Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Mariánskou kapli na malé vyvýšenině při příjezdové cestě k hlavní lázeňské budově nachala postavit okolo r. 1900 žena Dr.Pankratze, představitele plzeňské společnosti, která v té době lázně spravovala.  ...

mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Osová Bítýška
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jakuba Většího - Osová Bítýška (kostel) První historické záznamy o faře a kostele sv. Jakuba Většího pochází ze 13. stol. Presbytář a sakristie z doby gotiky, chrámová loď pak byla vystavěna kolem poloviny 17. století. Později byl kostel několikrát opravován. Ohrazený areál původně opevněného středověkého kostela sv. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jakuba Staršího - Raná
 kostel v okrese Chrudim
Kostel sv. Jakuba Staršího - Raná (kostel) Od roku 1786 byla Raná farní obcí. Klasicistní fara byla postavena roku 1799 a upravena v roce 1880. Kulturní památkou je areál kostela sv. Jakuba stojící uprostřed nepravidelné obdélníkové návsi. Původně gotický kostel, uváděný již roku 1350, byl barokně upraven roku 1718 a nap...

mírný nárůst
Kaple sv. Anny - Vídeň
 kaple v okrese Žďár nad Sázavou
Kaple byla vystavěna v roce 1841a o rok později slavnostně vysvěcena. Její původní ztvárnění bylo více zdobné, dnes působí kaple velmi prostě. Obliba postavy svaté Anny gradovala v 15. a 16. století, kdy se stala velmi oblíbenou zejména u lidových vrstev. Teprve v roce 1584 papež Řehoř XIII. ustanovil jako pevn&y...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Prokopa - Loštice
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Prokopa - Loštice (kostel) Na základě nálezů románských fragmentů, objevených při obnově fasády v roce 1994, možno označit tento kostel jako nejstarší zachovalou stavbu Šumperského okresu. Založení kostela lze datovat do konce 12. století, takže zpráva faráře Jana Pudila pro generální vizitaci z roku 1771, kter&...

střední nárůst
Kostel Povýšení Sv. Kříže - Benešov (kostel) Kostel se začal stavět v místě bývalého dvora r. 1786 společně se školou a farou. Vlastnímu počátku stavby předcházelo splnění podmínky - složení hotovosti 300 zlatých na arcibiskupství v Olomouci, kteroužto uhradila obec. Stavba se stavěla v renesančním slohu. Délka byla 16 sáhů, š&i...

obrovský nárůst
Klášterní kostel Zvěstování Panně Marii - Šumperk (kostel) Klášterní kostel, majetek Města Šumperka, provozuje Vlastivědné muzeum v Šumperku jako jednu ze svých expozic. Kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marii byl dobudován v první třetině 14. století při dominikánském klášteře jako druhý chrám ve městě. Po velkém požáru města roku 1513 byl opraven a stal se pohřebním kostelem šumperských Žerotínů. Ve 2.půli 16.století byl protestantskou svatyní a v 17. s...

střední pokles
Kostel Povýšení sv.Kříže - Dubicko
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Povýšení sv.Kříže - Dubicko (kostel) Farní kostel Povýšení sv. Kříže s jedním z nejstarších zvonů na Zábřežsku z roku 1476   Orientovaná jednolodní architektura je vystavěna na obdélném půdorysu se zúženým obdélným presbytářem, axiálně propojeným s přízemní čtyřbokou sakris...

mírný pokles
Kostel sv. Alžběty - Znojmo
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Alžběty - Znojmo (kostel) Kostel Sv. Alžběty se nachází ve Vídeňské ulici. První zmínka o něm je z roku 1391. Vznikl při dolním špitále. Kostel Sv. Alžběty Za husitských bojů byl poškozen a proto byl v polovině 15. stol. přestavován. V roce 1470 se u něj usadili františkáni, kteří si zde vybudovali klášter, jak o tom svědčí zbytky zachované kvadratury s klenbami. Františkáni byli při kostele do roku 1534, kdy se odstěhoval...

obrovský nárůst
Farní kostel sv.Tomáše z Canterbury - Mohelnice (kostel) Kostel sv. Tomáše z Canterbury - je nejvýznamnější historickou památkou Mohelnice, v níž se prolínají různé slohy od gotiky, přes renesanci, baroko až po novogotické úpravy. Dříve zde stál farní kostel Panny Marie zmiňovaný roku 1247. Ve 14. století byl kostel rozšiřován, ale roku 1424 byl vypálen husity. Roku 1480 byl znovu zastřešen a vysvěcen. Další úpravy kostela proběhly v barokním stylu, kdy...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel tvoří dominantu města viditelnou desítky kilometrů. Nejstarší částí stavby je bílá renezanční věž z 1. třetiny 16. století. Ve věži je umístěná stejně stará kamenná křtitelnice a dva cenné zvony ze 17. století, které nechal ulít vlastník kravařského panství Jakub Eichendorff. Novogotická chrámová loď je pak dílem významného místního stavitele Josefa Seyfrieda (1865 - 1923), stejně jako celý...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sentice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Sentice (kaple) Kaple v Senticích byla založena jako kostel církve římsko-katolické v roce 1878 a byla zasvěcena sv. Janu z Nepomuku. Barokní sochy stojící naproti kapli před domem č.p. 80 představují sv. Jana z Nepomuku a sv. Floriána. První je z roku 1775 a druhá z roku 1854. Obě sochy jsou památkově chráněny. Před kostelem je kamenný kříž z roku 1882....

mírný pokles
Kostel sv.Jakuba - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv.Jakuba - Příbram (kostel) Obdélný jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem orientovaným na východ. Kostelu na protější straně dominuje vysoká hranolová třípatrová věž s portikem, ve kterém je vstup do kostela. Těsně nad portikem je viditelná kruhová rozeta. V nárožích věže v &u...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
Kostel sv. Bedřicha - Bedřichov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Bedřicha - Bedřichov (kostel) Kostel v Bedřichově, příznačně zasvěcený sv. Bedřichu, je stavba z roku 1869. Byl postaven v historizujícím novogotickém slohu. Přes poměrně špatný stav exteriéru je kostel dominantou celé vesnice. Boční oltáře jsou zasvěceny Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému srdci Mar...

obrovský nárůst
Kostel Zvěstování Panny Marie - Pardubice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel Zvěstování Panny Marie - Kostel Zvěstování Panny Marie patří mezi nejstarší stavby v Pardubicích. Založil jej v polovině 14. stol. tehdejší spolumajitel města, pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Na počátku 16. století dal Vilém z Pernštejna kostel přestavět v pozdně gotickém slohu. Z té doby pochází hodnotná sklípková klenba presbyteria. Ve 30. letech 16. století a následně v letech 1616...

střední pokles
Filiální kostel sv. Jana Křtitele - Lukavec
 kostel v okrese Nový Jičín
Jednolodní podélný kostel s půlkruhovým závěrem a hranolovou věží v ose průčelí, raně barokní stavba z let 1693 - 1702 vybudována fulneckým proboštem Janem Gebelem, klasicistně přestavěná Václavem Thalherrem na konci 18. století (1786). Zdi věže člení lisénové rámce, v přízemí je pravoúhlý hlavní vchod s trojúhelným frontonem v nadedveří, ve frontonu jsou data rozsáhlejších oprav kostela: "1877 - ...

střední nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Svatý Jan pod Skalou (kostel) Je to raně barokní stavba mohutných rozměrů s bohatou vnitřní výzdobou. Na hlavním oltáři je velký obraz „Zjevení sv. Jana Křtitele poustevníku Ivanovi“ z r. 1695. Nad oltářem stojí velký kříž, který sem byl kdysi darován od poutníků ze Starého města pražského. Původně stával na památném Karlově mostě v Praze. Na kruchtě je veliký barokní obraz (3,5 x 6 m) „Položení základního kamene zdejšího kost...

střední pokles
Pavlovská kaple - Benešov
 kaple v okrese Blansko
Pavlovská kaple - Benešov (kaple) O znovuobnovení Pavlovské kaple (na původní kapličku v podobě zvonice se v r. 1947 převrátil strom zasažený bleskem) se nejvíce zasloužil p. Veselý Oldřich z Pavlova č.p. 233, který se ujal výzvy faráře Kozára (nyní farnost Sloup) na znovuobnovení Pavlovské kaple. 5. července 1993 se sešlo 32 občanů a chalupářů v době manželů Marešových, Benešov - Pavlov č. 218, kde se o stavbě kaple definitivně r...

střední nárůst
kaple - Dyjice
 kaple v okrese Jihlava
kaple - Dyjice (kaple) Kaple na návsi byla postavena roku 1883 a zasvěcena Panně Marii Lurdské....

střední nárůst
Kostel sv. Martina - Zbýšov
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Martina - Zbýšov (kostel) Dnešní novorománský kostel byl postaven v letech 1893–94 na místě původního kostela, o němž existuje písemný záznam v biskupském dekretu z roku 1676. V té době měl jen jeden oltář, dva zvony, jeden stříbrný kalich a vedle něj stála chaloupka, ve které přebýval poustevník. Dodnes se zachovaly oba zvony, větší z r. 1652 a menší z r. 1762. Jeden ze stávajících oltářů je zasvěcen patronce horníků sv. ...

střední nárůst
Kostel Všech svatých - Ořechov
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Všech svatých - Ořechov (kostel) Původní gotický kostel Všech svatých byl v Ořechově postaven již v roce 1317. V letech 1704 a 1705 byl pak částečně barokně upraven. Starý chrám postupem času již kapacitně nevyhovoval a proto bylo na konci 19. století rozhodnuto o výstavbě nového kostela. Ten starý byl po poslední bohoslužbě konané dne 26...

mírný pokles
Kostel Povýšení svatého Kříže - Židlochovice (kostel) Kostel Povýšení svatého Kříže se nachází na Komenského ulici. Byl postaven v letech 1724 až 1730 podle plánů vídeňského barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta. Základní kámen položil již v roce 1717 tehdejší majitel židlochovického panství hrabě Philip Lu...

střední pokles
Kostel Nejsvětějšího Salvátora - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Salvátora je součástí areálu Klementina. Byl založen roku 1578 na zdivu gotického kostela sv. Klimenta....

střední nárůst
Pověsti říkají, že jihlavský konvent je nejstarším minoritským klášterem v našich zemích. Nejstarší kroniky však jsou střízlivé a uvádějí, že o počátcích a zakladatelích kláštera nelze nic říci. Je jisté, že klášter vznikl spolu s městem někdy ve čtyřicátých letech 13. století, písemně je doložen poprvé až roku 1257. Dnešní kostel představuje vzácně dochovaný typ mendikantských staveb, jeden z nej...

obrovský nárůst
Kostel - Městečko Trnávka
 kostel v okrese Svitavy
Kostel - Městečko Trnávka (kostel) Kostel v Trnávce je zasvěcen sv. Jakubovi, je to pozdně barokní stavba z r. 1752. Sochařská výzdoba kostela pochází z téže doby. Na hřbitově u kostela je pohřben politik Franz Spina (1868-1938), který se v městečku narodil....

střední nárůst
Kostel sv. Anny - Zlechov
 kostel v okrese Uherské Hradiště
kostel sv. Václava - Pňovice
 kostel v okrese Olomouc
kostel sv. Václava - Pňovice (kostel) Klasicistní kostel sv. Václava z roku 1771, vysvěcen v roce 1777, r. 1947 úpravy kruchty a věže. Kostel je jednolodní s hranolovou věží a na jižní straně přiléhající čtyřbokou sakristie....

střední pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Štramberk
 kostel v okrese Nový Jičín
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Štramberk (kostel) Dominantou Náměstí je farní chrám sv. Jana Nepomuckého založený roku 1721 regentem P. K. Pfefferkornem. Jednotnému baroknímu interiéru vévodí vzácné sousoší Kalvárie nad hlavním oltářem datovaného rokem 1660, pocházející z poutního kostela na Kotouči (zbořen roku 1786). Věž farního kostela byla přistavena až roku 1907....

obrovský nárůst
Kostelík sv. Prokopa - Mutějovice
 kostel v okrese Rakovník
Kostelík sv. Prokopa - Mutějovice (kostel) Kostel na západním okraji obce byl postaven v letech 1740 až 1744 na paměť odeznění morové nákazy. Stavbu financovali zdejší osadníci. V padesátých letech 19. století byl podle návrhu stavebního ředitele Křivoklátu J. Jirusche pseudorománsky upraven do dnešní podoby. Stavba je o...

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv. Jana Křtitele (kostel) Kostel sv. Jana Křtitele z roku 1888 - dominanta obce - je postaven z lomového kamene a jeho vnitřní vybavení je dílem místního řezbáře a malíře Reimunda Kutzera a jeho syna. Koncem 20. století přestal kostel sloužit věřícím a byl zcela uzavřen. Dřevěný mobiliář, varhany a věžní hodiny jsou poznamenány přetrvávající vlhkostí kostela, zatékáním poškozenou střechou i vandalismem. ...

obrovský nárůst
Kaple - Hradec-Nová Ves
 kostel v okrese všechny regiony
V roce 1927 postavil stavitel Kaspar Heide malou dřevěnou kapličku na památku sv. Anny. Tato shořela r. 1865. Stejný stavitel postavil kapli znovu, ale zděnou, která byla uvedena do provozu r. 1870. Oltář a zvon byl dovezen ze Žulové. Další zvon přivezli z Nového Města na Moravě a r. 1912 třetí ze Širokého Brodu. Všechny byly sejmuty a použity na výrobu zbraní v 1. světové válce. Roku 1926 byl zak...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Heraltice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Jiljí - Heraltice (kostel) Kostel je zasvěcen sv. Jiljí - nejstarší část kostela je nynější presbytář a část lodi po kazatelnu (potvrzuje to mimo jiné kamené zdivo a způsob stavby).Později byla tato loď prodloužená a vystavěna nízká věž. Loď měla čtyři malá (údajně gotická- dvě vlevo a dvě vpravo) okna. Jedno (g...

střední pokles
Kostel sv. Ondřeje - Jestřebí
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Ondřeje - Jestřebí (kostel) Kostel sv. Ondřeje v Jestřebí u České Lípy je rokoková stavba, nástupce původního farního kostela neznámého patrocinia (dedikace čili zasvěcení), který stával na úpatí kopce s hradem a z nějž se dodnes dochovala pouze věž. Nový kostel dostal patrocinium sv. Ondřeje, apoštola a byl vysv...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)