Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel byl původně židovskou synagogou. ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Václava - Příšovice
 kostel v okrese Liberec
Dne 28. září 1884 prožívali Příšovice slavnostní den svěcení nové Svatováclavské kaple. Tu vybudoval stavitel J. Karnold za 6.000 zlatých. Sakristie přistavena r. 1886. Oltář, kazatelnu, lavici zhotovil Petr Bušek, řezbář na Huse. Zvony byly na věži tři: dva byly přeneseny z malé původn&iacut...

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Mlékojedy
 kostel v okrese Litoměřice
Zdejší kostel byl pravděpodobně založen za vlády českého krále a císaře Karla IV., a to v roce 1346 – 1378. V roce 1384 měl tento kostel již vlastního faráře. Investor a patron kostela sv. Martina v Mlékojedech byl, dle údajů německé kroniky, jeden bohatý občan z Litoměřic, který vlastnil i v obci Mlékovidy několik domků. V roce 1400 prodal patronátní práva na kostel jinému občanu, ten zas jinému ...

mírný nárůst
Kostel sv. Prokopa a Mikuláše - Bohušovice nad Ohří (kostel) Kostel sv.Prokopa a Mikuláše. Doksanský klášter založil r. 1384 v obci kostel sv. Prokopa a Mikuláše. V roce 1436 zapsal Bohušovice král Zikmund městu Litoměřice. Za třicetileté války byla ves zcela vypleněna. Kostel v nynější podobě byl postaven v r. 1716. Hranolová věž je gotická. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Archanděla Michaela - Bochov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel byl postaven v 15. století v pozdně gotickém slohu. Po požáru v roce 1666 byl barokně přestavěn. Jednolodní kostel krytý valbovou střechou s trojboce uzavřeným obdélným presbytářem s postraními čtvercovými sakristiemi a s věží v  jihozá...

obrovský nárůst
Kaple sv. Marka - Kovářská
 kaple v okrese Chomutov
Kaple pocházející z roku 1913 byla  postavena nedaleko železného kříže, který z vděčnosti nechala postavit uzdravená obyvatelka Kovářské.    Bohoslužby se konají: ČT  16:00 mše sv. - pouze v letním období   ...

obrovský nárůst
Kostel Sv. Vavřince stojí na místě kostela, který byl postaven již v roce 1352....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hřbitovní kostel - Horní Maršov
 kostel v okrese Trutnov
 Kostel v Horním Maršově stojí od roku 1568, nejprve dřevěný protestantský, od roku 1608 renesanční, navržený italským stavitelem Carolo Valmadim. Starý kostel Nanebevzetí Panny Marie se sousední původně barokní farou, 400 let starou lípou, barokní sochou sv. Jana Nepomuckého, hrobkou šlechtického rodu Aichelburgů a řadou zajímavých náhrobků tvoří významný historický areál Horního Maršova....

velký nárůst
Kostel sv. Petra - Špindlerův Mlýn
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Petra - Špindlerův Mlýn (kostel) Zděný kostel, na jehož místě kdysi stával původní dřevěný kostelík, byl postaven díky patentu Františka I. V roce 1802 byl položen základní kámen. ...

obrovský nárůst
Počátek osídlování Vítkovic spadá do konce 16. století. Samostatnou farností jsou Vítkovice od roku 1787, do té doby patřily pod farnost Poniklá. Kostel sv. Petra a Pavla je umístěný ve svažitém terénu v horní části obce a tvoří velmi výraznou krajinnou dominantu. ...

velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Vysoké nad Jizerou (kostel) Původní dřevěný kostelík ze 14. století byl v letech 1725-41 nahrazen současnou barokní jednolodní kamennou stavbou. Jelikož v kostele v průběhu 19. století vypuklo několik požárů, muselo být zařízení kostela postupně obnoveno, stejně tak jako chrámová věž, zvony a hodiny. Z doby před požá...

obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Zbečno
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Martina - Zbečno (kostel) Kostel se nachází v severní části návsi. Stavba je presbytářem orientována k jihovýchodu. Fasády se vyznačují barokním tvaroslovím. Omítky růžově a bíle tónovány. Stavba má obdélný půdorys pojímající loď i neodstupněný presbytář, ...

obrovský nárůst
Na návsi stojí jednolodní kostel Všech svatých s dvouvěžovým západním průčelím a bohatě zdobenou fasádou. Klenby kostela pokrývají fresky znázorňující výjevy ze života světců od J.V. Tschoppera. Varhany z r. 1765 zhotovil F.K. Guth. ...

mírný nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Černouček
 kostel v okrese Litoměřice
Nad návsí v její východní části se na bývalém hřbitově tyčí pozdně barokní kostel svatého Bartoloměje. Neznáme důvody, které vedly patronátní úřad k tomu, aby starý románský kostel z roku 1311 byl zbořen a postaven nový, daleko větší, kter&yacu...

velký nárůst
Kostel Nalezení sv. Kříže - Dubá
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel Nalezení sv. Kříže byl postaven v polovině 18.století, v barokním stylu. Autorem je snad Anselmo Lurago. Pozoruhodná je soudobá výzdoba interiéru s obrazy Palkovými a Richtrovými a řezbářskými pracemi Adámkovými a Chládkovými, četně varhan s&nb...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Veleliby
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Václava - Veleliby (kostel) Kostel byl postaven v letech 1876-1878 v Novorománském stylu, ale nezvykle ve směru jih-sever na místě starého, podstatně menšího kostela, orientovaného ve směru východ - západ. V součastnosti jsou vněm jednou měsíčně konány bohoslužby. (Leoš Jeřábek)...

mírný pokles
Kaple Bolestné Panny Marie - Sadská
 kaple v okrese Nymburk
Kaple Bolestné Panny Marie - Sadská (kaple) Barokní kaple, patrně z dílny K. I. Dientzenhofera, vybudovaná v letech 1775-1779. R. 1787 zrušena, r. 1792 obnovena. Stavba má složitý půdorys, je složený z průniku dvou elips, s hranolovou věží v průčelí. V interiéru iluzivní malovaný oltář z r. 1779 od V. Kramolína. V kapli se nekonají pr...

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Volary
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Kateřiny - Volary (kostel) Dnes zelená, dříve červená, předtím bílým plechem a původně dřevěným šindelem krytá věž volarského kostela je symbolem volarského panoramatu od středověku po dnešek. Tyčila se tu po staletí nad shlukem mohutných roubených dvorců v místě, kde Zlatá stezka přecházela Volars...

obrovský nárůst
Kostel byl založen císařem Karlem IV. r. 1348. Jednoduchá stavba s plochým stropem, pětiúhelníkovým presbytářem zaklenutým sklípkovou klenbou. V r. 1422 poškozen husitskými vojsky při obléhání hradu a dále spojenými vojsky Pražanů a Poláků. Obnoven na počátku 16. stol. R....

obrovský nárůst
Kostel sv. Josefa - Obořiště
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Josefa - Obořiště (kostel) Barokní klášterní kostel vystavěný na půdorysu tří prolínajících se oválů. Dílo Kryštofa Dientzenhofera, jehož stavba trvala 10 let. Vysvěcen byl 21. března 1712. Od poloviny 20. stol. je areál kláštera využíván jako výchovný ústav. Iluzívní v&...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Milín
 kostel v okrese Příbram
Vznikl úpravou kontribuční sýpky. Vybudován v letech 1887-90 příbramským stavitelem Antonínem Bastlem. Jednoduchá stavba s plochými štíty, na západní straně se nachází věž, která je nad střechou osmiboká. Poškozen náletem v r. 1945, po kterém probíhal...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba - Týn nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jakuba - Týn nad Vltavou (kostel) Kostel byl založen v druhé polovine 13. století biskupem Tobiášem z Bechyně. Puvodním patronem byl sv. Christofor , v roce 1569 byl kostel rozšíren a zasvecen sv. Jakubu Vetšímu. K dalším úpravám došlo r. 1702. Smerem k námestí byla pristavena kaple sv. Barbory a v jejím podzem&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Vinec
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Románský tribunový kostel svatého Mikuláše patří ke skvostům českého románského stavitelství. Podle všeho byl postaven jako panský, tzn. že byl součástí panského sídla. Kdy byl kostel sv. Mikuláše postaven, není přesně známo.  ...

velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Páleč
 kostel v okrese Kladno
Již roku 1384 byl tento kostel farním. Opravem byl slohově r. 1891. Po straně epištolní vede do chrámu vchod, nad nímž v trojhranném, koso položeném stítě je vytesán znak biskupa Jana IV. z Dražic – haluz se třemi révovými listy. Presbytéř, 8,20 m dlouhý a 5,50 m široký, pozůstává z pěti stran osmiúhelníku a klenbou rozdělen jest na paprskovitý závěr a obdélníkové travée s křížovým klenutím, v ob...

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Černovičky
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Vavřince - Černovičky (kostel) Kostel původně románský, z pol. 12. stol., přestavěný v r. 1764 a 1905-10. Roku 1901 byly objeveny gotické nástěnné malby. Z původně románské stavby jsou patrná jen dvě polokruhová sklenutá okna. Presbytář má gotickou klenbu a okna s kružbami. Náhrobní desky ze 14. a 16. stol. Jde o ohrazen&...

obrovský nárůst
Kaple Nalezení Svatého Kříže - Číčovice
 kaple v okrese Praha-západ
Osmiboká kaple byla vystavěna v letech 1711-1714 v barokním slohu. Stanová střecha je zakončena sanktusníkem se zvonem. Kaple byla v letech 1908–1909 obnovena. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

velký nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Noutonice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel byl původně nazýván "na horkách", protože je vystavěn na mírné vyvýšenině nad vesnicí a je zdálky dobře viditelný. Podací právo nad farním kostelem, který se připomíná se v rejstřících desátků papežských již r. 1352 náleželo klášt...

velký nárůst

    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)