdélníku s trojbokým ukončením. Přiléhá k němu budova tzv. fojtství, rovněž renesanční, a klasicistní budova fary, ze kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí (kostel)

Výška kostela do klenby je 15 m, délka lodi je 40m a šířka 14,5m. Věž kostela je vysoká 52 m. Kostel se stavěl od léta roku 1770 do podzimu 1776, kdy byla osazena báň věže, kterou ze svých zdrojů hradil místní tkalcovský cech.V průčelí kostela můžeme vidět erb patrona kostela knížete Lichtenštejna. Vedle něho stojí dvě postavy alegorických soch Víry s hořícím srdcem a Naděje s kotvou. Na okrajích vrchní římsy se nachází dvě sochy apoštolů Petra s klíči v ruce a Pavla s mečem. Báňovitá věž je zak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Panny Marie - Maršov
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple Panny Marie - Maršov (kaple)

Kaple Panny Marie z roku 1908. Práce započaty roku 1907, jak dokazují listiny nalezené při rekonstrukci v kopuli věžní střechy. V roce 2006 rekonstrukce krovu, střechy, fasády a hodin. Do kopule uloženy nové listiny v pouzdru pro potomky. V kapli se konají bohoslužby každý čtvrtek . ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze