Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Kunhuty - Jevišovka
 kostel v okrese Břeclav
Původní kostel sv. Kunhuty byl v roce 1836 renovován a v letech 1929 – 1932  zásadně přestavěn, takže  ze starších fází stavby zůstala pouze věž. Památkově chráněná je ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou....

velký nárůst
Kostel sv. Ducha - Všeruby
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Ducha - Všeruby (kostel) Původně gotický kostel, který pochází z druhé poloviny 14. století. V 16. století byl upraven presbytář a v 17. století zaklenuta loď. V roce 1826 byla přistavěna věž. Mobiliář je barokní.   Bohoslužby se konají: NE  11:30 - nepravidelně, jednou za 3 neděle mše svatá, ostatn&i...

mírný pokles
Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany (kaple) Malá sakrální stavba, umístěná u cesty směrem do Popic. Byla postavena koncem 18. století, v roce 1993 pak restaurována a o rok později znovu vysvěcena....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Panny Marie - Předmíř
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie - Předmíř (kaple) V obci Předmíř se nachází novorománská kaple Panny Marie z konce 19. století. Před kaplí se dochoval památný kříž. ...

obrovský nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Bělčice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv.Petra a Pavla - Bělčice (kostel) Původně románský kostel, postavený kolem roku 1240, snad za účasti strakonické huti. Presbytář pochází z I. poloviny 14. století, loď byla roku 1515 zaklenuta sklípkovou klenbou. Vnitřní zařízení pochází z doby kolem roku 1760. Obklopen funkčním hřbitovem. Duchovní, kteří...

mírný pokles
Kostel - Maršov
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Jakuba Staršího - Praha-Petrovice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Jakuba Staršího - Praha-Petrovice (kostel) Gotický Kostel sv. Jakuba Většího v Petrovicích byl postaven ve 14. století. V 18 století proběhla jeho barokní přestavba. Objekt byl regotizován v roce 1887. Z gotické výstavby jsou dochovány části nástěnných maleb. V patře věže dochovány původní gotické m&i...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Ondřeje - Sány
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Ondřeje - Sány (kostel) Původně připomínán r. 1352, dnešní empír, z let 1824–25, vnitřek opraven roku 1900, vnějšek roku 1909. Obrácen k západu, jednolodní, obdélníkový, se segmentem uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží nad východním průčelím. Bosovanému hla...

mírný pokles
Kaple - Klášterská Lhota
 kaple v okrese Trutnov
Kaple - Klášterská Lhota (kaple) Hrázděná kaple....

obrovský nárůst
Kostel - Bílý Újezd
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel - Bílý Újezd (kostel) Se zvyšováním provozu na obchodních stezkách začaly mezi vzdálenějšími hrady pro zastávky pěších či jízdních pocestných, poslů a kurýrů, dostavníků, poštovních vozů, vozků s povozy a nákladem či kočárů, vznikat opevněná střediska se zájezdní krčmou a přípřežními koňmi pro výměnu. Takovéto zastávkové oázy se nazývaly latinským názvem castelium, což v překladu značí menší hrádek, opevněnou tvrz či o...

velký nárůst
Kostel Povýšení sv.Kříže - Brodek u Prostějova (kostel) Kostel Povýšení sv. Kříže v městečku Brodku u Prostějova, stojí uprostřed náměstí. První zmínka o kostele je z roku 1599. Dnes je jisté, že je staršího založení. V 17. a 18. stol. byl pod farností nedalekých Otaslavic. Obec dlouho usilovala o zřízení samostatné duchovn&ia...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Sklené
 kostel v okrese Svitavy
Kostel sv. Petra a Pavla nově postaven 1912 – 13, původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století přiléhá k východní straně nové lodi a hranolová věž se střílnovými okénky k západní straně. Vně staré stavby empírové náhrobníky z let 1807 a 1842. Kolem hřbitova zeď s branou a mansardovou střechou, při ní v rohu barokní márnice z roku 1739....

obrovský nárůst
Kostel Svatého Josefa - Svitavy
 kostel v okrese Svitavy
Kostel Svatého Josefa - Svitavy (kostel) Pseudorománská trojlodní stavba kostela svatého Josefa byla založena v roce 1894 a stojí v katastru obce Čtyřicet Lánů. Byla vybudována na základě plánů dvorního stavitele Josefa Schmalzhoffera z Vídně. Stavbu prováděl stavitel Václav Ryšavý. Vnitřní malby zhotovil kostelní malíř Erwin Bubenik z Lince v roce 1910 a bohatou vnitřní dekoraci Max Schmalzl. Hlavní oltář a čtyři postranní oltáře, boha...

střední pokles
Kostel sv. Štěpána  - Hrušovany nad Jevišovkou (kostel) Pozdně barokní stavba kostela sv. Štěpána z roku 1758 na návrší v obci je významnou historickou stavbou a dominantou sídla. Součástí kostela je hrobka rodu Althannů. Pozdně barokní farní kostel sv. Štěpána  Stavba kostela byla dokončena r. 1758 podle projektu Josefa Emanuela Fischera z&nb...

obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Březová
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v letech 1865 - 1868, na místě bývalého malého kostelíka. Kostel prošel během let rekonstrukcemi a svou dnešní podobu získával do roku 2000. Nejvyšším bodem kostela je věž měřící třicet šest metrů. V roce 1987 byl kostel prohlášen kulturní památkou. K farnosti neodmyslitelně patří schóla, která zde funguje již několik generací a tvoří ji mládež. A také pě...

velký nárůst
Římskokatolický kostel - Pozděchov
 kostel v okrese Vsetín
Římskokatolický kostel - Pozděchov (kostel) Římskokatolický kostel sv. Jiří z let 1700 - 1710 zbudoval na místě starého kostelíku majitel Vizovic Prokop hrabě z Gollena. Nad hlavním vchodem do kostela je Gollenovský erb, v němž jsou bochníky chleba....

střední nárůst
Kostel sv. Anny - Sudějov
 kostel v okrese Kutná Hora
Milovníci historie nemohou minout barokní poutní kostel sv. Anny, který je v současné době s přispěním obce velkými náklady opravován....

obrovský nárůst
Kostel sv. Matouše - Hať
 kostel v okrese Opava
Původní dřevěný kostel včetně zvonice z počátku 16 století stál pravděpodobně na stejném místě jako nynější. Jeho oltář byl zasvěcen Panně Marii. Velkou událostí pro Hať bylo vybudování nového farního kostela. Postavila jej opavská jezuitská kolej, jíž šilhe...

střední nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Hněvošice
 kostel v okrese Opava
Kostel sv.Petra a Pavla - Hněvošice (kostel) Kostel sv. Petra a Pavla byl až do roku 1923 filiálním. V té době byla postavena farní budova a zřízena samostatná farnost Hněvošice a v roce 1924 byl zde ustanoven první duchovní správce. Již tehdy však farníci pociťovali potřebu nového kostela, neboť prostorově byl již malý. Tento se stavěl v dob...

velký nárůst
Chrám sv. Jana Křtitele - Sudice
 kostel v okrese Opava
Na úbočí kopce, v severní části obce Sudice, stojí velká pseudogoticky orientovaná trojlodní bazilika s transeptem. Stojí zde už více než 90 let. Ke konci 19. století přichází do tehdejší farnosti s dřevěným kostelíkem důstojný pan farář P. Arnošt Jureczka. Tato, pro obec významná osobnost, se značnou měrou zaslou­žila o stavbu dominanty Sudic. Oblíbený farář si dovedl získat německou většinu v o...

obrovský nárůst
Kaple Nanebevzetí P.Marie - Pstruží
 kaple v okrese Frýdek-Místek
Kaple byla vysvěcena 15. srpna 1888 na svátek nanebevzetí P. Marie. 23. října 1910 byl dp. Ignácem Janákem posvěcen nový zvon na kapli (35 cm v průměru), který obec Pstruží pořídila náhradou za původní puklý. Další oprava kaple byla započata na jaře 1978 (nová el. instalace, omítk...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí P.Marie - Uničov
 kostel v okrese Olomouc
Kostel Nanebevzetí P.Marie - Uničov (kostel) Ve státním seznamu kulturních památek je tento chrám pocházející z první poloviny 14. století zapsán jako významná gotická a pozdně renesanční architektura. Od svého založení celkem osmkrát vyhořel. Obnovu kostela po velkém požáru v době třicetileté války připomíná pamětní deska v dolní části severní kostelní věže. Nejvíce byl kostel poškozen požárem v roce 1779. Tehdy se zřítila křížová klenba ch...

mírný pokles
Kostel Sv. Maří Magdaleny - Mladějovice (kostel) První písemná zmínka o Mladějovicích pochází z roku 1131. Pozdně barokní kostel sv. Máří Magdaleny byl pak vystavěn až v letech 1791 - 1792. Věž však pochází ze stavby staršího kostela, který zde stával. Ta prošla přestavbou roku 1858, kdy dostala současnou podobu. Koste...

stgnace
Evangelický kostel - Hrubá Vrbka
 kostel v okrese Hodonín
Kostel církve českobratrské evangelické. Byl vystavěn jako toleranční kostel v roce 1782. V roce 1904 byla přistavěna věž. Od r. 1783 působil v tomto kazatel Jan Petrovič. Sepsal paměti, které sahají do r. 1806 a všímá si v nich kromě osobních záležitostí také podrobně počasí, úrody, cen obil...

obrovský nárůst
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Valtice (kostel) Renesanční barokní stavba, kterou nechal zbudovat kníže Karel Eusebius Lichtenštejn v letech 1634 až 1671. Kostel udivuje svou velikostí – délka 48m, šířka 28m, výška 34m. Původní valtický kostel byl nahrazen monumentální novostavbou vyprojektovanou italským architektem v lichten&scaron...

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Hluk
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Vavřince - Hluk (kostel) Kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1736 – 1741 stavitelem italského původu Antonínem Erhardem Martinellim. Stavební plastiky jsou přisuzovány italskému architektu Antoniu Beduzzimu. Sochařskou výzdobu chrámu vytvořila rodina Martina Ignáce Morávka, jehož předkové pocházeli z Hluku.Ve středu za hlavním oltářem je umístěna socha patrona kostela sv. Vavřince, vedle něj v těsné blízkosti jsou s...

stgnace
Kostel svatého Mikuláše - Starý Svojanov (kostel) Neveliký, šindelem krytý raně gotický kostel svatého Mikuláše pochází z 13. století. V jeho interiéru se dochovala bohatá malířská výzdoba z 80. let 14. století. Kostel je obklopen hřbitovem s barokní vstupní branou. V nedávně době byl kostel i s areálem hřbitova kompletně obnoven Při vstupu do kostelíka nás zaujmou zachovalé fresky, pro něž má kostelíček velkou historickou cenu a význam v dějiná...

střední nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Kunovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Petra a Pavla - Kunovice (kostel) Nejvýznamnější kulturní památkou města je kostel sv. Petra a Pavla, který je přirozenou dominantou města. Jeho historie sahá zřejmě hlouběji než do roku 1517, kdy byl Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel. K další přestavbě došlo v 18.století za faráře Jana Nepomuka Merttena v letech 1759 - 1761, kdy byl kostel zvětšen a prodloužen přibližně o třetinu, byl zaklenut a s...

střední pokles
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Nedakonice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Dne 30. září 1903 byl v obci Nedakonice  založen spolek „ Jednota sv. Cyrila a Metoděje“, který měl za úkol v obci postavit kostel a faru a tak se osamostatnit z farnosti Polešovice, kam obec podléhala. Stavba kostela měla být financována z finančních darů věřících. Do začátku I. světové války bylo sesbíráno 20 000.- zlatých korun, které po vypuknutí války byly upsány na válečné půjčky. Po prohran...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Ostrožská Nová Ves
 kostel v okrese Uherské Hradiště
V 17. století byl kostel několikrát pří nájezdech Turků a Uhrů vypálen. Pro stáří a nebezpečí byl kostel v roce 1770 s povolením biskupského úřadu zbořen a přemístěn. Nový kostel byl postaven blíže k vesnici a hřbitov zůstal na původním místě. Nově postavený kostel byl vsvěcen 1...

obrovský nárůst
Pohřební kaple Lobkowiczů - Netín
 kaple v okrese Žďár nad Sázavou
Pohřební kaple Lobkowiczů - Netín (kaple) Novogotickou kapli a hrobku knížat z Lobkowicz dala postavit kněžna Leopoldina Lichtensteinová, provdaná princezna Lobkowicz. Projekt vypracoval brněnský architekt August Prokop, který byl též děkanem a rektorem brněnské techniky. Kaple je umístěna na nevysokém kopci nad obcí Netín. Objekt má spodní kapli Všech dušiček a horní kapli zasvěcenou Sedmibolestné Panně Marii. Ke kapli vede alej vzrostl...

obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Růžencové - Popovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Zvon, který visí na věži kostela P. Marie Růžencové v naší obci, je druhým nejstarším dochovaným zvonem v okrese Uherské Hradiště. (Nejstarší zvon pocházející z roku 1498 je zavěšen na věži kostela sv. Martina v Bánově.) Ačkoliv kostel sám není nijak starý (původní objekt, postavený v roce 1913,  byl v roce 1937 nahrazen stávající stavbou), zvon v jeho věži patří ke skutečným skvostům. Osudy toho...

mírný pokles

    Strana: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)