Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 43014 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zámek - Nové Zámky
 zámek v okrese Olomouc

Klasicistní zámek s rozsáhlým parkem ve volné krajině severozápadně od Litovle. Již v 16. století zde stával lovecký letohrádek majitelů úsovského panství Černohorských z Boskovic. Ustoupil za Lichtenštejnů v roce 1690 stavbě loveckého zámku. Ten byl v letech 1730 - 1733 přestavěn podle návrhu A. Beduzziho a tvoří střední část dnešní b... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kaplička - Kuchařovice
 kaplička v okrese Znojmo

Na křižovatce v obci se nachází kaplička čtvercového půdorysu. V průčelí je prolomen vstup zaklenutý lomeným obloukem s profilovaným ostěním, osazený kovovou mříží. Průčelí je členěno oblounovou římsou a vyloženou profilovanou římsou korunní, nároží je okosené. Boční fasády jsou členěné jednou slepou okenní osou s lomeným záklen... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zvonice - Suchohrdly
 zvonice v okrese Znojmo

Klasicistní zvonice stojící v centru obce. Nad vstupem do zvonice je letopočet 1829 tvoří důležitou dominantu návsi. Patrová zvonička čtvercového půdorysu se stanovou střechou vyvrcholenou pozlaceným patriarchálním křížem. Severovýchodní průčelí na osu prolomeno segmentově zaklenutým vstupem, chráněným laťkovými dveřmi, přístupným dvěma stupni. Nad vstupem... podrobnosti >

obrovský nárůst
Poklona - Dobšice
 poklona v okrese Znojmo

Na kraji obce při právé straně řeky Dyje se nachází drobná sakrální architektura typu poklony. Stavba obdélného půdorysu vyrůstá z nízkého soklu. Průčelí je členěno lezénovým rámem, do nějž jsou vloženy nad sebou: oválná vpadlina a výklenek se segmentovým záklenkem. Zadní stěna výklenku je vyzdobena novodobým obrazem Nanebevzet&... podrobnosti >

obrovský nárůst
Poklona - Dobšice
 poklona v okrese Znojmo

V obci, u domu č. 98, se nachází větší zděná poklona obdélného půdorysu na středně vysokém ořímsovaném soklu, přístupná dvěma stupni, které jsou z obou stran ohraničeny zídkou. Průčelí poklony je členěno lezénovým rámem, v němž je na osu prolomena hluboká nika s půlkruhovým záklenkem. Na zadní stěně niky je umístěn novodobý obra... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zvonice - Dobšice
 zvonice v okrese Znojmo


obrovský nárůst
Smírčí kříž - Dobšice
 kříž v okrese Znojmo

Za obcí Dobšice se nacházely dva smírčí kříže téměř identického tvaru. Z původního místa byly přeneseny a uloženy na obecním úřadě. Před budovou obecního úřadu dnes nalezneme kopie těchto křížů. Kříže vyrůstají z rozšířené patky, směrem nahoru se zužují. Na čelní straně obou křížů je reliéfně zobrazen meč směřující... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kaplička - Březí
 kaplička v okrese Břeclav

U silnice do Mikulova stojí na úpatí Ořechové hory pozdně barokní kaplička téměř čtvercového půdorysu. Průčelí je členěno nízkou průběžnou podezdívkou, nárožními lesenami a na osu je prolomeno půlkruhově zaklenutým vchodem, uzavřeným kovanou mříží. Průčelí je završeno olištovaným trojúhelníkovým štítem, v jehož vrcholu se... podrobnosti >

obrovský pokles
Fara - Březí
 fara v okrese Břeclav

Soubor objektů fary se skládá z obytné budovy z roku 1741, představující architektonicky výraznou budovu z období baroka, z hospodářské budovy a úseku ohradní zdi s branou. ... podrobnosti >

obrovský pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí
 kostel v okrese Břeclav

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1860 a je památkově chráněn,stejně jako fara s bránou a hospodárským stavěním. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice.Má na výšku 4 m, ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Březí
 socha v okrese Břeclav

Kamenná kvalitní sochařská práce z doby vrcholného baroka, která je v kompozičním vztahu k faře. Uprostřed obce v parku před farou stojí na čtvercové kamenné základně sokl s hranolovou základnou, dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným a v plochách zdobeným rytým kasulovitým rámem, a s vyloženou profilovanou profilovanou deskou, na níž sp... podrobnosti >

obrovský pokles

Pseudobarokní sochařské dílo z roku 1882 obyvklého ikonografického pojetí zasazené do prostoru před hřbitovem. Na čtvercové základně ukončené zvonovnicí tvarovaný sokl v dolní části konvexně vydutý dekorovaný volutovým motivem s osmiřádkovým malovaným německým nápisem v novověké kapitále STATUE DER/ HEILIGEN/ DREIFALLTIGKEIT/ G... podrobnosti >

obrovský pokles
Kaplička - Březí
 kaplička v okrese Břeclav

Drobná sakrální architektura jednoduchých forem z počátku 19. století zachycená již v mapách Stabilního katastru. Kaple přibližně čtvercového půdorysu, jejíž hladké stěny, členěné pouze nízkým soklem, jsou ukončeny vyloženou profilovanou korunní římsou tvaru opakující se žlábkovnice. Římsa nese sedlovou střechu krytou bobrovkou. V průčelí pr... podrobnosti >

obrovský pokles
Výklenková kaplička - Dobré Pole
 kaplička v okrese Břeclav

Stavba nepříliš časté půdorysné dispozice se výrazně uplatňuje v rovinaté krajině a tvoří důležitý orientační bod. V polích severovýchodně od obce Dobré Pole se nachází poklona obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí je členěno nárožními lisenami a je otevřeno vysokou nikou s půlkruhovým záklenkem. Nika je zaklenuta konchou.... podrobnosti >

obrovský pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav

Na návsi na travnaté ploše se nachází socha sv. Jan Nepomuckého. Na dvoustupňové čtvercové základně s nápisem na čelní straně (viz níže), ukončené ústupkem, vyrůstá sokl, jehož čelní strana je zdobená rytým rámem. Na čelní straně se také nachází zbytky ramena lucerny. Sokl je ukončen vyloženou římsou, na níž spočív... podrobnosti >

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav

U silnice na Březí se nachází socha sv. Floriána. Na obdélné základně je umístěn odstupňovaný sokl. Dolní část soklu má hladké stěny a je ukončena ústupkem, na nějž navazuje zvonovnicovou patkou horní část nesoucí na čelní straně nápis (viz níže). Sokl je završuje vyložená profilovaná římsa, na níž se nachází... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Dobré Pole
 kříž v okrese Břeclav

Klasicistní kamenný kříž s českým nápisem s datací a jménem donátora sekundárně umístěný před vstup do kostela. Po levé straně vstupu do kostela sv. Cecílie je umístěn kamenný kříž. Na čtvercové základně se zvedá sokl opticky oddělený na dvě části. Dolní nižší část s probranými rohy je ukončena pravoúhl&yac... podrobnosti >

obrovský pokles
Hřbitov - Dobré Pole
 hřbitov v okrese Břeclav

Hřbitov je součástí kostelního areálu kostela sv Cecíiie. ... podrobnosti >

obrovský pokles
Kostel sv. Cecilie - Dobré Pole
 kostel v okrese Břeclav

Kostel sv. Cecílie, který je v jádru pozdně gotická a renesanční stavba s pozdějšími úpravami, představuje výraznou dominantou obce. Do areálu kostela patří i kamenný kříž umístěný po levé straně vstupu do kostela. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zvonice Ondratice - Ondratice
 kaplička v okrese Prostějov

Památkově chráněná zvonice na návsi pochází z konce 19. století. Památka se významně výtvarně projevuje v zástavbě návsi. ... podrobnosti >

velký nárůst


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, max - 2151,      předchozíPředchozí   Dalšídalší