Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 621-640 z 4992 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Chrám sv. Jana Křtitele - Sudice
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Na úbočí kopce, v severní části obce Sudice, stojí velká pseudogoticky orientovaná trojlodní bazilika s transeptem. Stojí zde už více než 90 let. Ke konci 19. století přichází do tehdejší farnosti s dřevěným kostelíkem důstojný pan farář P. Arnošt Jureczka. Tato, pro obec významná osobnost, se značnou měrou zaslou­žila o stavbu dominanty Sudic. Oblíbený farář si dovedl získat německou většinu v obci, a tak mohl roku 1903 přikročit ke stavbě nového kostela z červené cihly a kamene. V roce 1904 b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Šilheřovice (kostel)

První známý farář v Hati A Šilheřovicích po reformaci byl uváděn v pamětní knize farnosti r. 1657 - Mgr. Daniel Pulibeus. Za působení faráře Karla Kaschného se farnost Šilheřovice r. 1924 osamostatnila.  Prvním farářem šilheřovické farnosti byl P. Josef Malý (1924 - 1937) , který sídlil v budově fary v blízkosti Maštalen, kterou věnoval rod Rot...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice (kostel)

Vystavěn v letech 1760-67. R. 1844 a r. 1939 prošel objekt kostela rozsáhlejšími opravami. Obdélníková loď má ve východní části výrazný centrální prostor, který je rozšířen bočními kaplemi a půlkruhovým presbytářem. Nad západním průčelím hranolová věž s cibulovou bání. Vnitřní zařízení j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Jámy
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Martina - Jámy (kostel)

První zprávy o kostele zasvěceném sv. Martinu jsou známé z roku 1672. Založila jej klášterní vrchnost. Tehdy měl kostel zděnou sakristii, 1 oltář, dřevěný kněžský kůr, kazatelna 3 zvony. Výprava kostela byla prostá. byla zde schránka se sv. ostatky, měděný vyzlacený kalich s patenou, 2 kasuly se štolami a manipuly, bursa s pallou, velum na kalich, 2 polštářky na mešní knihu, alby, humerál, cingulum, 4 ubrusy, korporál, purifikatorium, 6 podložních roušek a některé další drobné vybavení. Jmění po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kosov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kosov (kaple)

Kaple byla postavena v letech 1868-1871. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Hřbitovní kostel sv. Michala - Polička (kostel)

Intaktně dochovaný renesanční kostel vystavěl před rokem 1580 Ambrož Vlach (patrně v Čechách usedlý Ital). Jedná se o síňové trojlodí téměř čtvercového půdorysu s užším trojboce zakončeným kněžištěm s opěráky. Při jižní a severní straně trojlodí jsou čtvercové předsíňky, přistavené patrně teprve dodatečně, u severní předsíňky šnekové schodiště na kůr a půdu, při severní stěně kněžiště je okolo roku 1658 (nebo 1690) přistavěná sakristie, mezi sakristii a předsíňku byl vsunut přístavek Božího hrob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel - Borovnice
 kostel v okrese Trutnov
bez fotografie

Kostel se v obci stavěl v r. 1719 - 1722, přifařen byl však k Pecce. Teprve v r. 1787 bylo přifaření zrušeno a v obci byla zřízena “Lokálie”. Vlastní fara existuje od r. 1854 ....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Nejdůležitější památkou Chotěborek je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je nejstarším svědkem minulosti, stojí na místě vyhořelého dřevěného kostelíka. Zpráva o kamenném kostele pochází od opata kláštera opatovského, přítele Karla IV. Jižní gotický portál pochází z 1.poloviny 14.století a je dosud zachovalý, prošel mnoha změnami, za husitských válek byl vyloupen a vypálen a znovu opravován. Nese všechny osudy našich předků – vpád Braniborů roku 1270, války husitské, vpád Švédů – třicetiletá válka ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Brno-Komín
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Vavřince -  Brno-Komín (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Vavřince se nachází na Kristenově ulici v brněnské místní části Komín. Kostel zde dala vystavět roku 1324 královna Eliška Rejčka, aby na něj byla přenesena farní práva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně, který se stal chrámem klášterním. Roku 1720, při velkém požáru Komína, kostel vyhořel. Celková oprava byla provedena až v letech 1883 - 1884 podle návrhu zemského konzervátora a diecézního architekta Augustina Prokopa. Při této opravě byla uprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Václava - Brno-Žabovřesky
 kaple v okrese Brno-město
Kaple sv. Václava - Brno-Žabovřesky (kaple)

Kaple sv. Václava stojí na Burianově náměstí ve staré části Žabovřesk. Kaplička, jak ji nazývají obyvatelé městské části, byla postavena na místě starší dřevěné kaple. Slavnostně byla vysvěcena roku 1906 a jejím autorem je stavitel Tomáš Němeček. V letech 2008 a 2009 byl v kapli instalovány nové sochy svatého Jana Boska a Panny Marie Pomocnice od s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Evangelický kostel - Rovečné
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Evangelický kostel - Rovečné (kostel)

Chrám Českobratrské církve evangelické byl postaven v letech 1897 - 1898 na místě původní evangelické modlitebny. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se mnozí obyvatelé Rovečného i přilehlých obcí přihlásili k evangelické víře helvetského vyznání. Vytvořili filiální sbor patřící k Prosetínu a už v roce 1784 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple - Václavov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple - Václavov (kaple)

Zrekonstruovaná kaple se světle oranžovou fasádou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek
 bazilika v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Želeč
 kostel v okrese Prostějov
bez fotografie

Základem zdejšího kostela byla kaple svatého Bartoloměje ze 16. století. Roku 1785 byla přistavena věž a v roce 1863 zde vzniká farnost. Nový kostel v obci vzniká roku 1939. Architekt stavby byl Klaudius Madelmayer (obnovitel Velehradské baziliky).     ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kalvárie a kostel sv. Kříže - Prešov
 kostel v okrese * Slovensko
Kalvárie a kostel sv. Kříže - Prešov (kostel)

 Na západním okraji Prešova na jeho pahorku se nachází  komplex barokních kaplí a kostela, zvaných Prešovská kalvárie. Ta pochází někde z první poloviny 18. století a to za působení tamních jezuitů v období rekatolizace a z iniciativy Spolku umírajícího Krista. S výstavbou prvních sakrálních objektů se začalo r....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Lutršték - Němčany
 kaple v okrese Vyškov
Lutršték - Němčany (kaple)

Studánka na úpatí kopce severozápadně od Němčan byla často vyledávaná a také jí byly připisovány léčivé účinky. Voda ze studánky údajně uzdravila několik slepých lidí. Časté navštěvy studánky se pak odrazily i v pojmenování tohoto místa, které je odvozeno z německého "lauter Steg" - "mnoho cest". V lidové mluvě ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Z archivních dokumentů se domníváme, že nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento první kostel postavili vladykové kokorští, kteří se psali "páni z Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Jakuba Většího - Břest
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Jakuba Většího - Břest (kostel)

První zmínka o kostelu v obci pochází z roku 1517. Základy dnešnímu kostelu byly dány pravděpodobně v roce 1580. Po požáru v roce 1679 se v roce 1708 přistoupilo k jeho obnově a zároveň byla přistavena věž, kterou kostel dosud neměl. V roce 1780 byly přistaveny kaple a v roce 1879 zvýšena celá věž a umístěny věžov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Stanislava - Smidary
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Původně dřevěný kostel ze 14.stol. byl realizován roku 1749 v pozdně barokním slohu, průčelí upraveno 1825. Stavba byla pozměněna v letech 1848 a 1866, kdy došlo ke změně věže na dnešní podobu. Opravy kostela byly provedeny v letech 1912, 1924 a 1966, kdy byl odstraněn sanktusník. Uvnitř se nacházejí nástěnné barokní malby, nástropní freska Nejsvětější trojice z r. 1750 a z r. 1770 ilusivní nástěnné barokní oltáře J.Kramolína. Hlavní oltář je sestaven z rokokových plastik velmi dobré úrovně....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Radostín nad Oslavou
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Bartoloměje - Radostín nad Oslavou (kostel)

Poprvé zmiňován roku 1365. Gotickou podobu si udržel až do 18. století, kdy byl upraven barokně. Jednolodní obdélná stavba se zúženým, pravoúhle zakončeným presbytářem. Štít kostela je převýšen malou věžičkou. Nedaleko se nachází samostatně stojící věž - zvonice.   Bohoslužby se konají: NE  07:45NE  11:00ÚT  07:...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze