Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 541-560 z 5089 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Terezie - Lesná
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Terezie - Lesná (kostel)

První myšlenky na zbudování kaple v Liliendorfu vznikly záhy po založení obce samotné. Na tuto stavbu ale chyběly potřebné finance. V roce 1826 vznikla nadace pro zřízení kaple. Sbírka úspěšně pokračovala i v dalších letech a v roce 1863 činila 3 009 zl. a 45 krejcarů. Když se nashromáždilo dostatečné množství finančních prostředků, byl vykoupen dům číslo ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Barbory - Šumperk
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Barbory - Šumperk (kostel)

Barokní kostel pochází z r. 1753. Měl být zbourán během josefínských reforem, ale měšťanům se ho podařilo zachránit. V lodi kostela dominuje výjev z Ukřižování Krista, doplněný několika starozákonními příběhy. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Farnost při benediktinském kostele sv. Martina byla zřízena pravděpodobně r. 1648. V té době bývaly bohoslužby vždy dvě neděle za sebou v Benešově a každou třetí ve svěřených Bohuslavicích. Jen v r. 1678 byly všechny bohoslužby konány v Bohuslavicích, protože v tomto roce se stavěl kostel v Benešově. Benešovský kostel byl dříve dřevěný, dřevo práchniví, proto se každou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Matouše - Hať
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původní dřevěný kostel včetně zvonice z počátku 16 století stál pravděpodobně na stejném místě jako nynější. Jeho oltář byl zasvěcen Panně Marii. Velkou událostí pro Hať bylo vybudování nového farního kostela. Postavila jej opavská jezuitská kolej, jíž šilheřovické panství a tedy i Hať v té době náležely. Kostel byl postaven v b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kosov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kosov (kaple)

Kaple byla postavena v letech 1868-1871. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Betlémský kostel - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Betlémský kostel - Brno (kostel)

   Betlémský kostel je umístěn na jižním svahu Špilberku v Peliccově ulici v městské části Brno-střed. Byl vystavěn v historizujícím slohu s převládajícími renesančními prvky v letech 1894 - 1895. Byl prvním evangelickým kostelem v Brně, kde se kázalo výhradně česky.    Po vydání tolerančního patentu, byl v Brně v roce 1782 založen evangelický sbor augsburského vyznání (luterský). Tento sbor byl z převážné části německý. Pro národnostní rozepře jej v roce 1878 opustili čeští evangelíci. Založili...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Evangelický kostel - Prosetín
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Modlitebna z roku 1782 je nejstarší toleranční modlitebnou na Vysočině. Dle zápisu v obecní kronice pronesl pod starým dubem Martin Juren po vydání Tolerančního patentu slavnostní řeč, po které se celá ves měla přihlásit k reformovanému vyznání. Prvním pastorem se stal Samuel Szallay, který v Prosetíně sloužil v letech 1782-1786. Modlitebna v Prosetíně m&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zvonice na Soláni
 zvonice v okrese Vsetín
Zvonice na Soláni (zvonice)

Stavba galerie a informačního centra 18. listopadu 2006 byla slavnostně otevřena zvonice – informační centrum na Soláni. Základní kámen byl položen 5. května v témže roce.  Projekt zvonice byl zpracován podle návrhu Ing. arch. Jiřího Kotáska, CSc.. Stavbu realizovala firma Vasto s.r.o. Vsetín. Náklady dosáhly šesti a půl miliónu korun. Část peněz získalo Sdru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Poutní chrám Očišťování Panny Marie - Dub nad Moravou (kostel)

Kdy kostel Panny Marie Dubské vznikl nelze přesně určit, existoval již před r.1297, kdy je o něm zmínka od papeže Bonifáce VIII. Na místě původního kostela byl kolem r.1470 postaven nový chrám, o sto let později přistavěna věž a provedena částečná přestavba. V r.1727 zde byl umístěn obraz Panny Marie - dřevoryt - tzv.černá byzantská Madona s žehnajícím děťátkem se zářícím sluncem a měsícem. Před obrazem se stala četná uzdravení, která jsou zaprotokolována olomouckým biskupstvím. Zvyšující příliv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel svaté Kunhuty - Hlína
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel svaté Kunhuty - Hlína (kostel)

Staré farní zápisy říkají, že kostel na Hlíně byl již v roce 1208, tedy 27 let po založení kounického kláštěra a je pravděpodobné, že kounický klášter Rosa Coeli měl na zdejší kostel vliv a pravomoc. Farní budova bývala naproti kostelu a po zániku fary, asi kolem roku 1590, byla přeměněna na myslivnu. Zánik hlínské fary souvisel se vzrůstem n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Želešice (kostel)

Farní Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie má jádro z roku 1491. Barokní úprava byla provedena v roce 1722. Až do roku 1483 místní obyvatelé využívali kostel v Modřicích, než byla dostavěna kaple Panny Marie v Želešicích. K ní byla v roce 1676 přistavěna kaple sv. Josefa a v roce 1795 zvětšena do dnešní podoby farního kostela, byla také renovová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hřbitovní kaple - Hlízov
 kaple v okrese Kutná Hora
Hřbitovní kaple - Hlízov (kaple)

Hřbitovní kaple z 20. let 20. století na velkoryse koncipovaném hřbitově s parkovou úpravou. Hřbitov je obehnán ozdobnou zdí se čyřmi nárožními stavbami v rozích. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jana a Pavla - Horní Bečva
 kostel v okrese Vsetín
bez fotografie

Patron farního kostela: sv. Jan a Pavel, mučednícidatum patrocinia: 26. 6. Datum posvěcení kostela: 23. května 1802 BOHOSLUŽBY: Po: 07:30 Út: 07:30 St: 07:30 Čt: 07:30 Pá: 07:30 So: 07:30 Ne: 08:00, 10:00...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Mirošovice
 kostel v okrese Teplice
bez fotografie

Kostelík v barokním slohu dala vystavět kněžna z Lobkovic v r. 1708. Stavba má oválný půdorys s polygonálním presbytářem, ke kterému jsou na východní a západní straně připojeny obdélné přístavky. Hlavní oltář je sloupový se sochami svatého Petra, svatého Pavla a s plastikou Nejsvětější Trojice v nástavci. Oltářní o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Vavřince - Pištín
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Vavřince - Pištín (kostel)

Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby v obci a ve své poloze uplatňuje při dálkových pohledech od jihu, západu a severu. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z období – raného středověku, snad 13. století – část obvodového zdiva lodi a sakristie – z 2. poloviny 14. stolet&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Zvěstovaní Páně - Vlachovo Březí (kostel)

Kostel Zvěstování Panny Marie tvoří nejen díky své vysoké štíhlé věži pohledovou dominantu náměstí Svobody. Zásadní přestavba kostela z let 1656-1669 s přístavbou bočních kaplí z roku 1735 je uceleným souborem barokní architektury s jejími typickými prvky jako volutový štít presbytáře, architektonizovaná průčelí ka...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Křemešník (kostel)

 Křemešník (765 m n. m.) je nejvyšším vrcholem české části Českomoravské vrchoviny. Křemešník je znám především jako poutní místo, dodnes hojně navštěvované. Podle pověsti roku 1555 spadl pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský při útěku před lu  smajlik do štoly stříbrného dolu na svahu Křemešníku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Praha 10-Kolovraty
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Ondřeje - Praha 10-Kolovraty (kostel)

Kostel svatého Ondřeje v Kolovratech je poprvé zmiňovan roku 1363. Zásadní přestavbu kostel prodělal v roce 1767, a to podle projektu architekta Budila. Z gotické etapy výstavby byl zachován zazděný portál u vstupu do věže....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostelík sv. Prokopa - Pertoltice pod Ralskem
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostelík sv. Prokopa - Pertoltice pod Ralskem (kostel)

Od středověku putovali pertoltičtí věřící za veškerými bohoslužbami do Mimoně. Po zrušení roboty, od 2. poloviny 19.století, došlo k prudkému rozvoji zemědělství a řemesel a celkový vzestup požadavků na životní úroveň vedl zákonitě k šetření časem. Pravidelné docházení do mimoňského kostela se stávalo čím dál větší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze