Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 741-760 z 4991 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Proměnění Páně - Vigantice
 kostel v okrese Vsetín
bez fotografie

Novogotický kostel Proměnění Páně z let 1911-1913. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Klášter Paulánů byl založen v roce 1639. Na přelomu 19. a 20. století byla jeho stavba z větší části rozebrána a dodnes se zachovala jen v romantických zříceninách. Z kostela se zachovalo trojosé průčelí, jižní zdi s hranolovou, pseudorománsky upravenou věží a část severní zdi. V letech 1856 - 1962 je pod zbořeným kostelem stavěn novogotický zámek, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Stanislava - Vranovská Ves (kaple)

Vlastníkem je římskokatolická církev. Kaple byla podle údajů v evidenčním listě postavena v roce 1804. Její bližší popis vyňatý z evidenčního listu: V obci na návsi na volném prostranství podélná jednolodní architektura kostela s půlkruhovým závěrem kněžiště. Západní fasádu prostupuje hranolová věž. Vnitřek osvětlen v lodi z každé strany dvěma půlkruhově zaklenutými okny… Věž je ve zvonicovém patře otevřena do čtyř stran okny s půlkruhovým záklenkem. …ve vrcholu křížek. Materiál: cihla, omítka...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dřevěný kostelík - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Dřevěný kostelík - Blansko (kostel)

Dřevěný kostelík Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Volně stojící neorientovaná stavba, obdélníkového půdorysu na kamenné podezdívce je v centru městské zástavby. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž s jehlancovým zastřešením se čtyřmi nárožními věžičkami. Zvonicové patro věže je arkádově otevřeno. Podnožím věže je ochoz v přízemí i v prvním patře objektu. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v cír...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Nedakonice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Dne 30. září 1903 byl v obci Nedakonice  založen spolek „ Jednota sv. Cyrila a Metoděje“, který měl za úkol v obci postavit kostel a faru a tak se osamostatnit z farnosti Polešovice, kam obec podléhala. Stavba kostela měla být financována z finančních darů věřících. Do začátku I. světové války bylo sesbíráno 20 000.- zlatých korun, které po vypuknutí války byly upsány na válečné půjčky. Po prohrané válce bylo nutné začít znovu a v roce 1920 za přispění  Dr. Antonína Stojana,probošta kroměřížskéh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, z let 1771-78, zapsaný v seznamu chráněných památek. Je to jednolodní kostel s půlkruhovým presbytářem a věží na západní straně. Na hlavním oltáři je Pacákovo dřevěné sousoší z roku 1730, oltářní obraz křest Kristův je od trutnovského malíře I. Russa. Kříž z roku 1811 s reliéfy je na soklu. Pro nádhernou akustiku jsou v kostele pořádány varhanní koncerty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hřbitovní kostel svatého Jiljí - Svitavy (kostel)

Je nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách. Kostel byl založen premonstráty někdy kolem roku 1167. Byl vystavěn v románském slohu, jak tomu nasvědčují některé architektonické prvky. Během doby a vlivem pohrom, které se na město snášely byl přestavěn do nynější ranně barokní podoby, která pochází z let 1679 - 1683. Dalšími úpravami prošly dvě postranní kaple Svatého Mikuláše a Matky Boží v roce 1726, kdy byla přistavěna i sakristie. Dnešní podoba věže kostela pochází z přelomu 16. a 17. stolet...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel P. Marie Pomocné - Bruntál, Uhlířský vrch (kostel)

Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu je jednolodní zděná stavba z let 1756-1765 podle plánů krnovského architekta Jiřího Ferdinanda Ganse za vlády řádového místodržícího Bedřicha Filipa, svobodného pána z Wildsteinu. Je postaven na místě původní kaple, založené roku 1653. Kostel byl vysvěcen v roce 1762. Eliptický chór je se symetrickými sakristiemi. Věž v ose severního průčelí je 30 m vysoká, opatřená cibulovou bání a lucernou. Tři vstupy do chrámu korespondují se třemi vyústěn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Želeč
 kostel v okrese Prostějov
bez fotografie

Základem zdejšího kostela byla kaple svatého Bartoloměje ze 16. století. Roku 1785 byla přistavena věž a v roce 1863 zde vzniká farnost. Nový kostel v obci vzniká roku 1939. Architekt stavby byl Klaudius Madelmayer (obnovitel Velehradské baziliky).     ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple - Vlastějovice
 kaple se zvonicí v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Obytný dům  s připojenou kaplí se zvonicí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Evangelická kaple - Svébohov
 kaple v okrese Šumperk
Evangelická kaple - Svébohov (kaple)

Nad své okolí vyniká stavbou evangelická modlitebna, která je památkovým objektem. Obyvatelstvo Svébohova bylo vždy české. Velkou úlohu v životě obce hrálo náboženství. Kromě katolíků se zde drželi odedávna i evangelíci, kteří se ve Svébohově připomínají již kolem roku 1820 a jejich vyznání se začalo ve vsi rychle rozmáhat. Již před ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel sv. Vavřince - Hodonín
 kostel v okrese Hodonín
Farní kostel sv. Vavřince - Hodonín (kostel)

 Původně gotická stavba kostela pochází z první poloviny 13. století. V letech 1780 až 1786 byl kostel barokně přestavěn. V roce 1853 byla v podvěží postavena kaple Božího hrobu. Na konci 19. století prošla přestavbou sakristie, nad kterou byla postavena oratoř. V kostelní věži je zvon z roku 1640. Před kostelem je socha vatého Šebestiána z roku 1713 a socha svatého Jana Nepomuckého, zhotovená v roce 1714. Na stanoviště před kostelem byly umístěny až ve 30. letech 20. století. Dříve stávaly na r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Z archivních dokumentů se domníváme, že nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento první kostel postavili vladykové kokorští, kteří se psali "páni z Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Želešice (kostel)

Farní Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie má jádro z roku 1491. Barokní úprava byla provedena v roce 1722. Až do roku 1483 místní obyvatelé využívali kostel v Modřicích, než byla dostavěna kaple Panny Marie v Želešicích. K ní byla v roce 1676 přistavěna kaple sv. Josefa a v roce 1795 zvětšena do dnešní podoby farního kostela, byla také renovová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Břest
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Jakuba Většího - Břest (kostel)

První zmínka o kostelu v obci pochází z roku 1517. Základy dnešnímu kostelu byly dány pravděpodobně v roce 1580. Po požáru v roce 1679 se v roce 1708 přistoupilo k jeho obnově a zároveň byla přistavena věž, kterou kostel dosud neměl. V roce 1780 byly přistaveny kaple a v roce 1879 zvýšena celá věž a umístěny věžov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel svatého Jakuba - Ostrov nad Oslavou
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel svatého Jakuba - Ostrov nad Oslavou (kostel)

Dominantou městyse Ostrov nad Oslavou je bezesporu kostel Svatého Jakuba, o jehož existenci se objevují první zmínky již v roce 1370. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v roce 1885. Kostelní věž byla ke kostelu dostavěna v roce 1845. Po období reformace byl do našeho „chrámu“ uveden opět katolický kněz v roce 1637....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Sv. Blažeje - Plánice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

obrovský nárůst
Kapucínský klášter - Sokolov
 klášter v okrese Sokolov
bez fotografie

Uzavírá jižní konec Starého náměstí. Na výstavbě se podílel spolu s lineckými kapucíny i tehdejší majitel panství Jan Hartvík Nostic. Klášter byl slavnostně vysvěcen 20. října 1667 litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Kolem čtvercového rajského dvora s kulatou studní stojí budovy konventu. Klášteru dominuje budova klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Jedná se o jednolodní klenutou stavbu s postranními kaplemi. Půdorys kostela tvoří kříž. Kostel má mohutný trojúhelníkov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Štěpána - Kouřim
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Štěpána - Kouřim (kostel)

  Chrám založený krátce po vzniku města v polovině 13. století se řadí k nejcennějším památkám evropského raně gotického stavitelství. V jeho prostorách se nachází krypta sv. Kateřiny s unikátní hvězdicovitou klenbou (vznikla kolem roku 1260) a gotickými nástěnnými malbami z počátku 15. století. Interiér kostela je vybaven pseudo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze