Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 461-480 z 5014 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Michaela archanděla - Horní Kounice (kostel)

Vznik obce souvisí s rytířským řádem johanitů. První písemnou zmínku o komendě johanitů a o vsi Horních Kounicích obsahuje listina z roku 1248. Johanité v té době založili i kostel sv. Michala. Jednalo se nejspíš o plochostropou stavbu bez věže, která je dnes dochována v úrovní zdí západní části kostela. Kostel prošel v průběhu staletí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Matouše - Hať
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původní dřevěný kostel včetně zvonice z počátku 16 století stál pravděpodobně na stejném místě jako nynější. Jeho oltář byl zasvěcen Panně Marii. Velkou událostí pro Hať bylo vybudování nového farního kostela. Postavila jej opavská jezuitská kolej, jíž šilheřovické panství a tedy i Hať v té době náležely. Kostel byl postaven v b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Brno-Starý Lískovec (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Jana Nepomuckého se nachází v městské části Brno - Starý Lískovec na ulici Elišky Přemyslovny. Byl postaven v letech 1923 až 1925. Architekt Vladimír Fischer ho navrhl v jednoduchém moderním stylu se štíhlou hranolovou věží. Stavitelem kostela by Leopold Čupr. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 1923. Kostel byl vysvěcen brněnským světícím biskupem Josefem Kupkou 3. října 1925. Samostatná farnost, zahrnující Starý Lískovec a Bohunice, byla při tomto kostele ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Farní kostel sv.Tomáše z Canterbury - Mohelnice (kostel)

Kostel sv. Tomáše z Canterbury - je nejvýznamnější historickou památkou Mohelnice, v níž se prolínají různé slohy od gotiky, přes renesanci, baroko až po novogotické úpravy. Dříve zde stál farní kostel Panny Marie zmiňovaný roku 1247. Ve 14. století byl kostel rozšiřován, ale roku 1424 byl vypálen husity. Roku 1480 byl znovu zastřešen a vysvěcen. Další úpravy kostela proběhly v barokním stylu, kdy byly ke kostelu přistavěny dvě kaple – sv. Anny a sv. Kříže. Po roku 1841 došlo k dalšímu poškození...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice - Červena Lhota
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Nejsvětější Trojice - Červena Lhota (kaple)

Prostá renesanční stavba stojící na návrší zámeckého parku zaujme v interiéru především původními dochovanými ilusivními malbami a nápaditě řešeným dřevěným stropem symbolizujícím nebeský Jeruzalém. Svatyně je funkčním římskokatolickým kostelem. V případě příznivého počasí býv&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice (kostel)

Mimořádně hodnotný románsko-gotický kostel s areálem bývalého hřbitova. Areál tvoří kostel sv. Jiljí s márnicí, socha sv. Jana Nepomuckého a opěrná zeď. Kostel je neomítnutý s obdélnou lodí a polygonálně zakončeným presbytářem. Okna s lomeným obloukem a kružbovými výplněmi. Kostel pochází z 11. století, got...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Ducha - Arnultovice
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Ducha - Arnultovice (kostel)

Hřbitovní kostel byl vybudován v roce 1888 starokatolickou církví. Roku 2007 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a v následujícím roce byl znovu vysvěcen. Kostel v současnosti slouží Církvi československé husitské v Novém Boru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Archanděla Michaela - Branná (kostel)

Kostel sv. Michala jako část souboru renesančních památek v obci vznikl v roce 1614. Byl původně evangelický, ale po 30-leté válce v rámci rekatolizace území byl kostel předán katolíkům. Kostel má zajímavý půdorys obdélníku s trojbokým ukončením. Přiléhá k němu budova tzv. fojtství, rovněž renesanční, a klasicistní budova fary, ze kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Sv. Jana a Pavla - Praha 13
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jana a Pavla - Praha 13 (kostel)

Kostel sv. Jana a Pavla u Třebonic je jedinou připomínkou zaniklé vsi či dvorce zvané Krteň. Postaven je v pozdně románském slohu ve 2. čtvrtině 13. století. Nástěnné malby pochází z konce 13. století. Roku 1575 rozšířen o boční loď, roku 1699 o sakristii a v letech 1732 až 1734 byla zvýšena věž. Roku 1890 přestavěn neorománsky. Kostel se nachází mezi Třebonicemi a Řeporyjemi, okolo kostela je malý hřbitov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Marka - Benetice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Marka - Benetice (kostel)

Původní kostelík stával ve středu osady, byl z části dřevěný, i ostatní stavení v té době kryly došky a šindel a dost často padala za oběť požárům. Při jednom takovém ohni (r. 1774) shořel i tento kostel. Brzy bylo vše opraveno, ale jen nouzově. V roce 1785 byla náboženskou Maticí při kostelíku zřízena lokální kurácie a r.1859 povýšena na far...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Staré Sedlo (kostel)

Kostel je mimořádně zajímavá a hodnotná sakrální architektura, jejíž původ náleží patrně až do závěru 13. stol. s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. Barokizace v 18. stol., gotické prvky však dobře dochovány.  Vesnice se v pramenech uvádí v roce 1113 a kostel v roce 1384. Někdy ve 2. čtvrtině 14. století byl postave...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel - Bílý Újezd
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel - Bílý Újezd (kostel)

Se zvyšováním provozu na obchodních stezkách začaly mezi vzdálenějšími hrady pro zastávky pěších či jízdních pocestných, poslů a kurýrů, dostavníků, poštovních vozů, vozků s povozy a nákladem či kočárů, vznikat opevněná střediska se zájezdní krčmou a přípřežními koňmi pro výměnu. Takovéto zastávkové oázy se nazývaly latinským názvem castelium, což v překladu značí menší hrádek, opevněnou tvrz či opevněnou krčmu s kostelíkem, které bývaly obvyklou součástí těchto castelií (lat. castel = kostel). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Betlémský kostel - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Betlémský kostel - Brno (kostel)

   Betlémský kostel je umístěn na jižním svahu Špilberku v Peliccově ulici v městské části Brno-střed. Byl vystavěn v historizujícím slohu s převládajícími renesančními prvky v letech 1894 - 1895. Byl prvním evangelickým kostelem v Brně, kde se kázalo výhradně česky.    Po vydání tolerančního patentu, byl v Brně v roce 1782 založen evangelický sbor augsburského vyznání (luterský). Tento sbor byl z převážné části německý. Pro národnostní rozepře jej v roce 1878 opustili čeští evangelíci. Založili...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Klášterní kostel Zvěstování Panně Marii - Šumperk (kostel)

Klášterní kostel, majetek Města Šumperka, provozuje Vlastivědné muzeum v Šumperku jako jednu ze svých expozic. Kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marii byl dobudován v první třetině 14. století při dominikánském klášteře jako druhý chrám ve městě. Po velkém požáru města roku 1513 byl opraven a stal se pohřebním kostelem šumperských Žerotínů. Ve 2.půli 16.století byl protestantskou svatyní a v 17. století opět klášterním kostelem. Požár města v roce 1669 kostel silně poničil, stavba byla opravena ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Evangelický kostel - Znojmo
 kostel v okrese Znojmo
Evangelický kostel - Znojmo (kostel)

Evangelický kostel - nám. kpt. Otmara Chlupa. Je nejmladším městským kostelem. Byl postaven teprve v roce 1911 a při jeho architektuře se silně projevil vliv vídeňské secese.Kostel Sv. Rostislava: Vystavěn v letech 1910-1911 podle projektu vídeňského architekta L. Faigla jako duchovní místo znojemských evangeliků, v současné době slouží pravoslavné církve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
kostel Svatého Šimona a Judy - Praha
 kostel v okrese Praha hl.m.
kostel Svatého Šimona a Judy - Praha (kostel)

Kostel sv. Šimona a Judy je jednolodní tribunová stavba, postavena českými bratry v letech 1615 až 1620 jako modlitebna v místech špitální gotické kaple. Zařízení je z 18. století. Hlavní oltář je malovaný od Josefa Hagera z roku 1773 s obrazem sv. Šimona a Judy od malíře Václava Vavřince Reinera. V současné době je v objektu kostela koncertní síň....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Václava - Ochoz u Brna
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Václava - Ochoz u Brna (kostel)

Na místě současného kostela stávala již od doby založení obce malá kaplička. Ta byla v letech 1315-16 přestavěna na gotickou kapli. V roce 1608 byl na jijích základech postaven nynější kostel, jehož patronem je svatý Václav....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel)

Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návrších lze získati zdravé, příjemné a účelné bydlení předstihující jiné výstavnější části Prahy. Malý počet příslušníků naší církve zvětšoval se stálým přibýváním pražských i jiných přistěhovalců, ale jednotlivci stále zůstávali členy sborů, ke kterým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Havla - Tuchlovice
 kostel v okrese Kladno
bez fotografie

Původně gotický kostel. V době baroka byla loď kostela upravována a prodloužena. V r. 1844 postavena nová věž, která nahradila dřevěnou zvonici poničenou požárem. V interiéru oltář od J. Kaury, boční oltář od Fr. Krejčíka z r. 1893, cínová křtitelnice z konce 18. stol. V letech 2000–02 byla realizována rozsáhlá rekonstrukce kostela. Bohoslužby se konají: NE  10:45 m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple Svatého Kříže - Příbram
 kaple v okrese Příbram
bez fotografie

Základní kámen hřbitovní kaple Svatého Kříže byl slavnostně položen na pondělí velikonoční 22.4.1878, v době rozšiřování hřbitova na Panské louce. Původně nebyla kaple postavena jako "hřbitovní", ale bylo jí potřeba proto, že kostel sv. Jakuba nedostačoval (hlavně při školních bohoslužbách). Ještě po šedesáti letech v ní byly slouženy o nedělích a svátcích mše sv. pro hochy a až v této době se odtud začínaly konat i pohřby. Posvěcení kaple se konalo 23.6.1879, kdy biskup K. Průcha vložil do oltá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, max - 251,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze