Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 781-800 z 4992 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Lukáše - Karlovy Vary
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kostel v novogotickém stylu, z neomítnutých červených cihel, byl dokončen v roce 1877 a je dnes kulturní památkou. V současnosti si zde můžete prohlédnout expozici voskových figurín. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kostel Narození sv. Jana Křtitele je nejhodnotnější vranskou památkou. Nynější kostel byl Metropolitní kapitulou zcela nově vystavěn na místě původního románského a později gotického kostela (asi z XI.stol.) v letech 1751-1761. Autorství kostela zůstává otevřeno, snad jím mohl být „Dom Capitular Baumaister“ Otto Gabriel Juschka, k čemuž napovídá tehdejší situace a jeho pozdější projektování a stavba vranského zámku. Jak se shodují odborníci je architektura kostela znamenitým jednolitým dílem po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš - Lány (kostel)

Rokoková zámecká kaple z poloviny 18. století, propojená v prvním patře krytou chodbou (prampouchem) s východním křídlem zámecké budovy. Dnes lánský farní kostel. Kněžna Marie Anna, rozená z Valdštejna, provdaná za knížete Viléma Arnošta z Fürstenberka, dala v letech 1748 – 1752 nákladem 14 344 zlatých vybudovat rokokovou zámeckou kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš, která od r. 1850 slouží jako lánský farní kostel. V době stavby kaple byl zámek ještě obkroužen vodním příkopem, a poněvadž kaple měl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Evangelický kostel - Hořejší Herlíkovice (kostel)

Tento evangelický kostelík byl postaven v secesním stylu v roce 1904. Projekt pravděpodobně vypracovali sasští architekti Schilling a Gräbner, kteří v té době v Krkonoších projektovali Evangelický kostel v Lánově a sborový dům ve Vrchlabí. Stavbu provedly sdružené firmy Hollmann a Krause z Vrchlabí. Kostel byl slavnostně vysvěcen 2. června 1904. Stavbou a vysvěcením tohoto koste...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí (kostel)

Novogotický kostel postavený na místě staršího jednolodního kostela ze 14. st. Postaven podle projetu Stephana Tragla. Součástí interiéru je vzácná měděná křtitelnice.   Bohoslužby se konají: ST, ČT, PÁ  18:00 - zimní časSO  17:00   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice (kostel)

Empírový kostel pochází z r. 1814. V interiéru jednomanuálové varhany mající 6 rejstříků, křtitelnice od Antonína Suchardy. Bohoslužby se konají: SO  16:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Původně gotický kostel, který se uvádí jako farní již v polovině 14. století. Z té doby se zachoval presbytář prosvětlený původně hrotitými okny, jejichž torza jsou uchována ve zdivu nad záklenky dnešních oken. Kostelní loď byla přistavěna po roce 1553, celek posléze prošel barokní úpravou. Bezvěžovou stavbu kostela obklopoval hřbitov. Před západním průčelím stála mohutná šestiboká zvonice, v jejímž horním patře se ukrývala trojice zvonů. Zvonice byla stržena roku 1839 a vzápětí stavitel Rudolf ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Havla - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Pravoslavný kostel. Postaven na hřbitově v pozdně gotickém slohu v roce 1539, klenba dokončena kolem roku 1600, ve druhé třetině 18. století zbarokizován. V 50. letech 20. století byl zavřen a teprve po roce 1989 rekonstruován. Nyní je používán Českobratrskou církví evangelickou (CČE). Uvnitř umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Dobříš
 kostel v okrese Příbram
Kostel Nejsvětější Trojice - Dobříš (kostel)

Historie kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši  Děkanský chrám Nejsvětější Trojice v Dobříši (do r. 1901 farní) byl vystavěn v letech 1794 - 1797 za Františka Gundakara I. knížete z Colloredo-Mannsfeldu (1731 - 1837) a jeho manželky Marie Izabely Anny Lidmily (1712 - 1780) a to z jistiny, kterou k tomu účelu složil Jindřich Pavel kníže z Mannsfeldu a Fondi (1712 - 1780) dřívěj&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Prokopa - Charvatce
 kaple v okrese Litoměřice
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná (kostel)

Kostel sv. Michala jako část souboru renesančních památek v obci vznikl v roce 1614. Byl původně evangelický, ale po 30-leté válce v rámci rekatolizace území byl kostel předán katolíkům. Kostel má zajímavý půdorys obdélníku s trojbokým ukončením. Přiléhá k němu budova tzv. fojtství, rovněž renesanční, a klasicistní budova fary, ze kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Braníškov
 kaple v okrese Brno-venkov
kaple  sv. Cyrila a Metoděje - Braníškov (kaple)

V roce 1863 byla postavena jednolodní kaple ve stylu zlidovělého baroka . Je zasvěcena sv. Cyrilovi a Metodějovi . Vstupní tzv. " sluncové " dveře jsou dokladem uměleckého lidového stolařství . Pod věžičkou se zvonkem jsou umístěny sluneční hodiny . ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
kostel - Třeština
 kostel v okrese Šumperk
kostel - Třeština (kostel)

mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Lesnice
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jakuba Většího - Lesnice (kostel)

Jádro farního kostela je gotické a pochází pravděpodobně z druhé poloviny 13. století. V období baroka byla přistavěna věž, která byla v roce 1841 zvýšena. V letech 1914-1917 bylo kněžiště prodlouženo na východ, přistavěny boční kaple a sakristie. Ve věži jsou umístěny dva zvony, větší z roku 1590 a menší z roku 1599.   Bohoslužby se konají: NE &nb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Všech Svatých - Bratrušov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Všech Svatých - Bratrušov (kostel)

Kostel Všech Svatých na hřbitůvku uprostřed obce Bratrušov postaven v  roce 1603 v pozdně renesančním slohu. Kostel měl sloužit nekatolickým bohoslužbám, ale v roce 1784 při něm byla zřízena katolická fara. Kostel Všech svatých v Bratrušově je jednolodní kostel s polygonálním závěrem a šestibokou věží nad střešním hřebenem. Klenba je zvenku j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Prokopa - Postřelmov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Prokopa - Postřelmov (kaple)

Ranně barokní kaple na okraji obce Postřelmov u silnice na Chromeč. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Ojedinělá stavba svého druhu z konce 17. století, svým nápisem dokládající příslušnost k české jazykové oblasti. V supraportě je deska s nápisem kapitálkou mezi monogramem IHS a MARIA „TATO KAPLE GEST NAKLADEM IAKUBA/PROCHASKI WISTAWENA LETA 1696“ 29412/8-1094 - KAPLE ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice
 kostel v okrese Třebíč
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice (kostel)

Kostel stojí na mírném návrší při východním okraji obce uprostřed hřbitova. Jde o jednolodní podélnou stavbu, orientovanou východ - západ, s hranolovou věží v ose západního průčelí.  V době kolem roku 1200 byl v prostoru ohraničeném částečně dochovaným příkopem a valem založen románský dvorec. Nacházel se zde ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Újezd
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Újezd (kostel)

V jádru románský kostel z 13. století byl goticky upraven a rozšířen o polygonální kněžiště se sakristií. K hlavní lodi s klasicistním průčelím se pojí mohutná věž s barokní nástavbou. Areál kostela se hřbitovem obklopuje ohradní zeď s barokní bránou. Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Újezdě je farním kostelem farnos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Marka - Střítež
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Marka - Střítež (kostel)

 Kostelík svatého Marka náleží k nejstarším dochovaným památkám středověké sakrální architektury. Nalézá se na nevysokém vyvýšeném místě, které svou polohou připouští i existenci pravěkého sídliště či hradiště. Je pozoruhodnou památkou a je pokládám za zbytek zaniklé osady Koso...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Anny - Bořetice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Anny - Bořetice (kostel)

Farní kostel sv. Anny, stojící na nejvyšším místě v obci, je považován za přirozenou dominantu Bořetic a je zde zároveň také nejvýznamněší církevní památkou. Jedná se barokní stavbu z konce 17. stol., jednoduchých, ale ušlechtilých forem, klasického malebného vesnického charakteru. Interiér kostela je vymalován příjemnými pastelovými barvami. Ozdobou celého svatostánku je bohatý, avšak ne kýčovitě přezdobený barokní oltář, nad nímž každého příchozího zaujme nápis ve tvaru oblouku utvrzující zasv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze