Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4855                Mapa
Pšenice
 železniční stanice v okrese Český Krumlov
Ptáčník - Šumava
 vrchol v okrese Prachatice
Zalesněný vrchol ležící severně nad obcí Lenora. Po jižním a východním svahu prochází zelená turistická trasa. Gomorfologicky spadá pod Šumavu, která je součástí Šumavské hornatiny. ...

velký pokles
Purkarec
 osada v okrese České Budějovice
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Putim
 obec v okrese Písek
První písemná zpráva pochází z roku 1148. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 499 obyvatel....

velký pokles
Putimská brána - Písek
 opevnění v okrese Písek
Putimská brána - Písek (opevnění) Při budování nového města ve 13. století byly rovněž vyzdviženy hradby. Do města se mohlo vstupovat pouze třemi branami. Dole u mostu bránou Pražskou, též Dolní, na protilehlé straně poblíž hotelu Dvořáček bránou Budějovickou, též Týnskou či Horní a konečně z jihozápadního směru br&aac...

střední pokles
Přeborov
 obec v okrese Písek
Obec Přeborov se nachází v Jižních Čechách asi 4km od města Milevska směrem na obec Petrovice. V malebné krajině okolo Přeborova nalezneme několik rybníků včetně největšího v rekreační usedlosti Vášův mlýn. Zajímavostmi obce jsou kaplička s nově vysvěceným historickým zvonem a pomník věnovaný obětem 1. světové války. Přeborov pravidelně pořádá kulturní, sportovní a společenské akce, mezi které pat...

mírný pokles
Přechovice
 obec v okrese Strakonice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400, kdy je uváděna v majetku pražské svatovítské kapituly. Střediskem panství byla od 13. století blízká Volyně a do té doby bylo celé Volyňsko zeměpanským majetkem. V období po husitských válkách se Volyně...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Předmíř
 obec v okrese Strakonice
Obec Předmíř se nachází na rozhraní kraje Jihočeského, Plzeňského a Středočeského, 4 km severovýchodně od městečka Kasejovice a 14 km severozápadně od města Blatná. Skládá se ze čtyřech částí: Metly, Předmíř, Řiště a Zámlyní. Dříve všechny tyto obce byly &bd...

střední pokles
Přední Výtoň
 obec v okrese Český Krumlov
Heuraffl je první písemně doložený název dnešní Přední Výtoně a v němčině je tento název používán dodnes. Různí autoři kladou příchod poustevníků do Heurafflu již do roku 1357. V té době začalo intenzivní osidlování pravého břehu Vltavy, o čemž svědčí urb&aa...

mírný pokles
Přední Zborovice
 obec v okrese Strakonice
Historie Předních Zborovic je doslova badatelským oříškem. Jelikož se totiž jedná o obec ne příliš velikou, je velice obtížné najít k jejím pramenům potřebné informace. Nicméně se nám podařilo několik významných údajů o historii obce přeci jen vypátrat a nabídnout ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
25 %
Přední Zborovice
 železniční stanice v okrese Strakonice
Přední Zvonková
 osada v okrese Český Krumlov
Zvonková vznikla v 17.století na staré obchodní stezce mezi Čechami a Horními Rakousy. Již v 1.polovině 14.století tudy vedla jedna z pobočných větví Zlaté ( Solné ) stezky z Pasova do Čech ( její trasu na české straně dodnes zčásti kopíruje silnice mezi Zvonkovou a Horní Planou ). Obec založili uhlíři a dřevaři, povolaní do těchto močálovitých končin majiteli panství, knížecím rodem Eggenbergů v ...

obrovský nárůst
Předotice
 obec v okrese Písek
Obec Předotice nemůžete minout, cestujete-li autem, autobusem, motocyklem nebo na kole po silnici č. 4, tzv. „Strakonické“ na Šumavu nebo do Písku. Jsme totiž obcí průjezdnou a mnoho cestujících se u nás zastaví na občerstvení. Ovšem to je pouze viditelná a velmi živá část naší ob...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Předslavice
 obec v okrese Strakonice
Obec Předslavice se nachází v okrese Strakonice, kraj Jihočeský, něco přes 5 km jihovýchodně od Volyně a 14 km jižně od Strakonic. Skrze Předslavice prochází silnice II/144 (Volyně – Vlachovo Březí – Husinec). Žije zde 264 obyvatel. Obec má 5 č&aacu...

stgnace
Představecký rybník
 rybník v okrese Strakonice
Přečín
 část obce v okrese Prachatice
První zpráva o Přečínu (Prziedczin) je z r. 1362. Na počátku 16. stol. patřila ves s pustou tvrzí Kryštofu Kocovi. Přečín je vesnice, část obce Vacov v okrese Prachatice. Nachází se asi 1 km na severovýchod od Vacova. Prochází zde silnice II/170. Je zde evidováno 76 adres a v roce 2011 zde trvale ži...

velký nárůst
Přehořov
 obec v okrese Tábor
O počátcích obce se neví mnoho. První zmínka o Přehořově souvisí s pány z Růže. Ves založilo asi sedm sedláků, z nichž se jeden pravděpodobně jmenoval Přehoř. První písemný záznam se datuje k roku 1371, kdy ves náležela Kunsíkovi z Přehořova.  Zápis z roku 1379 uvádí, že Př...

obrovský nárůst
Přeštěnice
 obec v okrese Písek
Obec PŘEŠTĚNICE leží ve vzdálenosti asi 6 km severovýchodně od Milevska na svahu, který se sklání směrem k jihovýchodu. Z nejvyššího vrchu Stráže položeného 610 metrů nad mořem je krásný výhled do okolí a za jasného počasí je vidět i vzdálená &Sc...

velký nárůst
Přešťovice
 obec v okrese Strakonice
Podle Augustina Sedláčka historika župy Prácheňské je jméno Přešťovice odvozeno podle rodu Přesty. O jeho rodu nemáme bližších zpráv. Obec byla založena roku 1397. Obec Přešťovice za dob feudalismu patřívala újezdem ku panství Štěkeňskému, kamž jezdívali Přešťovič...

obrovský nárůst
Příbraz
 obec v okrese Jindřichův Hradec
V celé oblasti Jindřichohradecka se původně prostíraly neprostupné močály a pralesy, které se táhly z okolí Poličky na jih a jihovýchod a končily u dolnorakouského toku Dunaje. Ještě ve 13. století bylo mnoho území označováno kronikáři jako místa pustá. Chudá půda a nevl&...

mírný nárůst
Přídolí
 městys v okrese Český Krumlov
Vznik obce V dochovaných písemných dokladech je uvedeno, že již v IX. století našeho letopočtu vedla do zdejšího kraje tzv. Linecká obchodní cesta, přes obec Zátoň, Velešín a sídla tehdejšího slovanského kmene do Doudleb.Jak z naší národní...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Přírodní koupaliště Lazna - Borovany
 přírodní koupaliště v okrese České Budějovice
Provoz přírodního koupaliště s biologickým způsobem údržby čisté vody. Koupaliště je vhodné pro alergiky. ...

obrovský nárůst
Přírodní památka Podhájí - Čábuze
 rezervace v okrese Prachatice
Podhájí - údolí Mladíkovského potoka maloplošné chráněné území. Území má charakter chráněného naleziště vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Pravidelné kosení zachovává přírodní flóru a blokuje ne...

střední nárůst
Přírodní památka Sedlina - Rovná
 přírodní zajímavost v okrese Strakonice
Na severním okraji katastru obce Rovná, v pásu listnatých stromů roste silně ohrožený vstavač bledý.Většina chráněné lokality, o rozloze 3,96 ha. je pak tvořena kulturním borovým lesem, ve kterém se vyskytuje další zajímavý a ohrožený druh - zimostrázek alpský (Pol...

mírný pokles
Leží 400 metrů jižně od obce Zábrdí u Lazišť na výměře 1,92 hektaru plochy. Jedná se o louku na levém svahu údolí Blanice s floristicky velmi pestrými společenstvy. V současnosti jde o nejbohatší jihočeskou lokalitu silně ohroženého vstavače obecného. Kromě něj zde najdeme třeba kokrhel men&sca...

obrovský nárůst
Zábrdská skála je přírodní památka 1½ km jižně v katastru obce Zábrdí v okrese Prachatice. Chráněné území se nalézá na pravém břehu řeky Blanice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou rulové skály s porostem tařice skalní...

mírný pokles
Přírodní rezervace Opolenec - Bořanovice
 rezervace v okrese Prachatice
Pestrý komplex lesních, lučních a skalních společenstev na vápencovém i silikátovém podkaldu s mnoha vzácnými a ohroženými rostlinými druhy, biotop mnoha druhů ptáků a teplomilného hmyzu. Známá paleontologická lokalita s nálezy pleistocenní fauny. Celková v&...

obrovský nárůst
Přírodní rezervace Radost - Klášterec
 rezervace v okrese Prachatice
Chráněné území zaujímá dvě nesouvislé lokality západně a severozápadně od Klášterce, respektive severně a severozápadně od Lipky. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Důvodem ochrany je zachování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biot...

mírný pokles
Přírodní rezervace Radost - Lipka
 rezervace v okrese Prachatice
Důvodem ochrany je zachování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, samovolně se vyvíjející společenstva na druhotném bezlesí. Přírodní rezervace Radost je tvořena především historickými lučními komplexy, které byly opuštěny po společensk&ya...

mírný pokles
Přírodovědné muzeum Semenec - Týn nad Vltavou
 muzeum v okrese České Budějovice
Přírodovědné muzeum Semenec, je nevšední muzeum na okraji Týna nad Vltavou, malebného městečka uprostřed jižních Čech. Na ploše čtyř hektarů naleznete množství jedinečných přírodovědných sbírek, které se prolínají s herními a naučnými prvky, dobrodružnými úk...

mírný pokles
Přísečná
 obec v okrese Český Krumlov
Přísečná patří mezi nejstarší sídelní lokality v okrese Český Krumlov. Osada zde existovala již před založením cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně v roce 1263. Kolem roku 1400 je ves Přísečná již uváděna jako součást majetku zlatokorunského klášt...

velký pokles
Přísečno
 část obce v okrese Český Krumlov
Místní část obce Soběnov v okrese Český Krumlov Přísečno leží v nadmořské výšce 546 metrů okolo místní komunikace, staré formanské cesty z Kaplice do Trhových Svinů. Název osady je v historických dokumentech uváděn postupně jako Priesecze, Prziseczna a Přísečno. Roku 1354...

velký nárůst
Přístaviště Český Krumlov - Myší díra
 přístav v okrese Český Krumlov
Pravidelné plavby na vorech historickým centrem města, začínají na přístavišti u Myší díry a končí u pivovaru. V CENĚ LODNÍHO LÍSTKU JE PLAVBA NA VORU, OBČERSTVENÍ A PROHLÍDKA GONDOLY S MOŽNOSTÍ VYFOCENÍ SE S GONDOLIÉREM PRAŽSKÝCH BENÁTEK. Délka plavby na ...

střední pokles
přístaviště Zvíkov
 přístav v okrese Písek
přístaviště Zvíkov (přístav) Na rok 2015 jsme pro Vás připravili spoustu novinek, víme že pro Vás budou opravdu velkým zážitkem při návštěvách celé Orlické přehrady a Jihočeského kraje. Dále jsme připravili speciální akce vhodné pro školní výlety a také pro cestovní kanceláře. &n...

střední nárůst
R-penzion - Český Krumlov
 penzion v okrese Český Krumlov
Penzion se nachází v klidné vilové čtvrti v části Českého Krumlova nazývané Horní Brána. Z oken penzionu je překrásný výhled na historickou část města. Střed města Českého Krumlova s náměstím je vzdálen přibližně 10 minut chůze. Trasu, po které se do centra dostanete, si můžete prohlédnout na mapě. K ubytování Vám nabízíme 1 apartmá, 1 třílůžkový a 4 dvoulůžkové pokoje. Apartmá i ...

velký pokles
CENA OD
450
Rabyně
 rybník v okrese Písek
Radčice
 část obce v okrese Český Krumlov
Radčice je malá vesnice, část obce Malonty v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 2,5 km na východ od Malont. Je zde evidováno 16 adres a 6 obyvatel Radčice leží v katastrálním území Radčice u Malont o rozloze 4,94 km². Historie První písemná zmínka o vesnici pochází...

velký nárůst
Radenín
 obec v okrese Tábor
Sloučená obec se nachází ve východní části okresu Tábor nedaleko od města Chýnov. Počátky obce sahají již do 13. století. Je zde rozmanitá krajina na pokraji začínající českomoravské vrchoviny. Obec se skládá z částí: Radenín, Hroby, Nuzbely, Sedlečko, Lažany, Terezín, Kozmice a Bítov. V současnosti žije ve sloučené obci 496 obyvatel. Výměra obce je 2691,69 ha, nadmořská výška je 503 m. n. m. V R...

mírný pokles
Radenín
 zámek v okrese Tábor
Dnes je na zámku Dětský domov, ZŠ a školní jídelna....

velký nárůst

    Strana: 1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)