Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 541-560 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Sv. Václava - Tovačov
 kostel v okrese Přerov
bez fotografie

Farní kostel sv. Václava byl postaven v letech 1788 - 1793 na místě původního gotického kostela, který byl připomínán již v roce 1359. Stavbu v barokním stylu zahájil stavitel František Schwarz, který však v průběhu stavby zemřel. Stavební práce pak dokončil kroměřížský stavitel Jan Herburger. To vše se událo za faráře Josefa Morávka a majitelů tovačovského panství hrabat z Kuenburgu. V interiéru kostela, vedle hlavního oltáře, jsou umístěny sochy sv. Cyrila a Metoděje od tovačovského sochaře F...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Červený kostel - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc
Červený kostel - Olomouc (kostel)

velký nárůst
Kostel sv. Michala - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Michala - Olomouc (kostel)

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Náchod
 kostel v okrese Náchod
Kostel sv. Vavřince - Náchod (kostel)

Kostel sv. Vavřince - dominanta Masarykova náměstí. Prvně historicky doložen je již kolem r. 1310. Z původní gotické architektury se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem, zdivo severní věže a lodi. Roku 1441 byl kostel stižen požárem a následně došlo k přestavbě. Další přestavba se uskutečnila v 70. letech 16. století. Po velkém požáru města v roce 1663 byl kostel přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kaple je umístěna u městského hřbitova, pochází z roku 1674. Dnes slouží jako smuteční síň. Byla postavena na Nisském předměstí na popud velmistra řádu německých rytířů Jana Kašpara Ampringena. Jde o osmibokou raně barokní centrální stavbu s odvážně řešenou kopulí. Nad vchodem jsou zasazeny kamenné znaky členů Řádu německých rytířů s l...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple Povýšení sv. kříže - Chudčice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple Povýšení sv. kříže - Chudčice (kaple)

Dominantou obce Chudčice je kaple svatého Kříže postavená v roce 1996 na okraji lesíka. Původní kaple nesoucí tento název stávala u křižovatky cest, v místech kde dnes najdeme kamenný kříž z roku 1809 a sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1909. Při rekonstrukci v roce 1978 se původní kaple zřítila. Kaplička Sv. Kříže stávala na křižovatce silnic na Delníku. Na m&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Mirošovice
 kostel v okrese Teplice
bez fotografie

Kostelík v barokním slohu dala vystavět kněžna z Lobkovic v r. 1708. Stavba má oválný půdorys s polygonálním presbytářem, ke kterému jsou na východní a západní straně připojeny obdélné přístavky. Hlavní oltář je sloupový se sochami svatého Petra, svatého Pavla a s plastikou Nejsvětější Trojice v nástavci. Oltářní o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kaple sv. Jiljí - Žirovnice
 kaple v okrese Pelhřimov
Hřbitovní kaple sv. Jiljí - Žirovnice (kaple)

Byla postavena jako pohřební stánek rodu Vencelíků z Vrchovišť. V 18. století byla kaple přestavěna hrabaty ze Šternberka a kolem pak zřízen hřbitov. Uvnitř se nachází 9 renezančních náhrobních kamenů. Jedná se o jednoduchý barokní hřbitovní kostel z roku 1700 s pozdně gotickými pozůstatky staršího kostela je situován za městem v ohrazeném hřbitovn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami z renesančního a raně barokního období. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Hřbitovní kostel ze 14. století, barokizovaný v letech 1770-1771. Součástí areálu je funkční hřbitov a ohrazení s branami. Areál se nachází ve vyvýšené poloze na západním okraji obce. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, vymezený kamennou ohradní zdí, která se na východě otevírá pilířovou bránou s železnou v&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory (kostel)

Původně gotický kostelík ze 14. stol. V 16. stol. přestavěn renesančně a rozšířen o jižní loď (dnešní presbytář) a předsíň. R 1717 byla k západní stěně přistavěna věž. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Z původního mobiliáře se téměř nic nedochovalo, pouze dřevěná pseudorokoková kazatelna a oltář se sochou sv. Václava z r. 1891. Bohoslužby se kon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Žatec (kostel)

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších památek města Žatce. Její založení spadá již do románského období. Dnešní stavba stojí v místechvelké románské baziliky a dodnes je do značné výšky současné stavby dochováno dvouvěžové románské průčelí. Z původní stavby pochází patrně i reliéf s poprsím sv. Petra, zazděný po pravé straně hlavního portálu. Kostel je dále doložen v roce 1206. Podle listiny z roku 1336 daroval král Jan Lucemburský Žateckým desátek z tržních poplatků a clo z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel apoštola Pavla - Ústí nad Labem
 kostel v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Krásný červený kostel, kterého si všimnete už zdálky, je ve skutečnosti panelák. Byl vystavěn v letech 1904 až 1906 pod vedením lipského architekta B. I. Zeigfsiga a vůbec poprvé u nás na něm byla využita aplikace panelové stavební technologie. Starobylý dojem vytváří fasáda z režného cihlového zdiva....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Tismice (bazilika)

CHRÁM NANEBEVZETÍ P. MARIE, románská trojlodní basilika z 12. století. Kostel tismický náleží k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy. Zdivo kostela tvoří kvádry hnědého pískovce, jehož barva přechází do různých tónů červené. Původní uzoučká románská okénka byla v r. 1755 rozšířena do současné podoby....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Vacov
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Mikuláše - Vacov (kostel)

Nejstarší kostel ve Vacově byl zřejmě dřevěný. Kamenná stavba je doložena po roce 1588, kdy ves získali Kocové z Dobrše. Roku 1757 ji poškodil požár, oprava skončila až roku 1785. Roku 1886 byla jako nevyhovující zbořena, nahradil ji nový novogotický kostel podle projektu architekta Jana Sedláčka, postavený v letech 1889–90. Dle tehdejších poměrů měla nad kostelem patro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Prokopa - Středokluky
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Prokopa - Středokluky (kostel)

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Kondrac
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň (kostel)

Původní kostel sv. Jiljí byl postaven ve druhé polovině 13. století. 22. května roku 1368 přišli do Třeboně na žádost Rožmberků Augustiniáni a začali stavět klášter a přestavovat kostel na kostel klášterní. Presbytář kostela byl dokončen asi v roce 1380 a dvoulodí sklenuto v následujících letech. Roku1723 vypukl v Třeboni požár, jenž zničil téměř celé měs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze