Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 641-660 z 4967 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Původně románská stavba z první poloviny 13. století, gotickou úpravou prošla asi roku 1443, s výjimkou věže byl kompletně přestavěn v letech 1736-39, asi na původních bazilikálních základech. Orientovaná trojlodní stavba bazilikálního typu pod sedlovou střechou a dvěma pultovými střechami nad bočními loďmi. Západní průčelí tvoří mohutná třípatrová věž v šíři hlavní lodi, dole v rozích silně zbytnělá, nahoru se zužující, s bosovaným nárožím. V přízemí v ose segmentově rámovaný pravoúhlý portál, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kláster a kostel Nanebevzetí panny Marie - Kladruby (klášter)

V údolí řeky Úhlavky se rozkládá bývalý benediktinský klášter založený na počátku 12. století knížetem Vladislavem I. Dnešní podoba areálu je z třetiny 18. století. Dominantou areálu je klášterní kostel, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky. Ten také navrhl většinu vybavení interiéru, na kterém se dále podíleli bratři Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel Legát. Po jižní straně kostela je situován starý konvent, u kterého na východě stojí stará prelatura...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Pozdně barokní kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1759. Původně na tomto místě stával protestantský dřevěný kostelík, který byl postaven v roce 1598 a v polovině 17. století přestavěn na kamenný. Základní dekret povolující stavbu vystavil v roce 1752 hrabě Ernst Qvido Harrach. V roce 1880 prošel kostel generální rekonstrukcí. Později byla provedena renovace v letech 19...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Pakoměřice
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

Malý gotický kostel s barokní úpravou ve 2. pol. 18. století, kdy byla např. dosazena doposud dobře zachovaná dřevěná barokní kazatelna. Na oltáři nápis informující o věnování Janem Hertwigem, hrabětem z Nostic léta páně 1678. V 90 letech byl odsvěcený kostel necitelně upraven na atelier dosazením střešních oken do jižní strany střechy a p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná (kostel)

Kostel sv. Michala jako část souboru renesančních památek v obci vznikl v roce 1614. Byl původně evangelický, ale po 30-leté válce v rámci rekatolizace území byl kostel předán katolíkům. Kostel má zajímavý půdorys obdélníku s trojbokým ukončením. Přiléhá k němu budova tzv. fojtství, rovněž renesanční, a klasicistní budova fary, ze kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Orlicí (kostel)

Výška kostela do klenby je 15 m, délka lodi je 40m a šířka 14,5m. Věž kostela je vysoká 52 m. Kostel se stavěl od léta roku 1770 do podzimu 1776, kdy byla osazena báň věže, kterou ze svých zdrojů hradil místní tkalcovský cech.V průčelí kostela můžeme vidět erb patrona kostela knížete Lichtenštejna. Vedle něho stojí dvě postavy alegorických soch Víry s hořícím srdcem a Naděje s kotvou. Na okrajích vrchní římsy se nachází dvě sochy apoštolů Petra s klíči v ruce a Pavla s mečem. Báňovitá věž je zak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Prokopa - Budiměřice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Prokopa - Budiměřice (kostel)

Novorománský kostel sv. Prokopa v Budiměřicích postavil v letech 1879-1881 poděbradský stavitel J. Kalous. Je to obdélná jednolodní orientovaná stavba s půlválcovou apsidou pro presbytář. Z jihu i severu k apsidě přiléhají půlkruhové přístavky jako sakristie, zatímco západnímu průčelí dominuje štíhlá hranolová věž s jehlancovitou střechou. Vn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Markéty - Horní Planá
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Markéty - Horní Planá (kostel)

Původně raně gotický kostel byl v polovině 16. století přestavěn. Nachází se na severním konci náměstí a pohledově ho uzavírá. Kostel je dvoulodní stavba s odsazeným presbytářem zakončeným polygonálně. Při západním průčelí je přisazena hranolová věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Brno-Bohunice
 kaple v okrese Brno-město
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Brno-Bohunice (kaple)

Kaple byla postavena v roce 1871. Obec v té době patřila k farnosti Starobrněnské a tak kaple sloužila jen k příležitostným pobožnostem. Slavnostní bohoslužby se zde konají každoročně vždy 5. července. Při dostavbě panelového sídliště měla být kaple jako nepotřebná zbourána. O její zachování se zasloužili historici a památkáři. (Pavel Hlaváček)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Předklášteří (kostel)

Dříve klášterní, od roku 1782 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je mohutná trojlodní bazilika bez věže. Má příčnou loď s pětibokým presbytářem. Kostel byl postaven v letech 1233 – 1239, zaklenut je křížovou žebrovou klenbou, presbytář má křížovou klenbu šestidílnou. Mobiliář kostela je barokní, obrazy jsou díla malířů F. A. Maulberts...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kostel - Předklášteří
 kostel v okrese Brno-venkov
Hřbitovní kostel - Předklášteří (kostel)

V Předklášteří v části zvané Na Stráňově stojí uprostřed hřbitova kostelík Nejsvětější Trojice . Je to jednolodní obdélníková stavba s žebrově zaklenutým polygonálním závěrem , cenná stavba v pozdně gotickém a renesančním slohu. Kostelík byl postaven v roce 1555 a v roce 1678 přestavěn a později opravován. Nad vchodem je letopočet vzniku a iniciály abatyše kláštera Porta coeli Barbory Konické ze Švábenic. V průčelí pravoúhlý portál s kamenným profilovaným ostěním – pruty, ve vrcholu erb. Nad po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov (kostel)

 Mít vlastní kostel bylo dlouhodobé přání obyvatel Starého Poddvorova. Splnilo se jim až po roce 1989. V červnu 1994 posvětil základní kámen pro stavbu nového kostela při své návštěvě České republiky papež bl. Jan Pavel II. Poté se hned začalo stavět a v roce 1994 byl kostel dokončen a 31. července slavnostně zasvěcen patrunu obce sv. Martinu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Staré Sedlo (kostel)

Kostel je mimořádně zajímavá a hodnotná sakrální architektura, jejíž původ náleží patrně až do závěru 13. stol. s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. Barokizace v 18. stol., gotické prvky však dobře dochovány.  Vesnice se v pramenech uvádí v roce 1113 a kostel v roce 1384. Někdy ve 2. čtvrtině 14. století byl postave...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany (kaple)

Malá sakrální stavba, umístěná u cesty směrem do Popic. Byla postavena koncem 18. století, v roce 1993 pak restaurována a o rok později znovu vysvěcena....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Dolní Město
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
Kostel sv. Martina - Dolní Město (kostel)

Dolnoměstský kostel sv. Martina je příkladem rustikální gotické stavby z 1. pol. 14. stol. Kostel byl později barokně upravován. Kostel se v pramenech prvně objevuje zřejmě již roku 1346. v závěti Pertolta z Lipé. Nelze sice zcela vyloučit, že šlo již o kostel v dnešní Lipnici nad Sázavou, ale pravděpodobnějším se zdá, že v závěti bylo míněno právě Dolní Město. Znovu se s kostelem setkáváme v rejstříku papežských desátků z roku 1352. Kostel byl tudíž kostelem farním a jako takový se vyskytuje ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Navštívení Panny Marie - Jednov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Navštívení Panny Marie - Jednov (kostel)

Barokní kostel Navštívení Panny Marie v Jednově vznikl na místě studánky, kde docházelo k zázračným uzdravením. Nejprve byla na dubu nad studánkou umístěna soška, později vznikla kaple (r.1766 zásluhou kláštera sv. Kláry z Olomouce) a v l.1807-10 kostel. Původní pramen je pod oltářem a je vyveden do kaple při straně chrámu. Poutní kostel je zdoben několika sochami - sv.František z Asissi, sv.Benedikt, socha Anděle víry, bohatou výzdobou, relikvií s ostatky sv.Kříže. U chrámu je fara s Rajskou za...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kaple sv.Floriána - Hrdibořice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána - Hrdibořice (kaple)

V obci Hrdibořice stojí kaple sv.Floriána z r.1750....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kralice na Hané (kostel)

Místní kostel s farou v Kralicích na Hané jsou barokní stavby z l.1789-91, postaveny byly na starších základech. Kostel byl přestavěn r.1873. U kostela je několik zajímavých soch světců a sousoší sv.Jana z Nepomuku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv.Jana Nepomuckého l - Klopotovice
 kostel v okrese Prostějov
Kaple sv.Jana Nepomuckého l - Klopotovice (kostel)

Kaple stojící na návsi je z roku 1810. U kaple je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Bartoloměje - Klenovice na Hané
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Bartoloměje - Klenovice na Hané (kostel)

Kostel v Klenovicích na Hané již stával, jak je patrné z listin, minimálně před rokem 1350. Koncem 15. století zde měli velký vliv čeští bratři - nejznámějším z nich byl Jan Klenovský. Katolictví se zde podařilo opět prosadit až počátkem 17. století. Kostel zažil po staletí mnoho různých pohrom - četné požáry, či ustřelení věže ruským tankem v závěru války.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze