Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 461-480 z 5048 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Víta - Častolovice
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Víta - Častolovice (kostel)

Dominanta městečka, viditelná v nejbližším širokém okolí. Původní gotický kostel připomínaný r. 1356 byl za hraběte Františka Filipa Šternberka zbořen. V památku zůstala cínová křtitelnice s českým nápisem - tato křtitelnice udělána jest do městečka Častolovic za kněze Jana Hradeckého od Jana Bassti konváře v městě Hradci 1571. Ze starého kostela se rovněž dochovala krypta se třemi sklepy - hrobky Půticů, Oppersdorfů a na straně levé u vchodu do dnešní stavby náhrobní kámen Fridricha z Oppersdor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Drahany
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv. Jana Křtitele - Drahany (kostel)

Kostel v Drahanech stával bezpochyby již od nejstarších dob. Svědčí o tom zápis z roku 1309, kdy je již zmiňováno městečko a farní budova. Podoba kostela je však neznámá. Nynější kostel vyrostl v 18.století, když nahradil dřevěnou stavbu na stejném místě (zprávy z roku 1660). V roce 1830 přibyla u kostela fara a vznikla opět zdejší farnost. Největší &uacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Evangelický kostel - Znojmo
 kostel v okrese Znojmo
Evangelický kostel - Znojmo (kostel)

Evangelický kostel - nám. kpt. Otmara Chlupa. Je nejmladším městským kostelem. Byl postaven teprve v roce 1911 a při jeho architektuře se silně projevil vliv vídeňské secese.Kostel Sv. Rostislava: Vystavěn v letech 1910-1911 podle projektu vídeňského architekta L. Faigla jako duchovní místo znojemských evangeliků, v současné době slouží pravoslavné církve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Svatý Jan pod Skalou (kostel)

Je to raně barokní stavba mohutných rozměrů s bohatou vnitřní výzdobou. Na hlavním oltáři je velký obraz „Zjevení sv. Jana Křtitele poustevníku Ivanovi“ z r. 1695. Nad oltářem stojí velký kříž, který sem byl kdysi darován od poutníků ze Starého města pražského. Původně stával na památném Karlově mostě v Praze. Na kruchtě je veliký barokní obraz (3,5 x 6 m) „Položení základního kamene zdejšího kostela“ od Joachyma Bachmana. Vzácná je mramorová křtitelnice, na niž najdeme letopočet 1576. Uprostřed...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Evangelický kostel svaté Trojice - Libiš (kostel)

Ojedinělou církevní památkou v celých Čechách je evangelický kostel svaté Trojice v Libiši u Neratovic. Jedinečnost stavby spočívá zejména v prakticky nezměněné podobě od doby jejího vzniku na konci osmnáctého století a dále ve vlivu kazatelů maďarské reformované církve, který je dodnes zřetelně patrný v uspořádání interiéru.Kostel, od svého založení v r. 1789 až do dnešní doby, zůstal stavitelsky prakticky nedotčen, vše, včetně mobiliáře je původní.Základní kámen kostela byl položen 27. dubna 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Prokopa - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Prokopa - Praha 4 (kostel)

Kostel sv. Prokopa v Braníku je jednolodní stavba s věží na čtvercovém půdorysu postavená v novorománském slohu podle projektu Rudolfa Vomáčky v roce 1900. Před kostelem je umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Kostel založen 1.7.1900 a posvěcen 22.9.1901...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Poutní kaple sv. Jakuba - Ivančice
 kostel v okrese Brno-venkov
Poutní kaple sv. Jakuba - Ivančice (kostel)

Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy známého světa. Pro ivančické věřící to byly touhy nesplnitelné, a proto se zdejší občané později rozhodli postavit si kapli tohoto apoštola nad městem. Jasn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Maří Magdaleny - Druztová
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Maří Magdaleny - Druztová (kostel)

Se svolením arcibiskupa dal postavit roku 1351 Racek ze Švamberka kostel, který byl původně gotický. Až do této doby navštěvovali věřící kostel v Dýšině, ale časté povodně jim bránily v cestě přes řeku. Prvním duchovním v novém kostele byl až do roku 1360 farář Jan, pod jehož správu byly přiděleny mimo hrad i Druztová a Dolany. V blízkosti kostela stála fara a dřevěné domky obyvatel vesnice. V období husitských válek byl kostel pobořen a fara zanikla, kostel byl opraven později. Klenba presbytář...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7 (kostel)

Jedná se o novogotickou síňovou stavbu, která pochází z let 1908-1911. Návrh je dílem architekta Františka Mikše ve stylu pseudogotiky. Průčelí dominuje dvojice věží podle vzoru Týnského chrámu. Uvnitř budete obdivovat křížovou klenbu, nesenou dvěma řadami pískovcových válcovitých sloupů.   Bohoslužby se konají:  NE  08:00 mše...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Cyrila a Metoděje se nachází v Židenicích na ulici Gajdošova. Stavba kostela byla připravována ještě před vznikem samostatného Československa. Základní kámen budoucího kostela byl posvěcen až 28. října 1928. Pro stavbu kostela byl veřejnou soutěží vybrán návrh architekta Klaudia Madlmayara. Podle jeho plánů se začalo stavět v roce 1932. Kostel byl dostavěn v roce 1935 a 27. října tohoto roku byl slavnostně posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou. Ve dr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Farní kostel sv. Vavřince - Hodonín
 kostel v okrese Hodonín
Farní kostel sv. Vavřince - Hodonín (kostel)

 Původně gotická stavba kostela pochází z první poloviny 13. století. V letech 1780 až 1786 byl kostel barokně přestavěn. V roce 1853 byla v podvěží postavena kaple Božího hrobu. Na konci 19. století prošla přestavbou sakristie, nad kterou byla postavena oratoř. V kostelní věži je zvon z roku 1640. Před kostelem je socha vatého Šebestiána z roku 1713 a socha svatého Jana Nepomuckého, zhotovená v roce 1714. Na stanoviště před kostelem byly umístěny až ve 30. letech 20. století. Dříve stávaly na r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Klepáčov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Klepáčov (kostel)

Jedná se o roubenou stavbu s kamenným křížem připomínající počátky tohoto kostelu. Dominantou je barokní plechová věžička. Kněžiště je trojboce zakončeno, stěny jsou omítnuty vápennou maltou. Dřevěný kostelík z roku 1783 byl nákladně rekonstruován v nedávných letech. Dnes již opět slouží církevnímu životu a výrazně obohacuje nádhe...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Gotharda - Bouzov
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Gotharda - Bouzov (kostel)

Původně hradní kaple dnes farní kostel sv. Gotharda nalezneme v severozápadní části obce, v podhradí majestátního hradu Bouzov. Kostel zasazený ve strmém terénu obklopuje malý hřbitov chráněný vysokou zdí s mohutnými opěrnými pilíři.Jedná se o urbanistický celek barokního kostela s gotickým a renesančním jádrem, který je ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaplička sv. Antonína - Veselice
 kaple v okrese Blansko
Kaplička sv. Antonína - Veselice (kaple)

Kaplička Sv. Antonína byla zbudovaná ve Veselici v roce 2007. Je umístěná v místě nově zbudované návsi, která vznikla za finanční podpory Nadace Partnerství a obce Vavřinec. Iniciátorem zbudování kapličky bylo občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, které na stavbu kapličky sehnalo formou veřejné sbírky částku 150 000 Kč. Návštěvu této m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Kříže - Dunajovice
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Kříže - Dunajovice (kaple)

Kaple byla zbudována na Dunajovické hoře (504 m ),  na bývalé rušné křižovatce cest z Lomnice nad Lužnicí do Ledenic a Dvorců (Dvorecká) nebo  do Lišova, jako kaple sv.Anny.    Ke stavbě kaple se váže několik pověstí. Podle jedné kapli postavil SLEPEC, který se omyl léčivou vodou vyvěrající  ze studánky pod kaplí a zrak  se mu navrát...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže - Písek (kostel)

Klášterní kostel náležící kdysi k dominikánskému konventu vznikl asi na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 13. století, jeho stavebníkem byl pravděpodobně král. Místo pro kostel s klášterem bylo vybráno v těsném sousedství městské hradby, přibližně uprostřed jejího západního pásu. Na východě objekt sousedil s jihozápa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel)

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami z renesančního a raně barokního období. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Husův sbor - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Husův sbor - Praha 10-Vršovice (kostel)

Stavba je inspirovaná funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Pochází z r. 1930. Dominuje jí mohutná čtyřboká věž (vysoká téměř 26 m), je zakončena stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Autory návrhu stavby byly arch. Karel Truksa a Pavel Janák. Sbor je jedním z prvních objektů v Praze, který byl vybudován za použití metody předpjatého betonu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Stanislava - Pitín
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kostel s farou je v obci připomínán již v 15. stol. V letech 1758-73 byl kostel rozšířen o presbytář a sakristii. Jeho současná podoba je výsledkem přestavby v letech 1851-55. Nejrozsáhlejší opravu prodělal v polovině 20. stol., kdy byla kvůli vážnému poškození sejmuta klenba a celý interiér svatyně zmodernizován. Bohoslužby se konají: NE  08:15NE  10:30ST P...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Sv. Vavřince - Dačice
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Sv. Vavřince - Dačice (kostel)

Farní kostel svatého Vavřince je římskokatolický chrám ve městě Dačice v okrese Jindřichův Hradec.Byl postaven vedle věže v duchu doznívajícího baroka v letech 1775 – 1788 nákladem dačického děkana Jana Neulingera a majitele panství Jana Bedřicha hraběte z Osteinu. První zmínka o dačickém kostele je rovněž první písemnou zmínkou o Dačicích vůbec. Vztahuje se k ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, max - 253,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze