Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Při západním okraji obce Čestice, na zalesněném návrší nad obcí, které bylo využito k výstavbě poutního místa, se nachází soubor památkově chráněných staveb datovaných do 18. a 19. století. Jedná se o cenný architektonický, urbanistický a kraji...

mírný pokles
Původně zde stála kaple svatého Michala, která byla postavena v roce 1330. Na jejím místě byl postaven kostel svatému Michalovi a klášter Minoritů, a to v roce 1550. Od roku 1862 vlastnil objekt řád Školských sester. Po druhé světové válce sloužil celý objekt jako kasárna. Dnes objekt ...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice (kostel) Pravděpodobně na stejném místě, kde stojí současný chrám, stál původní dřevěný přemyslovský kostel sv. Václava. Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě a již po svém založení musely mít faru a kostel, protože už v nejstarší písemné zmínce o Ivan...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Na místě dnešního kostela je již v r. 1272 vzpomínána kaple sv. Haštala – mučedníka, která stála na původním místě kostela. Jako farní kostel je poprvé připomenut roku 1384, již tehdy patřil pod duchovní správce kláštera v Chotěšově. Architektonicky jde o původně gotický kostel. V roce 1678 byl sklenut nově presbytář, poté byla v r. 1704 přistavěna věž. V roce 1836 patří pod duchovní správu kostel...

obrovský nárůst
Kostel Všech Svatých - Hronov
 kostel v okrese Náchod
Kostel Všech Svatých - Hronov (kostel) Na návrší spatříme pozdněrenesanční zvonici roku 1610 a vedle ní kostel Všech svatých. Původně gotický kostelík, barokně přestavěn v letech 1713 - 1717 a 1736. Vedle bočního vchodu do kostela je hrob Justynky a Kaliny, za kostelem pak starý hřbitov. Hrob Aloise Jiráska se nacház&iacut...

mírný pokles
Kaple sv. Josefa - Lipník nad Bečvou
 kaple v okrese Přerov
Byla vystavěna roku 1695 za působení P. Jiřího Balšánka jako součást současně stavěného městského špitálu sv. Anežky. Téměř identické řešení její klenby s architekturou kaple sv. Josefa Kalasanského u piaristického kostela, ji vřazuje do tvůrčího okruhu G. P. Tencally. V interiéru kaple nás zaujme hlavně kopule zdobená freskami. Na pedantivech jsou vyobrazeni čtyři evangelisté, v kopuli je Zvěstov...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Chabařovice
 kostel v okrese Ústí nad Labem
Kostel se datuje z r. 1352. Dnešní podoba pochází z konce 17. století, kdy byla původní stavba i s velkou částí obce zcela zničena požárem....

střední nárůst
Kostel Panny Marie Bolestné - Hamry
 kostel v okrese Klatovy
Dominantou obce je kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple z roku 1773. Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis. Farní k...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
Co se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 1773, při přestavbě byl upraven i vnějšek kostela. Pseudogotická úprava západního průčelí pochází...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn (kostel) Kostel s obdélnou lodí, pětiboce ukončeným presbytářem a věží v západním průčelí. Původně středověká sakrální stavba, výrazně zbarokizovaná, se zajímavým stavebním vývojem. Kostel obklopený hřbitovem s barokním ohrazením. Kostel poprvé připomí...

střední nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Zdíkovec
 kostel v okrese Prachatice
Původně raně gotický kostel z konce 13. století byl roku 1896 rozšířen o novogotickou přístavbu na severní straně lodi, r. 1899 byl zbořen původní pravoúhlý presbytář a postaven nový presbytář s příčnou lodí. Areál kostela sv. Petra a Pavla se nachází v jihozápadní...

střední nárůst
Kostel sv. Jiří - Černošín
 kostel v okrese Tachov
Kostel sv. Jiří byl připomínán již roku 1374. Současná barokní kostelní stavba stojící ve střední části náměstí byla postavena v letech 1711-1736 na půdorysu protáhlého osmiúhelníka. K západnímu průčelí lodi je přistavěna hranolová věž s protáhlou cib...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Kryry
 kostel v okrese Louny
Kostel Narození Panny Marie v Kryrech stojí na úpatí Kostelního kopce, na okraji města a je stále obklopen zrušeným hřbitovem. První zmínka o něm je již z roku 1384. Původně gotický kostel byl vystavěn v letech 1400 - 1418 a k jeho vysvěceni došlo 8. září 1418. V tomto roce se zde uvádí pouze jeden farář natrvalo. Během husitské revoluce zde byli husité a konaly se zde také obřady podobojí. Po pot...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Městečko
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Jakuba Většího - Městečko (kostel) První dochovaná zmínka o kostele Sv. Jakuba je z r. 1352, za husitských válek byl kostel vypálen ale již r. 1415 měl nového kněze. Král Vladislav Jagelonský dal kostel výrazněji opravit a vyrobit dva nové zvony. Za třicetileté války byl kostel znovu poničen, znovu opraven za vlády Valdštejnů. Současná podoba kostela je z r. 1733 s barokním interiérem. V současné době do kostela dojíždí vykonávat b...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Paštiky
 kostel v okrese Strakonice
V letech 1747 až 1753 byl zbořen původní kostel v Paštikách a na jeho místě postaven nový kostel podle plánů významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Jedná se o jednu z nejkrásnějších památek Blatenska. Jednotná vnitřní barokní výzdoba j...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Hořovice
 kostel v okrese Beroun
Kostel je stavbou gotického původu z konce 14. století, která prošla složitým stavebním vývojem. Hřbitovní kaple, stojící za presbytářem, je barokní, z konce 17. století. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, zrušený roku 1784. Kostel je významný jak z hlediska stavebněhist...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13. stol....

střední nárůst
Kostel Nanebevstoupení Panny Marie - Liběšice
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel - první zmínka o kostele Nanebevzetí Panny Marie je z roku 1352 jako o farním kostele, byl cílem poutníků ze širého okolí. Za dob husitských byl podobojí, později luteránský, od roku 1622 katolický. V seznamu z roku 1629 se uvádí 247 katolíků, 157 protestantů. Renesanční věž byla postavena v letech 1589-1591. Kostel i s farou v roce 1638 vyhořel, zůstala věž. Kolem roku 1674 došlo jezuity k...

střední pokles
Kostel sv. Mikuláše - Lounky
 kostel v okrese Litoměřice
Zdejší kostel je vzácnou ukázkou venkovské gotiky . Také další dosud patrné stopy z jeho pozdějšího stavebního vývoje mohou být malou učebnicí stavebních stylů minulých věků. Existence kostela se datuje už do 12.století. Nejstarší zachovalé zdivo pochází z první poloviny 14.stol. Je to dnešní loď /hlavní prostor kostela s lavicemi/, kam se původně vcházelo ze severu portálem, jehož zbytek vidíte z...

mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Dušníky
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Jiří - Dušníky (kostel) Novogotický kostel byl postaven počátkem 20. stol. na místě zchátralé barokní stavby. Největší pozoruhodností místa je pahorek, zvaný Homole, na němž kostel sv. Jiří stojí. Je to uměle nasypaná mohyla záhadného původu, patrně starověká s rituálním určením. Váže se k ní pověst o tom, že kníže Soběslav zde nechal po vítězné bitvě u nedaleké Loděnice zaživa zasypat zajatého rytíře Helicha i s jeho ko...

mírný pokles
Kláster a kostel Nanebevzetí panny Marie - Kladruby (klášter) V údolí řeky Úhlavky se rozkládá bývalý benediktinský klášter založený na počátku 12. století knížetem Vladislavem I. Dnešní podoba areálu je z třetiny 18. století. Dominantou areálu je klášterní kostel, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky. Ten také navrhl většinu vybavení interiéru, na kterém se dále podíleli bratři Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel ...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Bakov nad Jizerou
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Bartoloměje - Bakov nad Jizerou (kostel) První zmínky o kostelu pochází ze 14. století. Původní gotický kostel byl po roce 1654 barokně opraven a následně několikrát přestavěn.   Bohoslužby se konají: NE  09:00 mše sv.    ÚT  16:00 mše sv.    ST  18:00 mše sv. ...

střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Mnichovo Hradiště
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Jakuba Většího - Mnichovo Hradiště (kostel) Areál vrcholně barokního kostela z let 1726-1727 je umístěn na vyvýšené terase mezi náměstím a zámkem. Kolem kostela je zrušený hřbitov s řadou cenných klasicistních náhrobků. Jde o hodnotný barokní celek v dominantní pozici, mimořádně cenný urbanisticky, spoluvytv...

mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Březina u Mnichova Hradiště
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Farní chrám sv. Vavřince je datován na 1. polovinu 14. století. Po svoji existenci prošel několika přestavbami až do dnešní podoby, ovšem je tu mnohé zachováno z původní stavby. Kostel je jednolodní. Věž je členěna na tři části – nejdříve kamenný trnoš, nad ním střední část o něco málo užší; vrchní třetina je roubena ze dřeva a pobita prkny. Střecha je stanová, jednou podebraná, vybíhající v osmib...

střední pokles
Kostel sv. Ducha - Arnultovice
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Ducha - Arnultovice (kostel) Hřbitovní kostel byl vybudován v roce 1888 starokatolickou církví. Roku 2007 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v následujícím roce byl znovu vysvěcen. Kostel v současnosti slouží Církvi československé husitské v Novém Boru. ...

střední pokles
Kaple sv. Liboria - Stradonice
 kaple v okrese Beroun
Kaple sv. Liboria - Stradonice (kaple) Původně dřevěná kaple sv. Liboria byla postavena jako hřbitovní již roce 1658. V roce 1721 pak byla rozšířena. Do té dnešní podoby byla zcela přestavěna v letech 1838-1845 a to podle plánu stavitele J. Jiruše. Postavena je v historizujícím slohu. Je obdélná, se čtvercovým presbytářem. Zař&iac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Senomaty
 kostel v okrese Rakovník
Svatému Vavřinci, patronu ohnivých povolání, který zemřel mučednickou smrtí upečen na rozžhaveném rožni, je zasvěcen gotický kostel, který v Senomatech založil pravděpodobně duchovní řád německých rytířů, jemuž ves daroval v první polovině 13. století král Václav I. Určité zprávy o kostele sv. Vavřince však pochází až z první poloviny 14. století. Kostel byl během staletí několikrát poničen, přest...

obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Nýřany
 kostel v okrese Plzeň-sever
Jednoduchý pseudogotický kostel, vysvěcen roku 1904 sv. Prokopovi, patrona havířů. Kostel je majetkem města....

obrovský nárůst
Kostel sv. Klimenta - Mirovice
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Klimenta - Mirovice (kostel) Nejskvělejší pamětihodností Mirovic je kostel sv. Klimenta. Tradice klade vznik kostela do doby cyrilo-metodějské. Zdá se, že při kostele  bylo dříve i malé feudální sídlo, střežící brod na důležité obchodní cestě. Určitým důkazem může být místí pojmenování „Na hradě“ či „Na hradci“. Dochované části zdiva kostela sv. Klimenta a severní portál ukazují na vznik přibližně ve 40. létech 13. století. J...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)