Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 741-760 z 4945 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Václava - Veleliby
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Václava - Veleliby (kostel)

Kostel byl postaven v letech 1876-1878 v Novorománském stylu, ale nezvykle ve směru jih-sever na místě starého, podstatně menšího kostela, orientovaného ve směru východ - západ. V součastnosti jsou vněm jednou měsíčně konány bohoslužby. (Leoš Jeřábek)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Vavřince - Klatovy (kostel)

Barokní kostel sv. Vavřince byl vybudován v letech 1694-1709 na místě starší svatyně ze 14. století. Stavbu vedl Marco Antonio Gilmetti a kostel byl pak několikrát upravován. Od roku 2000 slouží kostel kulturním účelům. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Narození Panny Marie - Borovy
 kaple v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Klasicistní kaple byla vystavěna v roce 1834. Nachází se v místě původní kaple Panny Marie z roku 1703. K vysvěcení došlo v roce 1835. Stavba má obdélný půdorys, s portykem na čtyřech toskánských sloupech, je ukončena trojúhelníkovým štítem, na nějž navazuje střecha s vikýřky. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hřbitovní kostel sv. Alžběty - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Hřbitovní kostel  sv. Alžběty - Třeboň (kostel)

Kostel sv. Alžběty byl vystavěn z popudu rožmberského vladaře Viléma Voka z Rožmberka, jako renesanční stavba jednolodní, jakožto náhrada za starší zrušený gotický kostel stejného zasvěcení, který stál na nynějším ostrově v rybníce Svět, tehdy nově budovaném rybníce "Nevděk". Byl slavnostně vysvěcen v den svátku Sv. Anny, matky Panny Marie 26. července l.p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Jakuba Většího - Beroun
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Jakuba Většího - Beroun (kostel)

Trojlodní děkanský kostel Sv. Jakuba Většího pochází z doby založení města a patřil, jak vidíme na starých vedutách, vedle věžovitých bran k dominantě v panoramatu města. V roce 1543 byl přestavěn a rozšířen. Z této přestavby se dochoval presbytář, zákristie a v západní předsíni svorník klenby s vyobrazením městského znaku z roku 1543.V roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Farní kostel sv. Václava - Mníšek pod Brdy
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

Barokní kostel sv. Václava, završený v 19. století novorománskou věží, je kvalitní stavbou neznámého pražského architekta z let 1743 - 1756 (snad F. I. Preéa či A. Luraga) ovlivněná tvorbou K. I. Dientzenhofera a F. M. Kaňky. Velmi zajímavá je ucelená kompozice kostela a hřbitova vymezeného dynamicky utvářenou ohradní zdí a čtyřmi nárožními k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Osmiboká kaple byla vystavěna v letech 1711-1714 v barokním slohu. Stanová střecha je zakončena sanktusníkem se zvonem. Kaple byla v letech 1908–1909 obnovena. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Obec Zeměchy je připomínána již v r. 1238. Z údaje z r. 1264, že arcijáhen Radoslav daroval plat ze Zeměch k oltáři sv. Štěpána v kostele sv. Víta v Praze lze odvodit, že zde již tehdy patrně stál farní kostel. Ten byl za třicetileté války pravděpodobně devastován a k jeho nové výstavbě přikročila v letech 1723 – 1733 Anna Marie Toskánská. Kostel je barokní, jednolodní, loď a presbytář je kryta mansardovou střechou pod jedním hřebenem. Na rozhraní mezi tělesem závěru kostela a lodi je umístěna o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava - Kralupy nad Vltavou (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou byl postaven v letech 1894 – 1895 dle plánů arch. Kaury, které dále přepracoval arch. Živný. Stavbu kostela umožnil velkolepý finanční dar probošta metropolitní kapituly Msgr. ThDr. Eduarda Tersche. Jde o novogotický jednolodní kostel s pětiboce zakončeným závěrem, obdélnými přístavky po stran&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm pochází z první poloviny 14. stol., chrámová loď pochází z poloviny 18. stol. Bohoslužby se konají: NE 10:30 PO, ST, PÁ 18:00 - letní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Michala - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Michala na Novém Městě je původní románský farní kostel osady Opatovice, v roce 1348 začleněné do Nového Města. V roce 1717 byla v průčelí postavena věž. Roku 1787 kostel zrušen, ale záhy přešel do vlastnictví německých luteránů až do roku 1945. Poté patřil slovenským evangelíkům. Stavební úpravy kostela byly provedeny počátkem 20 století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Záluží (kaplička)

Kaple se nachází na návsi a tvoří dominantní urbanistický prvek obce Záluží. Jde o návesní kapli typu zvonice stojící na čtvercovém půdorysu a zakončená cibulovou zvoničkou. Fasády člení lizénový rám. Kaple byla postavena patrně na konci 18. století. Kaple je důležitou součástí urbanistické struktury návsi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel narození Panny Marie - Dašice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel narození Panny Marie - Dašice (kostel)

Autentický výpis z kroniky:      Farní chrám Narození Panny Marie stojí téměř uprostřed města. Jeho stavba počata byla v nynější podobě r. 1677 a dostavěna r. 1707, avšak dle původního plánu nedokončena; jest z kamene v slohu copovém trojlodní a nejkrásnější v hejtmanství Pardubickém. Posvěcen byl (conse...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Všech Svatých - Bratrušov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Všech Svatých - Bratrušov (kostel)

Kostel Všech Svatých na hřbitůvku uprostřed obce Bratrušov postaven v  roce 1603 v pozdně renesančním slohu. Kostel měl sloužit nekatolickým bohoslužbám, ale v roce 1784 při něm byla zřízena katolická fara. Kostel Všech svatých v Bratrušově je jednolodní kostel s polygonálním závěrem a šestibokou věží nad střešním hřebenem. Klenba je zvenku j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slatinice (kostel)

Barokní kostel zbudovaný ve 2. polovině 18. stol. stavitelem Janem Freiwaldem z Prostějova. Nachází se na místě staršího svatostánku. V interiéru cenné nástropní fresky od Jana Pillze, varhany z r. 1773. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pravoslavný chrám Sv.Ludmily - Řimice
 kostel v okrese Šumperk
Pravoslavný chrám Sv.Ludmily - Řimice (kostel)

Chrám byl postaven v letech 1933-1934, dle návrhu duchovního otce Andreje Kolomackého. Sám vladyka Gorazd jej povolal, jako osvědčeného stavitele chrámů, z tehdejšího území Podkarpatské Rusi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jiří - Starovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Starovice (kostel)

Starovický kostel je nejvýraznější dominantou obce. První písemná zmínka pochází již z roku 1476. Uvádí se v ní: „kaple hrubých rozměrů 12 x 5 sáhů“ (1 sáh je 180 cm). Druhý záznam je z roku 1494, kde lze již vyčíst komu byl kostel zasvěcen. Je zde uvedeno: „Kaple sv. Jiří se zvonem sv. Jiří“. Rok 1592 znamenal pro kostel výraznou optickou změnu. Ke kapli byla přistavěna hranolovitá věž, čímž se stal kostel nejvyšší budovou v obci, což mu zůstalo do současnosti. Věž byla postavena na obecní nák...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Boží lásky - Budislav
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

Záměr vybudovat v obci kostel vznikl v roce 1992, této myšlenky se ujal pan Jaroslav Vomáčka, majitel stavební firmy, který se stal následně i prvním investorem stavby. Projekt vypracovala Ing. Jana Vohralíková, která se aktivně zapojila do přípravných prací a spolupracovala s panem J.Vomáčkou a obcí až do úplného ukončení akce. Místo pro stavbu bylo pečlivě vybráno ve středu obce do oblasti bývalého pískovcového lomu mezi přírodní pískovcové útvary.Půdorys kostela má tvar lidského srdce. V roce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze