Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 641-660 z 5061 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple zasvěcená Nejsvětějšímu Vykupiteli - Brtnička (kaple)

Uvnitř vesnice na návsi stávala dřevěná kaplička Spasitele z roku 1790. Ta však byla ve třicátých letech minulého století zbourána a na jejím místě byla vystavena v novogotickém stylu nová kaple "Ke cti a chvále Boží", zasvěcená Panně Marii. Kaple je zděná, zvenku natřená na žluto, s plechovou kopulí. V květnu 2000 byl vysvěcen nový zvon "Panny Marie Kr&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Kunhuty - Brno-Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Kunhuty - Brno-Židenice (kostel)

Kostel sv Kunhuty se nachází v areálu Vojenské nemocnice na ulici Zábrdovická v městské části Brno-Židenice. Kostel svaté Kunhuty byl postaven v pozdně románském slohu. Vysvěcen byl v roce 1211 za přítomnosti krále Přemysla Otakara I., jeho tří synovců, celého dvora, Vladislava Jindřicha -markraběte moravského, moravské šlechty a představitelů církve. Obřad vykonal hnězdenský arcibiskup Josef Kietlitz. Kostel se tak stal kostelem farním pro Zábrdovice, Židenice a Husovice a současně i kostelem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Deblín
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Mikuláše - Deblín (kostel)

Na návrší výrazně situovaná barokně přestavěná gotická sakrální architektura zbudovaná na základech pozdně románského trojlodí, jehož architektonické články částečně využívá, představuje vysoce hodnotnou architektonickou a umělecko-historickou památku. Kostel sv. Mikulášeje chráněn památkovým ústavem stejně jako k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Navštívení Panny Marie -  Mistřín (kostel)

Kostel Navštívení Panny Marie pochází z roku 1743. Nahradil starší románský kostel, který však stával na jiném místě jižně od Mistřína. Nový kostel byl vysvěcen 2. července 1743 na svátek Navštívení Panny Marie a tomuto tajemství byl také zasvěcen....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sbor Církve adventistů sedmého dne - Břeclav (kostel)

Při stavbě tohoto kostela byly využity výrazně historizující architektonické prvky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Evangelický kostel - Nosislav
 kostel v okrese Brno-venkov
Evangelický kostel - Nosislav (kostel)

Nosislavský evangelický kostel se nachází na Masarykově ulici. Projekt novogotického kostela vypracoval František Schmoranz ze Slatiňan. Základní kámen byl položen 15. října 1872 a stavební práce byly ihned zahájeny. Místní evangelíci pomáhali najatým zdeníkům vlastními silami i koňskými povozy, aby stavbu co nejvíce uspíšili a zlevnili. Po čtyřech letech usilovné práce byl kostel dokončen a 8. října 1876 slavnostně posvěcen. Do kostelní věže byly zavěšeny tři zvony. Ve světových válkách však by...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Havla - Rychnov nad Kněžnou
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Havla - Rychnov nad Kněžnou (kostel)

střední nárůst
Kostel sv. Markéty - Moravské Knínice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Markéty - Moravské Knínice (kostel)

První zmínka o zdejším kostele je z roku 1366. Historicky hodnotná architektura kostela, původně s pozdně gotickým jádrem, později s barokními a historizujícími přestavbami ze 3. čtvrtiny 17. a 19. stol. je významnou umělecko-historickou památkou a dominantou sakrálního okrsku obce. Zčásti pozdně gotická, zčásti barokní stavba s pozdějšími úpra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Příkazy (kostel)

Novodobá kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v letech 1924 až 1926 místním stavitelem Josefem Brachem podle projektu brněnského architekta Eduarda Gőttlichera. Kaple je zasvěcená slovanským věrozvěstům, ale současně je také památníkem 38 obětí obou světových válek, jejichž jména jsou uvedena na tabulkách na průčelí kaple. Svou architekturou se nejvíce podobá romá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Navštívení P.Marie - Mnichov
 kostel v okrese Bruntál
Kostel Navštívení P.Marie - Mnichov (kostel)

Kostel byl vystavěn v r. 1716  na místě staré kaple. Nynější novogotickou podobu získal po přestavbě v letech 1876-79. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Vavřince - Náchod
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Vavřince - Náchod (kostel)

Kostel sv. Vavřince - dominanta Masarykova náměstí. Prvně historicky doložen je již kolem r. 1310. Z původní gotické architektury se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem, zdivo severní věže a lodi. Roku 1441 byl kostel stižen požárem a následně došlo k přestavbě. Další přestavba se uskutečnila v 70. letech 16. století. Po velkém požáru města v roce 1663 byl kostel přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kaple Panny Marie Karlovské - Týn nad Vltavou
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Panny Marie Karlovské - Týn nad Vltavou (kaple)

V Tyršově ulici směrem od náměstí k Sokolovně je po pravé straně silnice největší kaple ve městě, nesoucí jméno Panny Marie s poněkud netradičním přívlastkem - Panny Marie Karlovské. Podle pověsti koupili sochu Panny Marie obyvatelé osady Karlov u Všeteče /viz. dále Všeteč/. Když ji vezli od výrobce z Tábora, zastavilo se koňské spřežení právě na mí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Šebestiána - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Kaple sv. Šebestiána - Mikulov (kostel)

Tato kaple na Svatém kopečku, původně nazývaném Tanzberg, tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Její základní kámen byl vysvěcen 2. července 1623, rok poté, co se v Mikulově a okolí rozšířila epidemie moru. Olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina se rozhodl vyjádřit vděčnost Bohu za překonání morové rány výstavbou kaple sv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Fryčovice
 kostel v okrese Frýdek-Místek
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Fryčovice (kostel)

Na návrší obce je v dominantní poloze starobylý kostel Nanebevzetí Panny Marie gotického původu ze 14. stol., přestavěn pak renesančně r. 1573 a barokně v 17. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pravoslavný chrám sv. kněžny Olgy - Františkovy lázně (kostel)

Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích. Postaven byl v letech 1887-89 známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo na Rusi v 10. stol. přijato křesťanství. Jedná se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Přibyslav
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Přibyslav (kostel)

Barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele byl vystavěn v letech 1750-1753. K vysvěcení došlo v roce 1753. Po požáru r. 1767 obnoven. V interiéru hlavní oltář s obrazem s výjevem narození sv. Jana Křtitele. Pravidelné bohoslužbyNE  08:00NE  09:30NE  18:00 - letní čas, mimo 3. neděleNE  18:30 - zimní čas, mimo 3. nedělePO ST  07:30ÚT ČT PÁ  18:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Farní chrám Zmrtvýchvstání Páně - Slavkov u Brna (kostel)

Chrám Vzkříšení Páně - Původní farní kostel zasvěcený sv. Jakubu Většímu stával uprostřed hřbitova v oblasti nynější Fügnerovy ulice. V nevelké vzdálenosti od něho se nacházela obecní věž se třemi zvony, jež plnila funkci zvonice a hlásky. První zmínku o ní můžeme nalézt v listině týkající se udílení odpustků, která byla vydána 9. listopadu 1322. Kostel postupně chátral a koncem 17. století byl v takovém stavu, že majitel panství Dominik Ondřej Kounic začal pomýšlet na stavbu nového. K tomu však...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Sv. Václava - Bítov
 kostel v okrese Znojmo
bez fotografie

Dominantu nové obce Bítov, postavené v polovině 30. let 20. století náhradou za městečko, zatopené Vranovskou přehradou, tvoří kostel na jižní straně náměstí z let 1934–35. Vnitřní vybavení sem bylo přeneseno z původního kostela, zbytečně zbořeného až roku 1954. Ten stál na svahu nad pravým břehem Želetavky, nad vzdutím přehrady. Pocházel pravděpodobně ze 13. stol...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kaple - Libivá
 kaple v okrese Šumperk
Hřbitovní kaple - Libivá (kaple)

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Býchory
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Bartoloměje - Býchory (kostel)

Každá významnější ves mívala svůj kostel. V Býchorách býval původně farní kostel,k němuž měli podací právo držitelé býchorských dvorů. Bohatá fara to nebyla, neboť platila jenom 12 grošů papežského desátku v roce 1367. Víme také, že roku 1359 zde zemřel farář Hašek, nahradil ho Enoch z Chotěšic.Roku 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze