Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 461-480 z 5087 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Kostel vybudován na pozůstatku původní stavby z přelomu 13. a 14. století. Vnější podobu kostelu dala barokní úprava vedená stavitelem Franzem Mazzou z let 1708–1709 a stavba sakristie a západní předsíně z roku 1718. V současnosti jej užívá Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Újezd u Černé Hory (kostel)

Kostel Všech svatých v Újezdu u Černé Hory je jednolodní stavba s prodlouženým presbytářem a apsidou, věží a sakristií. Postaven byl na počátku 13. století jako šlechtická svatyně v románském slohu, o čemž svědčí vstupní portál na jižní straně. Nejstarší dochovanou zprávou je zápis z roku 1308 o faráři Jakubu z Újezd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jezuitská kolej - Telč
 klášter v okrese Jihlava
bez fotografie

Jezuitská kolej sloužila řádu celkem 119 let, než byla v roce 1776 zrušena. Potom téměř sto let byl objekt využíván jako kasárna a od roku 1883 slouží školským účelům. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bazilika Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek
 bazilika v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Pravoslavný chrám sv. Václava - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Pravoslavný chrám sv. Václava - Brno (kostel)

 Počátky snah o vybudování pravoslavného chrámu v Brně sahají do 20. let 20. století, kdy odštěpením od církve československé husitské vznikla brněnská náboženská pravoslavná obec. Základní kámen byl však položen až v roce 1930. Stavět se začalo podle návrhu architekta Petra Levického a již následují...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel svatého Bartoloměje - Kočí
 kostel v okrese Chrudim
Kostel svatého Bartoloměje - Kočí (kostel)

Dominantou obce Kočí, jejíž vznik je datován na rok 1263 za vlády Přemysla Otakara II., je bezesporu kostel sv. Bartoloměje. Byl založen zakládací listinou královny Žofie, druhé manželky Václava IV., v roce 1397. Jeho staviteli se s velkou pravděpodobností stali bratři Lútkové. Jednolodní kostel představuje dílo vrcholné gotiky, na něj navazuje dřevěná zvonice, která společně ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Křemešník (kostel)

 Křemešník (765 m n. m.) je nejvyšším vrcholem české části Českomoravské vrchoviny. Křemešník je znám především jako poutní místo, dodnes hojně navštěvované. Podle pověsti roku 1555 spadl pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský při útěku před lu  smajlik do štoly stříbrného dolu na svahu Křemešníku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Trhový Štěpánov (kostel)

Areál kostela s hřbitovní zdí s ozdobnými branami s nástavci a výklenkovou kaplí. Kostel s obdélnou lodí, užším pětibokým presbytářem a hranolovou věží při severní straně lodě. Stavba kostela z doby po pol. 14. století s neogotickými úpravami. Mimořádně cenná ukázka středověkého stavitelství s řadou autentických prvků (ná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Prokopa - Postřelmov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Prokopa - Postřelmov (kaple)

Ranně barokní kaple na okraji obce Postřelmov u silnice na Chromeč. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Ojedinělá stavba svého druhu z konce 17. století, svým nápisem dokládající příslušnost k české jazykové oblasti. V supraportě je deska s nápisem kapitálkou mezi monogramem IHS a MARIA „TATO KAPLE GEST NAKLADEM IAKUBA/PROCHASKI WISTAWENA LETA 1696“ 29412/8-1094 - KAPLE ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Hlohovec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Bartoloměje - Hlohovec (kostel)

Kostel byl vybudován v letech 1832–1835 v klasicistním stylu, na počátku 20. stol. rozšířen. Původně zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Jednolodní orientovaná podélná stavba. V interiéru obrazy sv. Rodiny, Kristovy smrti a Glorifikace sv. Jana Křtitele z konce 18. stol.   Bohoslužby se konají: NE  09:00ČT  19:00 - letní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

V 17. století a v první polovině 18. století patřil Nový Hrozenkov k vsetínské faře. Do roku 1752 byly bohoslužby slouženy ve školní budově. Původní starý hrozenkovský kostel pocházel z roku 1752, byl celý dřevěný s věží v průčelí. Na věži visely dva zvony. Kostel měl dva boční oltáře, Matky Boží a sv. Prokopa. Kostel byl zasvěcen sv. Josefu. Původní koste...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Brno-Komín
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Vavřince -  Brno-Komín (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Vavřince se nachází na Kristenově ulici v brněnské místní části Komín. Kostel zde dala vystavět roku 1324 královna Eliška Rejčka, aby na něj byla přenesena farní práva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně, který se stal chrámem klášterním. Roku 1720, při velkém požáru Komína, kostel vyhořel. Celková oprava byla provedena až v letech 1883 - 1884 podle návrhu zemského konzervátora a diecézního architekta Augustina Prokopa. Při této opravě byla uprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory - Kaplice
 kaple v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Stavba pochází ze 16. století, původně sloužila jako protestantský kostel (kaple byla pravděpodobně jeho presbytářem). Později (1738) byl tento kostel přestavěn na církevní špitál s kaplí. Oltář je z první třetiny 18. století, portálový, sochařský. Při jihozápadním nároží budovy je dodnes patrné lehce vystouplé zdivo bývalé věže kostela....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel - Hněvčeves
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Kostel je jednolodní, obdélníkového půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Má pozdně gotický profilovaný portál. Loď je sklenuta dřevěnou valenou klenbou s lunetami, presbytář křížově se štukovými žebry. Dřevěná kruchta spočívá na vyřezávaných sloupech. Vnitřní zařízení kostela je z konce 18. století. Fara s mansardovou střechou byla postavena r. 1767. Kostel se již od 14. století uvádí jako farní. Je zasvědcen sv. Jiří a vystavěn byl ve slohu gotickém. R. 1424 jej Táborité vypálili a sbořili. V 16....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple - Vlastějovice
 kaple se zvonicí v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Obytný dům  s připojenou kaplí se zvonicí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Poutní chrám Očišťování Panny Marie - Dub nad Moravou (kostel)

Kdy kostel Panny Marie Dubské vznikl nelze přesně určit, existoval již před r.1297, kdy je o něm zmínka od papeže Bonifáce VIII. Na místě původního kostela byl kolem r.1470 postaven nový chrám, o sto let později přistavěna věž a provedena částečná přestavba. V r.1727 zde byl umístěn obraz Panny Marie - dřevoryt - tzv.černá byzantská Madona s žehnajícím děťátkem se zářícím sluncem a měsícem. Před obrazem se stala četná uzdravení, která jsou zaprotokolována olomouckým biskupstvím. Zvyšující příliv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

V těsné blízkosti zříceniny středověkého hradu Neuberka se nachází nejstarší dochovaný evangelický kostel v bývalém Rakousku Uhersku, který byl postaven v letech 1480 až 1490. Jedná se o kostel s podivuhodným názvem "Dobrého pastýře. Dnešní podoba kostela je dána přestavbami, ke kterým došlo na přelomu 17. A 18. Století. Vnitřek kostela je celý ze dřeva, nicméně tato skutečnost je návštěvníkovi ukryta, jelikož kostel bývá uzamčený....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chrám sv. Benedikta - Pustiměř
 kostel v okrese Vyškov
bez fotografie

V roce 1894 objevily ve klenbě kostela nad oltářem trhliny. Zatím klenbu kostela v ohrožených místech podepřeli. Tohoto roku se také opravovala kaple sv. Anny. Byla vyměněna střecha za plechovou a vnitřek byl vymalován olejovými barvami. Také byl zbudován oltář. V listopadu 1894 bylo rozebráno klenutí kostela nad prebyteriem a bylo odděleno od lodi dřevěnou přehradou. Služby Boží se konaly do konce ledn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
kostel sv. Petra a Pavla - Bohdíkov
 kostel v okrese Šumperk
kostel sv. Petra a Pavla - Bohdíkov (kostel)

Z dálky viditelnou dominantou Bohdíkova je římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla, který dal v roce 1725 postavit kníže Josef Jan Adam Lichtenštein. Pozemek, na kterém stojí, byl močálovitý, proto musel být zpevněn dřevěnými piloty a to tak hluboko, jak vysoko je od země k oknům. Věž musela být postavena za apsidu, nikoliv ke vchodu kostela, kde bylo propadnutí největší. Bar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Velká židovská synagoga - Plzeň
 synagoga v okrese Plzeň-město
Velká židovská synagoga - Plzeň (synagoga)

Velká synagoga v Plzni je největší synagogou v České Republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na světě. Základní kamen byl položen 2. prosince 1888. Původní plány byly navrženy vídeňským architektem Fleischerem. Synagoga měla být vystavěna v gotickém slohu severského typu s vysokým průčelím a dvěmi 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Stropní žebrová klenba se měla skládat ze železných žeber a žulových sloupů. Tehdejší městská rada však tento projekt zamítla. Oficiálním důvodem bylo, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze