Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 861-880 z 4980 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Matouše - Dolany
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Matouše - Dolany (kostel)

Na jižní straně obce, při silnici od Tovéře, stojí volně barokní kostel, který byl vybudován v letech 1779-1785 stavitelem Václavem Bendou na místě původního středověkého kostela, zmiňovaného roku 1480. Vysvěcen byl pak v roce 1801. Je to jednolodní podélná stavba s krátkým, užším kněžištěm, půlkruhově ukončeným. K jeho bokům přiléhá pak kap...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kojetín (kostel)

Nejvýznamnější kulturní památkou Kojetína, připomínající pozdní feudalismus, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel tvoří dominantu siluety města, proto nejvíce upoutává. Na původním gotickém půdorysu se tyčí mohutná barokní stavba pocházející z konce 17. století. Kompozici kojetínského chrámu završuje dvojvěží a štít upravený ve druhé polovině 18. století. Interiér byl jednotně zařízen kolem poloviny 18. století ve stylu navazující na vzory vídeňského klasicismu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Rocha - Strážnice
 kaple v okrese Hodonín
Kaple sv. Rocha - Strážnice (kaple)

Kaple sv. Rocha byla postavena roku 1681 na památku vyhasnutí hrozné morové epidemie v roce 1680. Za nepřátelských vpádů do Strážnic byla kaple několikrát pobořena a opětovně postavena. Nejpůvodnější je věž, typická ukázka venkovské barokní architektury. Při kapli býval od nejstarších dob města hřbitov. Ten byl zrušen v roce 1913 a na jeho místě byla postavena škola....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Markéty - Loděnice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Markéty - Loděnice (kostel)

 Raně gotický, původně opevněný, trojlodní kostel pochází z 2. poloviny 15. století. V hranolové věži je původní oratoř a opatská kaple. Hlavní loď zaklenuta hvězdicovou žebrovou klenbou. V západní části hlavní lodi je hudební kruchta s parapetní zídkou s gotickou kružbovou sítí s erby a rozetami. Boční lodi jsou zaklenuty křížovými žebrovými klenbami. V interiéru kamenná křtitelnice ze 16. století, sanktuář, sedilie a pozdně gotická dřevořezba Piety z konce 15. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel - Žádovice
 kostel v okrese Hodonín
bez fotografie

velký nárůst
Kostel nejsvětější trojice - Zdounky
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ze zdouneckých pamětihodností musíme v první řadě vzpomenout původně gotický farní kostel. Poprvé je připomínán v r.1366,datum jeho založení je patrně ještě starší. František Václav Peřinka, kroměřížský rodák a autor Zdouneckého okresu Vlastivědy moravské soudí, že kostel vznikl přestavbou staré tvrze.Ta však zanikla až kolem r.14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Markéty - Měnín
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Markéty - Měnín (kostel)

střední nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice - Svor
 kaple v okrese Česká Lípa
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Štěpána - Malešovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Štěpána - Malešovice (kostel)

V jádru gotická stavba ze 14. století (viz. opěráky u presbytáře, kamenné ostění u dveří do sakristie a základy) s pozdějšími opravami - zejména 17. a 19 .století (roku 1822 přistavěn kůr), na věži kostela jsou čtyřstranné hodiny, průměr číselníků 140 cm, bílý podklad, černé číslice, půlové bití. Vlastíkem je církev římsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Evangelický kostel - Vanovice
 kostel v okrese Blansko
bez fotografie

Vlastivěda Moravská uvádí (1906): "Obyvatelé Vanovic od 15. století přilnuli k husitismu a zůstali mu věrni až do vydání tolerančního patentu (dne 13. 10. 1781), kdy byli přinuceni, aby se přidali k reformovanému vyznání, které bylo nejbližší jejich bratrskému smýšlení". Na každé panské kanceláři byly zřízeny komise ze dvou osob duchovn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Pravoslavný chrám sv. kněžny Olgy - Františkovy lázně (kostel)

Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích. Postaven byl v letech 1887-89 známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo na Rusi v 10. stol. přijato křesťanství. Jedná se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Ondřeje - Vojnův Městec
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Ondřeje - Vojnův Městec (kostel)

Původně gotická sakrální stavba barokizována v roce 1770 má neobvykle řešenou, krátkou příčnou loď s trojbokým závěrem členěným pilíři. Nad hlavním průčelím se vypíná čtyřboká věž. Před závěrem kostela je situován volně stojící kamenný kříž. Kostel vojnoměstecký stál jako kaple po nynějších ohorek radost&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Povýšení svatého Kříže - Valteřice
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Povýšení svatého Kříže - Valteřice (kostel)

Kostel s mlalým přilehlým hřbitovem obehnaným zdí....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sentice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sentice (kaple)

Kaple v Senticích byla založena jako kostel církve římsko-katolické v roce 1878 a byla zasvěcena sv. Janu z Nepomuku. Barokní sochy stojící naproti kapli před domem č.p. 80 představují sv. Jana z Nepomuku a sv. Floriána. První je z roku 1775 a druhá z roku 1854. Obě sochy jsou památkově chráněny. Před kostelem je kamenný kříž z roku 1882....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Drnovice (kostel)

Jako Slunce vycházející nad obzorem ční nad naší obcí kostel Nejsvětější Trojice, jedna z nejvýznamnějších dominant dalekého okolí. Málokdo však tuší, jak rozsáhlé bohatství se za zdmi téměř 700let starého svatostánku skrýv Bohatá vnitřní výzdoba datovaná do první poloviny 17. století byla až do dnešních dní skryta očím široké veřejnosti. I proto se drnovičtí Orli rozhodli uspořádat výstavu s názvem "Nejvýznamnější kulturní památka obce - Kostel Nejsvětější Trojice". Cílem organizátorů bylo při...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Sv. Františka z Assisi - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Františka z Assisi - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí byl postaven Dominikem Canevallem v letech 1679 až 1689 podle plánu Jana Křtitele Matheye na místě původního kostela, který se nachází po tereních úpravách nábřeží v podzemí. Původní kostel z roku 1270 byl zasvěcen také Sv. Františkovi z Assisi. někdy je chybně uváděn jako kostel Sv. Ducha. Tomu ale byl zasvěcen křížovnický klášter. Jedná se o centrální stavbu s kopulí. Interiér má stěny členěny pilastry ze sliveneckého mramoru. Hlavní oltář ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Původně gotický kostel sv. Antonína zmiňovaný již v roce 1359 byl zničen roku 1420. Na jeho místě byl nově postaven v letech 1728 až 1729 barokní kostel Nejsvětější trojice, jako jednolodní prostá stavba. V roce 1781 až 1782 byl na východní straně prodloužen, nově zaklenut a doplněn věží. Zařízení kostela je soudobé barokní....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Klášter z roku 1696 tvoří společně s kostelem sv. Josefa klášterní komplex. V polovině 18. století zde žilo 25 řeholníků a vyučovala se zde filozofie. Během sedmileté války klášter sloužil jako ubytovna vojáků a lazaret. K tomuto účelu během své historie sloužil ještě vícekrát. Kromě toho byl několikrát vydrancován a za první světové vá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Jakuba - Dolní Lánov
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Jakuba - Dolní Lánov (kostel)

stgnace
farní kostel sv. Markéty - Jaroměřice
 kostel v okrese Třebíč
bez fotografie

Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří děkanský chrám sv. Markéty.  Klenba v kupoli lodi nese fresku, oslavující sv. Markétu, namalovanou roku 1734 Karlem Františkem Tepperem. Baroknímu hlavnímu oltáři dominuje obraz Neposkvrněného početí s třinácti výjevy ze Starého a Nového zákona Před dolní částí obrazu stojí socha patronky chrámu, která vystupuje z těla draka. Autorem sochy byl roku 1733 sochař Caspar.  Autorem přestavby kostela, stejně jako zámku, byl pravděpodobně Jakub...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze