Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Floriána - Krásné Březno
 kostel v okrese Ústí nad Labem
Kostel sv. Floriána - Krásné Březno (kostel) Kostel sv. Floriána v Krásném Březně byl po dlouhou dobu uzavřen a teprve 26. března 2003 jej památkáři po nejnutnějších opravách opětovně otevřeli veřejnosti. Katolická církev zde slouží bohoslužby, křtí i oddává. Kostel zároveň patří mezi třiadvacet historicky zvláště v...

velký pokles
Kostel sv. Karla Boromějského - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Filiální kostel sv. Karla Boromejského je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu. Oltářní obrazy jsou od Viléma Kandlera a sochy od Václava Levého, učitele Josefa Myslbeka.   Bohoslužby se konají: NE  10:00 mše sv.PO - PÁ 05:30 mše sv. - kromě ...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Brno-Zábrdovice (kostel) Kostel byl původně součástí premonstrátského kláštera. V rámci josefínských reforem na konci 18. století byl klášter zrušen a přeměněn na vojenskou nemocnici, která doposud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním. Svěcení kostela roku 1211 se zúčastnil Přemysl Otakar I. spolu se svou neteří, budoucí světicí Alžbětou Durynskou. Na současné podobě a výzdobě kostela se podíleli ...

střední nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Praha 14-Kyje
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích byl založen pražským biskupem Janem II. a vysvěcen po roce 1227. Z románské doby zůstala zachována pouze obdelníková loď s věží a chórem. Horní část věže pochází z roku 1864 a předsíň ze 17. století. Při restaurování objektu v roce 1864 byly objeveny gotické nástěnné malby, které byly znovu zabíleny. Barokní oltář je z roku 1655, hlavní oltář z roku 1736 s obrazem o...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Všech Svatých - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Všech svatých stojí na náměstí sv. Jiří na Hradčanech. Na místě vysvědceném v roce 1185 nechal Petr Parléř postavil v letech 1370 až 1387 gotický chrám. Ten však bohužel v 16. století vyhořel, a tak byl rekonstruován v roce 1580 stavitelem Oldřichem Avostalisem do renesanční podoby. Na hlavním oltáři je obraz Všech svatých od Václava Vavřince Reinera....

střední nárůst
Kostel Narození Páně - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Narození Páně - Praha 1 (kostel) Loreta je bývalé poutní místo s kaplemi a kostelem Narození Páně. Svatou chýši či loretánský domek, z let 1626 až 1627, nechala postavit hraběnka Kateřina z Lobkovic. Průčelí Lorety bylo přestavěno v letech 1720 až 1722 Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Součástí průčelí je věž s proslulou zvonkohrou od hodináře Petra Neumanna z roku 1694. V patře budovy je umístěn Loretánský poklad, což...

střední nárůst
Kostel sv. Norberta - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Jedná se o novorománský jednolodní kostel s věží v západním průčelí. Kostel byl vybudován Františkem Rožánkem v letech 1890-1891....

obrovský nárůst
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci je pozdně klasicistní stavba pochízející z let 1842-1844. V Síňovém interiéru se nachází obrazy od malířů Hellicha a Markovského z poloviny 19. století. Za budovou fary stojí zvonice. Kostel byl vystavěn na místě původního starého románského kostela....

střední nárůst
Zvonice - Praha 2
 zvonice v okrese Praha hl.m.
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Mikuláše - Horky nad Jizerou
 kostel v okrese Mladá Boleslav
První zpráva o kostele nad brodem přes Jizeru pochází z roku 1357. Kostel však již tehdy stával na horeckém břehu Jizery a dá se předpokládat, že zprvu dřevěná stavba byla farním kostelem pro blízké okolí. Vyvýšené místo nad řekou skýtalo vhodnou polohu pro obě dom...

obrovský nárůst
Kostel sv. Anny - Dětřichov
 kostel v okrese Liberec
Nejstarší památkou obce je kostel sv. Anny. Přístavba věže v roce 1619 a stavební úpravy především v roce 1720 a poté v roce 1769 (zvýšení věže), 1840 a 1889 setřely jeho původní gotickou podobu z doby vzniku....

obrovský nárůst
Kostelík sv. Prokopa - Pertoltice pod Ralskem
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostelík sv. Prokopa - Pertoltice pod Ralskem (kostel) Od středověku putovali pertoltičtí věřící za veškerými bohoslužbami do Mimoně. Po zrušení roboty, od 2. poloviny 19.století, došlo k prudkému rozvoji zemědělství a řemesel a celkový vzestup požadavků na životní úroveň vedl zákonitě k šetření časem. Pravidelné dochá...

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Mimoň
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Petra a Pavla - Mimoň (kostel) Farní kostel sv. Petra a Pavla, dnešní dominanta města, je zasvěcen sv. Petru a Pavlu a jáhnům sv. Agapitovi a sv. Jiřímu, jejichž ostatky jsou zde uloženy. Nachází se na místě původního kostela ze 12. století. Stavebně byl obnoven do barokního slohu v letech 1661-1663 italským stavitelem Guiliem Broggiem (podle jedné z teorii se na stavbě podílel i Santino Bossi). Věž kostela byla postavena v r. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Obříství
 kostel v okrese Mělník
 V roce 1384 se za držitele vsi Obříství rytíře Jana z Obříství poprvé v písemnostech připomíná zdejší kostel. Jistě je však mnohem starší. Kostel byl postavený původně ve slohu románském, v polovině 15. století, kdy byli držiteli panství Lobkowiczové, byl přestavěn ve slohu gotickém. Jeho gotické zdivo bylo pak renesančně přebudováno v polovině 16. století, např. jižní předsíň, a k dalším úpravám...

střední nárůst
Kaple sv. Anežky České - Lety
 kaple v okrese Praha-západ
Na návsi v Letech stojí výklenková kaplička se zvoničkou z r. 1820. Zvonek kapličky musel být za 1. světové války odevzdán.  V roce 1921 byl koupen nový. V roce 1990 byla z přání místních občanek uspořádána sbírka na opravu k...

obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Třebotov
 kostel v okrese Praha-západ
Poprvé se třebotovský kostel uvádí v zápisech při příležitosti platu obce na opravu pražského mostu r. 1235, tehdy zřejmě patřil rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Od roku 1630 zde vykonávali duchovní správu kněží Zbraslavského kláštera, který zakoupil ...

střední nárůst
Kostel Božského srdce Páně - Rozseč
 kostel v okrese Jihlava
Kostel Božského srdce Páně - Rozseč (kostel) Kostel Božského srdce Páně (nyní se častěji užívá „Nejsvětějšího srdce Ježíšova“) dal vystavět ve svém rodišti roku 1908 novoříšský opat Josef Karásek na místě kaple sv. Barbory podle plánů zhotovených pražskou technikou. Vysvětil ho 27. září 190...

obrovský nárůst
Kostelík sv. Jáchyma - Mrákotín-Dobrá Voda (kostel) Z kopečku nad místní části Dobrá Voda do dálky svítí bílé stěny kostelíka zasvěceného svatému Jáchymovi. V roce 1682 tam byl postaven místními horníky, kteří v té době kutali ve zdejší krajině drahé kovy. Dnes je kostel využíván jako kostel poutní. Hlavní pouť je vždy v neděli po 26. červenci.Hornickou minulost této stavby připomíná i památník instalovaný v roce 2004 v jeho sousedství. Pod plastik...

střední pokles
Kostel sv. Víta - Pelhřimov
 kostel v okrese Pelhřimov
Tento kostel je jednou z nejstarších budov Pelhřimova a po rekonstrukci byla zpřístupněna. Během roku jsou zde pořádány koncerty vážné hudby, v letních měsících zde probíhají výstavy. V objektu s nádhernou akustikou se nacházejí zrestaurované cenné barokní varhany....

střední nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Borovnice
 kostel v okrese Benešov
Jednolodní, z části neomítaná pseudoslohová románsko-gotická stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží v západním průčelí, s pětiboce uzavřeným presbytářem a se sakristií při severní straně pochází z let 1850-1855. Horní část věže je pětiboká...

obrovský nárůst
Klášterní kostel sv. Prokopa - Sázava
 kostel v okrese Benešov
Klášter na Sázavě byl založen roku 1032 z popudu knížete Oldřicha. Prvním opatem byl svatý Prokop. Ustanovení za opata proběhlo pravděpodobně za vlády Oldřichova syna Břetislava. Podle jedné legendy sv. Prokop ustanovil bratřím pravidla podle vzoru sv. Benedikta, avšak klášter nebyl typicky benediktinský. Největší odlišností byla zde praktikovaná slovanská cyrilometodějská bohoslužba. Na základě d...

obrovský nárůst
Vesnice Soběhrady, neboli správněji Soběhrdy (tak všude sluje ve starších listinách) jest místo nábožensky smíšené, vedle většiny katolického obyvatelstva jest zde značná menšina reformovaných evangelíků, kteří zde mají od r. 1783 vlastní duchovní správu, kostel i soukromou školu. Katolické obyvatelstvo, které má v Soběhrdech dvoutřídní obecnou školu, je přifařeno do Poříčí, kamž vede cesta neschů...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou (kostel) První stavební kámen kostela byl položen v roce 1845. Protože stavba podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém slohu rychle rostla, mohlo již 2. září 1846 dojít k zavěšení zvonů přenesených ze zámecké kaple a následujícího dne k prvnímu zvonění. Původně měl koste...

střední nárůst
Kostel Zvěstování Panny Marie - Zahájí
 kostel v okrese České Budějovice
Kolem roku 1300 byl na terénní vyvýšenině poblíž Mydlovar postaven kostelík Panny Marie, který byl první stavbou budoucí vsi Zahájí.   ...

střední nárůst
Kostel sv. Lukáše - Křečovice
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Lukáše - Křečovice (kostel) Areál s kostelem, ohr. zdí, náhrobkem Josefa Suka a pozemkem hřbitova. Obdélná loď a stejně vysoké kněžiště lehce příčně obdélného půdorysu. Boční průčelí člení široké pilíře, které se střídají s vpadlými úseky s okny. Na západní straně ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Sychrov
 kaple v okrese Příbram
Kaple představuje typickou pozdně barokní poněkud zlidovělou stavbu údajně z roku 1755, v kompozici monumentálního průčelí pravděpodobně silně ovlivněnou současně probíhající barokně klasicistní přestavbou zámku v Dobříši. Cenným doplňkem prosté stavby je mladší malba Svaté Rodi...

střední nárůst
Husova kaple - Bernartice
 kaple v okrese Písek
Husova kaple v Bernarticích je budova bývalé modlitebny metodistické církve z roku 1927 - misionáři této církve (tehdy byla v Čechách nová) slavili v Bernarticích úspěch hned při prvním náboru. Bylo to ve 20. letech 20. století, kdy se přihlásilo hned 127 místních ob...

střední pokles

    Strana: 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)