Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 581-600 z 5037 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel svatého Jiljí - Moravské Budějovice (kostel)

Dominantou vytvářející charakteristické panorama města, je farní kostel sv. Jiljí, trojlodní chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století. Z období gotiky pochází kněžiště. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger. V jádru románský kostel byl složitě přestavov&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple Nanebevzetí Panny Marie na Adamu - České Petrovice (kaple)

O úmyslu a založení této kaple vypovídá pamětní destička v kapli, nápis na obrazovém sloupku i na samotném obrazu a obecní a farská kronika. Údaje jsou následující: Anton Bayer, místní obchodník z čp. 23 a člen hudební kapely onemocněl cestou z Brna těžkou nemocí nosu. V době nemoci viděl ve snu výjev slavného Zmrtvýchvst&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Želešice (kostel)

Farní Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie má jádro z roku 1491. Barokní úprava byla provedena v roce 1722. Až do roku 1483 místní obyvatelé využívali kostel v Modřicích, než byla dostavěna kaple Panny Marie v Želešicích. K ní byla v roce 1676 přistavěna kaple sv. Josefa a v roce 1795 zvětšena do dnešní podoby farního kostela, byla také renovová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kapucínský klášter - Sokolov
 klášter v okrese Sokolov
bez fotografie

Uzavírá jižní konec Starého náměstí. Na výstavbě se podílel spolu s lineckými kapucíny i tehdejší majitel panství Jan Hartvík Nostic. Klášter byl slavnostně vysvěcen 20. října 1667 litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Kolem čtvercového rajského dvora s kulatou studní stojí budovy konventu. Klášteru dominuje budova klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Jedná se o jednolodní klenutou stavbu s postranními kaplemi. Půdorys kostela tvoří kříž. Kostel má mohutný trojúhelníkov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Ostrava-Hrabová
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Kateřiny - Ostrava-Hrabová (kostel)

Původně významná lidová jednolodní stavba z 16. století, která je dokladem výtvarné zdatnosti a vysoké úrovně stavitelské a řemeslnické práce jejich tvůrců. Po požáru v roce 2002 vystavěna znovu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Evangelický kostel - Vanovice
 kostel v okrese Blansko
bez fotografie

Vlastivěda Moravská uvádí (1906): "Obyvatelé Vanovic od 15. století přilnuli k husitismu a zůstali mu věrni až do vydání tolerančního patentu (dne 13. 10. 1781), kdy byli přinuceni, aby se přidali k reformovanému vyznání, které bylo nejbližší jejich bratrskému smýšlení". Na každé panské kanceláři byly zřízeny komise ze dvou osob duchovn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Fryčovice
 kostel v okrese Frýdek-Místek
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Fryčovice (kostel)

Na návrší obce je v dominantní poloze starobylý kostel Nanebevzetí Panny Marie gotického původu ze 14. stol., přestavěn pak renesančně r. 1573 a barokně v 17. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Ducha - Opava
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původně gotický kostel je součástí nedalekého kláštera existujícího již od 13. století. V kryptě kostela jsou hrobky některých opavských Přemyslovců. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaplička Panny Marie - lázně Roztěž
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička Panny Marie - lázně Roztěž  (kaplička)

Roku 1819 byla vybudována na mírném návrší okrouhlá zděná kaple Panny Marie Pomocné namísto původní dřevěné. Podle pověsti rostl na místě, kde dnes stojí kaplička, v 17. stol. strom, a na něm visel obraz Panny Marie. Poblíž stromu tehdy stávala mohutná olše a pod ní vyvěral pramínek zdravé železité vody, vlévaje se do malé stud&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Jiří - Božejov
 kostel v okrese Pelhřimov
bez fotografie

mírný pokles
Kaple sv. Vavřince - Sněžka
 kaple v okrese Trutnov
Kaple sv. Vavřince - Sněžka (kaple)

O výstavbu čtrnáct metrů vysoké stavby se zasloužil slezský šlechtic Kryštof Leopold Schaffgotsch, kterému patřily pozemky na severních svazích Krkonoš. Rozlehlé rodové panství bylo ale zkonfiskováno poté, co se jeho otec postavil císaři a jako vzbouřenec byl v roce 1635 v Řezně sťat. Císař mu majetek zabral, ale Schaffgotschův syn byl později omilostněn a část panstv&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Tomáše - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Tomáše - Brno (kostel)

  Kostel svatého Tomáše, který se nachází na Moravském náměstí, byl součástí augustiniánského kláštera. Klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl se stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Velkorysá stavba byla svěřena parléřské huti. Vznikl projekt síňového trojlodí s hlubokým chórem. Kostel s klášterem, postavený na brněnském předměstí, byl značně poškozen husity a znovu v průběhu třicetileté války. Obnovení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Boršice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Podle archeologa V. Hrubého byl původní kostel zasvěcen sv. Petru. Po jeho zničení husity v roce 1421 ležel dlouhá léta v troskách a až teprve po roce 1453 se začalo s jeho obnovou. V téže době bylo stanoveno, že fara bude vždy obsazována cisterciáky z Velehradu. Prvním jmenovitě známým farářem byl Pavel Fabricius, který byl na faru dosazen v roce 1652. Od roku 1682 je také dochován...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže - Bříství (zřícenina)

Zřícenina kaple Povýšení svatého Kříže se nachází za obcí na Křížové hůrce (oficiálně Břístevské hůře). Postavena byla roku 1714, vyhořela v roce 1818. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Heřmanův Městec (kostel)

Jak vysvítá z historických údajů, první zmínka o městě (nikoli o kostele) je z roku 1325. Je ovšem pravděpodobné, že kostel zde stál již před rokem 1325, historicky to ovšem potvrzené není. Byl gotický a stál na místě současného barokního chrámu. Někteří badatelé se domnívají, že jeho pozůstatky se nám dochovaly v základech dne&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Modrá Hůrka
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Modrá Hůrka (kostel)

Kostel byl původně gotický. Pochází asi z 1. poloviny 14. století V 2. polovině 16. století pak upraven renesančně. Poslední barokní úpravy pocházejí z roku 1744. Kostel stojí na návsi. Je to jednolodní stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií a věží po severní straně. Kostel obklopuje okrouhlá ohradní zeď se dvěma ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Zvěstovaní Páně - Vlachovo Březí (kostel)

Kostel Zvěstování Panny Marie tvoří nejen díky své vysoké štíhlé věži pohledovou dominantu náměstí Svobody. Zásadní přestavba kostela z let 1656-1669 s přístavbou bočních kaplí z roku 1735 je uceleným souborem barokní architektury s jejími typickými prvky jako volutový štít presbytáře, architektonizovaná průčelí ka...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jiří - Hradec u Stodu
 kostel v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Krajková
 kostel v okrese Sokolov
bez fotografie

Kostel sv.Petra a Pavla je dominantou Krajkové. První zpráva o kostele je z roku 1357, další zmínka je z Místopisného slovníku historického království českého, kde August Sedláček v tomto díle píše o farním kostele z roku 1364 - 1383. Jsou zachovány podklady o přestavbě kostela v roce 1583, kdy tehdejší gotická stavba byla přestavěna do renes...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Bartoloměje - Kutná Hora (kostel)

Vysoká věž a část obvodového zdiva lodi s opěrákem je vše, co se dochovalo z bývalého gotického kostela sv. Bartoloměje, postaveného před husitskými válkami v České čtvrti v blízkosti Kolínské brány. Společně s několika dalšími kostely po obvodu města byl zrušen dekretem Josefa II. v roce 1787. Zásadní přestavby se dočkal v roce 1837 a jeho zbytky j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze