Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 4781-4800 z 5100 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hevlín
 kaple v okrese Znojmo
Hevlín (kaple)

Na jihovýchodním konci obce Hevlín směrem k hranicím se nachází kaple ke cti Matky Boží. Průčelí kaple obdélného půdorysu je členěné středně vysokým soklem a flankované dvěma pilastry. V průčelí je na osu prolomený vchod s půlkruhovým záklenkem, s ústupkovým ostěním, osazený dřevěnými dveřmi. Průčelí přechází přes fabiono...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Urbana - Jevišovka
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Urbana - Jevišovka (kaple)

Datovaná drobná architektura klasicistních forem z roku 1889. Výrazný prvek v mírně zvlněné krajině Drnholecka. U silnice se nachází kaplička sv. Urbana na půdorysu kruhové výseče. Průčelí je prolomeno půlkruhově zaklenutým vstupem flankovaným dvojicí nárožních pilastrů, z nichž jedna dvojice je ukončena u paty záklenku vstupu a druhá dvojice nese hladké ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple - Jevišovka
 kaple v okrese Břeclav
Kaple - Jevišovka (kaple)

Sakrální architektura 2. poloviny 19. století je dokladem velké zbožnosti místní charvátské menšiny. U silnice před školou stojí kaplička obdélného půdorysu se segmentovým závěrem. Hladké průčelí kapličky je členěno pouze nízkým soklem a trojúhelníkovým štítem ve vrcholu a je prolomeno vchodem s půlkruhovým závěre...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Výklenková kaple - Horní Planá
 kaple v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Zděná omítaná kaple původně z 18. století stojí východně od Horní Plané u tzv. Stifterova smrku. Jedná se o repliku původní kaple, která byla roku 1969 zničena pádem zmíněného stromu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zřícenina Kostela sv.Jiří - Lučina
 kostel v okrese Domažlice
Zřícenina Kostela sv.Jiří - Lučina (kostel)

Ruiny kostela sv.Jiří v bývalé obci Lučina. Kostel byl vystavěn v barokním slohu v roce 1775. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple sv.Floriána _ Kroměříž
 kaple v okrese Kroměříž
Kaple sv.Floriána _ Kroměříž (kaple)

Přibližně orientovaná kaplička s oblým závěrem a drobnou zvoničkou nad vstupem, situovaná v zelené a zpevněné ploše uprostřed ulice Štěchovice. Objekt byl vystavěn v závěru 18. století na bývalé Štěchovické návsi. Fasáda kaple je pískové barvy, podstřešní prvky jsou bílé, okna zamřížovaná. Prostor kolem kaple vydlážděn a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Vítonice
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Jednolodní orientovaný kostel s odsazeným, polygonálně zakončeným kněžištěm a zvonicí v západním průčelí. Stavba novorománského tvarosloví byla vystavěna v letech 1886 – 1890 v centru obce. Jde o budovu obdélného půdorysu na kamenné podezdívce, s odsazeným kněžištěm s pavoúhlým závěrem a v západním průčelí s předsa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Bílavsko
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na návrší svažitého terénu osídlení, v blízkosti návsi jihozápadním směrem, stojí jednolodní kostelní stavba s věží v průčelí na přibližně obdélném půdorysu s mírně odsazeným presbytářem a půlkruhovým závěrem. Objekt kostela sv. Bartoloměje je obklopen hřbitovním okrskem, vymezeném ohradní zdí s márni...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Neorománská kaple byla vystavěna v roce 1874 na místě zbořené původní kaple. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Bechyňská Smoleč (kaple)

Na návsi v Bechyňské Smoleči stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Má nad vchodem uvedenou dataci 1863. Kaple byla v roce 2003 celkově opravena a v roce 2017 se zde konala poutní mše, při které byl posvěcen i nový zvon. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple Panny Marie Klatovské - Lštění
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie Klatovské - Lštění (kaple)

Kaple je včleněna do hřbitovní zdi, která obkloupuje farní kostel sv. Vojtěcha ve Lštění. Pochází z 18. století a jsou v ní zbytky původního oltáře. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple Panny Marie - Libotyně
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie - Libotyně (kaple)

Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientována k jihu. V ose vstupního severního průčelí je prolomen hluboký obdélný vstup opatřený štukovou hladkou šambránou, nad překladem tvoří iluzi trojúhelníkového tympanonu. Půrčelní stěnu vymezují nárožní lizeny propojené vysokou profi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Pohřební kaple Jana Indry - Babice
 kaple v okrese Třebíč
Pohřební kaple Jana Indry - Babice (kaple)

Na hřbitově situovaný hodnotný soubor hřbitovní kaple a nedaleko vztyčeného litinového kříže s Ukřižovaným od významného českého sochaře Františka Bílka působivě zhodnocuje hřbitovní areál. Kaple vsazena do ohradní zdi je čtvercového půdorysu ze zaklenutou kopulí. Nad vchodem se nachází neúplný fronton s reliéfem anděla a letopočtem 1904. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Starohorská - Ivančice
 kaple v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Drobná šestiboká stavba zaklenutá zalamovanou kopulí byla postavena roku 1750 nad pramenem zázračné vody. Kaple je cenným dokladem barokní zbožnosti, poutním místem a součástí kulurní krajiny Ivančicka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Všech svatých - Zdětín
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel Všech svatých - Zdětín (kostel)

Kostel Všech svatých byl postaven ve 14. stol. Chrám se rozrůstal postupně. Gotická kaple, která zde stávala nejdříve, se připomíná již r. 1260. Ke kapli byla přistavěna obdélná loď chrámu a naposledy byla postavena dvoupatrová barokní věž s hodinami. Ta nesla do r. 1916 tři velké zvony a jeden malý zvonek. R. 1916 tři zvony odnesli maďarští vojáci...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Jackov
 kaple v okrese Třebíč
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Jackov (kaple)

Kaplička pochází z roku 1948. Stojí v blízkosti místního hřbitova. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple sv. Gotharda - Letkov
 kaple v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Nevelká zděná stavba stojí na půdorysu pravidelného šestiúhelníka. V hlavním průčelí proražen portál s plochým ostěním, provázaným římsovými hlavicemi a mírně přečnívajícím klenákem ve vrcholu archivolty, který nese tesané datum 1771. Segmentový záklenek portálu byl původně lemován profilovanou římsou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Barokní kaplička je zasvěcená sv. Františku Xaverskému. Barokní kaplička v Kokorách Její postavení je datováno na rok 1724, objevují se však i důkazy, že je ještě o něco starší. Kapličku nechali postavit jezuité, kterým tehdy Kokory v rámci rokytnického panství patřily. Architektonická dílna, ve které kompozice snad nejkrásnějš&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Gotharda - Český Brod
 kaple v okrese Kolín
bez fotografie

Na místě nynější kapličky se nacházela studánka (nyní zaniklá), v pramenech poprvé připomínaná r. 1486, jejíž význam byl zřejmě kultovní. Kaplička je poprvé připomínána v archivních pramenech r. 1700; v 2.polovině 18.století se místo stalo cílem procesí, směřujících sem v období sucha za vyprošení vláhy. V s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Michaela archanděla - Uhelná Příbram
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Původně gotický kostel sv. Michaela archanděla stojí na severním okraji obce pod Strážným vrchem. Kostel stojí na místě původní gotické stavby. BaroknÍ přestavba je z konce 18. století. Zachovala se část gotické přestavby kostela, datované do 3. čtvrtiny 14. století. Jednolodní kostel je situovaný na hřbitově na návrší. Kostel je obdélné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze