Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4855                Mapa
Posměch
 rybník v okrese České Budějovice
Poštovní muzeum - Vyšší Brod
 muzeum v okrese Český Krumlov
Navštivte pošty od 16. století do současnosti. V tomto muzeu před vámi opět ožijí poštovní služebny a úřadovny, rozjedou se vozy s dopisy a balíky, začnou svištět razítka. Uvidíte tu totiž zejména to, co bylo a je spojeno s každodenním provozem pošt. rozsáhlá expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku 1526 do současnosti na ploše cca 1800 m² největší sbírka vo...

velký nárůst
Potočný rybník
 rybník v okrese Strakonice
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Poustevna u kalvárie - Čestice
 zajímavost v okrese Strakonice
Poustevna u kalvárie - Čestice (zajímavost) Poustevna u kalvárie v Česticích je šindelem pokrytá chaloupka s malou věžičkou s freskou starého poustevníka (autor Antonín Velečin). Byla postavena roku 1821 pro dotvoření místa a zřejmě nikdy nebyla skutečně využívána. ...

velký nárůst
Poutní kostel Panny Marie - Lomec
 kostel v okrese Strakonice
Poutní kostel Panny Marie - Lomec (kostel) Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježížkem. Kostel patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Unikátní centrální oltář s bohatými řezbami je variací na Berninih...

střední pokles
Poutní místo Maria Rast - Loučovice
 kaple v okrese Český Krumlov
U Vyššího Brodu je historicky spolehlivě doloženo uctívání již roku 1844, kdy u kamene obecní úředník se svým synem zavěsili na strom obrázek Panny Marie Sněžné. Stavitel papírny ve Vyšším Brodě ing. Karel Franz vypracoval na podnět vyšebrodského opata plány pro st...

střední pokles
PP Ostrov Markéta - Planá nad Lužnicí
 rezervace v okrese Tábor
Přírodní památka Ostrov Markéta je zajímavá nejen svým poměrně netypickým názvem, jehož součástí je jméno světice (sv. Markéty), ale také svou polohou - území je tvořeno ostrůvkem uprostřed rybníka Hejtman (26 ha) v katastrálním území Planá nad...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
PP Stříbrná Huť
  v okrese Tábor
Celková výměra PP je cca 0,40 ha Zvláště chráněné území - přírodní památka Stříbrná huť byla zřízena Vyhláškou Ministerstva školství a osvěty číslo B-42267/46-III/1 ze dne 31.7. 1946. PP se rozkládá v Jihočeském kraji, v okrese Tábor , v...

střední pokles
PP Vltava u Blanského lesa - Čertyně
 památka v okrese Český Krumlov
Přírodní památka jejiž rozloha má 478,35 ha se rozprostírá na příkrých svazích řeky Vltavy mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. Na území se vyskytuje spousta vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů jako jsou hořeček mnohotvarý česk&yac...

obrovský nárůst
Pracejovice
 obec v okrese Strakonice
Území středního Pootaví bylo poprvé osídleno na přelomu 2. a 1. tisíciletí př. Kr. Je velice pravděpodobné, že tehdejší lidé žili i v okolí Pracejovic. Veškeré důkazy o tom však chybějí. V prvním století př.Kr. zde však nepochybně žili příslušn...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Pracejovice
 železniční stanice v okrese Strakonice
Pracejovický rybník
 rybník v okrese Strakonice
Tento rybník je spolu s vodním tokem významným krajinným prvkem „ze zákona“. V Územním plánu Pracejovice je interakčním prvkem. ...

velký nárůst
Prachatice
 město v okrese Prachatice
Prachatice (město) Již na počátku raného středověku leželo území pozdějšího Českého království na křižovatce evropského vnitrozemského obchodu: od jihu k severu procházela moravskými úvaly prastará "jantarová stezka", od západu k východu putovaly zeměmi karavany kupců do oblastí východních.Kromě těchto hlavních tepen obchodu spojovala Čechy se sousedními zeměmi řada stezek, patrně velice starých. Jednou z nejvýznamn...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Prachatice
 železniční stanice v okrese Prachatice
Prachatické muzeum - Prachatice
 muzeum v okrese Prachatice
Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzejního spolku. Jeho počátky nebyly spjaty se stávající budovou. Muzeum bylo umístěno v přízemí budovy městské radnice. Teprve r.1946 získalo městské muzeum pro své potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí, známý i pod názvem Sittrův dům. Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem, renesanční přestavba spadá do r.1604. Díky bohaté malí...

velký pokles
CENA OD
15
Prácheňské muzeum - Písek
 muzeum v okrese Písek
Prácheňské muzeum - Písek (muzeum) Když výbor při Radě Evropy ocenil v roce 1996 Prácheňské muzeum v Písku čestnou cenou "Evropské muzeum roku", konstatovala naprostá většina českých i zahraničních návštěvníků, že se tak stalo oprávněně. Vzorně upravené, moderně navržené expozice poskytují plastický obraz píseckého regionu v širším kontextu někdejšího prácheňského kraje. Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky h...

střední nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Praktik Penzion Krumlov - Přísečná
 penzion v okrese Český Krumlov
Nově postavený penzion leží přímo na trase České Budějovice-Český Krumlov-Lipno. Od historického centra Českého Krumlova jsme vzdáleni pouze 1 km. Sto metrů od penzionu se nachází autobusová a vlaková zastávka. Náš penzion poskytuje ubytování s vysokým standartem. Každý pokoj je vybaven TV přímačem a vlastním sociálním zařízenim se sprchovým koutem. Ve společenské místnosti je lednička a mikrovlná...

mírný nárůst
CENA OD
250
Pranýř - Frymburk
 drobná památka v okrese Český Krumlov
Téměř čtyři metry vysoký pranýř datovaný do roku 1651 stojí v severní části náměstí, severně od kašny. ...

střední nárůst
Pranýř - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Na náměstí, mezi kostelem a městským úřadem Katovice se nachází kamenný hranolový pranýř na travnatém prostranství. Kolem pranýře je prostor vysypán štěrkem a ohraničen kamenným obrubníkem. Pranýř se původně nacházel před jižním portálem kostela. Kamenn&yacu...

obrovský nárůst
Pranýř - Ledenice
 drobná památka v okrese České Budějovice
Pranýř - Ledenice (drobná památka) V zahrádce u ledenické školy, se nachází barokní kamenný pranýř z druhé poloviny 17. století. ...

střední nárůst
Pranýř - Přídolí
 drobná památka v okrese Český Krumlov
Kamenný sloupový pranýř z konce 16. století zakončený kapličkou je významným dokladem uplatňování středověkého práva v obci. Pranýř se nalézá v horní, západní části návsi, v parku pod kostelem. Na čtvercovém podstavci čtyřboký sloup s okoseným...

mírný pokles
Pranýř - Staré Sedlo
 drobná památka v okrese Písek
Pranýř se nachází uprostřed obce Staré Sedlo, na náměstí v blízkosti SV rohu fary čp. 1. Kamenný pranýř je situován v malém prostoru čtvercového rozměru, který je vymezen betonovými nízkými obrubníky a vysypán štěrkem. Pranýř je pohledově velmi exponovan&yac...

velký nárůst
Pranýř a dvě mísy - Hořice na Šumavě
 památka v okrese Český Krumlov
Vysoký kamenný pozdně gotický pranýř z roku 1549 sloužil pro vykonávání práva v Hořicích a sousedních vsích v majetku vyšebrodského kláštera. Odsouzenec musel vystoupat na horní část sloupu, na které se dosud zachovala pouta. Na podstavci pranýře jsou dodnes um&iac...

střední pokles
Pranýř a kašna - Vyšší Brod
 památka v okrese Český Krumlov
Pranýř a kašna stojí v severní části náměstí. Pranýř se sochou sv. Barbory pochází ze 17. století. Kamenná osmiboká kašna z roku 1747 měla původně ve středu sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1865. Kašna je v současnosti zavezena v terénu. ...

mírný pokles
Žulový čtyřboký sloup s okosenými hranami dat. 1690, nyní slouží jako podstavec pro litinovou sochu sv. Jana Nepomuckého z 19. století. Jeden z mála dochovaných pranýřů. Původně stával na nedalekém mostě. ...

mírný pokles
Pražma - Žíšov
 ubytování v okrese Tábor
Pražma - Žíšov (ubytování) Jedná se o novostavbu s možností ubytování dvou rodin,každá o počtu 4 až 5 osob. Každá rodina obývá samostatně jedno patro. V prvním podlaží se nachází plně vybavená kuchyně, obývací pokoj s televizí a přístupem naterasu, ložnice rodičů, ložnice dětí,koupelna a záchod. V druhém podlaží se nachází plně vybavená kuchyně s obývacím koutem a televizí,koupelna se záchodem, ložnice rodičů a ložnice dětí...

velký nárůst
CENA OD
250
Probulov
 obec v okrese Písek
Prostřední rybník
 rybník v okrese České Budějovice
Prostřední rybník
 rybník v okrese Strakonice
Prostřední Svince
 část obce v okrese Český Krumlov
Nejstarší zmínka o vsi Prostřední Svince se nachází v listině ze 2. února 1315, která byla vydána ve Zlaté Koruně. Touto listinou daroval Bavor III. z Bavorova zlatokorunskému klášteru několik vesnic a mezi nimi i ves Svince se čtyřmi poplužími (villa Zwyneitz). Darování potvrdil t&eac...

mírný pokles
Prostřední Vydří
 část obce v okrese Jindřichův Hradec
První zmínka o vsi pochází z roku 1364, kdy je uváděna pod názvem Wydrzie Medyocra. Jak naznačuje název, obec leží mezi Vydřím Kostelním a Zadním. Zajímavostí z historie je bezesporu fakt, že když vypukly po smrti Josefa II. selské bouře z důvodů návratu robotních povinností, bylo to právě Prostřední Vydří, kde se sedláci vzbouřili. Prostřední Vydří bylo čistě českou obcí, maximum obyvatel zde zaz...

střední pokles
Protivec
 osada v okrese Prachatice
Protivec se nachází asi 3 km východně od Strunkovic. První zpráva o osadě pochází z roku 1377. Další zprávy hovoří o tom, že v roce 1543 náležela ves ke statku Čachtice. V roce 1623 pak byla prodána Lukáši Kořenskému z Terešova a roku 1651 hraběnce Marii Magdaleně Buquoyové . V letech 1720 až 1726 byl Protivec majetkem Jana Štěpána Rejského z Dubenic, odkud pak roku 1728 přešel do majetku panství ...

obrovský nárůst
Protivín
 město v okrese Písek
Protivín (město) Jako první zmínku o tomto městě lze považovat rok 1282. Předpokládá se ale, že obec vznikla již někdy kolem roku 1260 a to jako tvrz a vesnice okolo zlatonosné řeky Blanice. Ta městem také protéká. Kam paměti sahají, nepatřilo město nikdy soukromým osobám, nýbrž byl odedávna zbožím královsk&y...

střední nárůst
Protivín
 zámek v okrese Písek
Jednou z dominant města Protivín, je nevelký čtverhranný hrad, který založil asi v polovině13. století král Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o něm pochází právě z roku 1282, kdy byl zastaven Pruschenkům ze Stettenberka Další písemnou zmínkou je pak až záznam ve spi...

mírný pokles
Protivín
 železniční stanice v okrese Písek
Protivín zastávka
 železniční stanice v okrese Písek
Provázková louka - Borová
 PP v okrese Český Krumlov
Provázková louka je přírodní památka v okrese Český Krumlov. Nachází se v Blanském lese, v sedle mezi Bulovým a Mlýnskými vrchy, 4 km severozápadně od Chvalšin. Je součástí CHKO Blanský les. Předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva střídavě vlhkých luk s...

střední pokles
Provaznické muzeum Karla Klika - Deštná
 muzeum v okrese Jindřichův Hradec
Provaznické muzeum v Deštné bylo založeno v roce 1998 v bývalé provaznické dílně rodiny Kliků, která provozovala provaznické řemeslo téměř 250 roků. Provaznické muzeum je jediné v Čechách, ve kterém je umístěna ucelená expozice strojů a nářadí...

mírný pokles
Prudický rybník
 rybník v okrese Tábor

    Strana: 1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)