Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 581-600 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Pod mohutnou klenbou prastarých lip se skrývá malý poutní kostelík sv. Anny a hned vedle něj filiální barokní centrální šestiboká kaple sv. Anny nad pramenem, o němž se odedávna vypráví, že je léčivý. Podle pověsti objevil léčivou moc pramene sedlák, který tam přivedl slepého koně, jenž se vyválel v bahně a prohlédl. Stará mohutná lípa u kapličky v lázních je patrně nejstarší strom v kraji. V roce 1772 Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky nechal postavit barokní centrální šestibokou kapli sv. Ann...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Sedlec-Prčice
 kostel v okrese Příbram
bez fotografie

Kostel sv. Vavřince v Prčici je původně románský, založen byl ve 12., možná však již v 11. století. Jeho zakladateli byli s největší pravděpodobností Vítkovci. Byl postaven v románském slohu, jak se tehdy všechny kostely stavěly a zřejmě plnil i obrannou funkci. Nasvědčuje tomu dolní část věže, která se z původní stavby dochovala. V jejích útrobách se ukrývá kobka o 3,6m2 se zdmi 1,45 m silnými se střílnou - úzkým okénkem pro střelbu šípy. Kostel byl malý. Na východní straně, kde je presbytář, m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel)

Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návrších lze získati zdravé, příjemné a účelné bydlení předstihující jiné výstavnější části Prahy. Malý počet příslušníků naší církve zvětšoval se stálým přibýváním pražských i jiných přistěhovalců, ale jednotlivci stále zůstávali členy sborů, ke kterým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hřbitovní kaple Božího těla - Hostín u Vojkovic (kaple)

Podle zprávy z roku 1453 byla na místě stávající kaple dřevěná kaplička zasvěcená božímu tělu. V třicetileté válce (1618-1648) byla však tato kaplička zničena požárem.V letech 1735 až 1736 zde byla vystavěna majiteli panství knížetem Filipem Lobkowiczem a jeho manželkou Vilemínou, rozenou z Althanu, nákladem 17 tisíc zlatých nová hřbitovní kaple Božího těla v barokním slohu. Stavbu navrhl a provedení řídil Ital Jeroným Costa.Girolamo (Jeroným) Costa, nar. asi 1691 v Pesoto u Coma v kraji Milano....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel)

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel církve čs husitské - Police nad Metují (kostel)

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. Kostel sboru apoštola Pavla byl z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Černošín
 kostel v okrese Tachov
bez fotografie

Kostel sv. Jiří byl připomínán již roku 1374. Současná barokní kostelní stavba stojící ve střední části náměstí byla postavena v letech 1711-1736 na půdorysu protáhlého osmiúhelníka. K západnímu průčelí lodi je přistavěna hranolová věž s protáhlou cibulovitou bání, lucernou a bohatě členěným obvodovým pláště...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kozlov
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v 60. letech 14. století na výrazné vyvýšenině na západním okraji obce Kozlov (Kosslau). První písemná zmínka o vsi spolu s kostelem pochází z roku 1365, kdy podávali ke kostelu držitelé kozlovského panství a patroni kostela Němota, Přech a Jan z Kozlova „…de cons. Nyemothe, Prziechanis nec non Johannis de Kozlow.“ Roku 1365 byl dle dochovaných údajů jmenován první známý farář Jakub. Roku 1380 drželi podací právo ke kostelu „…Przechonis et Joha...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kostel představuje jednu z dominantních budov města Hodkovice nad Mohelkou Na počátku křesťanství byla naše zem obehnána lesem. V Evropě bylo kolem roku 1000 mnoho pohanů. Do Čech, územím mezi Labem a Odrou, začalo přicházet mnoho mnichů z Německa. Jaroslav Vrchlický na tento stav z historie naší země reagoval v knize Legendy o sv. Prokopu. Připomínám: „Cizím hovořili hlasem, jemuž Prok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Víta - Kounov
 kostel v okrese Rakovník
bez fotografie

Původem románský kostel pocházející patrně již ze 2. poloviny 12. stol. Přestavěn v období gotiky a v 18. stol. upravován v barokním slohu. U kostela se nachází pozdně barokní dvoupatrová zvonice. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem. Hlavní oltář je barokní ze 2. desetiletí 18. stol. s barokním obrazem sv. Víta. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vojtěšice (kostel)

Kaple sv. Jana Nepomuckého vystavěna v roce 1905. K vysvěcení došlo v roce 1906. V tomto roce byly také zakoupeny dva zvony a postaven hlavní oltář. R. 1906 zrekvírován větší zvon, nový pořízen r. 1926. V r. 1942 byly opět odebrány zvony pro válečné účely. Nové zvony byly posvěceny a umístěny r. 1948. V letech 1973–1974 byla místními občany provedena...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava - Kralupy nad Vltavou (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou byl postaven v letech 1894 – 1895 dle plánů arch. Kaury, které dále přepracoval arch. Živný. Stavbu kostela umožnil velkolepý finanční dar probošta metropolitní kapituly Msgr. ThDr. Eduarda Tersche. Jde o novogotický jednolodní kostel s pětiboce zakončeným závěrem, obdélnými přístavky po stran&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Konventní kostel - Předklášteří
 kostel v okrese Brno-venkov
Konventní kostel - Předklášteří (kostel)

Nový klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní neorientovaná obdélná stavba v pseudogotickém slohu vystavěná v letech 1900 – 1901 navazující na starý kostel a klášterní areál, na místě staré barokní sýpky nalevo od portálu původního chrámu v souvislosti s obnovou kláštera podle plánů stavitele Františka Pavlů. Loď je zaklenuta třemi poli křížové klenby se dvěma svorníky, kněžiště zaklenuto rovněž křížovou klenbou. Ve sklepeních kaple byly objeveny základy starší kaple sv. Kateřiny. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie - Černvír (kostel)

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru Černvírský hrad stával na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. V jeho severní části stávala pozdně románská dvouapsidová svatyně, která však zřejmě nebyla přímo součástí hradního areálu. Jediné, co starodávný hrad ještě připomíná, je místní název "Na hradisku". V severní části hradního ostrohu je postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie , původně pozdně románský , z 1. poloviny 13. století ve 14. století goticky rozšířený , kdy byla přistavěna ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lelekovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lelekovice (kostel)

Kostel svatého Filipa a Jakuba v Lelekovicích Objekt pochází zpoloviny 13. století a je nejstarší stojící stavbou v obci, která je i významnou dominantou paronamatu obce. Byl postaven ve slohu románském s obdélnou lodí a kněžištěm. Později byly provedeny gotické úpravy. Kostel byl zaklenut a z vnější strany opatřen opěrnými pilíři, které podpírají novou klenbu. Osvětlení kostela bylo provedeno novými gotickými okny a interiér byl vyzdoben freskami. Z jižní strany byla ke kostelu přistavena sakri...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Víta - Častolovice
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Víta - Častolovice (kostel)

Dominanta městečka, viditelná v nejbližším širokém okolí. Původní gotický kostel připomínaný r. 1356 byl za hraběte Františka Filipa Šternberka zbořen. V památku zůstala cínová křtitelnice s českým nápisem - tato křtitelnice udělána jest do městečka Častolovic za kněze Jana Hradeckého od Jana Bassti konváře v městě Hradci 1571. Ze starého kostela se rovněž dochovala krypta se třemi sklepy - hrobky Půticů, Oppersdorfů a na straně levé u vchodu do dnešní stavby náhrobní kámen Fridricha z Oppersdor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Sedloňov
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel Všech svatých - Sedloňov (kostel)

Na místě původního dřevěného kostela vystavěného roku 1578 byla v  roce 1711 dokončena stavba současného barokního kostela. Jedná se o jednolodní stavbu s vysokou hranolovou věží.   Bohoslužby se konají: NE  11:00 - 1x za měsíc, 4. týden v měsíci ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze