Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 741-760 z 5025 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk (kostel)

Kostel původně pozdně románský z l. 1142-53 v místech kdysi samostatné vsi Přesanice. Na nejstarší zjistitelnou etapu stavebního vývoje kostela poukazuje jižní portál presbytáře. Lze ho považovat za pozdně románský ze 2. čtvrtiny 13. století. Do jaké míry je v presbytáři a případně lodi dochováno zdivo z této fáze nelze říci. Do posledn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Batňovice
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Bartoloměje - Batňovice (kostel)

První zmínka o kostele v Batňovicích je z roku 1367, původně byl jako většina kostelů v Čechách vybudován ze dřeva. V roce 1681 byl kostel částečně stržen a vystavěn nový, v roce 1735 byla přestavěna dřevěná věž na kostele a opravena střecha kostela. Kolem roku 1770 měl kostel v Zálesí (dnešní Batňovice) dřevěnou zvonici se 3 zvony a malou věž na kostelní střeše, presbytář byl klenut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Městečko
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Jakuba Většího - Městečko (kostel)

První dochovaná zmínka o kostele Sv. Jakuba je z r. 1352, za husitských válek byl kostel vypálen ale již r. 1415 měl nového kněze. Král Vladislav Jagelonský dal kostel výrazněji opravit a vyrobit dva nové zvony. Za třicetileté války byl kostel znovu poničen, znovu opraven za vlády Valdštejnů. Současná podoba kostela je z r. 1733 s barokním interiérem. V současné době do kostela dojíždí vykonávat bohoslužby farář církve Římskokatolické z nedalekého Zbečna. (Jaro)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kostel byl postaven pravděpodobně v letech 1722 – 1726, snad podle návrhu J. Santiniho. Okolo termínu stavby a architekta panuje mnoho nejasností a pravděpodobně i záměn. Podle některých autorů měl být stavitelem Jan Blažej Santini Aichl, uváděný jako J.B. Santiny nebo také jako G. Santiny - Giovanni Santini Aichl, ten však žil v letech 1677 – 1723. Pokud by byl stavitelem, muselo by se jednat o stavbu star&scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Skřipel
 kostel v okrese Beroun
bez fotografie

Přímo v centru obce se nachází skřipelský kostelík sv. Simona a Judy, který je skutečně významnou památkou, neboť patří mezi čtyři nejstarší původně románské kostelíky okresu Beroun. Byl postaven v 11. století a dnešní rokokovou podobu získal v polovině 18. století na náklady tehdejšího majitele osovského panství Jana Adolfa z Kaunic....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše -Třtice
 kostel v okrese Rakovník
bez fotografie

Starobylý kostel sv. Mikuláše stojí ve Třtici na mírném návrší uprostřed návsi. Kdy byl založen, nevíme. Původní stavba bývala obehnána zdí, takže kostel se nalézal v centru ohraničené plochy, do níž vedly tři vchody. Bezpochyby tu býval hřbitov, neboť na východní straně kostela stávala kostnice. Dnešní barokní podobu získal sv. Mikuláš kolem roku 1840, kdy byl zcela přestavěn podle návrhu architekta Františka I. Préea.     Je to jednolodní orientovaná omítaná stavba obdélníkového půdorysu. K...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel)

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděného kostela. Na tuto stavbu vymezuje 5.443 zlatých a 39 krejcarů. Navíc přidáv&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kostel sv. Alžběty - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Hřbitovní kostel  sv. Alžběty - Třeboň (kostel)

Kostel sv. Alžběty byl vystavěn z popudu rožmberského vladaře Viléma Voka z Rožmberka, jako renesanční stavba jednolodní, jakožto náhrada za starší zrušený gotický kostel stejného zasvěcení, který stál na nynějším ostrově v rybníce Svět, tehdy nově budovaném rybníce "Nevděk". Byl slavnostně vysvěcen v den svátku Sv. Anny, matky Panny Marie 26. července l.p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel svatého Klimenta - Lštění
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel svatého Klimenta - Lštění (kostel)

V místě kostela bývalo slovanské hradiště, o kterém se zmiňuje již Kosmas. Kostel sv. Klimenta postaven v románském slohu, byl naposledy barokně přestavěn v roce 1730....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Havla - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Pravoslavný kostel. Postaven na hřbitově v pozdně gotickém slohu v roce 1539, klenba dokončena kolem roku 1600, ve druhé třetině 18. století zbarokizován. V 50. letech 20. století byl zavřen a teprve po roce 1989 rekonstruován. Nyní je používán Českobratrskou církví evangelickou (CČE). Uvnitř umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple - Zechovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple - Zechovice (kaple)

Malá kaple stojící uprostřed obce Zechovice. Vlevo před kaplí stojí kamenný kříž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná (kostel)

Kostel sv. Michala jako část souboru renesančních památek v obci vznikl v roce 1614. Byl původně evangelický, ale po 30-leté válce v rámci rekatolizace území byl kostel předán katolíkům. Kostel má zajímavý půdorys obdélníku s trojbokým ukončením. Přiléhá k němu budova tzv. fojtství, rovněž renesanční, a klasicistní budova fary, ze kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice (kostel)

Do r. 1413 byly Mikulovice přifařeny do Hlucholaz, potom k Ondřejovicím. V roce 1672 byla na prosby farníků ustavena samostatná farnost Mikulovice. První dřevěný kostel byl postaven na Kirchenbergu v roce 1550. Od r. 1582 byl postupně přestavován na kamenný. V roce 1582 byl přestavěn presbytář a opatřen kamenným klenutím. V letech 1651 – 1666 probíhala další rekonstrukce. Kostel dostal i nad lod&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Braníškov
 kaple v okrese Brno-venkov
kaple  sv. Cyrila a Metoděje - Braníškov (kaple)

V roce 1863 byla postavena jednolodní kaple ve stylu zlidovělého baroka . Je zasvěcena sv. Cyrilovi a Metodějovi . Vstupní tzv. " sluncové " dveře jsou dokladem uměleckého lidového stolařství . Pod věžičkou se zvonkem jsou umístěny sluneční hodiny . ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
kaple na Koukolově hoře
 zřícenina kaple v okrese Beroun
kaple na Koukolově hoře (zřícenina kaple)

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Bohuslavice
 kostel v okrese Náchod
bez fotografie

Kostel byl založen pravděpodobně již v době založení obce po roce 1200. Děkan Rojek v pamětech Černčických dokonce tvrdil, že podle stop objevených při opravách v roce 1840 je bohuslavický kostel nejméně o dvěstě až třista let starší než kostel černčický, který byl založen Arnoštem z Talmberka kolem roku 1300. Podle toho by kostel v Bohuslavicích pocházel z roku 1100 nebo dokonce 1000, ovšem v jiné podobě než nyní a to v románském stylu a bez věže.Později byl kostel přestavěn Sezimou z Dobrušky ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Barbory - Manětín
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Barbory - Manětín (kostel)

Velký kostel s obdélnou lodí a věží nad středem průčelí. Užší obdélné kněžiště s okosenými rohy. Při lodi po stranách kněžiště připojeny kaple, za kněžištěm sakristie. Před průčelím schodiště s dekorativními vázami. Na zdi socha. V areálu kaple. Kostel vznikl jako novostavba na sklonku 17. století, průčelí upraveno 1758-60, plastiky a fasády...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
kaple - Dvořetice
 kaple v okrese Strakonice
kaple - Dvořetice (kaple)

střední nárůst
Kaple - Turovec
 kaple v okrese Tábor
Kaple - Turovec (kaple)

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Mladějov
 kostel v okrese Jičín
Kostel sv. Jiljí - Mladějov (kostel)

Kostel sv. Jiljí – je umístěn v areálu hřbitova se zvonicí, obehnaném kamennou ohradní zdí. Jádro  kostela je v gotickém slohu a pochází z 1. pol. 14. století. V polovině 18. století byl částečně upraven do barokní podoby.  Je zapsán  Mobiliář kostela pochází ze 17.-19. století. Naproti kostelu se nacház...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze