Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Domažlice

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 280                Mapa
Semošická hospoda - Semošice
 restaurace v okrese Domažlice
Semošická hospoda - Semošice (restaurace) Historie hospody sahá až do roku 1630, nicméně náš příběh začal v roce 2005, kdy koupil dům s hospodou Radek Dietz ( vnuk Jakuba Dietze ze Semošic č.p. 51) s manželkou Martinou. Po rozsáhlé rekonstrukci domu vybudoval svépomocí byt a hospodu. Prvního srpna roku 2005 se s manželkou a se svými dětmi Dominikem a Nik...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Socha chodského psa - Hrádek-Újezd
 socha v okrese Domažlice
Socha chodského psa - Hrádek-Újezd (socha) Historie chodského psa sahá až do 13. století. Bavorsko - české pohraničí odnepaměti střežili Chodové se svými houževnatými psy, kteří byli mimo jiné využíváni i k pastevectví a museli mít schopnost stopovat zvěř při lovu.  Známé jsou např. kresby Mikoláše Alš...

střední pokles
Socha Jana Sladkého Koziny - Hrádek-Újezd
 socha v okrese Domažlice
Socha Jana Sladkého Koziny - Hrádek-Újezd (socha) Na hranolovém kvádrovém soklu je umístěna pískovcová, 3,2 m vysoká plastika, Jana Sladkého Koziny (1652 - 1695), se psem u jeho nohou. Dílo z r. 1895 je od sochaře Čeňka Vosmíka a to podle návrhu F. Hoška. Zhotovená byla jen deset let po prvním knižním vydání "Psohlavců" od A. J...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Spáňov
 obec v okrese Domažlice
Spáňov se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1372. Název vznikl jako přívlastek: Spáňův dvůr. Právě příjmení Sspan je doloženo pro sousední ves Zahořany (1464 Johanni Sspan juniori de Zahorzan). Soudí se, že Spáňov tedy založili předkové tohoto muže. Jméno bylo německého původu a znamenalo v žertu truhláře nebo suchého člověka. Ve 14. století české obyvatelstvo názvu nerozumělo a spojova...

mírný pokles
Srbice
 obec v okrese Domažlice
Ves Srbice byla darována paní Přibyslavou, manželkou velmože Chotěbora, dceří Eufrozíně, která vstoupila do premonstrátského kláštera v Doksanech. Tím připadla ves Srbice klášteru doksanskému. Představený kláštera doksanského prodal ves Ledvice, kteroužto uvedená Eufroz&i...

velký pokles
Srby
 obec v okrese Domažlice
Vesnice Srby je součástí okresu Domažlice a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Horšovský Týn. Obec Srby se rozkládá asi třináct kilometrů severozápadně od Domažlic a pět kilometrů západně od města Horšovský T&ya...

mírný pokles
Staňkov
 obec v okrese Domažlice
První historická zmínka o Staňkovu pochází z roku 1233, kdy je připomínán rytíř Witla ze Stancowic a jeho bratr Prkosz jako jedni z prvních majitelů hrádku Lacembok. Více je o Staňkovu napsáno ze zápisu z roku 1271, kdy ves Staňkov prodává její majitel Witlo premonstrátské...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Staňkov
 železniční stanice v okrese Domažlice
Starý Klíčov
 osada v okrese Domažlice
Starý Klíčov je vesnice, část obce Mrákov v okrese Domažlice. Nachází se asi 0,5 km na východ od Mrákova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1325. ...

mírný pokles
Statek Sedmihoří - Mířkov
 ubytování v soukromí v okrese Domažlice
Statek Sedmihoří - Mířkov (ubytování v soukromí) Rodinný statek Sedmihoří naleznete v obci Miřkov - jsme cípek Chodska ( okres Domažlice),kde s námi žije 13 koní, ovce Amálka, kozy, slepice, kachny a kačer Adolf,který je ortodoxní neplavec, husy, králíček Toníček, ježek Pepíček a ježková Pepíčková. Provozujeme agroturistiku, Muzeum venkovsk...

stgnace
CENA OD
300
Štichov
 obec v okrese Domažlice
Obec Štichov leží 4 km západně od Holýšova 392 m n. m. v blízkosti údolí, registrovaném jako významný krajinný prvek, jímž protéká řeka Chuchla. Střed Štichova tvoří čtvercová náves lemovaná domy, které dávají tomuto místu zvl&aa...

obrovský nárůst
Stráž
 obec v okrese Domažlice
Obec Stráž leží 3 km jižně od města Domažlic, v nadmořské výšce 503 m. Katastrální území má celkovou rozlohu 265,5454 ha. Obec má cca 240 trvale bydlících obyvatel. Stráž jest starobylá chodská vesnice. Kdy byla založena, nelze s určitostí říci, ale jisto jest, že již na...

střední pokles
Tlumačov
 obec v okrese Domažlice
První písemná zpráva pochází z roku 1325. Na území žije 410 obyvatel ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Trhanov
 obec v okrese Domažlice
Trhanov leží 6 km jihozápadně od Domažlic. Poprvé je písemně zmiňován v r.1621, kdy zde stál pouze mlýn zvaný Trhanovský. Pojem Trhanov byl utvořen podle tamního mlynáře, který měl pověst trhana. Po bitvě na Bílé Hoře koupil za velmi nízkou cenu tento mlýn Wolf Wilém Lamingen. V...

mírný pokles
Turistické informační centrum Kdyně
 infocentrum v okrese Domažlice
Infocentrum se nachází v samém centru města. Nejbližší parkoviště je vzdáleno cca 50 m. Informační centrum Kdyně poskytuje a nabízí: informace o turistických zajímavostech města Kdyně, okolí a mikroregionu propagační materiály Kdyně, Domažlicka, Šumavy i německého přihraničí informace o kulturních akcích pořádaných v regionu informace o možnostech ubytování a stravování v regionu informac...

obrovský nárůst
Úboč
 obec v okrese Domažlice
První písemná zpráva pochází z roku 1251. Na území žije 104 obyvatel. ...

mírný pokles
Úbočský rybník
 rybník v okrese Domažlice
Újezd
 obec v okrese Domažlice
Jak dokládají archeologické nálezy, byla celá oblast Horního Chodska osídlena již v dobách pravěku - v neolitu (3500 let př.n.l.) a době bronzové. Na přelomu letopočtu zde žili Keltové a v 8. století sem začínají pronikat první slovanští obyvatelé. Během 12. a 13. století začaly být na tomto území panovníkem zakládány vesnice, které měly za úkol chránit hranice Českého království. Jejich obyvatels...

mírný pokles
Únějovice
 obec v okrese Domažlice
Nejstarší historické zmínky o Únějovicích se objevují v roce 1379. Tehdy je držel královský lovčí Ctibor Tlam, který vlastnil také nedaleký hrad Pušperk. Jeho syn Jan již Pušperk nedržel, můžeme proto předpokládat, že si v Únějovicích nechal vystavět tvrz nebo dvorec, kte...

mírný pokles
Únějovický rybník
 rybník v okrese Domažlice
Úsilov
 obec v okrese Domažlice
Obec Úsilov leží 7km východně od Kdyně v rozlehlé kotlině, obklopené zalesněnými hřebeny Chudenické a Švihovské vrchoviny. Vsí, položenou na úpatí Černé skály (731 m n. m.), protéká potok Dubovka, na němž byly v minulosti vytvořeny 2 rybníky - větší, nazývan...

střední pokles
Úsilov
 tvrz v okrese Domažlice
Nejstarší zmínky o vsi pocházejí z berního rejstříku Plzeňského kraje, který byl sestaven k roku 1379. Ačkoliv můžeme předpokládat, že ves byla založena již dříve, je tento rok uváděn jako nejstarší psaná zmínka o Úsilově. V tomto období patřila ves ke hradu Švihovu. Před rokem 1403 získal Úsilov vladyka Vilémek, snad představitel jedné ze zchudlých větví rozvětveného rodu Švihovských z Rýzmberka....

střední nárůst
Velký Malahov
 obec v okrese Domažlice
Upravená vesnice leží na náhorní rovině 13 km směrem od Horšovského Týna při silnici na Stříbro. Na téměř čtvercové návsi stojí nad návesním rybníkem rozměrná novorománská kaple. Vesnice je zmiňována r. 1379. Někdy byla také zvána Bohatý Malaho...

mírný pokles
viadukt u Smržovic
 viadukt v okrese Domažlice
Vidice
 obec v okrese Domažlice
Obec Vidice je položena při severním okraji domažlického okresu na komunikaci spojující H.Týn s Borem u Tachova. První z vidických zemanů Dobrohost je uváděn v roce 1362. Po něm následoval Konrád. Obě uvedená osobní jména upomínají na rod Zemanů ze sousední Mělnice. Na vidické t...

mírný pokles
Vlkanov
 obec v okrese Domažlice
První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1361, kdy byl majitelem vsi Zdeněk z Vlkanova a Herštejna, jehož erbovní znak „Jelen“ je možné dodnes spatřit na dochované pečeti z téhož roku uložené v erbovní galerii na německém hradu Lauf u Norimberka. Před husitskými válk...

mírný pokles
Všekary
 obec v okrese Domažlice
Nejstarší doklady osídlení zdejšího kraje se objevují již před více než třemi tisíci let. Z doby bronzové, konkrétně z její střední a mladší fáze, se ve Všekarech a blízkém okolí zachovala mohylová pohřebiště s typickým žárov&yacu...

mírný pokles
Všepadly
 obec v okrese Domažlice
Všepadly(obec) Obec Všepadly leží severovýchodně od Kdyně v údolí Starého potoka obklopená zalesněnými hřebeny se zbytky památných hradů Netřebu a hradu na Velkém Kouřimu. K malebnosti nejbližšího okolí vsi přispívá velký Všepadelský rybník. První zmínka o v...

obrovský nárůst
Všeruby
 obec v okrese Domažlice
Pro lokalitu  situovanou  na  břehu  velkého  rybníka,  kterou  procházela stará obchodní cesta do Bavor,  měl  zásadní  význam  rok  1570,  ve  kterém  byla  privilegiem císaře  Maxmiliána II. povýšena  na  měst...

střední pokles
Vyhlídková věž - Kvíčovice
 rozhledna v okrese Domažlice
Vyhlídková věž - Kvíčovice (rozhledna) Pouze 4 metry vysoká dřevěná věž byla postavena v létě 2012 v rámci česko-bavorské spolupráce. Po zdolání 16 schodů se vám naskytne pohled na obec a blízké okolí. ...

střední pokles
Vyhlídková věž - Nová Ves u Kdyně
 rozhledna v okrese Domažlice
Dřevěná věž, vysoká 7 metrů, byla postavena v roce 2012 v místě evropského rozvodí. Po zdolání 23 schodů máte možnost spatřit panorama přilehlé části Šumavy. Vstup celoročně zdarma. ...

obrovský nárůst
Vyhlídková věž - Tlumačov
 rozhledna v okrese Domažlice
Vyhlídková věž na kopci Kubíčkova skála. ...

střední nárůst
Zahořany
 obec v okrese Domažlice
Obec připomínána r. 1239 jako majetek kladrubského kláštera. Ze staré tvrze zachovány části klenutých přízemních a suterénních prostor v býv. panském dvoře. Řada památek lidové architektury, zejména roubené chalupy a zděné špýchary. Na ná...

střední pokles
Zámecká restaurace - Horšovský Týn
 restaurace v okrese Domažlice
Zámecká restaurace - Horšovský Týn (restaurace) Máme pro Vás prostřeno v útulné restauraci nacházející se na dolní části náměstí v centru Horšovského Týna. Naši šikovní kuchaři Vám v nově vybudované kuchyni připraví předkrmy, polévky, saláty, minutky i hlavní jídla české...

stgnace
Zámek - Bukovec
 bývalý zámek v okrese Domažlice
Barokní zámek vznikl přestavbou zchátralé gotické tvrze v roce 1771, z níž se v přízemí dochovaly původní prvky. Zámek poté plnil funkci fary. Po roce 1945 budovu využíval zemědělský podnik. Volně stojící jednopatrová zděná omítaná budova o 3x7 osách, n...

obrovský nárůst
Zámek Ždánov
 zámek v okrese Domažlice
Patrová budova, která má nad vchodem znak pivoňského kláštera a datum výstavby 1730. V 19. století sloužil zámek s dvorem pro manufakturu na keramiku, označovanou Tannava. Keramické ýrobky jsou vystaveny v muzeu v Domažlicích....

velký pokles
Ždánov
 obec v okrese Domažlice
Zelenovský rybník
 rybník v okrese Domažlice
Zelenovský rybník (rybník) Zelenovský rybník je součástí soustavy rybníků nedaleko Domažlic. Z vrchu "Ve skalách" severovýchodně od Pasečnice přitéká mezi Šáfranicí a návrším "Na škále" potok, který teče pod cestou vedoucí do obce Pelechy a stéká se pak s potokem tekoucí...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)