Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 701-720 z 4945 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple sv. Anny - Nekmíř
 kaplička v okrese Plzeň-sever
Kaple sv. Anny - Nekmíř (kaplička)

obrovský nárůst
Kostel sv. Barbory - Šumperk
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Barbory - Šumperk (kostel)

Barokní kostel pochází z r. 1753. Měl být zbourán během josefínských reforem, ale měšťanům se ho podařilo zachránit. V lodi kostela dominuje výjev z Ukřižování Krista, doplněný několika starozákonními příběhy. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice (kostel)

Vystavěn v letech 1760-67. R. 1844 a r. 1939 prošel objekt kostela rozsáhlejšími opravami. Obdélníková loď má ve východní části výrazný centrální prostor, který je rozšířen bočními kaplemi a půlkruhovým presbytářem. Nad západním průčelím hranolová věž s cibulovou bání. Vnitřní zařízení j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí P.Marie - Uničov
 kostel v okrese Olomouc
Kostel Nanebevzetí P.Marie - Uničov (kostel)

Ve státním seznamu kulturních památek je tento chrám pocházející z první poloviny 14. století zapsán jako významná gotická a pozdně renesanční architektura. Od svého založení celkem osmkrát vyhořel. Obnovu kostela po velkém požáru v době třicetileté války připomíná pamětní deska v dolní části severní kostelní věže. Nejvíce byl kostel poškozen požárem v roce 1779. Tehdy se zřítila křížová klenba chrámových lodí a byla pak nahrazena klenbou barokní. Požárem zničené věže byly dostavěny a zastřešeny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Betlémský kostel - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Betlémský kostel - Brno (kostel)

   Betlémský kostel je umístěn na jižním svahu Špilberku v Peliccově ulici v městské části Brno-střed. Byl vystavěn v historizujícím slohu s převládajícími renesančními prvky v letech 1894 - 1895. Byl prvním evangelickým kostelem v Brně, kde se kázalo výhradně česky.    Po vydání tolerančního patentu, byl v Brně v roce 1782 založen evangelický sbor augsburského vyznání (luterský). Tento sbor byl z převážné části německý. Pro národnostní rozepře jej v roce 1878 opustili čeští evangelíci. Založili...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kaple sv. Václava - Brno-Žabovřesky
 kaple v okrese Brno-město
Kaple sv. Václava - Brno-Žabovřesky (kaple)

Kaple sv. Václava stojí na Burianově náměstí ve staré části Žabovřesk. Kaplička, jak ji nazývají obyvatelé městské části, byla postavena na místě starší dřevěné kaple. Slavnostně byla vysvěcena roku 1906 a jejím autorem je stavitel Tomáš Němeček. V letech 2008 a 2009 byl v kapli instalovány nové sochy svatého Jana Boska a Panny Marie Pomocnice od s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice
 kaple v okrese Hradec Králové
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice (kaple)

Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa a Marie Violanty ze Šternberku. Na smiřickém panství tak osiřela jejich tehdy roční dcera Marie Terezie Violanta. Zásluhou jejího poručníka, prastrýce Václava Vojtěcha ze Šternber...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Narození Panny Marie - Trutnov
 kostel v okrese Trutnov
Kostel Narození Panny Marie - Trutnov (kostel)

Výstavba bývalého trutnovského farního kostela spadá do doby vzniku města. Listina papeže Martina IV. z roku 1283 potvrzuje jeho zasvěcení P.Marii. 24.září roku 1745 v době II.slezské války gotický kostel vyhořel při totálnímu požáru města tak, že se nedal již obnovit. Současný kostel Narození Panny Marie, podle plánu stavitele Leopolda Nidereckera, byl budován v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple P. Marie Růžencové - Borač
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple P. Marie Růžencové - Borač (kaple)

Kaple byla stavěna obcí Borač v letech 1853 - 1855. V roce 1855 byla slavnostně zasvěcena Panně Marii Růžencové. Kaple je spravována farností Doubravník....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dóm svatého Mikuláša - Prešov
 kostel v okrese * Slovensko
Dóm svatého Mikuláša - Prešov (kostel)

stgnace
Nový kostel - Louky
 kostel v okrese Karviná
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel Husův sbor - Loštice
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Novodobý husitský kostel byl dostavěn v roce 1933 podle architekta Josefa Sovy. Jedná se o novokonstruktivistický kostel Československé církve husitské. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Anny - Hostěnice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Anny - Hostěnice (kaple)

Mezi nejvýznamější památky obce Hostěnice patří barokní kaple svaté Anny, postavená roku 1748 v lese, severně od obce. Kaple je zapsána v ustředním seznamu kulturních památek. Vypráví se, že byla stavěna zároveň s poutním kostelem ve Křtinách. Má se za to, že na jejím místě bývalo překladiště cihel. Cihly na stavbu kostela se údajně vozily z cihelny v Tvarožné a v lese nad Hostěnicemi se překládaly. Po dokončení stavby kostela, byla ze zbylých cihel postavena kaple. A proč je zasvěcena svaté Ann...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Maří Magdalény - Sulíkov
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Maří Magdalény - Sulíkov (kostel)

Pozdně barokní kostel z roku 1789 s románským jádrem z 13. století. Pohledová dominanta obce. Některé zdroje dokonce uvádí, že kostel v obci stojí už od 13. století. Obraz svaté Maří Magdalény, který zdobí oltář, je dílem malíře Josefa Zeleného z Brna. Křížovou cestu včetně soch a oltáře zhotovili bratři Bekové z Kutné Hory, v&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Klášter a kostel minoritů - Krnov
 kostel, klášter v okrese Bruntál
bez fotografie

Dějiny minoritského kláštera a přilehlého kostela Narození Panny Marie jsou úzce spjaty s dějinami města Krnova již od konce 13. století. Podle tradice měl klášter vzniknout v roce 1273 za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Největší význam měl klášter v 15. století, kdy zde sídlili provinciálové českopolské provincie minoritů. V první polovině 16. století resp. v období reformace byla v klášteře zřízena mincovna. V interiéru kláštera i kostela se dodnes nacházejí nádherné fresky malíře Jos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lurdská jeskyně - Bohutice
 kaple v okrese Znojmo
Lurdská jeskyně - Bohutice (kaple)

Podnětem ke zřízení poutního místa v podobě Lurdské jeskyně v Bohuticích bylo 70. výročí zjevení Panny Marie čtrnáctileté Bernardetě Soubirousové, připomínající událost z 11. února 1858, která se stala v jihofrancouzské obci Lourdes v podhůří Parenejí. Její vznik inicioval v roce 1928 bohutický farář P. Antonín Prá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Markéty - Měnín
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Markéty - Měnín (kostel)

obrovský nárůst
Kostel sv. Oldřicha - Nové Sady
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Oldřicha - Nové Sady (kostel)

Farní kostel uprostřed hřbitova v gotickém slohu, přestavěný z románského. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze