Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 581-600 z 4928 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Děkanský kostel Narození Panny Marie - Klatovy (kostel)

Děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie. Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Šimona a Judy - Dolín
 kostel v okrese Kladno
bez fotografie

střední nárůst
Kostel svatého ducha - Římov
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou malovanou výzdobou - 34 obrazů zavěšených v klenebních výsečích zachycuje výjevy ze života Panny Marie, na protější straně (nad oblouky ústícími do nádvoří je na stěnách vymalováno 32 mariánských poutních míst v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
kaple - Střížovice
 kaple v okrese Strakonice
kaple - Střížovice (kaple)

střední nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Klimkovice
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Kateřiny - Klimkovice (kostel)

Některé zdroje tvrdí, že v Klimkovicích existoval dřevěný kostelík již ve 13. století, protože v kostelním inventáři je záznam o kostelních zvonech s letopočty 1251 a 1261. Bohužel nejsou dochovány žádné písemné záznamy z tohoto období. S největší pravděpodobností shořely při požárech a to v letech 1848 a 1854. Předpokládá se, že nejst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel svatého Vavřince - Květná
 kostel v okrese Svitavy
Kostel svatého Vavřince - Květná (kostel)

Kostel sv. Vavřince z přelomu 19. a 20. století s přilehlými objekty. Původní dřevěný filiální kostel z roku 1350 se nedochoval v původním stavu, z důvodu malé kapacity byl v roce 1902 přestavěn v pseudorománském slohu podle návrhu Antonína Béby. Kostel stojí při silnici u hřbitova na kterém se dochovala barokní márnice z 18. století. Od roku 1860 je tento kostel farní. V místě je římsko-katolická fara, která není obydlena farářem, ale farář dojíždí z blízké Poličky. Zdroj: http://www.kvetna.c...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Anny - Jiřice u Miroslavi
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Anny - Jiřice u Miroslavi (kostel)

První písemná zmínka o Jiřicích pochází z roku 1385, kdy náležely klášteru sv. Kláry ve Znojmě. Již v té době zde byl kostel a fara. Nejstarším známým farářem je uváděn Jan, který byl v roce 1387 zapsán jako posluchač na Karlově univerzitě v Praze. Dále se uvádí v roce 1411 jeho nástupce Petr z Račic. Kolem roku 1560 do Jiřic př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel - Bratříkovice
 kostel v okrese Bruntál
bez fotografie

velký nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice - Mistřice
 kaple v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Nejcennější historickou památkou obce je kaple Nejsvětější Trojice z let 1874-1883. V kapli jsou malby malíře Kubíčka a sochy Panny Marie, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Terezičky, sv. Anny....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel - Vlastibořice
 kostel v okrese Liberec
bez fotografie

velký nárůst
Kostel sv. Klimenta - Dobřenice
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

V r. 1739 byl na místě původního dřevěného kostelíka ze 14. století postaven kostel sv.Klimenta, který se svou bohatou výzdobou řadí k nejkrásnějším barokním kostelům ve východních Čechách....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel apoštolů sv. Petra a Pavla - Jeníkovice
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

velký nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Brenná
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Jana Křtitele - Brenná (kostel)

střední nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hruška
 kostel v okrese Prostějov
bez fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého leží uprostřed obce, tak jak je na Hané zvykem. Zaujímá prostornou náves, zde v typické ulicové zástavbě. Na jeho místě stávala pouhá dřevěná zvonice, kterou roku 1812 nahradila zděná. Roku 1827 byla postavena věž a zařízeny vnitřní prostory. Roku 1851 byl kostel zasvěcen našemu národnímu patronovi.     ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Vavřince - Malhostovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Vavřince - Malhostovice (kostel)

Dominantou obce je památkově chráněný filiální kostel svatého Vavřince pocházející z 13. století. Dnešní podoba byla kostelu dána po přestavbě provedené v první polovině 19. století. Kostel je spravován římskokatolickou farností Drásov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Marka - Knínice u Boskovic
 kostel v okrese Blansko
bez fotografie

Nejvýznamnější knínickou památkou je Farní kostel sv. Marka. Nachází se na vyvýšeném místě starého hradiště. Nad ním je hřbitov a pod ním fara. Z městečka vedou nahoru ke kostelu kamenné schody. Do Knínic jsou přifařeny obce Vážany, Sudice a osada Melkov na Bělé. Kostel je evidován v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 0467. Byl vystavěn v letech 1805 až 1806 nákladem 5 574 zlatých 27 krejcarů jako neorientovaná jednolodní stavba (tj. stavba, v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Farní kostel - Jakubovice
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Významnou stavbou v obci je farní kostel, postavený v roce 1350 a renovovaný v r.1697. Při něm fara. Kostel od té doby prodělával časté udržovací práce a zachoval se v dobrém stavu do nynějších dob. O jeho chod a péči o věřící se starali následující faráři a duchovní správcové....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel - Nové Hrady
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

velký nárůst


    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 247,      předchozíPředchozí   Dalšídalší