Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 741-760 z 5063 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Sv. Pankráce - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Pankráce - Praha 4 (kostel)

Jednou z nejstarších nemovitých kulturních památek Městské části Praha 4 je raně barokní kostel sv. Pankráce stojící v místě menšího parku, bývalého hřbitova, zrušeného v roce 1866, při ulici Na Pankráci. Kostel ve svém jádru skrývá románskou rotundu z 12. století a stojí na základech gotického kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí (kostel)

Výška kostela do klenby je 15 m, délka lodi je 40m a šířka 14,5m. Věž kostela je vysoká 52 m. Kostel se stavěl od léta roku 1770 do podzimu 1776, kdy byla osazena báň věže, kterou ze svých zdrojů hradil místní tkalcovský cech.V průčelí kostela můžeme vidět erb patrona kostela knížete Lichtenštejna. Vedle něho stojí dvě postavy alegorických soch Víry s hořícím srdcem a Naděje s kotvou. Na okrajích vrchní římsy se nachází dvě sochy apoštolů Petra s klíči v ruce a Pavla s mečem. Báňovitá věž je zak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Postoloprty (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech dal postavit kníže Josef Schwarzenberk. Stavitel Alto Monte zahájil 13.října 1746 stavbu, která trvala sedm let. Kostel je jednolodní, s nezvykle na jih orientovaným oltářem a věží kolmo k náměstí, má pět oltářů, hlavní a čtyři boční, oltářní obrazy a štuková výzdoba jsou dílem vídeňských mistrů, např. Brandlera a Underberga. Dominující skvostně zdobená kazatelna, vyřezávané zpovědnice a původní lavice pro tři sta lidí, olověná okna se zdobnými vý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Marka - Benetice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Marka - Benetice (kostel)

Původní kostelík stával ve středu osady, byl z části dřevěný, i ostatní stavení v té době kryly došky a šindel a dost často padala za oběť požárům. Při jednom takovém ohni (r. 1774) shořel i tento kostel. Brzy bylo vše opraveno, ale jen nouzově. V roce 1785 byla náboženskou Maticí při kostelíku zřízena lokální kurácie a r.1859 povýšena na far...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice
 kostel v okrese Třebíč
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice (kostel)

Kostel stojí na mírném návrší při východním okraji obce uprostřed hřbitova. Jde o jednolodní podélnou stavbu, orientovanou východ - západ, s hranolovou věží v ose západního průčelí.  V době kolem roku 1200 byl v prostoru ohraničeném částečně dochovaným příkopem a valem založen románský dvorec. Nacházel se zde ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jiljí - Hartvíkovice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Jiljí - Hartvíkovice (kostel)

První písemné zmínky o hartvíkovické farnosti jsou z roku 1345. Tehdy farnost náležela děkanství Tasovskému, kde sídlil silný šlechtický rod. První zmínka o kostelu pochází z roku 1340. V záznamech z roku 1564 se dovídáme, že součástí zdejší farnosti byly obce Valeč a Dalešice. Farnost se udržela dlouho jako katolická, až v roce 1550 se zde začali zmáhat protestanté. V roce 1598 přepadli faru, faráře zavraždili a kostel i faru s celým vybavením spálili. Poté si objekty upravili pro svoje bohoslu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Jména Panny Marie - Okříšky
 kostel v okrese Třebíč
Kostel Jména Panny Marie - Okříšky (kostel)

Okříšský kostel Jména Panny Marie je nejvýznamnější památkou v obci. Přesná datace jeho původu není známá, stejně jako nevíme, kdo byl jeho budovatelem. Jisté je pouze to, že kostel s věží stál již před rokem 1500, neboť v pozdějších inventářích je doložen zvon s tímto datem. V církevním místopise Moravy z pera benediktýna Ř. T. Volného je uvedena zpráva heraltického faráře z roku 1657, že byl kostel postaven "od jistých pannen, nikoliv však řádových sester". Toto je však zřejmě pouze pověst, k ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7 (kostel)

Jedná se o novogotickou síňovou stavbu, která pochází z let 1908-1911. Návrh je dílem architekta Františka Mikše ve stylu pseudogotiky. Průčelí dominuje dvojice věží podle vzoru Týnského chrámu. Uvnitř budete obdivovat křížovou klenbu, nesenou dvěma řadami pískovcových válcovitých sloupů.   Bohoslužby se konají:  NE  08:00 mše...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Pravoslavný chrám Sv.Ludmily - Řimice
 kostel v okrese Šumperk
Pravoslavný chrám Sv.Ludmily - Řimice (kostel)

Chrám byl postaven v letech 1933-1934, dle návrhu duchovního otce Andreje Kolomackého. Sám vladyka Gorazd jej povolal, jako osvědčeného stavitele chrámů, z tehdejšího území Podkarpatské Rusi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel svatého Vavřince - Klobouky u Brna (kostel)

 Katolický kostel svatého Vavřince v Kloboukách u Brna v současné podobě byl postaven v r. 1655, i když dějiny farnosti podle písemných záznamů sahají až do 13. století.Sv. Vavřinec, patron farního kostela, byl římským jáhnem, národností Španěl, který byl pro svoji víru umučen v roce 258 upálením na roštu. Ten se stal i jedním z jeho atributů při jeho zobrazování.Kostel prošel čtyřmi většími opravami v 19. století. Také ve 2. polovině 20. století prošel novými opravami a úpravami, zvl. podle ins...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Líšťany
 kostel v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Dominantou vsi a okolní krajiny je kostel sv. Petra a Pavla, postavený stavitelem E. Kondelem v letech 1768 -1769 ve vyvýšené poloze proti zámeckému areálu za finanční spoluúčasti hraběte J. X. Hamiltona. Kostel nahradil starší středověkou kostelní stavbu, připomínanou již r. 1369 a pro sešlost strženou r. 1768. Vnitřní úpravy byly dokončeny až r.1774 Maxmiliánem Kinským. Střední části stěn kostelní lodi jsou výrazně vypouklé, užší presbyterium je uzavřeno polokruhem. Fasáda je členěna pilastr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zvonice - Mladějov
 kostel v okrese Jičín
Zvonice - Mladějov (kostel)

V sousedství kostela sv. Jiljí na hřbitově se nachází mohutná zvonice z roku 1793. Zvonice je bedněná, dvoupatrová, hranolová, okosená a je na kamenné podezdívce z 19. století. Zvonice měla původně 3 zvony, dochoval se však jen jediný s obrazem sv. Václava a Jana Nepomuckého. Součástí komplexu církevních staveb je dále barokn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Jakuba Staršího - Praha-Petrovice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Jakuba Staršího - Praha-Petrovice (kostel)

Gotický Kostel sv. Jakuba Většího v Petrovicích byl postaven ve 14. století. V 18 století proběhla jeho barokní přestavba. Objekt byl regotizován v roce 1887. Z gotické výstavby jsou dochovány části nástěnných maleb. V patře věže dochovány původní gotické místnosti. Jednolodní kostel je obehnán hřbitovní zdí.   Boho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Hartmanice (kaple)

Na vysokém návrší východně od města Bystrého shlíží do romantických zákoutí Valburčina údolí kaple sv. Jana Nepomuckého, dnes v širokém okolí známá jako Hartmanská kaplička. Je dominantou kraje, nachází se v místě, kde byl kdysi morový hřbitůvek. V roce 1705 byly položeny základy na místě starší kaple, zasvěcené andělům strážným, a v roce 1708 byla vysvěcena bysterským farářem Bohumírem Herbstem ke cti svatého Jana Nepomuckého. Jedná se o centrální stavbu, s klenutou kopulí a otevřeným výhledem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vranov nad Dyjí (kostel)

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je největší a umělecko historicky nejvýznamnější vranovskou církevní památkou. Postaven byl již v první polovině 13. století, v gotice zaklenut a rozšířen o dnešní sakristii. Po vypálení a vydrancování Vranova Švédy v roce 1645 došlo k jeho postupné přestavbě v barokním duchu, o k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Malešov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Malešov (kostel)

Barokní ozdobný kostel z let 1731-33 je jednolodní obdélná zaoblená stavba s polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou jednopatrovou zkosenou věží se znakem Jindřicha Karla z Oštejna v západním průčelí. Presbytář sklenut křížově a konchou na nakupených pilastrech, loď sklenuta valeně s lunetami na nakupených pilastrech. Hlavní oltář je rámov&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Floriána - Kozmice
 kostel v okrese Opava
Kostel sv. Floriána - Kozmice (kostel)

Se stavbou kostela se započalo už v r. 1802 a slavnostní položení základního kamene se konalo 10. 7. téhož roku za přítomnosti majitele panství, hlučínského děkana Kašpara Borzutského a P. Ignáce Heina. Když byl kostel vyzděn až po okna, přišel zákaz dalšího pokračování stavby a příkaz k postavení školy. Na stavbu školy byl pak použit materi&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Heřmanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Mikuláše - Heřmanov (kostel)

Přesné datum založení fary není dosud známo. První zmínka o faře v Heřmanově je z roku 1428 na listině pro oslavanský klášter (tedy v době husitských válek). Tehdy byl farářem kněz Petr. Předpokládá se však s naprostou určitostí, že první kostel byl už ze 13. století v pozdně románském slohu. Po polovině 15. století byl postaven větší kostel nebo alespoň přistavěna velká věž s několika znovy. Tři nejsatrší se zachovaly dodnes (z let 1493, 1504 a 1534). K letům 1519 a 1522 je jmenován farářem Jan...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Barbory - Křižanov
 kaple v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Před zámkem stojí zámecká kaple sv.Barbory. Zasvěcení kaple je vzpomínkou na hornickou minulost Křižanova. V letech 1720-1727 byla barokně upravena dle Santiniho projektu a v r.1860 upravena v romantizujícím slohu. Tyto romantizující prvky byly odstraněny při posledních opravách. Kaple má 3 oltáře. Hlavní sv.Barbory, vedlejší sv.Floriána a sv.Jana Nepomuckého. Nad svatostánkem prvního vedlejšího oltáře je soška českého lva a u druhého moravské orlice. Pod vítězným obloukem v podlaze je kámen s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel svatého Vavřince - Olešnice
 kostel v okrese Blansko
Kostel svatého Vavřince - Olešnice (kostel)

Kostel sv. Vavřince se nachází na hlavním náměstí Míru. Původně byl dřevěný, postaven v roce 1391. V roce 1424 jej vypálili Husité,  a proto byl v roce 1426 vystavěn nový kamenný gotický kostel, který byl zasvěcen sv. Vavřinci. Bohužel požár v roce 1827 kostel zničil. V letech 1831-1839 byl postaven kostel nový, který se již dochoval až do dnešních dnů. Pouze v roce 1882 byla postavena nová věž kostela, která byla zvýšena o několik metrů. Při rekonstrukci kanalizace v roce 1998 byla u severní st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst


    Strana: 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze