Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Petra - Praha 15-Dubeč
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Petra v Dubečku je jednolodní objekt, který byl poprvé zmiňován roku 1364. Dnešní novogotická podoba je výsledkem přestavby v roce 1867, kdy byla připojena věž.   Bohoslužby se konají: NE  07:55 mše sv.ÚT  18:00 mše sv. - v období zimního časuÚ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Martina - Radomyšl
 kostel v okrese Strakonice
F. Kašička a B. Nechvátal ve své knize Radomyšl - proměny městečka uvádějí: Stavba kostela sv. Martina je tradičně spojována s okruhem stavební činnosti stavitelské hutě Bavorů ze Strakonic. Kostelík se starým patrociniem patří mezi prvních deset chrámů v Čechách zasvěcených tomuto svě...

mírný nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Hlavatce
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Ondřeje - Hlavatce (kostel) V Hlavatcích se nachází kostel sv. Ondřeje. Kdy byl kostel původně postaven, není přesně známo. Je však jisté, že původní stavba byla gotická. Nejstarší částí chrámu je presbytář, který stavebně pochází pravděpodobně z počátku 14. století. Roku 1354 se totiž...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kapli z 19. století naleznete na žluté turistické značce západně od Soběslavi. Postavena byla na místě původní kapličky nedaleko svákovského pramene. Voda z pramene je odpradávna považována za zázračnou a léčivou. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Batelov
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Petra a Pavla - Batelov (kostel) Krásný farní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla byl založen dle současných zpráv archivu farního na místě kostela starého se dřevěnou věží Krištofem Burkhardem baronem Kleem r. 1755, a stavba dokončena za syna jeho Františka Ludvíka roku 1760. Značné rozměry chrámové jakož i dokonal&aac...

velký nárůst
Kostel sv. Markéty - Praha 22-Královice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Markéty je raně gotická stavba s hranolovou věží na jižní straně. Jedna přestavba proběhla ve 2. polovině 16. století a další následovala v letech 1734 až 1740, kterou provedl Tomáš Vojtěch Budil.  Ve věži kostela jsou 2 zvony staré více než 600 let. Zvony byly odlity slavným zvonařem Matějem Hanušem. Za přispění občanů se podařilo tyto zvony opět zrekonstruovat a nyní opět zvoní....

velký nárůst
Kostel sv. Prokopa - Svémyslice
 kostel v okrese Praha-východ
Pozdně barokní kostel sv. Prokopa pochází ze 70. let 18. století. Patří mezi kulturní památky a jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Svémyslice. Kostel je využíván pro Bohoslužby a kulturní akce. Bohoslužby zajišťuje Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem. Z místní kroniky: "Někdy ve 12. století zde byl zbudován farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě. Chrám byl již ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv.Jana - Křemešník
 kaple v okrese Pelhřimov
Kaple sv.Jana - Křemešník (kaple) Kaple sv. Jana Křtitele s pramenem se nachází v lesích na svahu pod vrchem Křemešník a je také výchozím bodem pro křížovou cestu ke kostelu Nejsvětější Trojice na jeho vrcholu. Štít barokní kaple doplňuje reliéf křtu Ježíše Krista od Františka Bílka. Nedaleko kapli...

mírný nárůst
Je to nejstarší stavba v obci. Poprvé se uvádí již v roce 1350. Z původně gotické stavby se zachovaly do dnešních dnů pouze obvodové zdi presbytáře s okny. Někdy kolem roku 1650 byla přistavěna sakristie, v roce 1772 vlastní kostelní loď, v roce 1803 postavena na dvou pilířích kruchta pro varhany a zpěváky a konečně v roce 1905 přistavěna pseudogotická věž. Od nepaměti se v sousedství kostela nac...

mírný pokles
Špitální kostel sv. Alžběty - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Bývalý špitální kostel sv. Alžběty je malý objekt, který byl postaven v letech 1399 až 1415 poblíž Vajgarského mostu. Za dobu své existence byl několikrát koncepčně a stavebně přehodnocen a v patnáctém století přestavěn na gotický kostel. Potom, co v roce 1618 vyhořel, byl upraven v barokním slohu, ale nakonec ho opět zachvátil požár v roce 1773. Roku 1992 byl opět přestavěn, tentokrát na menší ho...

obrovský nárůst
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Kutná Hora-Sedlec (kostel)      Cisterciácký klášter v Sedlci byl založen v roce 1142. Velikého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde byla započata...

střední pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kutná Hora (kostel) Kostel svatého Jana Nepomuckého byl vystavěn v barokním stylu podle návrhu František Maxmilián Kaňka v letech 1734–1754. Výslednou podobu pak ovlivnil sám Kilián Ignác Dientzenhofer. Stavba byla zahájena na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května 1734. Z vzácné výzdoby vynik&aacut...

střední pokles
Kaple sv. Václava a sv. Anežky České - Šošůvka (kaple) Kaple sv. Václava a sv. Anežky České se nachází na výrazné vyvýšenině na jihozápadním okraji obce. Jedná se o moderně řešený objekt, který zde byl vystavěn v letech 2001-02. Stavbu navrhla architektka Monika Sirná. Originálním řešením je i obětní stůl a hlavní kříž, které jsou zhotoveny ze skla. Autorem tohoto unikátního díla je výtvarník Valér Kováč, který tak posunul využití skla do duchovních s...

mírný nárůst
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Hoštka
 kaple v okrese Litoměřice
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - stojí na levém břehu Obrtky za můstkem spojující hošteckou a kochovickou část obce. V jeho těsné blízkosti vede silnice II.třídy. Kostel byl vystavěn na místě starší kaple z 15.století, která patřila k městskému špitálu. Stejně jako špitál sloužila kolem jedoucím cestujícím, nemocným, ale i chudině. Obě budovy již stály za hranicí městečka Hoštky, kterou tvořilo na ...

velký nárůst
Kostel sv. Otmara - Hoštka
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel Svatého Otmara - chrám zasvěcený sv.Otmarovi, který je patronem města. Je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Kostel je dominantní stavbou v centru města. Jedná se o jednolodní barokní stavbu s odsazeným polygonálním gotickým presbytářem, na severní straně s mohutnou hranolovou renesanční věží a na jižní straně se sakristií. Ze střechy vys...

obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora (kostel) Patrně již ve druhé polovině 14. století stávala v místech dnešního kostela při cestě v polích jihozápadně od hradu Engelsburg a obce Andělská Hora (Engelhaus) poustevna s dřevěnou kaplí Panny Marie. V interiéru kaple bývalo umístěno pozdně gotické vyřezávané sousoší Koru...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana a Pavla - Podlešín
 kaple v okrese Ústí nad Labem
Kaple sv. Jana a Pavla - Podlešín (kaple) Kaple sv. Jana a Pavla - na návsi je pseudogotická stavba na obdélném půdorysu, s nárožními pilastry a sedlovou střechou. Z hlavní římsy trojúhelníkového štítu se tyčí hranolová věž, která je završena jehlancovou střechou s okosenými hranami a jednoduchým křížem. Na střeše věže jsou umístěna volská oka zakončená věžičkami s makovicemi. Okna jsou umístěna ve 2 patrových řadách a jsou stejně, jako o...

obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Tišice-Kozly
 kostel v okrese Mělník
Hřbitovní kostel. Zdejší kostel Všech svatých byl postaven v r. 1352 v raně gotickém slohu. Jeho dnešní podoba pochází z r. 1822, kdy byla postavena věž a upraven půdorys. Kostel je státem chráněnou památkou. V posledních 3 letech prošel generální opravou celé ho exteriéru - nová střecha i fasáda, a tím dobře zapadl do celkové rekonstrukce místního hřbitova, v jehož středu se nachází....

velký nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice Boží - Stratov (kaple) V roce 1772 zuřil v Čechách strašný mor, takže zemřel asi každý desátý člověk a proto Stratovští z vděčnosti postavili na návsi kapličku, zasvěcenou Nejsvětější Trojici Boží. Kaplička byla několikrát opravována. V roce 1912 byl kolem kaple zřízen železný plot. Po válce v roce 1923 byla kaple prodloužena a opět opravena....

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Kostomlaty nad Labem (kostel) Výraznou dominantou Kostomlat je chrám sv. Bartoloměje, postavený v roce 1778. V roce 1813 byl vybudován na východní straně kostela hřbitov. V roce 1889 byl ke dvěma zvonům pověšen nový malý zvon s obrazem sv. Antonína. Ovšem kostel a farář se připomínají již v druhé polovině 14. století. Za třicetileté války byla kostomlatská fara prázdná. Obsazena byla znovu až v roce 1738 zásluhou Anny Kateřiny...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pňov-Předhradí (kostel) Kostel byl vybudován v letech 1773–1778 v pozdně barokním slohu. Stavba má obdélníkový půdorys s pravoúhlým kněžištěm, nad západním průčelím se tyčí hranolová věž. V interiéru se nachází porušené fresky od Václava Kramolína z r. 1778.   B...

střední pokles
Kostel sv. Ondřeje - Chlístovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Ondřeje - Chlístovice (kostel) Kostel sv. Ondřeje z počátku 15. století, je příkladem barokně přestavěného venkovského kostelíka, pozdně gotického založení. Jeho přestavba započala v 18. století. Ohrazený kostel sv. Ondřeje s pozemkem hřbitova je situován severně od silnice Chlístovice-Týniště-Malešov. Na západn&iac...

obrovský nárůst
Uprostřed obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z 50. let předminulého století, který je v současné době za přispění církve, občanů a obce v rekonstrukci....

obrovský nárůst
Hřbitovní kostel ze 14. století, barokizovaný v letech 1770-1771. Součástí areálu je funkční hřbitov a ohrazení s branami. Areál se nachází ve vyvýšené poloze na západním okraji obce. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, vymezený kamennou ohradní zdí, ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolní Chvatliny (kostel) Na terasovitém výstupku uprostřed starého hřbitova stojí farní kostel svatého Petra a Pavla. Zevně tvoří kříž 21,60 m x 10,50 m, k němuž na severní straně přiléhá otevřená předsíň o čtyřech pilířích. Vnitřek obsahuje osmibokou loď průměru 6,80 m, na níž spočívá na vysok&e...

střední pokles
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice (kostel) Mimořádně hodnotný románsko-gotický kostel s areálem bývalého hřbitova. Areál tvoří kostel sv. Jiljí s márnicí, socha sv. Jana Nepomuckého a opěrná zeď. Kostel je neomítnutý s obdélnou lodí a polygonálně zakončeným presbytářem. Okna s lomeným ...

mírný pokles
Kaple sv. Máří Magdalény - Louňovic pod Blaníkem
 zřícenina kaple v okrese Benešov
Kaple sv. Máří Magdalény - Louňovic pod Blaníkem (zřícenina kaple) Pod vrcholem Malého Blaníku se nachází zřícenina barokní kaple Marie Magdalény z r. 1753, postavené na místě starší stavby. O 30 let po jejím vzniku však byla zrušena nařízením císaře Josefa II. Dále se o kapli nikdo nestaral, takže chátrala až do dne&sca...

mírný nárůst

    Strana: 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)