Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 701-720 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zřícenina kostela sv. Bartoloměje -
 zřícenina kostela v okrese Klatovy
Zřícenina kostela sv. Bartoloměje - (zřícenina kostela)

Zřícenina jednolodního gotického kostela,který se nachází východně od obce Běšiny.Postaven kolem roku 1370.Původně farní kostel pro obec Podolí.Po požáru v roce 1579 znovu opraven.Zrušen při josefínských reformách v roce 1788.Okolní hřbitov používán do roku 1804. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Alexeje - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Dvorce
 kostel v okrese Bruntál
Kostel sv. Jiljí - Dvorce (kostel)

Farní kostel sv. Jiljí byl vybudován někdy na začátku 14. stol. V písemném záznamu Zdislava ze Šternberka z r.1339 se totiž uvádí jako svědek farář Macko ze Dvorců(Hofu) a kaplan Stephanus. Samotný kostel několikrát vyhořel. Po požáru v roce 1751 byl postaven na místě vyhořelého kostela v letech 1752-53 nový kostel. Kostel je jednolodní stavba s uzavřeným odsazen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Kateřiny - Dvorce
 kaple v okrese Bruntál
Kaple sv. Kateřiny - Dvorce (kaple)

Hřbitovní kaple sv. Kateřiny byla vybudována luterány kolem r.1530 a dochovala se v původní podobě (mimo střešní krytiny a omítek). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sbor Prokopa Holého - Černovír
 kostel v okrese Olomouc
Sbor Prokopa Holého - Černovír (kostel)

21. srpna 1938 byl položen základní kámen. Kostel projektoval a postavil Jan Komrska v letech 1938-1940. Slavnostně byl otevřen 12. května 1940 V roce 1997 byl kostel poškozen povodni. Ta se opakovala ještě 2. dubna 2006. (v literatuře je uváděno poškození povodní z roku 2005. Stav v roce 2007: kostel je uzavřen ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Hlušovice
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv.Petra a Pavla - Hlušovice (kostel)

Kostel z roku 1926. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Klášterní kostel Zvěstování Panně Marii - Šumperk (kostel)

Klášterní kostel, majetek Města Šumperka, provozuje Vlastivědné muzeum v Šumperku jako jednu ze svých expozic. Kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marii byl dobudován v první třetině 14. století při dominikánském klášteře jako druhý chrám ve městě. Po velkém požáru města roku 1513 byl opraven a stal se pohřebním kostelem šumperských Žerotínů. Ve 2.půli 16.století byl protestantskou svatyní a v 17. století opět klášterním kostelem. Požár města v roce 1669 kostel silně poničil, stavba byla opravena ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty (kostel)

Barokní jednolodní kostel s bohatě členěným interiérem z roku 1755. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je zapsán ve Státním seznamunemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 115/1. Je to jednolodní podélný kostel s půlkruhovým závěrem, vestavěnou kvadratickou věží s volutovými křídly a obdélnou patrovou sakristií na epištolní straně. Fasády jsou členěny pilastry a římsovými hlavicemi. Interiér je zaklenut pruskými klenbami. Pod kostelem jsou vyzděny krypty se zaklenutými prostorami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Rádlo
 kostel v okrese Jablonec nad Nisou
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Havla - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Havla - Praha 1 (kostel)

Původní románský farní kostel svatého Havla vznikl v rozmezí let 1232–63 současně s Havelským městem, německou čtvrtí, založenou králem Václavem I. krátce po jeho nástupu na trůn v roce 1230 a za spoluúčasti mincmistra Eberharda. Založení Havelské čtvrti připravilo podmínky pro založení Starého Města, se kterým pak v průběhu 13. století splynulo v je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Farní kostel sv. Markéty - Jaroměřice nad Rokytnou (kostel)

Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří děkanský chrám sv. Markéty.  Klenba v kupoli lodi nese fresku, oslavující sv. Markétu, namalovanou roku 1734 Karlem Františkem Tepperem. Baroknímu hlavnímu oltáři dominuje obraz Neposkvrněného početí s třinácti výjevy ze Starého a Nového zákona Před dolní část...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Klepáčov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Klepáčov (kostel)

Jedná se o roubenou stavbu s kamenným křížem připomínající počátky tohoto kostelu. Dominantou je barokní plechová věžička. Kněžiště je trojboce zakončeno, stěny jsou omítnuty vápennou maltou. Dřevěný kostelík z roku 1783 byl nákladně rekonstruován v nedávných letech. Dnes již opět slouží církevnímu životu a výrazně obohacuje nádhe...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Lukavice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Lukavice (kaple)

V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Maiselova synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz. Původní budova velmi utrpěla při požáru roku 1689 a pak byla opravena v barokním slohu. Její barokní podobu potlačila zásadní gotizující přestavba podle projektu prof. A. Grotta v letech 1893 - 1905. Z původní renesanční dispozice zůstal zachován trojlodní půdorys hlavní lo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Husinec
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Husinec (kostel)

Hřbitovní kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn 1868 – 1870 za P. Jana Švéda a panování knížete Jana Adolfa ze Schwarzenberka, vysvěcen byl českobudějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem dne 11.9.1870. Stavební plány (nedochovaly se) zhotovil knížecí stavitelský mistr ve Vimperku Jan Štěrbík. Kapličky Křížové cesty a ohradní zeď hřbitova jsou dato...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Neratovice
 kostel v okrese Mělník
bez fotografie

Kostel byl vybudován ve druhé polovině 17. století. Podle pověsti se nachází na místě, kde byl r. 987 biskup Vojtěch dostižen a obrán převozníky o boty, kterým nemohl zaplatit za převoz (jen jim požehnal).  Obdélná stavba s půlkruhovým závěrem, členěná soklem, pilastry, podstřešní římsou. Vstup v Z průčelí dveřmi s ostěním, druhý vstup na SV presbyt&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Želina
 kostel v okrese Chomutov
bez fotografie

Původně pozdně románský kostel z první třetiny 13. stol. zasvěcený sv. Gothardu. V 15. stol. přestavěn ve stylu pozdní gotiky a zasvěcen sv. Vavřinci. R. 1961 kostel vyhořel, závěrem 70. let 20. stol. obnoven. V interiéru se nachází pozdně románská křtitelnice. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze