Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 761-780 z 4989 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina (kaple)

Kaple pochází z 18. století. V interiéru kazatelna a kruchta s varhany. Bohoslužby se konají: ČT  18:00 - 1x za měsíc, 1. týden v měsíciSO  16:30 - 1x za 14 dní, sudý týden, (2. a 4. sobota v měsíci) ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dřevěný kostelík - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Dřevěný kostelík - Blansko (kostel)

Dřevěný kostelík Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Volně stojící neorientovaná stavba, obdélníkového půdorysu na kamenné podezdívce je v centru městské zástavby. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž s jehlancovým zastřešením se čtyřmi nárožními věžičkami. Zvonicové patro věže je arkádově otevřeno. Podnožím věže je ochoz v přízemí i v prvním patře objektu. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v cír...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Sv. Maří Magdaleny - Mladějovice (kostel)

První písemná zmínka o Mladějovicích pochází z roku 1131. Pozdně barokní kostel sv. Máří Magdaleny byl pak vystavěn až v letech 1791 - 1792. Věž však pochází ze stavby staršího kostela, který zde stával. Ta prošla přestavbou roku 1858, kdy dostala současnou podobu. Kostel je jednolodní podélná stavba, zakončená půlkruhovým kněži&scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Boršice u Blatnice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

V centru obce umístěná orientovaná jednolodní stavba kostela sv. Kateřiny na přibližně obdélném půdorysu pochází z roku 1781. Západní průčelí předstupuje těleso čtyřboké věže na čtvercovém půdorysu. K jednolodí se připojuje na východní straně protáhlé odsazené kněžiště, k němuž na severní straně přiléhá sakristie s předsín&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hřbitovní kostel svatého Jiljí - Svitavy (kostel)

Je nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách. Kostel byl založen premonstráty někdy kolem roku 1167. Byl vystavěn v románském slohu, jak tomu nasvědčují některé architektonické prvky. Během doby a vlivem pohrom, které se na město snášely byl přestavěn do nynější ranně barokní podoby, která pochází z let 1679 - 1683. Dalšími úpravami prošly dvě postranní kaple Svatého Mikuláše a Matky Boží v roce 1726, kdy byla přistavěna i sakristie. Dnešní podoba věže kostela pochází z přelomu 16. a 17. stolet...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice
 kaple v okrese Hradec Králové
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice (kaple)

Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa a Marie Violanty ze Šternberku. Na smiřickém panství tak osiřela jejich tehdy roční dcera Marie Terezie Violanta. Zásluhou jejího poručníka, prastrýce Václava Vojtěcha ze Šternber...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Plandry
 kaple v okrese Jihlava
bez fotografie

Kolem roku 1735 dává Josef Ignác Zebo stavět východně od zámku v Plandrech, na mírném zalesněném návrší poutní areál zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Nápis v klenbě lodi dokládá, že byl dokončen roku 1739 Kaple se nachází na pahorku nad obcí Plandry, nedaleko hlavní silnice. Ke kapli se dostaneme starou lípovou alejí, která umocňuje romantické prostředí vstupu do objektu. (Tato skupina stromů je státem chráněná.) Celá barokní dispozice je v dokonalém souladu s krajinou, obklopená lesíkem. Vlast...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Smrčná
 kostel v okrese Jihlava
bez fotografie

První zmínky o farnosti se datují kolem roku 1257 – 1276. 20.května 1916 kostel sv. Mikuláše do základů vyhořel. Dne 16. srpna 1931 proběhlo slavnostní svěcení nového moderně pojatého kostela. Od této doby se zachovala vzhled kostela až do současnosti.Bohoslužby jsou každou sobotu v zimním období od 16:00 hod a v letním období od 17:00 hod. K sobotním a svátečním bohoslužbám dojíždí farář Petr Bulva z Větrného Jeníkova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek
 bazilika v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Evangelický kostel - Rumburk
 kostel v okrese Děčín
bez fotografie

Evangelický kostel (původně katolický sv. Jana Nepomuckého) v Rumburku. V letech 1775-1778 byl postaven při cestě na Krásnou Lípu barokní kostelík podle plánů Josefa Hoffmanna. Od roku 1787 sloužil postupně pro potřeby zahradnictví a hostinský lokál s chlévem. Roku 1862 získali kostelík luteránští přistěhovalci ze Saska (evangelického vyznání), kteř&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Všech Svatých - Milotice
 kostel v okrese Hodonín
Kostel Všech Svatých - Milotice (kostel)

Farní kostel Všech Svatých v Miloticích byl postaven v letech 1697 - 1703 na základech dřívějšího gotického kostela. V roce 1807 byl poničen mohutným požárem a své obnovy se dočkal až v roce 1890. V roce 1901 pak byla kostelní věž uvedena do původní podoby z roku 1703. Kostel je jednolodní podélně orienovaná stavba zaklenutá valenou klenbou. Trojboce uzavřené kn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Děkanský kostel sv. Václava - Světlá nad Sázavou
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
Děkanský kostel sv. Václava - Světlá nad Sázavou (kostel)

Děkanský kostel sv. Václava má věž s charakteristickým dřevěným patrem s podsebitím, která tvoří významnou dominnatu města. V kryptě pod kostelem odpočívá Jan Rudolf Trčka, jímž slavný rod vymřel po meči....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Evangelická kaple - Svébohov
 kaple v okrese Šumperk
Evangelická kaple - Svébohov (kaple)

Nad své okolí vyniká stavbou evangelická modlitebna, která je památkovým objektem. Obyvatelstvo Svébohova bylo vždy české. Velkou úlohu v životě obce hrálo náboženství. Kromě katolíků se zde drželi odedávna i evangelíci, kteří se ve Svébohově připomínají již kolem roku 1820 a jejich vyznání se začalo ve vsi rychle rozmáhat. Již před ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Michala - Vrbno pod Pradědem
 kostel v okrese Bruntál
bez fotografie

Uprostřed náměstí Sv. Michala stojí empírový jednolodní farní kostel sv. Michala. Původně zde stála kaple sv. Michala, která byla v r. 1626 zničena protestanty. Na příkaz místodržícího von Elkerhausena (který daroval hlavní oltář) byl postaven v letech 1634-37 renesanční farní kostel sv. Michala. K vůli růstu obyvatel se v r. 1790 začalo uvažovat o výstavbě nového kostela a v r. 1837 bylo rozhodnuto o zbourání kostela a se stavbou nového a ještě v r. 1837 byl kostel zbourán. V r. 1837 byl slavno...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Sbor Církve adventistů sedmého dne - Břeclav (kostel)

Při stavbě tohoto kostela byly využity výrazně historizující architektonické prvky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Farní kostel sv. Jakuba Staršího - Nosislav (kostel)

Katolický kostel sv. Jakuba Staršího je nejstarší památkou v obci. Nachází se v ulici Na Městečku ve střední části obce. Stojí na místě původní románské stavby. Je obehnán 4 až 8 metrů vysokou hradbou se stířlnami. Přestavěn byl v období renesance v roce 1667. Je doklademsakrální fortifikační architektury....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple - Těškov
 kaple v okrese Rokycany
Kaple - Těškov (kaple)

velký nárůst
bez fotografie

Z archivních dokumentů se domníváme, že nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento první kostel postavili vladykové kokorští, kteří se psali "páni z Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Zvole
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Václava - Zvole (kostel)

Kostel sv. Václava ve Zvoli je jedna z méně známých staveb Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel má půdorys řeckého kříže se stejně dlouhými loděmi. Křížení lodí kryje oválná kopule s lucernou a stříškou, která má tvar svatováclavské koruny. Interiér zdobí malby Václava Škréty. Ranně barokní přestavba a dostavba kostela byla provedena v letech 1713-1717. Ke kostelu přiléhá hřbitov a márnice.Před kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého. U vstupu na hřbitov kamnný kříž z roku 1870.Poblíž kostela j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze