Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 861-880 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Bartoloměje - Česká Bělá
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Původně gotický kostel pocházející ze 14. století. Ve třetí čtvrtině 15. století byl nově postavený presbytář, věž a obvodní zdi. Po roce 1700 přistavěna sakristie a upraveno průčelí. Roku 1734 přistavěna loď dle staršího návrhu J. Santiniho.   Bohoslužby se konají: NE  08:00PO  07:30ST, PÁ  17:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Na návsi stojí jednolodní kostel Všech svatých s dvouvěžovým západním průčelím a bohatě zdobenou fasádou. Klenby kostela pokrývají fresky znázorňující výjevy ze života světců od J.V. Tschoppera. Varhany z r. 1765 zhotovil F.K. Guth. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Prachatice
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Jakuba Většího - Prachatice (kostel)

Pozdněgotický kostel sv. Jakuba Většího se nachází v Prachaticích na Kostelním náměstí, mezi Velkým náměstím a Dolní, tzv. Píseckou bránou. Patří mezi nejvýznamnější a nejstarší prachatické památky. Jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Prachatice. Zasvěcen je sv. Jakubovi Většímu, patronu kupců, obchodníků, poutníků, nosičů nákladů a sirotků. Volba patrona byla dána umístěním města na obchodní Zlaté stezce, po které z Pasova do Prachatic přicházeli soumaři a kupci. Kostel je trojlodní s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuka - Horní Vltavice (kostel)

Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel. Základní kámen položil P. Matthies Schlapach, děkan z Prachatic, a 9. června toho roku vysvětil biskup Daniel Josef von Mayern oltář s ostatky mučedníků Val...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel)

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděného kostela. Na tuto stavbu vymezuje 5.443 zlatých a 39 krejcarů. Navíc přidáv&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Děkanský kostel Narození Panny Marie - Klatovy (kostel)

Děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie. Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Kostel Svatého Mikuláše je raně gotický kostel ze 13. století, který však nebyl dokončený podle původních plánů. Po požárech v letech 1420 a 1648 byl opakovaně přestavován. U kostela je dosud používaný městský hřbitov. V interiéru kostela se dochovala cenná barokní výzdoba – sochy M. B. Brauna a nástěnné malby I. Raaba. Na jižní s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Ovčáry
 kostel v okrese Kladno
Kostel sv. Václava - Ovčáry (kostel)

Původně gotický kostel patřil spolu s obcí Ovčáry benediktinskému klášteru v Ostrově u Davle. Poničen patrně během třicetileté války, v r. 1672 uváděn jako zpustlý. R.1674 za Bernarda Ignáce z Martinic zásadně upraven, opravován v r. 1819. Další úpravy kostela v r. 1880 podle návrhu ing. A. Wolfa (nové průčelí, v lodi dřevěný strop). - Jednolodní, o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kartuziánský klášter - Dolany
 zřícenina klášteru v okrese Olomouc
Kartuziánský klášter - Dolany (zřícenina klášteru)

V lese na východním okraji obce Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím, vedoucím z Dolan k osadě Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem byl v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 olomouckými měšťany z bezpečnostních důvodů v roce 1437 zbořen. Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního kostela Panny Marie, kaple a mnišských domků. Archeologický výzkum v letech 1962-1975 zjistil celkový rozvrh areálu kláštera....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm pochází z první poloviny 14. stol., chrámová loď pochází z poloviny 18. stol. Bohoslužby se konají: NE 10:30 PO, ST, PÁ 18:00 - letní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Sv. Petra a Pavla - Žlutice
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kostel Sv.Petra a Pavla je nejstarší architektonická památka ve Žluticích, která patří na Karlovarsku k nejcennějším. Tato trojlodní bazilika, budovaná od poloviny čtrnáctého století, je zaklenuta gotickými křížovými žebrovými klenbami. V interiéru se dochovaly fragmenty gotických maleb z r. 1435, renesanční figurální náhrobníky, hrobka Kokořovců, renesanční kamenná křtitelnice z r. 1603 a chórové lavice z r. 1686 s renesančními malbami. Hodnotný je i barokní hlavní oltář se dvěma obrazy a socha...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Rozeslání sv. apoštolů - Rybník
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Rozeslání sv. apoštolů - Rybník (kostel)

Stavba kostela byla zahájena r. 1877. Stavbu projektoval Andres Seifert, provedl Josef Wolz. Vysvěcen 15. července 1882.   Bohoslužby se konají: NE  11:00 - 1x za měsíc, dle ohlášení ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Žďárec
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Petra a Pavla - Žďárec (kostel)

mírný nárůst
Kostel sv.Prokopa - Blažim
 kostel v okrese Louny
Kostel sv.Prokopa - Blažim (kostel)

Barokní kostel sv. Prokopa s věží, postavený v r. 1778 - 1781 podle projektu J. Jakobice. K zajímavostem patří i fara postavena podle plánů P. I. Bayera v l. 1710 - 1711....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Josefa - Vohančice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Josefa - Vohančice (kaple)

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Dalešice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Petra a Pavla - Dalešice (kostel)

Románský kostel vznikl ve druhé čtvrtině 18. století při přestavbě pozdně renesanční tvrze zahrnující středověké klášterní budovy původního kláštera magdalenitek. Areál vrcholně barokní fary vystavěné v první čtvrtině 18. století v blízkosti zámku tvoří jednopatrový obdélný objekt s dochovanou původní dispozic&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Újezd
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Újezd (kostel)

V jádru románský kostel z 13. století byl goticky upraven a rozšířen o polygonální kněžiště se sakristií. K hlavní lodi s klasicistním průčelím se pojí mohutná věž s barokní nástavbou. Areál kostela se hřbitovem obklopuje ohradní zeď s barokní bránou. Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Újezdě je farním kostelem farnos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Klimenta - Jasenice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Klimenta - Jasenice (kostel)

V Jasenici i v některých jiných kostelích, jejichž loď je zakončena k východu, spatřujeme zpravidla i věž průčelní na západní straně v ose budovy. Kostel sv. Klimenta ve farnosti jinošovské a děkanství jaroměřickém je prototypem těchto staveb. Budova zůstala od pradávna celkem neporušena, až na úpravy v letech 1802 a 1844, jež se týkaly hlavně střechy, obnovení dřevěné č&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Barbory - Doudleby
 kaple v okrese České Budějovice
bez fotografie

Kaple byla postavena kolem roku 1680 stavitelem Cyprianem z Velešína. Podnět ke stavbě dal tehdejší farář Vavřinec Ferdinand Král a také důchodní písař třeboňského panství Ferdinand Matěj Taychl, který odkázal 20 zl. na vystavení „kaple nad studánkou“. Již tehdy zde tedy vyvěral pramen. Podle lidové pověsti se měla stát útočištěm pro sochu Panny Marie Bolestné (piety) z doudlebského kostela, značně již opotřebovanou a věky poškozenou. Farskému pacholkovi, který jí měl rozsekat na otop, se nepoda...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv.Václava - Neplachov
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv.Václava - Neplachov (kaple)

Kaple sv. Václava z roku 1929 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze