Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 4036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muka - Ivančice
 boží muka v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Na návrší u zákruty silniční komunikace výrazně situovaná drobná sakrální architektura z 18. století zušlechťuje okolní kulturní krajinu. Na kubickém předstupujícím soklu zděný omítaný hranolový pilíř členěný v horní části kordonovou římsou. Ve spodní části je pilíř prolomen nikou zaklenutou k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Jaroslavice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Jaroslavice (boží muka)

Na jihovýchodním konci obce se na travnatém pásu u křižovatky nachází boží muka Familie Jausen. Jde o krychlovou patku čtvercového půdorysu přecházející přes okosenou římsu ve štíhlý dřík s okosenými hranami. Nahoře pod kápěmi okosení jsou umístěny sošky poprsí světců, o něco níže je okosená plocha zdobena reliéfy poprs&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Klentnice
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Klentnice (boží muka)

Klasicistní boží muka v trati Pod Stolovou horou u komunikace spojující Mikulov a Klentnici cca 850m jižně od jižního okraje zástavby Klentnice. U silnice spojující Mikulov s Klentnicí se nachází pilířová boží muka. Na čtvercové základně ukončené zaoblenými hranami se zvedá štíhlý hladký dřík s patkou oblounové profilace...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Klentnice
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Klentnice (boží muka)

Boží muka v krajině hojně se vyskytujícího typu, oživující svým umístěním okolí, důležitý orientační bod. Byla postavena na památku tragické události, která se zde stala 6.6.1806.Toho dne zde byla zabita bleskem Kateřina Grechová (79 let). Na čtvercové základně, na jejíž zadní straně je umístěna destička s letopočty 1806 a 1937, ukončené vyl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Ladná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Ladná (boží muka)

Dle archivního údaje z roku 1929 jsou 3m vysoká, v nikách byly plechové obrázky, nyní barvotiskové reprodukce. Při budování nadjezdu nad železniční tratí byla v srpnu 1930 přemístěna nedaleko původního stanoviště. Sakrální objekt na tomto místě je zaznačen v mapě Josefského vojenského mapování z let 1764 - 1768. Nelze však určit, zda j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Boží muka - Litobratřice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Litobratřice (boží muka)

Boží muka za vsí směr Drnholec. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Medlov
 boží muka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Medlov (boží muka)

Boží muka za vsí z roku 1765 směrem na Smolín ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Nejdek
 drobná památka v okrese Břeclav
bez fotografie

Čtyřboká boží muka z 18. století výrazně umístěna v krajině. Drobný objekt je důležitým krajinotvorným prvkem, orientačním bodem a dokladem dobové zbožnosti.  V roce 1985 provedeny drobné opravy. omítka zavlhlá, opadává, jsou neudržovaná a prostředí kolem rovněž zanedbané Hranolovitá boží muka na čtvercové odstupňované podnoži a s čtyřb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Nejdek
 drobná památka v okrese Břeclav
bez fotografie

Původně barokní hranolová boží muka z 18. století, která byla v průběhu 20. století zničena a na počátku 21. století byla opět obnovena. Hranolovitá boží muka na čtvercové odstupňované podnoži a s čtyřbokým soklem. Dřík je na všech čtyřech stranách a členěn vpadlými pravoúhlými rámy s parapetní římsou a dale je členěn kordonovou římso...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Neslovice
 boží muka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Neslovice (boží muka)

Boží muka - za vsí směrem na Hlínu  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Novosedly (boží muka)

Raně barokní boží muka náročnějšího architektonického typu představuje důležitý orientační bod v krajině. Boží muka se nacházela poblíž studniční kaple. V polích za obcí se nachází boží muka pilířového typu. Čtvercová cihlová základna nese pilíř opticky rozdělený na dvě části. Dolní část vyrůstajíc&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Novosedly (boží muka)

Jde o renesanční pilířovou boží muku pocházející z poloviny 17. století pohledově se uplatňující v krajině. Z předstupující základny čtvercového půdorysu ukončené zúžením s profilem zvonovnice vyrůstá kvadratický sokl završený profilovanou soklovou římsou. Sokl je na všech čtyřech stranách členěn pravoúhlými vpadlinami tv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Nový Petřín
 drobná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Boží muka z 19. století, vzniklá snad za použití staršího, gotizujícího pilířku. Památka lidového stavitelství dochovaná v prostředí svého vzniku, výtvarná pointa okolního prostranství. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Olbramovice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Olbramovice (boží muka)

Pozdně gotická boží muka se sochařskou výzdobou z první čtvrtiny 16. století je hodnotnou kamenickou prací, oživující kulturní krajinu na okraji sídla. Stojí v západním konci obce na zatravněné ploše před domem č.p.250. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Boží muka - Olbramovice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Olbramovice (boží muka)

U kostela sv. Jakuba Většího stojí hodnotná kamenná gotická Boží muka z roku 1518 s vinařskými symboly na podstavci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Pavlov (boží muka)

Na čtvercové základně masivnější pilířová boží muka prolomená v čelní straně mělkou nikou, zaklenutou segmentovým záklenkem. Pilíř, členěný na čelní straně nikou, se segmentovým závěrem, umístěnou nezvykle nízko nad zemí, je ukončen vyloženou římsou tvaru dvojitého podvalku, nesoucí kaplici prolomenou ze všech čtyř stran mělkými...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Pavlov (boží muka)

Architektonicky náročně řešená boží muka z konce 17. století. Pohledově výrazný prvek.U silnice mezi obcemi Milovice a Pavlov se nachází tvaroslovně bohatá pilířová boží muka. Sokl se ztrácí ve zvýšeném terénu. Dřík je členěný pilastry, uplatňujícími se i ve tvaru římsy, mezi pilastry je na každé straně prolomena nika se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka)

Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou. V trati zvané U Mikuláška se nachází zděná pilířová boží muka. Vysoký sokl s hladkými stěnami, na čelní straně členěný obdélnou vertikálně orientovanou mělkou vpadlinou s nápisem, je ukončený vyloženou římsou s profilací podvalku. Na římse spo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka)

Ve vinohradech pod Pálavskými vrchy, západně od obce Perná, se nachází zděná pilířová boží muka. Drobná sakrální stavba vyrůstá z předsazené patky se zaoblenými hranami. Stěny dříku jsou členěny mělkými vpadlinami tvaru vertikálně orientovaného obdélníka se segmentovým závěrem a ukončeny vyloženou bohatě profilovanou říms...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka)

Do členitého terénu vinohradů, sadů a drobných polí obklopených mezemi s křovinatým porostem jsou ve svahu nad obcí vsazena barokní kamenná pilířová boží muka. Hranolová vertikála božích muk spočívá na horizontále masivní kubické základny završené římsou s oblounovou profilací. Spodní část pilířku tvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 202,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze