Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 4961-4980 z 5014 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Bartoloměje - Stranná
 kostel v okrese Pelhřimov
bez fotografie

V jádře gotická, klasicistně přestavěná sakrální architektura situovaná na návsi v ohrazeném areálu hřbitova tvoří hodnotnou dominantu obce. Jednolodní kostel se čtvercovou lodí a ustupujícím pětibokým závěrem má před západním průčelím hranolovou věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Kaple Nejsvětější Trojice je situována ve středu obce, poblíž komunikace do Horního Poříčí. Kaple je orientována k severu. Kaple Nejsvětější Trojice v Dolním Poříčí je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Významná lidová architektura 18. století barokního typu s výraznou urbanistickou funkcí určující char...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Původní dřevěný kostel v obci je připomínám už v roce 1350. Nynější barokní stavba pochází z roku 1781. Jedná se o jednoloďový chrám v copovém slohu s obrácenou presbysteří k východu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

„Paměti o faře ústrašínské jsou stejně staré jako paměti tamějšího statku, neboť vědomosti o nich čerpáme většinou z těchže pramenů. Jako jiné fary na Pelhřimovsku připomíná se i ústrašínská poprvé r. 1352. Asi z té doby si ústrašínský kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, až dosud zachoval nejen svou situaci, ale i p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Vojtěcha - Nebílovský Borek
 kaple v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Barokní kaple, osmiboká centrální stavba, pochází ze 17. století.  Kaple je zastřešena polygonální zvonovitou kopulí s lucernou, předsíň valbovou střechou s polygonální zvoničkou s lucernou a cibulí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Původně gotický kostel ze 14. století. V roce 1821 byla přistavěna kostelní věž a v roce 1833 byl kostel přestavěn a rozšířen. V interiéru mj. křtitelnice z r. 1821, obraz Všech svatých z druhé poloviny 19. stol. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Třesov
 kaple v okrese Třebíč
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Třesov (kaple)

Drobná zděná architektura zvonice z roku 1857 výtvarně dotváří prostranství návsi. Stavba čtvercového půdorysu s ustupujícím zvonicovým patrem je zastřešena stanovou střechou. Fasády jsou členěné segmentově tvarovanými nikami se štukovými šambránami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Michala - Chrudim
 kostel v okrese Chrudim
bez fotografie

Pozdně gotický jednolodní kostel vybudovaný v letech 1519-1521. Původně budovu obklopoval hřbitov, ale ten byl roku 1881 zrušen a přeměněn na park. Hlavní oltář zdobí obraz sv. Michaela archanděla, který v r. 1760 namaloval a kostelu věnoval Josef Cereghetti. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kaple Panny Marie Pomocné pochází z roku 1756 a tvoří významnou dominantu obce. Zvon ve věži je z poloviny 19 století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv.Cyrila a Metoděje - Nejdek
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv.Cyrila a Metoděje - Nejdek (kaple)

Kaple je v majetku Římskokatolické farnosti Lednice na Moravě. Jedná se o pozdně barokní kapli bez věže pochízející z poloviny 18. stol. V současnosti je kaple opravená. 5. července se v kapli koná Cyrilometodějská mše svatá. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple sv. Anny - Dědov
 kaple v okrese Náchod
Kaple sv. Anny - Dědov (kaple)

Pozdně barokní kaple, nechal ji zbudovat r. 1775 Herr von Zwida, majitel první zdejší manufaktury. Zděná kamenná kaple apsidou je orientovaná na jih. Barokní s autentickým vročením. Je jednou z nejstarších staveb tohoto druhu v regionu.  Byla rekonstruována v roce 1992. Kaple zděná z kamene, na kamenném základu, apsidou orientovaná na jih, průčelím na sever. Kapl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Markéty - Podlažice
 kostel v okrese Chrudim
Kostel sv. Markéty - Podlažice (kostel)

Barokní kostel byl vystavěn na místě bývalého benediktinského kláštera (ten byl v roce 1421 vypálen husity. S budováním kostela se začalo v roce 1696 (zasloužil se o to královehradecký biskup František z Talmberka - je zde také pochován). Byla zde napsána největší rukopisná kniha Codex gigas (nazývána také Ďáblova bible). Celý r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Hřbitovní Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní sakrální stavba bez věže, s malou polygonální věžičkou nad západním průčelím. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kaple z r. 1878, vysvěcena byla v roce následujícím. Dal ji vystavět dómský prelát z Vratislavi, Dr. Josef Neukirch na místě starší kaple. Po r. 1946 se zde bohoslužby pro malý počet věřících konaly pouze příležitostně, později převedena do majetku obce. Objekt je nyní v soukromém vlastnictví (Jitka Matyšková z Matějovic). Majitelka ji využívá pro bydlen&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Kostel je zmiňován již v r. 1309. Jádro kostela je raně gotické ze 13. stol., v 15. stol. přistavěna sakristie a v 19. stol. oratoř v jejím patře. Dalšími významnými úpravami prošel objekt v 19. stol. V interiéru neorománský hlavní oltář z r. 1891. Oltářní obraz sv. archanděla Michaela je z r. 1851 od A. Sperlicha. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Karlov
 kaple v okrese Bruntál
bez fotografie

Kaple zbudovaná na přelomu 19. a 20. stol. Stavba obdélného půdorysu s trojbokým závěrem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Klášter v areálu dnešního gymnázia byl postaven roku 1865. Ještě v roce 1950 tu žilo 7 řádových sester. Klášter byl v roce 1952 zrušen a řádové sestry byly z Teplic deportovány. V budově gymnázia je veřejnosti přístupná kaple, která byla roku 1886 vymalována benediktinskými mnichy z německého Beuronu. Kaple je jednou z nejzachovalej&scar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Valentina - Hlinka
 kostel v okrese Bruntál
bez fotografie

mírný pokles
Pohřební kaple sv. Kříže - Dalešice
 kaple v okrese Třebíč
Pohřební kaple sv. Kříže - Dalešice (kaple)

Empírová pohřební kaple sv. Kříže s hrobkou baronského rodu Diller – Hess vznikla v roce 1803 přestavbou starší barokní kaple založené roku 1708. Architektonicky působivá centrální stavba stojící poblíž hřbitova tvoří výraznou dominantu širého okolí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, max - 251,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze