Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 4921-4940 z 4945 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jakuba Staršího - Konice
 kostel v okrese Znojmo
bez fotografie

Hodnotný doklad novogotické stavební a uměleckořemeslné tvorby imponující hlavně velikostí. Kostel je situovaný ve svahu Kraví hory při Moravské vinné cyklostezce vedoucí do NP Podyjí. Byl postaven v roce 1909 v novogotickém slohu. Interiér zaujme vitrážovými okny nebo výzdobou stylizovanou do tvarů listů vinné révy na konzolách podpěrných sl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Panny Marie - Chvalovice
 kaple v okrese Znojmo
bez fotografie

Kaple Panny Marie je hodnotnou drobnou sakrální architekturou v krajině katastru obce, doplňující soubor historicky cenných objektů ve Chvalovicích. V polích za vesnicí se nachází kaple půdorysu obdélníka se zaoblenými nárožími s odsazenou půlkruhovou apsidou v závěru. Průčelí je členěno vchodem se segmentovým záklenkem, po stranách dvojicí podlože...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Olešnice
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Vznikl adaptací někdejšího pivovaru v severním křídle zámecké budovy v letech 1786-1787. Na konci 19. století přistavěna hranolová věž. Hlavní oltář, boční oltář Panny Marie a kazatelna jsou z doby kolem r. 1800. Boční oltář sv. Šebestiána je starší.   Bohoslužby se konají: SO  18:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Anny - Lobendava
 kaple v okrese Děčín
bez fotografie

Barokní kaple byla postavena v letech 1775-1777 asi 800 m východně od centra obce Lobendava. V roce 1857 byla část kaple přistavěna a pseudogoticky upravena. Kaple měla původně půdorys řeckého kříže, který byl později na východě rozšířen. Vnitřní klasicistní vybavená pochází z přelomu 18. a 19. století. Důležitou součástí kaple je socha sv. Anny z počátku 16. stolet&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Sakrální stavba pozdně barokních forem. Poslední stojící objekt ze zaniklé hraniční osady Ječmeniště (Gerstenfeld), jež byla po roce 1948 zlikvidována. Přibližně orientovaná kaple obdélného půdorysu s odsazeným půlkruhovým závěrem kněžiště krytá sedlovou střechou přecházející nad závěrem do tvaru poloviny kuželu. Západní &scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Oldřicha - Hrádek
 kaple v okrese Znojmo
bez fotografie

Hodnotná pozdně románská architektura z počátku 13. století sloužící původně jako karner u nově založeného kostela. Jedná se o válcovou dvoupodlažní stavbu s drobnou apsidou a s kostnicí, zaklenutou kopulí v suterénu. Spodní část (0,6 metru nad úrovní terénu) vyzděna z lomového zdiva, část dostavena z cihly. Vnitřní prostory novodobě upraveny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Panny Marie Lurdské - Dyjákovice (kaple)

Hodnotná drobná sakrální architektura novogotického tvarosloví z roku 1886 zasvěcená Panně Marii Lurdské stojí na okraji obce. Je to neorientovaná jednolodní stavba s odsazeným polygonálním presbytářem a s věží umístěnou na podléné ose kostela nad hlavním vstupem. Loď je členěná třemi okenními osami na obou stranách, okna jsou hrotit&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hevlín
 kaple v okrese Znojmo
Hevlín (kaple)

Na jihovýchodním konci obce Hevlín směrem k hranicím se nachází kaple ke cti Matky Boží. Průčelí kaple obdélného půdorysu je členěné středně vysokým soklem a flankované dvěma pilastry. V průčelí je na osu prolomený vchod s půlkruhovým záklenkem, s ústupkovým ostěním, osazený dřevěnými dveřmi. Průčelí přechází přes fabiono...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Antonína - Hradec Králové
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Kostel postavený v pozdně barokní slohu hradeckým stavitelem F. Kermerem a tesařem J. Kroupou. Na místě dnešního barokního kostela stával kdysi kostel gotický, který byl stejného zasvěcení. Dnešní podoba barokního kostela byla výrazně ovlivněna při jeho poslední generální rekonstrukci, která probíhala v letech 1990-1991.   Bohoslužby se konaj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple - Osikov
 kaple v okrese Šumperk
bez fotografie

střední pokles
Kaple sv. Rocha - Bratrušov
 kaple v okrese Šumperk
bez fotografie

Kaple pochází z 19. stol., kdy obec zasáhla epidemie cholery. Objekt má obloukový vstup, nad ním vysoký trojúhelníkový štít s nikou. V interiéru plastika piety. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Jezuitská rezidence - Golčův Jeníkov
 klášter v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Původně zamýšlel generál Goltz vybudovat v Jeníkově hospitál. V průběhu stavebních prací však došlo ke změně plánu a namísto hospitálu vyrostla jezuitská rezidence. Dokončena byla až roku 1657, tedy čtyři roky po generálově smrti.Marie Magdalena Goltzová však v listinách uvádí, že jednala z pověře ní svéh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Synagoga - Golčův Jeníkov
 synagoga v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Synagoga byla vystavěna v letech 1870-1871 na místě starších synagog v novorománském stylu s orientálními prvky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Panny Marie Bolestné - Horní Planá
 kostel v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Na vrchu zvaném mons Vitkonis nebo Při studánce Dobrá Voda byla již roku 1667 postavena dřevěná kaple se soškou Bolestné Panny Marie. Datované oběti počínají rokem 1668. Když časem kaple sešla, byla s povolením arcibiskupské konsistoře ze dne 30. března 1707 opět z dřeva vystavěna. Soška Panny Marie byla instalována do kaple od roku 1713, kde zůstala do roku 1760. Stavba pro obyvatele nestačila za...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Archanděla Michaela - Mratín
 kaple v okrese Praha-východ
bez fotografie

Barokní kaple pochází z 1. poloviny 18. století. Jedná se o obdélnou stavbu s obdélným presbytářem, v hlavním průčelí s plochým rizalitem a štítem, v dolní části s lizénami se nachází portál s rovnou římsou. Zařízení je barokní. Bohoslužby se konají: NE  16:15 mše sv. - pouze 2. a 4. neděle v měsí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Výklenková kaple - Řepice
 kaple v okrese Strakonice
bez fotografie

Výklenková kaple obdélného půdorysu s mělkým trojbokým závěrem a vysokým atikovým štítkem byla postavena ve druhé polovině 18. století v barokním slohu. Kaple se nachází zhruba 1 km západně od obce a tvoří významný krajinotvorný prvek.  Kaple je označována jako "Domorázků kaplička". Podle pověsti kolem Řepice jsou tři kapličky, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Michala archanděla - Dožice
 kostel v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Kostel stojící severozápadně od zámku na vrchu Kamýk, Kostel sv. Michaela Archanděla se nachází severozápadně od zámku v dominantní poloze na kopci Kamýk. Byl postavený nákladem Maurice Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1906 – 1907 vyzdoben znaky maltézských velkopřevorů. Dříve k němu vedla nepochybně přímá cesta od zámku, dnes je v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav
bez fotografie

U silnice mezi Novým Přerovem a Novosedly stojí kaple půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem. V hlavním průčelí s trojúhelníkovým štítem je prolomený vstup se závěrem stlačeného oblouku osazený mříží. Stěny kaple jsou hladké ukončené vyloženou profilovanou římsou, která nese střechu sedlovou, nad závěrem střechu kuželovou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Až do roku 1834 v Linhartovech žádný kostel nebyl. Bohoslužby se konaly v zámecké kapli vysvěcené sv.Hyacintu. Samotné stavbě předcházela důležitá jednání a nebyla jednoduchou záležitostí, zvláště když šlo o malou obec. Vytoužená chvíle nastala až v roce 1833 po zajištění všech finančních a organizačních záležitostí, aby se mohl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Anny - Mnichovo Hradiště
 kaple v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Kaple svaté Anny v areálu zámku byla vystavěna v letech 1723-24. Hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená Černínová z Chudenic, se tehdy rozhodla rozšířit kostel sv. Tří králů o prostor kaple pro anenské bohoslužby. Stavitelem kaple byl člen hradišťského kapucínského konventu páter Jan Vyškovský. Na stavbě se podíleli řemeslníci z ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze