Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Louny

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 381                Mapa
Slavětín nad Ohří
 železniční stanice v okrese Louny
Sloup Nejsvětější Trojice - Cítoliby
 drobná památka v okrese Louny
Drobná památka postavena roku 1725 jako poděkování za skončení morové epidemie. Výzdoba pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Z trojúhelníkového půdorysu vyrůstají tři samostatné podstavce, zdobené, vzájemně spojené oblouky, ve svém středu nesou tr...

mírný pokles
Sloup se sousoším Piety - Postoloprty
 drobná památka v okrese Louny
Sloup se sousoším Piety - Postoloprty (drobná památka) ...

střední pokles
HODNOCENÍ
25 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Smolnice
 obec v okrese Louny
Smolnice je malá obec 6 kilometrů jihovýchodně od Loun. Název obce pravděpodobně vznikl podle jména zdejšího potoka, který se nazývá Smolný podle zabarvení vody. Přes svou malou rozlohu i poměrně nízký počet obyvatel je Smolnice zajímavá z historického hlediska. První písemné zmínky o Smolnici pochází z r. 1337, z doby, kdy ji pražské biskupství prodalo augustiniánskému klášteru v Roudnici, v jeh...

stgnace
Socha sv. Jana Nepomuckého - Peruc
 socha v okrese Louny
Socha sv. Jana Nepomuckého byla přemístěna do blízkosti kostela sv. Petra a Pavla. Na jednoduchém kvádrovém fundamentu dvojitý nižší sokl. Na něm reliéf letopočtu MDCCCLVII (1857), zezadu signatura: Platzer. Postava světce v kanovnickém rouchu není dynamická. Prostovlasý Jan drží zlacenou pal...

velký nárůst
Socha sv. Václava - Cítoliby
 socha v okrese Louny
Pískovcová plastika. Na jednostupňovém fundamentu dvojitý sokl, jehož stěny jsou zdobeny rytým zrcadlem. Muž v knížecím šatu s knížecí korunou na hlavě, v pravé ruce drží korouhev, levou se opírá o štít s reliéfem orlice. Socha dříve stála v Liběšovicí...

mírný pokles
Šprymberk – Šprýmberk
 zaniklý hrad v okrese Louny
Reliéfní pozůstatky po hradu v nevýrazné poloze na výběžku z Vlčího kopce u Bílence. Poprvé se připomíná r. 1363, po r. 1464 byl připojen k nedalekému Petrohradu a r. 1483 se již uvádí jako pustý. Hrad měl poměrně netradiční protáhlou trojdílnou dispozici, která je v terénu dobře patrná, jednotlivé části jsou odděleny výraznými příkopy. Zdivo hradu bylo zřejmě použito mj. ke stavbě nedalekého mo...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Srdov
 vrchol v okrese Louny
Srdov je výrazný čedičový vrch, který se nachází asi 7 km severovýchodně od Loun a je součástí trojice výrazných vrchů Oblík-Srdov-Brník v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Většina vrchu je holá a nabízí hezké výhledy na...

střední pokles
Staňkovice
 obec v okrese Louny
Jejich název se odvozuje od vlastního jména Staněk. Vybudování malé tvrze, která stála na místě dnešního "zámečku" se mělo uskutečnit již v 9.nebo 10. století. Průkazné zprávy o Staňkovicích pochází však teprve ze 13.století. (Opat Adamus Berhold koupil obe...

velký pokles
Staňkovice
 zámek v okrese Louny
Zámeček byl postaven v 19. století jako to jednopatrová budova s menší vížkou. Po roce 1945 prostory využíval zemědělský podnik. Po roce 1990 začala budova i sousední areál chátrat. ...

střední nárůst
Steak bar U Medvěda - Žatec
 restaurace v okrese Louny
Steak bar U Medvěda - Žatec  (restaurace) Nabídka teplých i studených jídel a alkoholických i nealkoholických nápojů....

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
Stebno
 osada v okrese Louny
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Stebno
 železniční stanice v okrese Louny
Sulec
 osada v okrese Louny
Švejk - Žatec
 restaurace v okrese Louny
 Restaurace nabízí speciality staročeské kuchyně....

střední nárůst
Tatinná
 osada v okrese Louny
Tatinná, první zprávy jsou z r. 1378, kdy je uváděn jako majitel vladyka Přech z Tatinné. Tvrz je doložena poprvé v r. 1396. Od r. 1533 byla v držení rodu Hrušků až do pobělohorských konfiskací. Ve třicetileté válce byla celá ves s tvrzí vypálena a zničena. V druhé polovině 17. stol. Sinzendorfové vesnici znovu osídlili a ruiny bývalé tvrze dali přestavět na sýpku. K zajímavostem patří čtvercová k...

obrovský nárůst
Telce
 osada v okrese Louny
Telce
 železniční stanice v okrese Louny
Tobiášův vrch - České středohoří (vrchol) Čedičový pahorek geomorfologicky spadající pod České středohoří náležící do Podkrušnohorské oblasti. Na vrcholu se nachází přírodní památka Tobiášův vrch. ...

střední pokles
Toužetín
 obec v okrese Louny
Obec Toužetín a její části Sulec a Donín leží asi 8 km jihovýchodně od okresního města Louny na KÚ Toužetín a KÚ Donín. V současné době je zde k trvalému pobytu přihlášeno 306 obyvatel....

velký pokles
Tuchořice
 obec v okrese Louny
Obec Tuchořice se nachází 9 km jihovýchodně od Žatce a první záznamy o její existenci jsou z roku 1239 - byly sídlem Adama z Tuchořic. V r.1300 ji drželi Přibyslav a Mikuláš z Tuchořic. Na konci 14. století patřila Matěji, Otíkovi a Janu Žáčkům...

střední pokles
Tuchořice
 zámek v okrese Louny
Patrová budova postavená na přelomu 19. a 20. století s mohutnou dvoupatrovou věží proti vstupu do dvora, fasády nově upraveny. Od roku 1970 byl na zámku zřízen ústav sociální péče a je takto využíván dodnes. ...

mírný pokles
Turistické informační centrum Žatec
 infocentrum v okrese Louny
Nabízíme:-brožury, letáky, knihy, mapy, suvenýry včetně turistických známek, pohlednic atd.-turistické informace nejen o Žatci a okolí-výstup na radniční věž-sestavení programu pro skupiny, zprostředkování průvodcovských služeb-přehled ubytování, stravování, volnočasových aktivit a akcí-informace o dopravním spojení...

velký pokles
Tvrz Hlubany
 tvrz v okrese Louny
Poprvé zmíněna roku 1321, dobyta husity v roce 1422, obnovena již roku 1433. Později přestavěna na sýpku....

střední pokles
Úherce
 obec v okrese Louny
Obec Úherce.....(téže také Ouherce, Ouřece, Auhertz, Aurzetz) je prastarou vesnicí. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází už z roku 1088!! Tehdy ji král Vratislav daroval kostelu na Vyšehradě u příležitosti jeho vysvěcení. V roce 1186 patřila obec benediktinskému klášte...

mírný pokles
Velemyšleves
 obec v okrese Louny
První písemná zpráva pochází z roku 1316. Na území žije 320 obyvatel. ...

mírný pokles
Veltěže
 obec v okrese Louny
Obec Veltěže leží administrativně v okrese Louny a náleží pod Ústecký kraj. Rozkládá se asi sedm kilometrů východně od Loun. Trvalý pobyt na území této menší vesnice má úředně hlášeno cca 400 obyvatel. Vesnice Veltěže leží v&...

mírný pokles
Veltěže
 železniční stanice v okrese Louny
Vespa Ristorante - Postoloprty
 restaurace v okrese Louny
Provoz italské restaurace....

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
72 %
Vidovle
 osada v okrese Louny
Vidovle, nejstarší zprávy pocházejí z r. 1388, kdy zde seděl Ježek z Tatinné. V r. 1537 Vidovle tvořila součást bitozeveského panství Jana Hrušky z Března. V r. 1563 je poprvé zmiňována tvrz. Ve třicetileté válce tvrz vyhořela a byla zbořena....

mírný pokles
Vinárna U Kalika - Louny
 vinárna v okrese Louny
Vinárna U Kalika jako jedna z prvních soukromých restaurací v Lounech a okolí nabízí příjemné posezení svým hostům již od roku 1992. Byla založena dva roky po převratu jako rodinný podnik a nyní se může honosit titulem jediného zařízení svého typu, které je stále provozováno původním majitelem. Malá restaurace je situována na začátku historického centra města. Její interiér je zasazen do starých ...

obrovský nárůst
Vinařice
 obec v okrese Louny
V současné době žije ve Vinařicích 150 obyvatel a obec čítá 112 rodinných domů. Část rodinných domků slouží chalupářům. Dochované prameny líčí, že obec Vinařice je jednou z obcí půvabného Podlesí. Leží 12 km jižně od Loun, při samé hranici tohoto okresu. Vesnicí protéká Pochválovský potok a okolní svažité lány jsou vroubeny lesními úseky. Tato zdejší krajina byla osídlena už v době bronzové. Star...

velký nárůst
Vinařice
 pozůstatky hradu v okrese Louny
Vochlice u Lubence
 rozhledna v okrese Louny
Vochlice u Lubence (rozhledna) Počátky vzniku starodávné kamenné rozhledny na vršku Vochlice u Lubence je velmi nejasná. Nejspíše byla vybudována v druhé polovině 19. století jako zpestření rozsáhlého anglického parku zámku Mlýnce, který tehdy vlastnili bratři Bauernreutherové. Jiná verze uvádí, že rozhlednu postavili místní turisté v roce 1881, přičemž jako vzor si vzali věž z lubeneckého erbu. A je možné se i setkat s tvrzení...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
100 %
Volenice
 osada v okrese Louny
První písemná zmínka o obci, jejíž název vznikl z vlastního jména Volen, pochází z roku 1273. Volenice tehdy patřily, jako součást páteckého panství, klášteru premonstrátů v Praze na Strahově. Tento stav trval až do zrušení roboty. Voleničtí však nemu...

mírný pokles
Vrbno nad Lesy
 obec v okrese Louny
Nejstarší písemná zmínka o obci pochází už z roku 1143. Tehdy ji daroval kníže Vladislav Strahovskému klášteru. Ve středověku se o Vrbno dělily tři vrchnosti: Svatojiřský klášter, Premonstráti ze Strahova a abatyše z Panenského Týnce. Vrbno je doslova líhní...

mírný pokles
Vrchlického divadlo - Louny
 divadlo v okrese Louny
  Myšlenka vybudování vlastního divadla v Lounech sahá až někam k počátku minulého století, první stanovy „Spolku pro postavení divadla“ jsou datovány rokem 1900. Prvním viditelným výsledkem byla adaptace jeviště v hotelu Záložna v roce 1932, od té doby snad můžeme hovořit o prvopočátku vzniku divadla. Provizorní, byť na svou dobu poměrně dobře vybavené jeviště, se stalo základem všech dalších mí...

mírný pokles
Vroutek
 město v okrese Louny
První zmínka o Vroutku pochází z r. 1227, kdy ho vlastník Mostu, Kojata Hrabišic, daroval klášteru v Praze na Zderaze. Ve 14. stol. se Vroutek stal majetkem benediktinského kláštera v Postoloprtech. V té době byl pravděpodobně povýšen na poddanské město-naznačuje to p...

velký pokles

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)