Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 621-640 z 5040 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Prokopa - Svémyslice
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

Pozdně barokní kostel sv. Prokopa pochází ze 70. let 18. století. Patří mezi kulturní památky a jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Svémyslice. Kostel je využíván pro Bohoslužby a kulturní akce. Bohoslužby zajišťuje Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem. Z místní kroniky: "Někdy ve 12. století zde byl zbudován farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě. Chrám byl již roku 1384 farním děkanátu Brandejského a platilo se z něho 21 gr. půlletně desátku papežského. Ač se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Neratovice
 kostel v okrese Mělník
bez fotografie

Kostel byl vybudován ve druhé polovině 17. století. Podle pověsti se nachází na místě, kde byl r. 987 biskup Vojtěch dostižen a obrán převozníky o boty, kterým nemohl zaplatit za převoz (jen jim požehnal).  Obdélná stavba s půlkruhovým závěrem, členěná soklem, pilastry, podstřešní římsou. Vstup v Z průčelí dveřmi s ostěním, druhý vstup na SV presbyt&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Kiliána - Davle
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Kiliána - Davle (kostel)

Kostel sv. Kiliána. Podle nejstarší dochované zmínky z r. 1352 dlouho považován za gotický. Při opravách na konci 80. let 20. století bylo náhodně odkryto románské zdivo lodi s okénky a torzem portálu, které jej datuje do poloviny 12. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Martina - Jindřichovice
 kostel v okrese Sokolov
bez fotografie

Původně gotický kostel sv.Martina ze 14. století je jednolodní orientovanou stavbou. K její jižní straně polygonálního presbytáře přiléhá hranolovitá věž, přecházející v horních patrech (nad IV.NP) v osmihran. Věž byla přidána během barokní přestavby kostela v roce 1658. K západní straně věže je přistaveno schodiště. V jižní stěně věže je v ú...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice (kostel)

Mimořádně hodnotný románsko-gotický kostel s areálem bývalého hřbitova. Areál tvoří kostel sv. Jiljí s márnicí, socha sv. Jana Nepomuckého a opěrná zeď. Kostel je neomítnutý s obdélnou lodí a polygonálně zakončeným presbytářem. Okna s lomeným obloukem a kružbovými výplněmi. Kostel pochází z 11. století, got...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kaple sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kaple)

V 11. století žil v poustevně pod vrcholem benediktýnský mnich Vintíř (Günter). Zemřel zde roku 1045, a je pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. U žulového skaliska stojí na jeho památku Kaple svatého Vintíře, obnovená roku 1992. Až ve 45. roce svého života - na tehdejší dobu tedy již starý člověk - se Vintíř setkal s učením benediktinů a rozhodl st&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kláster a kostel Nanebevzetí panny Marie - Kladruby (klášter)

V údolí řeky Úhlavky se rozkládá bývalý benediktinský klášter založený na počátku 12. století knížetem Vladislavem I. Dnešní podoba areálu je z třetiny 18. století. Dominantou areálu je klášterní kostel, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky. Ten také navrhl většinu vybavení interiéru, na kterém se dále podíleli bratři Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel Legát. Po jižní straně kostela je situován starý konvent, u kterého na východě stojí stará prelatura...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kařez
 kostel v okrese Rokycany
bez fotografie

obrovský nárůst
Děkanský kostel Narození Panny Marie - Klatovy (kostel)

Děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie. Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hřbitovní kostel sv. Alžběty - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Hřbitovní kostel  sv. Alžběty - Třeboň (kostel)

Kostel sv. Alžběty byl vystavěn z popudu rožmberského vladaře Viléma Voka z Rožmberka, jako renesanční stavba jednolodní, jakožto náhrada za starší zrušený gotický kostel stejného zasvěcení, který stál na nynějším ostrově v rybníce Svět, tehdy nově budovaném rybníce "Nevděk". Byl slavnostně vysvěcen v den svátku Sv. Anny, matky Panny Marie 26. července l.p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Beroun
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Jakuba Většího - Beroun (kostel)

Trojlodní děkanský kostel Sv. Jakuba Většího pochází z doby založení města a patřil, jak vidíme na starých vedutách, vedle věžovitých bran k dominantě v panoramatu města. V roce 1543 byl přestavěn a rozšířen. Z této přestavby se dochoval presbytář, zákristie a v západní předsíni svorník klenby s vyobrazením městského znaku z roku 1543.V roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Ondřeje - Radobytce
 kostel v okrese Písek
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Sudoměřice u Bechyně (kostel)

Kostel nepochybně vznikl na samém počátku 14. století (dochován krov nad oběma částmi) Loď byla přestavěna patrně v roce 1826. Další úpravy proběhly patrně v 90. létech 20. století Kostel na výšinné poloze na SV straně návsi, jednolodní, orientovaný. Hřbitov, kdysi obklopující kostel, byl neznámo přesně kdy, mezi lety 1986-2003, jako pohřebiště zru&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl koncem 15. století přestavěn Johanem Spiessem z Frankfurtu, dvorním stavitelem krále Vladislava II. Jagelonského, ve slohu pozdní gotiky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kartuziánský klášter - Dolany
 zřícenina klášteru v okrese Olomouc
Kartuziánský klášter - Dolany (zřícenina klášteru)

V lese na východním okraji obce Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím, vedoucím z Dolan k osadě Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem byl v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 olomouckými měšťany z bezpečnostních důvodů v roce 1437 zbořen. Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního kostela Panny Marie, kaple a mnišských domků. Archeologický výzkum v letech 1962-1975 zjistil celkový rozvrh areálu kláštera....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie - Černvír (kostel)

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru Černvírský hrad stával na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. V jeho severní části stávala pozdně románská dvouapsidová svatyně, která však zřejmě nebyla přímo součástí hradního areálu. Jediné, co starodávný hrad ještě připomíná, je místní název "Na hradisku". V severní části hradního ostrohu je postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie , původně pozdně románský , z 1. poloviny 13. století ve 14. století goticky rozšířený , kdy byla přistavěna ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Dubné
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je raně gotický, připomínán již ve 14. stol. (presbytář). Portál na severní straně lodi je z let 1340-50. V r. 1525 byl kostel upraven jako dvoulodní se síťovou klenbou nesenou třemi pilíři. Teprve v r. 1575 byla postavena věž. Kostel byl dále stavebně upravován v r. 1730 – rozšířena okna, přistavěna předsíň před západním průčelím a sakristie. V r. 1784 byl okolo kostela zřízen hřbitov, na němž se pohřbívalo až do r. [doplnit]. Hřbitovní zeď se zachovala a dnes je c...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple Navštívení P. Marie - Přehýšov
 kaple v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Roku 1893 byla v centru návsi postavena velká kaple Navštívení P. Marie, tvořící dnes jednu z dominant obce. Stavba je novogotická, k průčelí lodi přiléhá věž. Před kaplí pak byl umístěn pamětní kříž....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Jívová
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Bartoloměje - Jívová (kostel)

Barokní kostel postavený v letech 1717-1720 je výraznou dominantou obce. Jívová se muže pyšnit památkou přesahujícím daleko místní obzor a význam. Dominantou, která vtiskuje zvláštní ráz panoramatickému obrazu celé obce i okolní krajiny, barokním kostelem sv. Bartoloměje. Tento kostel byl postaven v barokním stylu v období asi od roku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Semily
 kostel v okrese Semily
Kostel sv.Petra a Pavla - Semily (kostel)

obrovský nárůst


    Strana: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze