Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 541-560 z 4992 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Arciděkanský kostel sv. Markéty - Kašperské Hory (kostel)

Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou nejen náměstí ale celého sídelního útvaru města Kašperských Hor. Původně byl zasvěcen sv. Linhartu. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století s původními klenbami v kněžišti a bočních lodích. Kostel novogoticky upraven v roce 1883, kdy k západnímu průčelí přistavěna nová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Klášterní kostel sv. Augustina - Vrchlabí (kostel)

Barokní klášterní kostel podle projektu rakouského stavitele Matyáše Auera, stejně jako samotný klášter, byl stavebně dokončen v roce 1725, avšak klášterní kostel vysvětil královéhradecký biskup Mauricius Adolf Karel z Pharsalu až 27.září 1733.  Sedm tzv. portálových oltářů umístěných ve výklencích chrá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Česká Bělá
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Původně gotický kostel pocházející ze 14. století. Ve třetí čtvrtině 15. století byl nově postavený presbytář, věž a obvodní zdi. Po roce 1700 přistavěna sakristie a upraveno průčelí. Roku 1734 přistavěna loď dle staršího návrhu J. Santiniho.   Bohoslužby se konají: NE  08:00PO  07:30ST, PÁ  17:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie - Doksy (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje a Nanebevzetí P. Marie v Doksech je poprvé připomínán v r. 1363. Z původ. dřev. stavby se však nic nedochovalo. Dnešní kostel byl vystavěn na jejím místě v let. 1670-80 v raně barok. stylu vláms. archit. B. Canevallem. O 100 let později (1748-54)byl přestavěn v pozdně barok. slohu a při této úpravě byly přistavěny dvě postr. kaple - sv. Barbory a Panny Marie a sv. Kříže. Věž byla z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Václava - Nehvizdy
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Nehvizdy (kostel)

Historie kostela a faryFarní chrám sv. Václava je jako farní připomínán již v první zmínce z roku 1361. Jedná se o drobnější gotickou budovu s charakteristickou věží a zvonicí stojící uprostřed městečka.První zdejší známý farář byl Jakeš, jehož jméno se poprvé objevuje již roku 1361, až do r. 1372 Držka (Drzek, Drzko) - pozděj&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm pochází z první poloviny 14. stol., chrámová loď pochází z poloviny 18. stol. Bohoslužby se konají: NE 10:30 PO, ST, PÁ 18:00 - letní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Sv. Pankráce - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Pankráce - Praha 4 (kostel)

Jednou z nejstarších nemovitých kulturních památek Městské části Praha 4 je raně barokní kostel sv. Pankráce stojící v místě menšího parku, bývalého hřbitova, zrušeného v roce 1866, při ulici Na Pankráci. Kostel ve svém jádru skrývá románskou rotundu z 12. století a stojí na základech gotického kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Evangelický kostel - Jánské Lázně
 kostel v okrese Trutnov
Evangelický kostel - Jánské Lázně (kostel)

Novogotická stavba evangelického kostela s polygonální věží se nachází při cestě z centra Janských Lázní ve směru ke kabinové lanovce u centrálního parkoviště. Historie kostela sahá do roku 1871, kdy byl německým augsburským sborem zakoupen pozemek, stavba byla dokončena v roce 1879, kdy byl i slavnostně otevřen. Po roce 1945 se kostel stal majetkem Českobratrské c&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice (kostel)

Do r. 1413 byly Mikulovice přifařeny do Hlucholaz, potom k Ondřejovicím. V roce 1672 byla na prosby farníků ustavena samostatná farnost Mikulovice. První dřevěný kostel byl postaven na Kirchenbergu v roce 1550. Od r. 1582 byl postupně přestavován na kamenný. V roce 1582 byl přestavěn presbytář a opatřen kamenným klenutím. V letech 1651 – 1666 probíhala další rekonstrukce. Kostel dostal i nad lod&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice (kaple)

Kaplička na návsi v Bohuslavicích, zasvětsená sv. Petru a Pavlovi pochází z druhé poloviny 19.století stejně jako kamenný kříž, který je postaven před vchodem do kapličky. Kapličku v Bohuslavicích nemůžete přehlédnout. Stojí v těsné blízkosti státní silnice, která Bohuslavicemi prochází. Že se obec o kapličku stará, poznáte na její...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie - Černvír (kostel)

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru Černvírský hrad stával na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. V jeho severní části stávala pozdně románská dvouapsidová svatyně, která však zřejmě nebyla přímo součástí hradního areálu. Jediné, co starodávný hrad ještě připomíná, je místní název "Na hradisku". V severní části hradního ostrohu je postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie , původně pozdně románský , z 1. poloviny 13. století ve 14. století goticky rozšířený , kdy byla přistavěna ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Stanislava - Jemnice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Stanislava - Jemnice (kostel)

Hlavní dominantou města je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, která svítí daleko do kraje. Jako první vítá návštěvníky z celého okolí její elegantní silueta. Kostel sv.Stanislava byl založen v polovině 14. století. Renesanční přestavba proběhla v 80. letech 16. století. Vedlejší loď kostela, zvaná kaple sv. Josefa, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Jména Panny Marie - Okříšky
 kostel v okrese Třebíč
Kostel Jména Panny Marie - Okříšky (kostel)

Okříšský kostel Jména Panny Marie je nejvýznamnější památkou v obci. Přesná datace jeho původu není známá, stejně jako nevíme, kdo byl jeho budovatelem. Jisté je pouze to, že kostel s věží stál již před rokem 1500, neboť v pozdějších inventářích je doložen zvon s tímto datem. V církevním místopise Moravy z pera benediktýna Ř. T. Volného je uvedena zpráva heraltického faráře z roku 1657, že byl kostel postaven "od jistých pannen, nikoliv však řádových sester". Toto je však zřejmě pouze pověst, k ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Mikuláše - Dobřany
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Mikuláše - Dobřany (kostel)

Původně gotický kostel prošel v minulosti několika změnami.  První zmínka je z roku 1259 a v tom případě byly ve druhé polovině 13. století v Dobřanech již dva kostely. V roce 1420 byl vypleněn a poničen husity a znovu vysvěcen byl až v roce 1498. V roce 1620 vyhořel a následně v roce 1651 a ještě v roce 1692 byl přestavěn. K rozsáhlé pozdně barokní přestavbě došlo v letech 1757-58, kdy bylo nově za...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv.Floriána - Vrbátky
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána  - Vrbátky (kaple)

Kdo tuto kapli stavěl není známo, ale rok pořízení je 1750. Od 8. 2. 1924 je patronem této kaple, a tudíž i správcem, obec Vrbátky. 2. 5. 1999 před svátkem sv. Floriána byla kaple znovu vysvěcena a sloužena mše sv. P. Janem Pachoulkem, provinciálem řádu SDS. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Farní kostel sv. Jakuba staršího - Pohořelice (kostel)

Farní kostel sv. Jakuba Staršího je architektonickou dominantou Pohořelic. Jeho jádro tvoří ranně gotická stavba z 13. století s dochovanými architektonickými články z doby vzniku i z dob pozdějších gotických úprav. Původní menší kostel, v románském slohu, byl spolu s městem zničen požárem v roce 1278. Poté byl v několika stavebních eta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Stálky (kostel)

Farní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Na hlavním oltáři je veliký obraz Nejsv. Trojice a menší obraz Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní oltář byl obnoven i s obrazy r. 1715 a 1769.Dva poboční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Lurdské (od r. 1882) a sv. Josefu (od r. 1884). Kostel byl původně zbudován ve slohu gotickém, po němž  se do dneška dochovaly jen zbytky, hlavně ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Obec Moravice je v kronikách prvně zmiňována kolem roku 1300. Již v této době stál na tomto místě kostelík, který byl celý dřevěný – od roku 1525 byl kostel farní. Farnost spravoval děkan z Opavy až do roku 1675, kdy zahynul při zpáteční cestě do Opavy. Od té doby patřil kostel pod farnost Hořejší Kunčice. V té době bývala ve zdejším kostele mše svatá pouze jednou ze tři týdny. Tato závislost farnosti na Hořejších Kunčicích trvala celých sto let. V roce 1785 poslali farníci žádost císařovně Mari...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nalezení a Povýšení sv. kříže - Moravec
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel Nalezení a Povýšení sv. kříže - Moravec (kostel)

Kostel Nalezení a povýšení svatého Kříže přílehá k zámku a parku, spolu potom tvoří dominantu obce. Není volně přístupný, stejně jako zámek a vstup je možný pouze do parku, který je známý sbírkou exotických dřevin, rododendronů a azalek. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze