Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 761-780 z 5080 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv.Vavřince - Nový Bydžov
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Původně gotická stavba, který byla později barokně upravena. Kostel byl původně byl zasvěcen Matce Boží. Stavěn byl asi na přelomu 13. a14. století. Roku 1311 byl kostel vysvěcen. Jako farní kostel je prvně doložen vroce 1358....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Hulín
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Václava - Hulín (kostel)

 Farní kostel svatého Václava v Hulíně patří mezi vzácné památky církevní architektury na Moravě. Poprvé je připomínán v roce 1261, je však pravděpodobné, že byl vysvěcen o něco dříve, patrně již v roce 1224, kdy je v písemnostech uváděna první zmínka o Hulíně v souvislosti s návštěvou krále Přemysla Otakara I. V kostele jsou dochovány románské prvky původní plochostropé kostelní lodi - západní obvodní zeď je postavena z tesaných kamenných kvádříků. Zdvivo na severní straně je prolomeno dvěma o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Všech svatých - Dobročkovice
 kostel v okrese Vyškov
bez fotografie

odle česky psané topografie moravské, tištěné r. 1564 od Bartoloměje Paprockého, rytíře polského, kostel v Dobročkocích dal vystavět v roce 1348 Mikeš ze Zástřizel, pán ze Zástřizel a Dobročkovic. Jedná se tedy o původně gotickou stavbu. V 19 století byl značně upravovaný.Kostel stojí na místě bývalé tvrze. Nelze však s jistotou určit, zda základy kostela tvoří bývalá kaple či střelnice. Při opravách bohužel nebylo odkryto okénko, které by nám pomohlo odhalit původní stavbu. Tento kostel je zasv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Prostějov
 kostel v okrese Prostějov
bez fotografie

Kostel byl považován za nejstarší v Prostějově na základě svého starobylého titulu a na základě domněnky, že v jeho okolí stávala původní ves Prostějovice, ze které se koncem 14. století stalo město Prostějov. Archeologický průzkum však nezjistil v blízkosti kostela stopy po osídlení z té doby. První písemná zmínka o kostele sv. Petra a Pavla je z roku 1475 v Nejstarší městské knize prostějovské. Jaká byla původní podoba kostela, jehož založení odhadujeme na 12. až 13. století nevíme. U kostela ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple P. Marie Pomocné - Kouřim
 kaple v okrese Kolín
bez fotografie

Pětiboká barokní kaple z roku 1727. Postavena dle návrhu J.B. Santiniho. Objekt nepřístupný, pouze ve Dnech evropského dědictví....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Štěpána - Kouřim
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Štěpána - Kouřim (kostel)

  Chrám založený krátce po vzniku města v polovině 13. století se řadí k nejcennějším památkám evropského raně gotického stavitelství. V jeho prostorách se nachází krypta sv. Kateřiny s unikátní hvězdicovitou klenbou (vznikla kolem roku 1260) a gotickými nástěnnými malbami z počátku 15. století. Interiér kostela je vybaven pseudo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Nevelká jednolodní svatyně postavená v roce 1591. Hřbitov založený na konci 16. století. Objekt nepřístupný, pouze ve Dnech evropského dědictví....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Náchod
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Vavřince - Náchod (kostel)

Kostel sv. Vavřince - dominanta Masarykova náměstí. Prvně historicky doložen je již kolem r. 1310. Z původní gotické architektury se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem, zdivo severní věže a lodi. Roku 1441 byl kostel stižen požárem a následně došlo k přestavbě. Další přestavba se uskutečnila v 70. letech 16. století. Po velkém požáru města v roce 1663 byl kostel přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Gotharda - Modřice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Gotharda - Modřice (kostel)

obrovský nárůst
Kostel sv.Václava - Mcely
 kostel v okrese Nymburk
bez fotografie

Kostel sv.Václava se zvonicí, která má dřevěné patro a hřbitovem stojí na výrazné ploché ostrožně v jižním svahu místního návrší, zvaného dříve Vinice a zasazeného do malebné polohy v rámci zalesněné terénní vlny Loučeňského hřbetu. Tento vyvýšený a zvlněný okraj rozsáhlého polesí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Kunhuty - Kurovice
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Kunhuty - Kurovice (kostel)

Kostel sv. Kunhuty na návsi obce je dominanatou Kurovic. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Evangelický kostel - Slatiňany
 kostel v okrese Chrudim
bez fotografie

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Mikulášovice
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Mikuláše - Mikulášovice (kostel)

Mikulášovice měly kostel již od roku 1346, už před ním měla existovat malá kaple pro usedlost uhlířů, která byla zasvěcena sv. Mikuláši. Odtud pochází název Nikolausdorf, ves sv. Mikuláše. Kostel patřil k arcidiecézi Hohenstein a Sebnitz a obec musela ročně platit církevní daň ve výši jedné marky míšeňskému biskupství, které byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Ducha - Opava
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původně gotický kostel je součástí nedalekého kláštera existujícího již od 13. století. V kryptě kostela jsou hrobky některých opavských Přemyslovců. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jana Boromejského - Opatovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Jana Boromejského - Opatovice (kostel)

Kostel sv. Jana Boromejského je nejvýznamnější kulturní památkou obce a nachází se v jejím středu. Budova dosahuje délky 30 m a šířky 11,4 m s mohutnou věží umístěnou v průčelí. Na místě dnešního kostela stávala původně kaple postavená zde z roku 1682. V roce 1769 při velké bouřce znikl v obci velký požár, kterému padla za oběť ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jiljí - Libice nad Doubravou
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Původně zde již v 11. století stávala kaple, k níž byla později přistavěna loď a kaple byla povýšena na  kostel Sv. Jiljí opata, který byl ve 12. století farním v Německobrodském děkanátu. Roku 1350 náležel vilémovskému klášteru a později byl filiálním Chotěboře. Roku 1580 byla přistavěna věž a roku 1654 byl předán k faře v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Farní kostel sv.Tomáše z Canterbury - Mohelnice (kostel)

Kostel sv. Tomáše z Canterbury - je nejvýznamnější historickou památkou Mohelnice, v níž se prolínají různé slohy od gotiky, přes renesanci, baroko až po novogotické úpravy. Dříve zde stál farní kostel Panny Marie zmiňovaný roku 1247. Ve 14. století byl kostel rozšiřován, ale roku 1424 byl vypálen husity. Roku 1480 byl znovu zastřešen a vysvěcen. Další úpravy kostela proběhly v barokním stylu, kdy byly ke kostelu přistavěny dvě kaple – sv. Anny a sv. Kříže. Po roku 1841 došlo k dalšímu poškození...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Povýšení sv. kříže - Chudčice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple Povýšení sv. kříže - Chudčice (kaple)

Dominantou obce Chudčice je kaple svatého Kříže postavená v roce 1996 na okraji lesíka. Původní kaple nesoucí tento název stávala u křižovatky cest, v místech kde dnes najdeme kamenný kříž z roku 1809 a sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1909. Při rekonstrukci v roce 1978 se původní kaple zřítila. Kaplička Sv. Kříže stávala na křižovatce silnic na Delníku. Na m&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty (kostel)

Barokní jednolodní kostel s bohatě členěným interiérem z roku 1755. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je zapsán ve Státním seznamunemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 115/1. Je to jednolodní podélný kostel s půlkruhovým závěrem, vestavěnou kvadratickou věží s volutovými křídly a obdélnou patrovou sakristií na epištolní straně. Fasády jsou členěny pilastry a římsovými hlavicemi. Interiér je zaklenut pruskými klenbami. Pod kostelem jsou vyzděny krypty se zaklenutými prostorami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze