Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 581-600 z 4961 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple sv. Anny - Praha 4
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple sv. Anny - Praha 4 (kaple)

Kaple pochází z r. 1881. Byla vybudována podle projektu Josefa Misterky, stavitele z Dolní Krče. Na začátku 90. let 20. stol. získal kapli sbor Církve československé husitské. V letech 1992-93 byla ke kapli ze severní strany dostavěna sborová budova dle návrhu ing. Palocha. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Jana Křtitele - Měřín
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jana Křtitele - Měřín (kostel)

Kostel vystavěli benediktinští mniši z Třebíče v 13. stol. Ve 14. stol. přistavěna gotická boční kaple. Kostel byl výrazně přestavěn v 17. a 18. stol. Mohutná trojlodní stavba s barokní věží ze 17. stol. Presbytář kostela je dvakrát odsazený a má polygonální gotický závěr. Zařízení kostela je barokní. Bohoslužby se konají: NE  0...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Praha-Libeň
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Vojtěcha v Libni je dřevěná síňová secesně folklorní stavba z let 1904 až 1905 od stavitele Matěje Blechy. Měl být zasvěcen blahoslavené Anežce Přemyslovně. Objekt je pozoruhodný systémem zděných svislých konstrukcí a dřevěných, složitě tvarovaných střešních vazníků, s výrazným použitím dřevěných dekorativních i architektonický...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple Archanděla Michaela - Postřelmůvek (kaple)

Kaple sv. Michala byla postavena v 19. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Husův sbor - Námešť nad Oslavou
 kostel v okrese Třebíč
Husův sbor - Námešť nad Oslavou (kostel)

Volně stojící monumentální stavba husitského kostela s kolumbáriem umístěným v přízemí půlkruhového závěru představuje kvalitní příklad funkcionalistické sakrální architektury 30. let 20. století. Obdélná stavba s vysokou štíhlou věží má plochou střechu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel svatého Leopolda - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel svatého Leopolda - Brno (kostel)

Kostel svatého Leopolda se nachází na Vídeňské ulici v brněnské městské části Brno-střed. Je součástí kláštera a Nemocnice Milosrdných bratří. Byl postaven v letech 1768-1777. Základní kámen byl vysvěcen dne 12. září 1768 a je uložen vlevo od vchodu do chrámu. Plány ke stavbě vypracoval František Grim. Kostel patří k nejmladším z období baroka a na jeho průčelí jsou již znát klasicistní prvky. Průčelí kostela je obráceno do ulice Vídeňské a samotná stavba je včleněna mezi dvě křídla již dříve p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Anny - Prostějovičky
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv. Anny - Prostějovičky (kaple)

Kaple sv Anny stojí na návsi obce Prostějovičky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Jiří - Pivín
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Jiří - Pivín (kostel)

Dnešní podoba kostela sv.Jiří je barokní z l.1713-18 a jeho autorem je slavný italský architekt Jan Blažej Santini. Je to hojně navštěvováno poutní místo. V blízkosti se nachází léčivý pramen s kapličkou sv.Panny Marie, socha sv.Jana Nepomuckého z r.1766 a kříž u kostela z r.1844....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Kunhuty - Čejkovice
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv. Kunhuty - Čejkovice (kostel)

Současný kostel, zasvěcený sv. Kunhutě, byl postaven v letech 1783-84 na  místě, kde stával kostel, který vyhořel. Kostel byl opatřen jen rákosovým stropem a neměl věž. Kostelní zvony byly zavěšeny na zvonici vystavěné ze dvou zděných pilířů. Již v červnu roku 1890 však byl uzavřen pro špatný technický stav a bohoslužby byly po dva slouženy na sýpce vedle zámku. V roce 1891 byla zahájena oprava kostela pod vedením stavitele Antonína Tebicha z Brna a architekta Josefa Chlebečka z Vídně. Kostel b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Kříže - Hodonín
 kaple v okrese Hodonín
Kaple sv. Kříže - Hodonín (kaple)

Kaple svatého Kříže v Hodoníně na Tyršově ulici byla postavena v barokním stylu v roce 1720. V kapli byl oltář zasvěcený svatému Vavřinci. Kapli dala postavit hraběnka Marie Antonie z Liechtenštejna jako hřbitovní kapli na novém hřbitově. Ten byl na tomto místě až do roku 1899. Během napoleonských válek však byla kaplička využívána jako skladiště vojenského materiálu. Dnes v v kapličce soukromá Galerie kaplička....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Floriána - Dolní Vilémovice
 kaple v okrese Třebíč
Kaple sv. Floriána - Dolní Vilémovice (kaple)

Do 20. století vstupovaly Dolní Vilémovice jako poměrně velká vesnice. Rozloha obce byla podle dobových materiálů 983,8 ha, žilo zde přes 600 stálých obyvatel v 95 domech. Převážným zdrojem obživy bylo polní hospodářství a chov dobytka. Obyvatelé byli vesměs české národnosti, vyjma sezónních dělníků ve statku a nájemce statku (na počátku stolet&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple - Novosedly nad Nežárkou
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple - Novosedly nad Nežárkou (kaple)

Návesní kaple zasvěcená sv Janu Nepomuckému. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Michaela Archanděla - Králiky
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Kostel sv. Michaela Archanděla je nejvýznamnější historickou památkou města Králíky. Nachází se nedaleko centra města, blízko Velkého náměstí. Byl vystavěn kolem roku 1576 jako luteránská motlitebna a roku 1610 byl přestavěn na kamenný kostel. Za svoji dnešní barokní podobu vděčí přestavbě v letech 1768–1778. Uvnitř najdete hlavní oltářn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kaple sv. Vavřince - Sněžka
 kaple v okrese Trutnov
Kaple sv. Vavřince - Sněžka (kaple)

O výstavbu čtrnáct metrů vysoké stavby se zasloužil slezský šlechtic Kryštof Leopold Schaffgotsch, kterému patřily pozemky na severních svazích Krkonoš. Rozlehlé rodové panství bylo ale zkonfiskováno poté, co se jeho otec postavil císaři a jako vzbouřenec byl v roce 1635 v Řezně sťat. Císař mu majetek zabral, ale Schaffgotschův syn byl později omilostněn a část panstv&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty (kostel)

Barokní jednolodní kostel s bohatě členěným interiérem z roku 1755. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je zapsán ve Státním seznamunemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 115/1. Je to jednolodní podélný kostel s půlkruhovým závěrem, vestavěnou kvadratickou věží s volutovými křídly a obdélnou patrovou sakristií na epištolní straně. Fasády jsou členěny pilastry a římsovými hlavicemi. Interiér je zaklenut pruskými klenbami. Pod kostelem jsou vyzděny krypty se zaklenutými prostorami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Tomáše - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Tomáše - Brno (kostel)

  Kostel svatého Tomáše, který se nachází na Moravském náměstí, byl součástí augustiniánského kláštera. Klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl se stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Velkorysá stavba byla svěřena parléřské huti. Vznikl projekt síňového trojlodí s hlubokým chórem. Kostel s klášterem, postavený na brněnském předměstí, byl značně poškozen husity a znovu v průběhu třicetileté války. Obnovení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
kostel Svatého Šimona a Judy - Praha
 kostel v okrese Praha hl.m.
kostel Svatého Šimona a Judy - Praha (kostel)

Kostel sv. Šimona a Judy je jednolodní tribunová stavba, postavena českými bratry v letech 1615 až 1620 jako modlitebna v místech špitální gotické kaple. Zařízení je z 18. století. Hlavní oltář je malovaný od Josefa Hagera z roku 1773 s obrazem sv. Šimona a Judy od malíře Václava Vavřince Reinera. V současné době je v objektu kostela koncertní síň....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Pinkasova synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Pinkasova synagoga - Praha 1 (synagoga)

Pinkasova synagoga je gotická stavba z roku 1535 zbudována Masullamem Horovským. V letech 1607 až 1625 byla rozšířena stavitelem Janem Goldšmídem de Herz o galerii a vestibul. Rekonstrukce objektu byla provedena v letech 1950 až 1953, v letech 1954 až 1959 byl interiér upraven na Památník obětí nacistické rasové persekuce. Ve dvoře dochována rituální lázeň a studna....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Husinec
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Husinec (kostel)

Hřbitovní kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn 1868 – 1870 za P. Jana Švéda a panování knížete Jana Adolfa ze Schwarzenberka, vysvěcen byl českobudějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem dne 11.9.1870. Stavební plány (nedochovaly se) zhotovil knížecí stavitelský mistr ve Vimperku Jan Štěrbík. Kapličky Křížové cesty a ohradní zeď hřbitova jsou dato...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Zvěstovaní Páně - Vlachovo Březí (kostel)

Kostel Zvěstování Panny Marie tvoří nejen díky své vysoké štíhlé věži pohledovou dominantu náměstí Svobody. Zásadní přestavba kostela z let 1656-1669 s přístavbou bočních kaplí z roku 1735 je uceleným souborem barokní architektury s jejími typickými prvky jako volutový štít presbytáře, architektonizovaná průčelí ka...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze