Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Plzeň-jih

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 427                Mapa
Škola - Milínov
 historická budova v okrese Plzeň-jih
Drobné sochařské dílo s vyobrazením sv. Petra pochází s konce 18 století. Je složeno z masivního kvadratického soklu, tvořeného dříkem a mohutnou římsou. Nad římsou vystupuje kvadratický sloupek s reliéfem sv. Petra. Kvadratický dřík je v plochách zdoben kartušemi ...

mírný pokles
Sloup se sochou sv. Vojtěcha - Nepomuk
 sloup v okrese Plzeň-jih
Sloup se sochou sv. Vojtěcha - Nepomuk (sloup) Raně barokní sloup asi z poslední čtvrtiny 17. století, zhotoven mistrem Janem Kořínkem nákladem Václava Vojtěcha Hraběte ze Šternberka. Na Přesanickém náměstí před budovou arciděkanství, vpravo od kostela sv. Jakuba umístěn na čtyřbokém hranolovém podstavci se soklíkem a římsou sloup...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Šlovice
 osada v okrese Plzeň-jih
Šlovice je vesnice, část města Dobřany v okrese Plzeň-jih. Nachází se asi 5 km na severovýchod od Dobřan. Trvale zde žije 251 obyvatel....

mírný pokles
Šlovický vrch
 vrchol v okrese Plzeň-jih
Na Šlovickém vrchu se nachází vyhlídková mohyla, která  je 8 metrů vysoká a tvoří ji dvě vyhlídkové terasy. Poskytuje pěkný výhled jižním a jihozápadním směrem.     ...

obrovský nárůst
Smrčí
 vrchol v okrese Plzeň-jih
Soběkury
 obec v okrese Plzeň-jih
Dnešní část obce Horušany vznikla spojením dvou bývalých osad Petrovice a Horušany. Obě osady mají velice dlouhou historii - počátky osídlení této oblasti spadají až do doby střední a mladší doby bronzové. První písemné záznamy o osadě Petrovice pocházejí z roku 1245 ze smluvní listiny města Přeštice a z roku 1250, kdy zde sídlil zeman Bohuslav z Petrovic. Horušany jsou poprvé zmiňovány v roce 137...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha Krista Trpitele - Nepomuk
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha Krista Trpitele - Nepomuk (socha) Socha s podstavcem původně umístěna v sadě u sokolovny, v únoru 2003 po restaurování přemístěna před východní průčelí lodi kostela sv. Jana Nepomuckého. Na nízkém soklu čtyřboký žulový podstavec se středními dvěma čtvrtinami konkávně probranými, na dolní hranolové čtvrtin...

velký nárůst
Socha Madony - Nepomuk
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha Madony - Nepomuk (socha) Raně barokní plastika dobré úrovně, jejíž hodnotu zvyšuje přesné označení doby vzniku a osoby donátora, Daniela Františka Táborského z Hirschefeldu, hejtmana a inspektora panství Zelenohorského za hraběte Václava Vojtěcha Šternberka. Socha původně stávala při silnici k nádraž&i...

obrovský nárůst
V dřevěném plaňkovém oplocení umístěna pískovcová barokní plastika na podstavci datovaná chronogramem do r. 1760. Podstavec čtyřboký, s dvoustupňovým soklem, nahoře oblounovitě rozšířený a ukončený římsou. Na přední stěně ve vykrajovaném rámci nápis: Nahoře dodateč...

mírný pokles
Socha sv. Anny Samotřetí - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih
Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrysech rytých rá...

mírný pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih
Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrsech rytýh rám...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Blažeje - Starý Plzenec
 socha v okrese Plzeň-jih
Barokní socha z 2. poloviny 18. století, sokl z r. 1851 (dle datace v nálezové schránce) Plastika s podstavcem stávala v prostoru bývalého středověkého kostela sv. Blažeje (nahrazeného v r. 1702 barokní novostavbou od Jakuba Augustona, počátkem 19. století kostel zbořen a rozebrán na stavební...

mírný pokles
Na prostranství před kostelem je umístěna vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého s letopočtem 1714 v lehce podživotní velikosti. Socha stojí na nově zřízeném (r. 2013) podstavci s hranolovou patkou a protáhlým vzhůru se zužujícím dříkem, na který nasedá mírně přesahujíc&iac...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1807 stojí u mostu přes řeku Úhlavu, při silnici Dolní Lukavice-Vodokrty.  Pískovcová socha světce na štíhlém vysokém netradičně pojatém soklu. Spodní část soklu tvoří dva jednoduché stupně, nesoucí pilíř s výraznou patkou a ř&iacut...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih
Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrysech rytých rá...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Přestavlky
 socha v okrese Plzeň-jih
Zlidovělá socha sv. Jana Nepomuckého stávala původně u křižovatky před zámkem, odkud byla z původního místa přenesena ke kostelu sv.Petra a Pavla, ke hřbitovní bráně, osazena na nový a z cihel vyzděný podstavec. Rustikální kamenná plastika na hranolovém cihelném ořímsovaném podn...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Přeštice
 socha v okrese Plzeň-jih
Barokní kamenosochařské dílo situované na SZ straně náměstí před budovou radnice. Zřízeno nákladem němčického faráře Jakuba Xavera Hlávky roku 1707. Součást postupně vzniklého souboru čtyř plastik a kašny na náměstí. Na nízké podestě čtvercového půdorysu se schůdk...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Přeštice
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna u mostu přes řeku Úhlavu v  severovýchodní části městyse Přeštice. ...

mírný pokles
Socha sv. Kiliána - Přeštice
 socha v okrese Plzeň-jih
Barokní plastika, z r. 1784 (chronogram na podstavci) Socha sv. Kiliána, patrona města Přeštice přemístěna včetně soklu do lapidária městského úřadu. Na místě původním, na přeštickém náměstí stojí na původních kamenných stupních replika podstavce, soklíku a sochy, profil...

mírný pokles
Socha sv.Václava - Žákava
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha sv.Václava - Žákava (socha) Na žulovém, dvoustupňovém hranolovém soklu, umístěna na stupňovité podstavě socha světce v životní velikosti, v tradičním ikonografickém pojetí, v hieratickém postoji.Levá noha je mírně pokrčena, v pravé ruce drží světec praporec , v levé ruce přidržuje štít,opřený o nohy. Socha světce je pojatá frontála a zcela staticky v duchu doznívajícího klasicismu z 1.poloviny 19.století. Zdroj informací: h...

mírný pokles
Socha sv.Vincence - Starý Smolivec
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha sv.Vincence - Starý Smolivec (socha) Socha ve středu obce stojí před obchodním střediskem. ...

obrovský nárůst
Sokolovna - Spálené Poříčí
 sokolovna v okrese Plzeň-jih
Sokolovna - Spálené Poříčí (sokolovna) Oddíly: baseball - sportovní, kategorie: mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži, fotbal - sportovní, kategorie: mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži, kulturistika Falcon Fitness - sportovní, kategorie: dorostenci, muži, ženy, muži senioři,...

mírný pokles
Sousoší Piety - Starý Plzenec
 sousoší v okrese Plzeň-jih
Kvalitní, kompozičně mimořádně hodnotná, datovaná vrcholně barokní plastika v dynamickém nekonvenčním pojetí. Materiál: pískovec. Na hranolovém podstavci z omítaných kvádrů profilovaný soklík. Na dolní, nízké hranolové části vpředu vyrytý kryp...

mírný pokles
Sousoší sv.Josefa - Jarov
 sousoší v okrese Plzeň-jih
Sousoší sv.Josefa - Jarov (sousoší) Socha sv. Josefa z roku 1872 je umístěna na vysokém žulovém sloupku mezi dvěma lipami na rozcestí jižně od vsi, při silnici do Kokořova. ...

obrovský nárůst
Spálené Poříčí
 město v okrese Plzeň-jih
Spálené Poříčí (město) Město Spálené Poříčí je centrem jižního Podbrdska, nachází se v lesnaté krajině asi 25 km na jih od Plzně. První zmínka o Poříčí, čili o místu založeném u řeky, pochází z roku 1239. V 17. století získalo Poříčí přídomek Spálené, neboť bylo několikrát postiženo rozsáhlými požáry.V roce 1992 byl střed Spáleného Poříčí prohlášen městskou památkovou zónou. Rozsáhlými úpravami prošel renesanční zámek, ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Spálené Poříčí
 zámek v okrese Plzeň-jih
Spálené Poříčí (zámek) Zámek Spálené Poříčí, náměstí Svobody 1, zámek částečně přístupný veřejnosti. Zámek byl Adamem Vratislavem postaven na místě původní gotické tvrze v r. 1617, stavba ovlivněna rozhraním renesance a baroku a završena romantickým cimbuřím. Na d vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Kocové z Dobrše. V 19. století dostavěna novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal bý...

obrovský nárůst
Špejchar ve dvoře - Spálené Poříčí
 historická budova v okrese Plzeň-jih
Špejchar ve dvoře - Spálené Poříčí (historická budova) Budova špejcharu byla postavena v 1. polovině 18. století jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. O samotném vzniku objektu neexistují podrobnější záznamy, dendrochronologickým průzkumem však bylo zjištěno, že trámy, použité ke stavbě původního krovu, jsou z jedlového dřeva a stromy pro výrobu trámů byly pokáceny v letech 1723 a 1724. Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sl...

obrovský nárůst
Špitální kaple - Stod
 kaple v okrese Plzeň-jih
Městký špitál s kaplí byl zřízen v roce 1617 chotěšovským proboštem A. Rudrischem. V kapli se nachází oltář svatého Jana Nepomuckého z roku 1720. Dnes je po rekonstukci využívána pro nejrůznější kulturní akce. ...

střední pokles
Spolkový dům - Přeštice
 hotel v okrese Plzeň-jih
Hotel Spolkový dům najdete ve městě Přeštice, které leží asi 20 km na jih od Plzně. Hotel je situován přímo na výpadovce směr Plzeň - Klatovy, Železná Ruda, případně Nepomuk, Písek. Nabízíme Vám ubytování v našich dvou až čtyřlůžkových pokojích, disponujeme vlastní restaurací, salonkem a velkým sálem s barem. Můžeme také poskytnout naše prostory a služby pro pořádání školení, kongresů, svateb, osl...

střední pokles
Sport - Přeštice
 hotel v okrese Plzeň-jih
Nabízíme ubytování v pokojích s vlastní koupelnou a WC. K dispozici hotelová restaurace, kde nabízíme jídla tradiční české kuchyně. ...

mírný pokles
Spořitelna - Přeštice
 areál v okrese Plzeň-jih
Důležitá městská stavba je významným příkladem kvalitní architektury 30. l. 20. stol., vystavěné podle návrhu vyhlášené pražské projekční kanceláře Freiwald–Böhm. Architektonicky pozoruhodné je i nádvoří s kašnou a sochou dívky sochaře Josefa Matějů. Ob...

střední nárůst
Srby
 obec v okrese Plzeň-jih
Nejstarší písemné zprávy o Srbech 14. stol. - o Srbech (Srbi) zmínky již za Karla IV. a Václava IV. cca 1420 - bylo zboží kláštera zapsáno císařem Zikmundem p. ze Švamberka. V zápisu uvedena i ves Srby, dvůr kmetcí Batov a Havránek, ves Chejlava 1514 - Albrecht ze Šternberka pot...

velký nárůst
Srnčí vrch
 vrchol v okrese Plzeň-jih
Starý Plzenec
 město v okrese Plzeň-jih
Starý Plzenec se nalézá 9 km jv. od středu Plzně v údolí řeky Úslavy mezi Radyní a Hůrkou. Archeologické nálezy svědčí o osídlení místa již od 5.tisíciletí př.n.l. První písemná zpráva se vztahuje k roku 976 a vítězné bit...

mírný pokles
Starý Smolivec
 osada v okrese Plzeň-jih
Prvním známým držitelem vsi je vladyka Drslav doložený r. l368. Následující vlastník byl od r.1413 Přibík z Řesanic. Jeho rodu Starý Smolivec po dlouhá léta náležel. Bratři Václav a Mikuláš zde kolem r.1550 vybudovali kamennou tvrz s dřevěnou nástavbou. Po Ondřeji Řesanské...

velký nárůst

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)