Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 641-660 z 4992 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Původně gotický kostel, který se uvádí jako farní již v polovině 14. století. Z té doby se zachoval presbytář prosvětlený původně hrotitými okny, jejichž torza jsou uchována ve zdivu nad záklenky dnešních oken. Kostelní loď byla přistavěna po roce 1553, celek posléze prošel barokní úpravou. Bezvěžovou stavbu kostela obklopoval hřbitov. Před západním průčelím stála mohutná šestiboká zvonice, v jejímž horním patře se ukrývala trojice zvonů. Zvonice byla stržena roku 1839 a vzápětí stavitel Rudolf ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Milín
 kostel v okrese Příbram
bez fotografie

obrovský nárůst
Husova kaple - Týn nad Vltavou
 kaple v okrese České Budějovice
Husova kaple - Týn nad Vltavou (kaple)

Modlitebna Evangelické církve metodistické byla postavena v Tyršově ulici v roce 1924. 28. října tohoto roku byla slavnostně otevřena. Potřebám evangelické církve slouží dosud. Týnský sbor jest jedním z nejprvnějších sborů naší církve v Československu. Již v roce 1921 v obci Kolodějích nad Lužnicí bylo zvěstováno Slovo Boží a ke konci téhož ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Libchavy
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Mikuláše - Libchavy (kostel)

Uprostřed obce stojí kostel sv. Mikuláše, postavený v roce 1802 na místě vyhořelého dřevěného kostelíku. Obec se obrátila na patrona kostela knížete Lichtenštejna a ten pověřil svého stavitele Josepha Hardtmutha, aby vypracoval projekt. Stavitel využil opakovaný projekt, který jen lehce upravil pro místní podmínky. Proto dnes stojí podobné kostely v Libchav&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov (kostel)

 Mít vlastní kostel bylo dlouhodobé přání obyvatel Starého Poddvorova. Splnilo se jim až po roce 1989. V červnu 1994 posvětil základní kámen pro stavbu nového kostela při své návštěvě České republiky papež bl. Jan Pavel II. Poté se hned začalo stavět a v roce 1994 byl kostel dokončen a 31. července slavnostně zasvěcen patrunu obce sv. Martinu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Šťáhlavy
 kostel v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Původně barokní kaple ze 17. století. V roce 1762 rozšířena o kněžiště s oratoří a sakristií, o kruchtu a vysoké průčelí se sochou sv. Vojtěcha. Loď kostela je šestiboká. V interiéru klasicistní oltář od Ignáce Michala Platzera mladšího s černínským znakem a oltář sv. Jana Nepomuckého.   Bohoslužby se konají: NE  08:00 -&nbs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Anny - Radiměř
 kostel v okrese Svitavy
Kostel sv. Anny - Radiměř (kostel)

Pozdně barokní kostel sv. Anny z let 1771 – 76. Původně gotický presbytář z 2. poloviny 14. století ponechán jako východní kaple. Obrazy Antonína Mühla z Nové Paky 1888 a s dřevořezbami z dílen litomyšlských Hendrichů a Pacáků. Fara spojená se hřbitovem dřevěným mostem na pilířích.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Dyje
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Dyje (kostel)

V roce 1280 stál na území obce kostel Sv. Vavřince, (původní jméno kostel Zbičování Spasitele), který byl za husitských válek zničen. Poté byl v roce 1768 položen základní kámen uprostřed vesnice pro stavbu nového kostela a v roce 1775 byl dokončen a zasvěcen Sv. Janu Nepomuckému. Dnes je to významné poutní místo. Pozdně barokní architektonicky hodn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Štěpána  - Hrušovany nad Jevišovkou (kostel)

Pozdně barokní stavba kostela sv. Štěpána z roku 1758 na návrší v obci je významnou historickou stavbou a dominantou sídla. Součástí kostela je hrobka rodu Althannů. Pozdně barokní farní kostel sv. Štěpána  Stavba kostela byla dokončena r. 1758 podle projektu Josefa Emanuela Fischera z Erlachu na místě budovy kostela připomínaného již r. 1339. Součást&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Filiální kostel sv. Floriána - Kuchařovice (kostel)

Dominantou Kuchařovic je kaple svatého Floriána. Základní kámen k výstavbě obecní kaple byl položen 14. září 1931. Nachází se na místě staré zvonice, která byla pro chatrnost stržena. Jedná se o zděnou stavbu ve středu obce, postavenou stavitelem Sovou. Za hojné účasti místních obyvatel byla pak vysvěcena 4. září 1932. Ve věži byly um...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Žerotice
 kostel v okrese Znojmo
bez fotografie

Farní kostel zasvěcený sv. Martinu stojí v severovýchodní části obce. Okolí kostela je parkově upraveno a obehnáno zdí. Přístup do areálu je z jižní strany po schodišti z chodníku hlavní branou nebo z východní strany boční brankou. Kostel se nachází v nadmořské výšce 221m. V roce 1237 potvrzuje papež Řehoř IX. premonstrátskému klášteru Zábrdovickému ves Žerotice. V roce 1253 se na konsekrační listině uvádí žerotický farář Boreas. Poprvé se farář zmiňuje roku 1190. Lze se tedy domnívat, že již ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Mezi nejstarší stavby v Ratiboři patří evangelický kostel z roku 1842 – 61 projektovaný vídeňským architektem Försterem. Původní dřevěný kostel byl z roku 1782. Chráněn je za oltářem zazděný kámen, v němž byly ukrývány v dobách pronásledování náboženské knihy, z kterých kázal lidový kazatel Jan Maniš (1746 &nda...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Valašské Meziříčí (kostel)

Římskokatolický farní kostel Panny Marie, byl původně stavěn v 2. polovině 17. století jako tzv. nový zámek. Tento Valašskomeziříčský farní chrám, je hlavní církevní dominantou toho valašského města, ležícího na ostrohu nad soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Objekt kostela samotného se nachází poblíž hlavní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem (kostel)

Jeden z nejvýznamnějších románských kostelů sv. Prokopa se nachází v obci Záboří nad Labem. Původně zde byla vystavěna kaple Panny Marie, čtvercového půdorysu z doby kolem roku 1150 s apsidou a věží. Později byla na jižní straně přistavěna rozměrná obdélná předsíň. V 17. století byla kaple přestavěna na kostel a zároveň změněno vysvěcení na sv. Prokopa. Na m&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel - Jakartovice
 kostel v okrese Bruntál
bez fotografie

obrovský nárůst
bez fotografie

Obec Moravice je v kronikách prvně zmiňována kolem roku 1300. Již v této době stál na tomto místě kostelík, který byl celý dřevěný – od roku 1525 byl kostel farní. Farnost spravoval děkan z Opavy až do roku 1675, kdy zahynul při zpáteční cestě do Opavy. Od té doby patřil kostel pod farnost Hořejší Kunčice. V té době bývala ve zdejším kostele mše svatá pouze jednou ze tři týdny. Tato závislost farnosti na Hořejších Kunčicích trvala celých sto let. V roce 1785 poslali farníci žádost císařovně Mari...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Jimramov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel Narození Panny Marie - Jimramov (kostel)

Stojí na místě původního gotického kostela, o němž je první zpráva z roku 1361. V letech 1707-1715 byl barokně přestavěn a ze starší části zůstala jen část chrámové lodi a spodek věže. Původní barokní věž byla v roce 1879 nahrazena jehlancovitou věží, jež byla v roce 1933 upravena znovu na barokní. Kostel je spojen krytou, patrovou chodbou se severním traktem zámku. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jimramov ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina (kaple)

Kaple pochází z 18. století. V interiéru kazatelna a kruchta s varhany. Bohoslužby se konají: ČT  18:00 - 1x za měsíc, 1. týden v měsíciSO  16:30 - 1x za 14 dní, sudý týden, (2. a 4. sobota v měsíci) ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Kuželov
 kostel v okrese Hodonín
bez fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v roce 1768 jako součást procesu rekatolizace místního obyvatelstva. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze