Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46643                Mapa
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel) Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr sloužil od poloviny 13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. Kostelík P. Marie je však starší, prvně je zmiňován z...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Kutná Hora-Sedlec (kostel)      Cisterciácký klášter v Sedlci byl založen v roce 1142. Velikého rozmachu a politického vlivu nabyl klášter díky bohatým nalezištím stříbra, která také umožnila financovat rozsáhlou stavební činnost v 90. letech 13. století. Tehdy zde byla započata...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Žatec (kostel) Chrám Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších památek města Žatce. Její založení spadá již do románského období. Dnešní stavba stojí v místechvelké románské baziliky a dodnes je do značné výšky současné stavby dochováno dvouvěžové románské průčelí. Z původní stavby pochází patrně i reliéf s poprsím sv. Petra, zazděný po pravé straně hlavního portálu. Kostel je dále doložen v roce 1206...

velký pokles
Chrám Nanebevzetí Pany Marie - Chrudim
 kostel v okrese Chrudim
Chrám Nanebevzetí Pany Marie - Chrudim (kostel) Chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze....

velký pokles
HODNOCENÍ
55 %
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně
 kostel v okrese Kroměříž
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně (kostel) Vznikl na základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou B. Balbínem. První kapli na Hostýně s obrazem Panny Marie Ochranitelky pořídili asi havíři dolující v hostýnských horách železo a stříbro. Ve své původní podobě se dochovala do roku 1658, poté byla pro zvyšující se počet poutníků rozšířena. Nynější velkolepý poutní chrám byl vybudován v barokním slohu majitelem bystřického ...

obrovský nárůst
Chrám Spasitele - Brno-Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Chrám Spasitele - Brno-Židenice (kostel) Chrám Spasitele Církve Československé Husitské se nachází v brněnské městské části Židenice na Karáskově náměstí. V roce 1927, kdy vznikla v Židenicích samostatná náboženská obec, se také začalo uvažovat o stavbě vlastního sboru. Do té doby se náboženské obřady prováděly na náměstích, v hasičském domě nebo na hřbitově. Pro stavbu nového sboru byl zakoupen pozemek v nově vznikající části Židenic n...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chrám sv. Barbory - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Chrám sv. Barbory - Kutná Hora (kostel) Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století. Celá staletí trvající zápas o duchovní samosprávu mezi Kutnou Horou, rep...

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
78 %
Chrám sv. Benedikta - Pustiměř
 kostel v okrese Vyškov
V roce 1894 objevily ve klenbě kostela nad oltářem trhliny. Zatím klenbu kostela v ohrožených místech podepřeli. Tohoto roku se také opravovala kaple sv. Anny. Byla vyměněna střecha za plechovou a vnitřek byl vymalován olejovými barvami. Také byl zbudován oltář. V listopadu 1894 bylo rozebráno klenutí kostela na...

střední nárůst
Chrám Sv. Ducha - Hradec Králové
 kostel v okrese Hradec Králové
Chrám Sv. Ducha - Hradec Králové (kostel) Gotická cihlová trojlodní stavba ze druhé třetiny 14. století. Dlouhý, pětiboce uzavřený presbytář s dvojicí věží po stranách se připojuje k stupňovitému trojlodí. Za vlády Jiřího z Poděbrad byl kostel obnoven a přestaven....

mírný nárůst
Chrám sv. Jana Křtitele - Sudice
 kostel v okrese Opava
Na úbočí kopce, v severní části obce Sudice, stojí velká pseudogoticky orientovaná trojlodní bazilika s transeptem. Stojí zde už více než 90 let. Ke konci 19. století přichází do tehdejší farnosti s dřevěným kostelíkem důstojný pan farář P. Arnošt Jureczka. Tato, pro obec významná osobnost, se značnou měrou zaslou­žila o stavbu dominanty Sudic. Oblíbený farář si dovedl získat německou většinu v o...

obrovský nárůst
Chrám sv. Kateřiny Sienské - Třešť
 kostel v okrese Jihlava
Filiální chrám sv. Kateřiny byl v městečku založen v 16. století, v době, kdy Třešť patřila Vencelíkům, jako luteránský kostel. V 18. století bylo přestavěno kněžiště, vnitřní zařízení v 19. století vyhořelo a následně bylo obnoveno (1842). Na vnější zdi chrámu je pozdně renesanční náhrobek neznámého rytíře s erbem polovičního lva....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chrám sv. Michaela Archanděla - Pacov
 kostel v okrese Pelhřimov
Chrám sv. Michaela Archanděla - Pacov (kostel) Původní kostel sv. Michaela byl založen ve 13. století. Kostel byl ve 14. století přestavěn na dvoulodní gotický kostel s věží na jihozápadním nároží. Zařízení interiéru je ze 17. a 18. století. V lodi je osazen raně gotický žulový náhrobek zakladatele pacovského hradu, H...

obrovský nárůst
Chrám sv. Mikuláše - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel) Vrcholně barokní architektura chrámu sv. Mikuláše je považována za jednu z nejcennějších staveb baroka na sever od Alp. V místech dnešního chrámu stával původně gotický trojlodní kostel stejného zasvěcení z r. 1283, kolem něhož se rozkládal hřbitov a fara se školou. R. 1625 odevzdal císař Ferdinand II. kostel jezuitskému řádu a ten v jeho sousedství vystavěl svou kolej. Počítalo se rovněž se stavb...

střední nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Chrám sv. Petra v okovech - Kostelní Hlavno
 kostel v okrese Praha-východ
Chrám v obci zasvěcený sv. Petru v okovech se popové připomíná v r. 1339. Bylo to stavba gotická, přifařena byla všechna tři Hlavna. Po roku 1800 byl starobylý chrám zbořen, protože hrozil sesutím a vystaven chrám nynější, který byl 8. listopadu 1807 vysvěcen. Ten stojí uprostřed n&aacut...

obrovský nárůst
Chrám sv. Václava - Litoměřice
 kostel v okrese Litoměřice
Pravoslavný kostel...

velký nárůst
Chrám sv.Mikuláše - Jaroměř
 kostel v okrese Náchod
Chrám sv. Mikuláše je nejstarší stavbou ve městě, je cennou památkou české lucemburské a vladislavské gotiky. Založen byl počátkem 14. století a stal se součástí městského opevnění, dostavěn byl v druhé polovině 15. století. Do dnešní podoby byl upraven při rekonstrukci počátkem 20. století. Hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše pochází z let 1770-72, řezbářská výzdoba je dílem místního řezbáře M.Ku...

obrovský nárůst
Chrám Trojice svaté - Rusava
 kostel v okrese Kroměříž
Chrám Trojice svaté - Rusava (kostel) V Rusavě jsou dva kostely - evangelický a katolický a lidé zde vždy žili ve vzájemné náboženské snášenlivosti.V rusavské evangelické farnosti působili většinou faráři slovenského původu. Z nich se nejvýznamnějším způsobem do života obce zapsal Daniel Sloboda, který zde působil v letech 1837 až 1888. Byl to pokrokový vlastenec a významný botanik. Po revolučním roce 1848 zde ukrýval slovenské vlaste...

obrovský nárůst
Chrám Zvěstování páně - Šternberk
 kostel v okrese Olomouc
Chrám Zvěstování páně - Šternberk (kostel) Chrám Zvěstování páně - chrám Zvěstování Páně Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 17:00, od 21:00 možnost prohlídky Již v románské době stával na tomto místě kostelík zasvěcený svatému Jiří. V roce 1371 byl místo něj postaven gotický ko...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Chrámce
 část obce v okrese Most
 První písemné dokumenty se váží k roku 1381.  Chrámce jsou historicky proslulé svým ovocnářstvím a vinařstvím....

mírný pokles
Chrámce
 zámek v okrese Most
První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1381, kdy byl majitelem Kystra de Chramecz. Po něm je zmiňován na počátku 15. století Jíra Vchynský z Vchynic. Původní gotická tvrz byla postavena na skalisku situovaném ve vstupu do údolí. Skalnaté podloží neumožnilo vybudovat sklepení. V roce 1499 patřila tvrz rodu z Černčic. Pavel z Černčic se oženil s Annou Kateřinou z Chrámců a odkázal jí po své s...

mírný pokles
Chrámek Osvícenství - Dolní Rožínka
 kaple v okrese Žďár nad Sázavou
Chrámek Osvícenství - Dolní Rožínka (kaple) Růžová klasicistní kaple s hrobkou Jana Nepomuka Mitrovského. Na stavbu kaple bylo použito osm sloupů s egyptskými hlavicemi ...

velký pokles
HODNOCENÍ
80 %
Chrasnice
 vrchol v okrese nezařazeno
Chrást
 část obce v okrese Strakonice
První písemná zmínka o vesnici Chrást pochází z roku 1372. Nachází se asi 1 km na západ od Pivkovic, kterou je dnes jeho částí. Je zde evidováno 9 adres a roce 2011 zde trvale žilo šestnáct obyvatel. ...

mírný pokles
Chrast
 město v okrese Chrudim
Na úpatí Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce 292 m v okrese Chrudim, leží město Chrast (rozloha katastru 17,8 km2, 3200 obyvatel), spolu se svými místními částmi - Podlažicemi, Chacholicemi a Skálou, v jejímž katastru se nachází i malebné údolí s osadou Podsk&aacut...

střední nárůst
Chrást
 obec v okrese Nymburk
Chrást (obec) První zmínka o obci je v zemských deskách r. 1601 a je nazývána jen pustým dvorem. Během 17.století pozemky rozprodány knížetem Lichtenštejnem chudým poddaným na místa pro domky. Nová víska dostala název po jeho paní kněžně z Manderštejna Bianthenheimu - Mander&sca...

střední pokles
Chrást
 obec v okrese Příbram
Chrást je situován ve Středočeském kraji, okrese Příbram, u silnice III. třídy č.1911 Příbram-Březnice, 5 km severně od města Březnice. Sídelní jednotka Chrást je největší částí obce Chrást s cca 120 trvale žijícími občany. V Chrástu č.p.15 je budova obecního &uacut...

velký nárůst
Chrást
 obec v okrese Plzeň-město
Obec Chrást leží 15 km severovýchodně od centra Plzně na křižovatce cest od Plzně, Třemošné, Stupna a Dýšiny, v malebné krajině, jejíž krásu umocňují romantická zákoutí na řece Klabavě i Berounce.Vzhledem ke své poloze, vhodnému silničnímu, autobusovému i železniční...

mírný pokles
Chrast
 vrchol v okrese nezařazeno
Chrast
 vrchol v okrese nezařazeno
Chrast
 vrchol v okrese nezařazeno
Chrást nad Sázavou
 železniční stanice v okrese Benešov
Chrast u Chrudimi
 železniční stanice v okrese Chrudim
Chrást u Plzně
 železniční stanice v okrese Plzeň-město
Chrást u Plzně obec
 železniční stanice v okrese Plzeň-město
Chrást u Plzně obec
 železniční stanice v okrese Plzeň-město
Chrastanska hurka
 vrchol v okrese nezařazeno

    Strana: 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)