Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 4901-4920 z 4924 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Apolináře - Modlany
 kostel v okrese Teplice
bez fotografie

Jedná se o původní barokní kostel sv. Apolináře z let 1687-1691, který byl upraven kolem roku 1850. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Vavřince - Rumburk
 kostel v okrese Děčín
bez fotografie

Klášterní kostel sv. Vavřince v Rumburku byl srdcem kapucínského konventu sv. Vavřince v Rumburku. Nalézá se v centru města, v sousedství loretánské kaple Panny Marie. V rámci šluknovského výběžku je jediným novověkým klášterním kostelem. K jeho stavbě došlo v letech 1683-1685. Kostel byl vysvěcen 9. 4. 1690 litoměřickým biskupem Jaroslavem Ign&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Mladoňov
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Barokní jednolodní kostel pochází z roku 1740. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Hajany
 kaple v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Pochází z r. 1818. V r. 1990 opravena. Stavba čtvercového půdorysu, členěna nárožními lesénami, prolomena pravoúhlým vchodem. V patře prolomena segmentově zaklenutou okenní osou. Jednoduchá podstřešní římsa nese mansardovou střechu, ve vrcholu s křížem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
 kostel v okrese Děčín
bez fotografie

Kostel byl vybudován ve 2. polovině 19. stol. Jedná se o jednolodní neorientovanou stavbu s obdélným presbytářem se dvěma přístavky po stranách. Hlavní průčelí kostela je historizující s pseudorománskými prvky, nad nímž je osmiboká plechová věž s jehlancovou střechou. Hlavní oltář tvoří barokní architektura s klasicistními plastikami. Olt&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Panny Marie Sněžné - U Svatého Kamene
 kostel v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Jednolodní kostel s trojbokým závěrem stojí v lokalitě Svatý Kámen, jižně od Rychnova nad Malší. Kostel je barokního původu z let 1653 - 1701. Po postupné devastaci byly klášterní ambity, které kostel svíraly na východní straně, v 70. letech zbořeny. filiální kostel Panny Marie Sněžné, Rychnov nad Malší, Dolní Dvořiště Kontakty...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Stará křížová cesta na Svatém Hostýnu
 křížová cesta v okrese Kroměříž
bez fotografie

Stavba tzv. staré křížové cesty na Hostýnu byla zahájena v roce 1900, o 2 roky později byla vysvěcena. Křížovou cestu tvoří různorodé kapličky, ty však ve své době nebyly v uměleckých kruzích přijaty, proto byl na stavbu nové křížové cesty přizván Dušan Jurkovič, podle jehož návrhu vznikla o pár let později křížová cesta nová. Pašijov&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jurkovičova křížová cesta
 křížová cesta v okrese Kroměříž
bez fotografie

Křížová cesta těsně pod vrcholem Hostýnu je dílem architekta Dušana Jurkoviče. Je významnou architektonickou součástí celého hostýnského komplexu. Byla postavena v reakci na negativní kritiku tzv. staré křížové cesty z roku 1900, která nebyla přijata v uměleckých kruzích. Jurkovičova křížová cesta je tvořena 14 kapličkami zdobenými mozaikou vystavěn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Močidlec
 kostel v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Uprostřed hřbitova ohrazeného omítanou zdí stojí zděný orientovaný jednolodní kostel, skládající se z obdélné lodi a pětiboce ukončeného kněžiště. Ohradní zeď z lomového kamene, krytá kamennou stříškou obíhá areál hřbitova kolem kostela. Areál kostela sv. Jakuba Většího je složen ze samotného kostela, hřbitova, oh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Václava - Újezd
 kaple v okrese Blansko
bez fotografie

Kaple sv. Václava stojící v centru obce a pochází z roku 1793. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hřbitovní kaple - Přímětice
 kaple v okrese Znojmo
bez fotografie

Kaple tvořená lodí obdélného půdorysu, presbytářem s polygonálním závěrem a odsazenou nižší předsíní obdélného půdorysu. Nároží kaple jsou opatřena (jednou) odstupněnými opěráky s podbrádkovými římsami kryté pulty. Boční průčelí kaple členěná rustikou jsou prolomena dvojicí protilehlých okenních otvor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Jediné dílo významného vídeňského architekta C. Holzmeistera na našem území. Doklad výrazově čisté sakrální architektury přirozeně se začleňující do obrazu obce. Kostel sv. Klementa M. Hofbauera je vybudován na dlouhé úzké svažující se parcele na místě rodného domu K. M. Hofbauera zbouraného roku 1932. Jde o jednolodní o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Jakuba Staršího - Konice
 kostel v okrese Znojmo
bez fotografie

Hodnotný doklad novogotické stavební a uměleckořemeslné tvorby imponující hlavně velikostí. Kostel je situovaný ve svahu Kraví hory při Moravské vinné cyklostezce vedoucí do NP Podyjí. Byl postaven v roce 1909 v novogotickém slohu. Interiér zaujme vitrážovými okny nebo výzdobou stylizovanou do tvarů listů vinné révy na konzolách podpěrných sl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Olešnice
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Vznikl adaptací někdejšího pivovaru v severním křídle zámecké budovy v letech 1786-1787. Na konci 19. století přistavěna hranolová věž. Hlavní oltář, boční oltář Panny Marie a kazatelna jsou z doby kolem r. 1800. Boční oltář sv. Šebestiána je starší.   Bohoslužby se konají: SO  18:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Sakrální stavba pozdně barokních forem. Poslední stojící objekt ze zaniklé hraniční osady Ječmeniště (Gerstenfeld), jež byla po roce 1948 zlikvidována. Přibližně orientovaná kaple obdélného půdorysu s odsazeným půlkruhovým závěrem kněžiště krytá sedlovou střechou přecházející nad závěrem do tvaru poloviny kuželu. Západní &scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Ječmeniště
 kaple v okrese Znojmo
bez fotografie

U silnice vedoucí z Dyjákoviček do Ječmeniště v blízkosti státní hranice se nachází kaplička obdélného půdorysu s odsazeným půlkruhovým závěrem. Průčelí je na osu prolomeno pravoúhlým vstupem opatřeným mříží. Klenák nad vstupem spojuje dveřní otvor s průběžnou oblounovou římsou a průčelí je završeno vyloženou profilovanou ř&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv.Rocha - Šanov
 kaple v okrese Znojmo
Kaple sv.Rocha - Šanov (kaple)

Na návsi se nachází drobná stavba čtvercového půdorysu se segmentovým závěrem. Průčelí je v přízemí členěno nízkým soklem a lizénovým rámem, který přerušuje jednoduchá pravoúhlá římsa, a je prolomeno vstupem se segmentovým ukončením, osazeným dvoukřídlými dveřmi. Boční fasády jsou členěny nízk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Panny Marie Lurdské - Dyjákovice (kaple)

Hodnotná drobná sakrální architektura novogotického tvarosloví z roku 1886 zasvěcená Panně Marii Lurdské stojí na okraji obce. Je to neorientovaná jednolodní stavba s odsazeným polygonálním presbytářem a s věží umístěnou na podléné ose kostela nad hlavním vstupem. Loď je členěná třemi okenními osami na obou stranách, okna jsou hrotit&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple - Osikov
 kaple v okrese Šumperk
bez fotografie

mírný pokles
Jezuitská rezidence - Golčův Jeníkov
 klášter v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Původně zamýšlel generál Goltz vybudovat v Jeníkově hospitál. V průběhu stavebních prací však došlo ke změně plánu a namísto hospitálu vyrostla jezuitská rezidence. Dokončena byla až roku 1657, tedy čtyři roky po generálově smrti.Marie Magdalena Goltzová však v listinách uvádí, že jednala z pověře ní svéh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, max - 247,      předchozíPředchozí   Dalšídalší