Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 541-560 z 5036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Šimona a Judy - Strážek
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Šimona a Judy - Strážek (kostel)

Dominantou každé vsi na Bystřicku je kostel. Není tomu jinak i v malebné vesnici Stražek. Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku byl původně vystavěn pro nekatolíky Vilémem Muňkou z Ivančic na místě staršího kostela Navštívení Panny Marie převážně renezančně v roce 1616. Jednolodí je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou výzdobou. Po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lurdská jeskyně - Bohutice
 kaple v okrese Znojmo
Lurdská jeskyně - Bohutice (kaple)

Podnětem ke zřízení poutního místa v podobě Lurdské jeskyně v Bohuticích bylo 70. výročí zjevení Panny Marie čtrnáctileté Bernardetě Soubirousové, připomínající událost z 11. února 1858, která se stala v jihofrancouzské obci Lourdes v podhůří Parenejí. Její vznik inicioval v roce 1928 bohutický farář P. Antonín Prá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Stonava
 kostel v okrese Karviná
bez fotografie

Chrám byl místními farníky postaven na začátku 20. století v době, kdy se obec těšila velkému rozmachu. Nový svatostánek měl být náhradou za starý dřevěný kostelík, který původně stál v místech dnešního katolického hřbitova.    ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Pravoslavný chrám sv. kněžny Olgy - Františkovy lázně (kostel)

Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích. Postaven byl v letech 1887-89 známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo na Rusi v 10. stol. přijato křesťanství. Jedná se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Rotunda sv. Kateřiny - Znojmo
 rotunda v okrese Znojmo
Rotunda sv. Kateřiny - Znojmo (rotunda)

Rotunda byla zbudována okolo poloviny 11. století. Jde o typově votivní svatyni s válcovou lodí a podkovovitou apsidou s typickými znaky románského slohu ? masivním zdivem z hrubých kvádrů a úzkými okny s půlkruhovými záklenky. Rotunda měla zřejmě zpočátku plochý dřevěný strop, později byla zaklenutá kupolí s nasazenou lucernou. Ta byla v pozdější době odstraněna a klenba i s vrchlíkem byla překryta prejzovou krytinou, nahrazenou v polovině 20. století dřevěným přisazeným krovem krytým šindelem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Chrám Spasitele - Brno-Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Chrám Spasitele - Brno-Židenice (kostel)

Chrám Spasitele Církve Československé Husitské se nachází v brněnské městské části Židenice na Karáskově náměstí. V roce 1927, kdy vznikla v Židenicích samostatná náboženská obec, se také začalo uvažovat o stavbě vlastního sboru. Do té doby se náboženské obřady prováděly na náměstích, v hasičském domě nebo na hřbitově. Pro stavbu nového sboru byl zakoupen pozemek v nově vznikající části Židenic na Karáskově náměstí. Projekt této sakrální funkcionalistické stavby vypracoval architekt Stanislav K...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nalezení sv. Kříže - Staříč
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Kostel pochází ze 16. století. R. 1757 byla zbudována věž, v r. 1852 přistavěna kaple a sakristie. Interiér kostela má cenné rokokové prvky a vybavení. Bohoslužby se konají: NE  07:30ČT  18:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Bolestné - Sloup
 kostel v okrese Blansko
Kostel Panny Marie Bolestné - Sloup  (kostel)

Sloupský barokní chrám patří k významným architektonickým památkám. V průčelí mezi věžemi je vysoký přes 30 m, chrámová loď ve tvaru želvy symbolizující ochranu Panny Marie je široká 30 m a dlouhá 40 m, dvě věže s oplechovanými báněmi jsou vysoké 40 m. Nad hlavním portálem vchodu je latinsky psaný nápis: Stalo se tak skrz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže - Písek (kostel)

Klášterní kostel náležící kdysi k dominikánskému konventu vznikl asi na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 13. století, jeho stavebníkem byl pravděpodobně král. Místo pro kostel s klášterem bylo vybráno v těsném sousedství městské hradby, přibližně uprostřed jejího západního pásu. Na východě objekt sousedil s jihozápa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Želiv
 kostel v okrese Pelhřimov
Kostel Narození Panny Marie - Želiv (kostel)

Klášterní kostel se dvěma věžemi v průčelí je původně románský z let před r. 1250, počátkem 14. stol. přestavěn jako gotické trojlodí se třemi chóry. Znovu přestavěn v letech 1713–1720 Santinim. V interiéru se nachází cenné barokní zařízení (chórové lavice, boční oltáře, sochy) od jihlavského řezbáře F. Hoebbela a humpoleck&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Bartoloměje - Ledce
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

Kostelní stavba ze druhé poloviny 13. stol. V roce 1736 byl kostel upravován barokně. Jednáse o jednolodní obdélnou stavbu se zaobleným presbytářem, po jehož severní straně se nachází sakristie, s hranolovou západní věží otevřenou v přízemí. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Děkanský kostel Narození Panny Marie - Klatovy (kostel)

Děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie. Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Havla - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Pravoslavný kostel. Postaven na hřbitově v pozdně gotickém slohu v roce 1539, klenba dokončena kolem roku 1600, ve druhé třetině 18. století zbarokizován. V 50. letech 20. století byl zavřen a teprve po roce 1989 rekonstruován. Nyní je používán Českobratrskou církví evangelickou (CČE). Uvnitř umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Církve československé husitské - Jílové u Prahy (kostel)

Kostel církve Českoslovesnké husitské vybudovaný v duchu prvorepublikové architektury, unikátní výhled z kostelní věže a okrasná zahrada přiléhající ke kostelu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple Navštívení P. Marie - Přehýšov
 kaple v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Roku 1893 byla v centru návsi postavena velká kaple Navštívení P. Marie, tvořící dnes jednu z dominant obce. Stavba je novogotická, k průčelí lodi přiléhá věž. Před kaplí pak byl umístěn pamětní kříž....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zvonice - Mladějov
 kostel v okrese Jičín
Zvonice - Mladějov (kostel)

V sousedství kostela sv. Jiljí na hřbitově se nachází mohutná zvonice z roku 1793. Zvonice je bedněná, dvoupatrová, hranolová, okosená a je na kamenné podezdívce z 19. století. Zvonice měla původně 3 zvony, dochoval se však jen jediný s obrazem sv. Václava a Jana Nepomuckého. Součástí komplexu církevních staveb je dále barokn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Šťáhlavy
 kostel v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Původně barokní kaple ze 17. století. V roce 1762 rozšířena o kněžiště s oratoří a sakristií, o kruchtu a vysoké průčelí se sochou sv. Vojtěcha. Loď kostela je šestiboká. V interiéru klasicistní oltář od Ignáce Michala Platzera mladšího s černínským znakem a oltář sv. Jana Nepomuckého.   Bohoslužby se konají: NE  08:00 -&nbs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv.Anny - Dětkovice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Anny - Dětkovice (kaple)

Kaple sv.Anny v Dětkovicích pochází z r.1835....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel svatého Ondřeje - Vendolí
 kostel v okrese Svitavy
Kostel svatého Ondřeje - Vendolí (kostel)

Areál kostela sv. Ondřeje zapsaného do státního seznamu kulturních památek, který tvoří kostel sv. Ondřeje, ohradní zeď hřbitova s křížovou cestou a branou, sloup se sochou Immaculaty, kříž před branou, hřbitovní zdi a márnice. Farní kostel sv. Ondřeje, původně pozdně gotický z roku 1517, raně barokní přestavba z roku 1693. V roce 1789 zvětšen, ale současná celková podoba je výsledkem rekonstrukce v roce 1825, kdy byla věž zasažena bleskem a přestavěna. Kolem kostela je hřbitov obklopen hřbito...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Růžďka
 kostel v okrese Vsetín
bez fotografie

Nejvýznamnější památkou v obci Růžďka, je farní kostel sv. Bartoloměje. Postaven byl v letech 1806 - 1807.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze